Thông tư 02, 03 về nhóm nợ và mua bán trái phiếu doanh nghiệp: Mũi tên trúng nhiều đích

Các chuyên gia, nhà phân tích tài chính cùng chung nhận định, Thông tư 02, 03 của Ngân hàng Nhà nước mới ban hành là mũi tên trúng nhiều đích.
Thông tư 02: Ngân hàng được giữ nguyên nhóm nợ nhưng phải trích lập dự phòng từ 50-100% Quy định mới về cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ sẽ được ban hành trước ngày 25/4?

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành liên tiếp 2 Thông tư: Thông tư 02/2023/TT-NHNN (Thông tư 02) quy định về việc tổ chức tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn và Thông tư số 03/2023/TT-NHNN (Thông tư 03) quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 11 Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021 quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp, tập trung nguồn lực vào sản xuất kinh doanh, đồng thời gia tăng khả năng tiếp cận vốn.

Bình luận về các thông tư mới của Ngân hàng Nhà nước, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng của BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia phân tích: Bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam sau quý I/2023 vừa qua còn nhiều khó khăn thách thức và ngày càng bộc lộ rõ nét hơn. Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt và việc Ngân hàng Nhà nước khẩn trương ban hành liên tiếp 2 Thông tư nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp là động thái chính sách cần thiết và kịp thời.

Thông tư 02, 03 về nhóm nợ và mua bán trái phiếu doanh nghiệp: Mũi tên trúng nhiều đích
TS. Cấn Văn Lực, việc Ngân hàng Nhà nước khẩn trương ban hành liên tiếp 2 Thông tư nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp là động thái chính sách cần thiết và kịp thời

Đối với Thông tư 02, mục tiêu là nhằm giảm bớt khó khăn về nghĩa vụ tài chính, đặc biệt là các khoản nợ đến hạn của doanh nghiệp, giúp người dân và doanh nghiệp dùng tiền đó vào sản xuất kinh doanh, tiêu dùng. Đồng thời, việc giãn nợ sẽ giúp bảo đảm khả năng tiếp cận vốn của người dân và doanh nghiệp, cho phép họ không phải chuyển nhóm nợ, từ đó thúc đẩy sản xuất đầu tư, kinh doanh và tiêu dùng.

Khi doanh nghiệp, hộ kinh doanh được tháo gỡ khó khăn sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2023, hướng tới việc đạt các mục tiêu quan trọng đặt ra từ đầu năm.

Đối với Thông tư 03, TS. Cấn Văn Lực cho rằng, việc ban hành Thông tư này nhằm 2 mục đích chính: Thứ nhất là góp phần tháo gỡ khó khăn với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh các khoản nợ trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn rơi vào quý II, IV tương đối nhiều.

Thứ hai, Thông tư 03 sẽ làm tăng thêm tính linh hoạt, chủ động cho các tổ chức tín dụng cho vay, đầu tư, xem xét mua lại trái phiếu doanh nghiệp, tất nhiên bảo đảm an toàn kiểm soát rủi ro cho cả doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng.

Như vậy, Thông tư 03 sẽ góp phần khơi thông, tăng tính thanh khoản cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tăng nguồn lực về vốn cho doanh nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong tình hình khó khăn hiện nay theo chủ trương của Chính phủ từ đó thúc đẩy tăng trưởng đến cuối năm và năm tới.

Theo TS. Cấn Văn Lực, điểm đáng chú ý của 2 Thông tư này là gỡ vướng cả 2 phía. Theo đó, các doanh nghiệp, bên vay được cơ cấu lại nợ, không chuyển nhóm nợ, tiếp cận được vốn. Trong khi đó, về phía tổ chức tín dụng có thể đầu tư, cho vay, mua trái phiếu doanh nghiệp khi đáp ứng một số điều kiện đã nêu trong 2 Thông tư.

Bên cạnh đó, 2 Thông tư có các điều khoản đủ chặt để vẫn "bảo đảm mọi rủi ro trong tầm kiểm soát" với 3 đặc điểm quan trọng.

Cụ thể là xem xét quyết định việc hoãn, giãn nợ về cơ bản do các tổ chức tín dụng chủ động quyết định trên cơ sở đánh giá tình hình doanh nghiệp, khả năng phục hồi, bao gồm trả nợ cả tín dụng thông thường và trái phiếu doanh nghiệp. Thông tư cũng giao quyền tự chủ cho các tổ chức tín dụng trong việc xem xét đánh giá mức độ khó khăn của khách hàng thông qua một số nội dung như doanh thu, thu nhập sụt giảm.

Đối với Thông tư 02 vẫn có "van" an toàn về cơ cấu nợ, giãn hoãn nợ, theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng trích lập dự phòng rủi ro có lộ trình. Các tổ chức tín dụng phải trích lập dự phòng tối thiểu 50% trong năm 2023 và 100% trong năm 2024. Ngoài ra, trong quy định của Thông tư 02 cũng đã quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trong việc xây dựng và ban hành quy định nội bộ để hướng dẫn thống nhất triển khai trong toàn hệ thống, cũng như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Thông tư 02, 03 về nhóm nợ và mua bán trái phiếu doanh nghiệp: Mũi tên trúng nhiều đích

TS. Cấn Văn Lực cho rằng, quy định trên của Ngân hàng Nhà nước khá chặt chẽ nhằm bảo đảm ngay cả trong trường hợp tình huống xấu nhất xảy ra, các tổ chức tín dụng có đủ nguồn lực kiểm soát và xử lý tình hình. Bên cạnh đó, Thông tư 02 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ có thời hạn cụ thể, trước mắt là tới 30/6/20024. Thời gian cho phép cơ cấu lại nợ, giãn hoãn nợ tối đa 1 năm kể từ ngày khoản đó được cơ cấu lại…

Việc đặt thời hạn là cách xây dựng chính sách duy trì khả năng kiểm soát rủi ro của các ngân hàng. Thông tư 02 cũng có định hướng các ngân hàng phải có các quy định đảm bảo rõ ràng, thống nhất, không đặt thêm điều kiện, thủ tục phức tạp gây khó khăn khi triển khai việc cơ cấu thời hạn trả nợ cho người vay vốn.

Đồng thời, việc thiết kế các Thông tư trên đáp ứng đúng các chỉ đạo hết sức cụ thể của Thủ tướng Chính phủ khi làm việc với Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt là "hỗ trợ không quên kiểm soát rủi ro".

Theo đó, lãnh đạo Chính phủ đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước cân nhắc mở rộng đối tượng và kéo dài thời gian áp dụng phù hợp. Thủ tướng đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước thiết kế công cụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát và đẩy mạnh phân cấp để tăng cường trách nhiệm của các tổ chức tín dụng và phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng khi thực hiện 2 Thông tư, theo dõi sát sao tình hình doanh nghiệp với mục đích kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời, có thể ngăn ngừa kịp thời các rủi ro.

Chuyên gia Cấn Văn Lực đánh giá, các Thông tư của Ngân hàng Nhà nước là kịp thời quyết liệt, được thị trường, doanh nghiệp đón nhận và hoan nghênh, nhất là trong bối cảnh thị trường khó khăn. Tuy nhiên, cần có sự vào cuộc đồng bộ để chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đi vào cuộc sống một cách thực chất.

Trước tiên, các tổ chức tín dụng cần có các hướng dẫn quy trình nội bộ rõ ràng trong hệ thống ngân hàng của mình. Đồng thời, cần chủ động đưa ra các tiêu chí, để xác định đối tượng hỗ trợ hoặc đầu tư, cho vay, cơ cấu lại nợ. Các tổ chức tín dụng cần chủ động đánh giá thực chất, bản chất các khoản vay và đầu tư, sẵn sàng nguồn lực trích lập dự phòng rủi ro theo quy định.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng cần có kênh thường xuyên trao đổi, làm việc với khách khách hàng, nắm tình hình tháo gỡ vướng mắc kịp thời. Cần phải sát sao trong quá trình kiểm tra nhằm bảo đảm các khoản cơ cấu lại nợ đó, đầu tư trái phiếu an toàn, hiệu qủa, đúng pháp luật.

Về phía các cơ quan quản lý, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính cần theo dõi, đôn đốc, giám sát thực hiện và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện. Trước mắt, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước sẽ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn ngành về công tác tín dụng và triển khai Thông tư 02/2023.

Đánh giá tác động các quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, bộ phận phân tích Công ty CP Chứng khoán VNDirect cho rằng, Thông tư 02 sẽ phần nào tháo gỡ những vấn đề về thanh khoản của các doanh nghiệp, cứu lấy các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt (đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản hiện nay), từ đó, Thông tư cũng tác động tích cực lên một số ngân hàng. Trước đó, triển vọng kém khả quan của thị trường bất động sản vẫn là một vấn đề đáng quan tâm đối với ngành ngân hàng. Với Thông tư 02/2023, áp lực trích lập dự phòng đối với các ngân hàng sẽ được giảm thiểu khi nợ tái cơ cấu sẽ được phân bổ trong 2 năm 2023 và 2024.

“Thông tư sẽ có tác động tích cực lên tâm lý của nhà đầu tư đối với các ngân hàng có tỷ trọng cho vay bất động sản/vay tiêu dùng cao trong danh mục tín dụng như TCB, MBB, VPB, HDB”, bà Trần Thị Thu Thảo, chuyên gia phân tích từ VNDirect nhận định. Nguyên nhân bởi các ngân hàng này đang đối diện với rủi ro trích lập dự phòng cao hơn so với các ngân hàng có mô hình kinh doanh "an toàn" (ít cho vay bất động sản, không bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) trong thời điểm này.

Còn đối với Thông tư 03, các chuyên gia của VNDirect khẳng định, Thông tư 03 đã hoãn thi hành Khoản 11 Điều 4 Thông tư 16/2021, đồng nghĩa với việc tiếp tục cho phép ngân hàng được quyền mua trái phiếu doanh nghiệp (có điều kiện kèm theo). Đây cũng là một cách để các ngân hàng có thể thúc đẩy tăng trưởng cho vay qua việc mua trái phiếu doanh nghiệp, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng còn yếu (~2% tại cuối Quý 1/202323) và thanh khoản tại ngân hàng đang dư thừa.

“Thông tư cũng sẽ giúp tăng cầu trái phiếu và có lợi cho các ngân hàng hoạt động mạnh trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp như: TCB, MBB, VPB. Tuy nhiên, còn tùy vào khẩu vị rủi ro nhất là trong bối cảnh hiện tại các ngân hàng này cũng ưu tiên việc quản trị rủi ro, cân bằng chất lượng tài sản hơn là mục tiêu tăng trưởng” - chuyên gia của VNDirect thông tin thêm.

Lê Na
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Năm 2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam lãi 1.921 tỷ đồng

Năm 2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam lãi 1.921 tỷ đồng

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023. Tổng doanh thu đạt 1.921 tỷ đồng, giảm gần 44% so với năm trước.
Kinh tế Việt Nam có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong trung hạn

Kinh tế Việt Nam có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong trung hạn

Ông Paulo Medas, Trưởng phái đoàn phụ trách Việt Nam tại IMF nhận định, mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024 sẽ cao hơn kết quả của năm 2023.
Lãnh đạo các ngân hàng nói gì về tín dụng tăng trưởng chậm, công khai lãi suất cho vay?

Lãnh đạo các ngân hàng nói gì về tín dụng tăng trưởng chậm, công khai lãi suất cho vay?

Tại Hội nghị đẩy mạnh tín dụng ngân hàng, lãnh đạo các ngân hàng nêu nhiều ý kiến về tình trạng tín dụng tăng trưởng chậm và việc khai lãi suất cho vay.
Tăng phiên thứ 7 liên tiếp, VN-Index cán mốc 1.230 điểm

Tăng phiên thứ 7 liên tiếp, VN-Index cán mốc 1.230 điểm

Dù áp lực điều chỉnh đã mạnh dần, nhưng với dòng tiền sôi động, thị trường có phiên tăng thứ 7 liên tiếp, VN-Index tăng 5,09 điểm, (+0,42%), lên 1.230 điểm.
Chào bán cổ phiếu thấp hơn thị trường, Becamex IJC kinh doanh ra sao?

Chào bán cổ phiếu thấp hơn thị trường, Becamex IJC kinh doanh ra sao?

Becamex IJC vừa chốt thời gian triển khai chào bán gần 126 triệu cổ phiếu IJC với giá phát hành thấp hơn 33% so với giá thị trường.

Tin cùng chuyên mục

UBND tỉnh Khánh Hòa bán đấu giá 641.000 cổ phần tại NUE

UBND tỉnh Khánh Hòa bán đấu giá 641.000 cổ phần tại NUE

641.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang (NUE) do UBND tỉnh Khánh Hòa sở hữu sẽ được đưa ra đấu giá vào ngày 4/3 tới.
Tiến độ giải ngân các gói tín dụng ưu đãi hiện nay ra sao?

Tiến độ giải ngân các gói tín dụng ưu đãi hiện nay ra sao?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cập nhật thông tin về tiến độ giải ngân của một loạt các gói tín dụng ưu đãi như: nhà ở xã hội, hỗ trợ lãi suất, lâm thủy sản.
Sau ngày vía Thần Tài, tài sản các tỷ phú Việt Nam tăng thêm hàng nghìn tỷ

Sau ngày vía Thần Tài, tài sản các tỷ phú Việt Nam tăng thêm hàng nghìn tỷ

Sau ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), khối tài sản của nhiều gia đình tỷ phú Việt Nam tăng thêm hàng nghìn tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị đẩy mạnh tín dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị đẩy mạnh tín dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Sáng 20/02/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Thứ trưởng Bộ Tài chính: Không có vùng cấm trong lĩnh vực chứng khoán

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Không có vùng cấm trong lĩnh vực chứng khoán

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định, không có vùng cấm trong lĩnh vực chứng khoán, tất cả các trường hợp vi phạm đều phải xử lý nghiêm.
Cổ phiếu họ Vin tăng kịch trần, VN-Index đóng cửa ở mốc 1.224,97 điểm

Cổ phiếu họ Vin tăng kịch trần, VN-Index đóng cửa ở mốc 1.224,97 điểm

Hòa trong không khí hân hoan của những ngày đầu Xuân và ngày Vía Thần tài, nhà đầu tư chứng khoán đẩy mạnh giải ngân, giúp thanh khoản và điểm số “bùng nổ”.
Cổ phiếu Vàng bạc đá quý Phú Nhuận giảm mạnh trong ngày vía Thần Tài

Cổ phiếu Vàng bạc đá quý Phú Nhuận giảm mạnh trong ngày vía Thần Tài

Trái ngược với hình ảnh người dân xếp hàng mua vàng tại các cửa tiệm vàng, cổ phiếu PNJ của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận lại giảm mạnh ngày vía Thần Tài.
Manulife Việt Nam tiên phong đổi mới công nghệ để nâng cao dịch vụ  tư vấn cho khách hàng

Manulife Việt Nam tiên phong đổi mới công nghệ để nâng cao dịch vụ tư vấn cho khách hàng

Manulife Việt Nam công bố chính thức áp dụng quy trình xác thực thông tin và giám sát phát hành hợp đồng M-Pro cho mọi khách hàng tham gia bảo hiểm.
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 19/2/2024: Kỳ hạn 6 tháng lãi suất cao nhất 5,1%

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 19/2/2024: Kỳ hạn 6 tháng lãi suất cao nhất 5,1%

Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 19/2/2024, lãi suất tiết kiệm 19/2, giảm lãi suất huy động, lãi suất thấp, ngân hàng BIDV, VCB, VIB, MB, VietinBank.
Chứng khoán tuần từ 19-23/2: Thị trường có gặp khó bởi rung lắc quanh ngưỡng tâm lý 1.200 điểm?

Chứng khoán tuần từ 19-23/2: Thị trường có gặp khó bởi rung lắc quanh ngưỡng tâm lý 1.200 điểm?

Đà tăng của thị trường sắp tới có thể gặp khó khăn bởi thường có rung lắc quanh ngưỡng tâm lý 1.200 điểm. Vì thế, nhà đầu tư cần quan sát diễn biến nguồn cung.
Tập đoàn Hoành Sơn được nghiên cứu làm đường nối qua Lào tới Thái Lan

Tập đoàn Hoành Sơn được nghiên cứu làm đường nối qua Lào tới Thái Lan

Tập đoàn Hoành Sơn là một trong ba công ty thuộc liên danh được tỉnh Quảng Trị cho phép nghiên cứu làm đường nối cảng biển Việt Nam qua Lào tới Thái Lan.
Chuyên gia kinh tế nói về các bước đi để trả vàng về với thị trường

Chuyên gia kinh tế nói về các bước đi để trả vàng về với thị trường

Chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe, đề xuất thí điểm xây dựng sàn vàng, cùng với xóa bỏ cơ chế độc quyền vàng miếng.
Bất động sản là tâm điểm thị trường, Vn-Index tăng hơn 7 điểm

Bất động sản là tâm điểm thị trường, Vn-Index tăng hơn 7 điểm

Sau phiên khai Xuân thành công ngày hôm qua, thị trường chứng khoán nối tiếp đà tăng trong phiên hôm nay nhờ dòng tiền luân phiên giữa các nhóm cổ phiếu.
Ngân hàng mạnh tay “lì xì” cả tỷ đồng để hút tiền gửi sau Tết

Ngân hàng mạnh tay “lì xì” cả tỷ đồng để hút tiền gửi sau Tết

Ngay sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, hàng loạt ngân hàng mạnh tay “lì xì” cho khách hàng với tổng số tiền nhiều tỷ đồng để hút tiền gửi của người dân.
Sau phiên giảm mạnh hôm qua, giá vàng SJC cán mốc 80 triệu đồng/lượng

Sau phiên giảm mạnh hôm qua, giá vàng SJC cán mốc 80 triệu đồng/lượng

Sau phiên giảm hôm qua, giá vàng các loại lại điều chỉnh tăng mạnh, hiện vàng SJC đang bán ra 79 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 999.9 bán ra 66,03 triệu đồng/lượng
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 16/2/2024: Một ngân hàng tăng lãi suất, gửi tiền ở đâu lãi suất cao nhất?

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 16/2/2024: Một ngân hàng tăng lãi suất, gửi tiền ở đâu lãi suất cao nhất?

Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 16/2/2024, lãi suất tiết kiệm 16/2, giảm lãi suất huy động, lãi suất thấp, ngân hàng BIDV, VCB, VIB, MB, VietinBank.
Việt Nam vẫn là điểm đến hàng đầu của doanh nghiệp Hàn Quốc

Việt Nam vẫn là điểm đến hàng đầu của doanh nghiệp Hàn Quốc

Vốn đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam đang chững lại, nhưng Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm đến hàng đầu của nhà đầu tư Hàn Quốc.
Phiên giao dịch đầu năm Giáp Thìn, sắc xanh bao phủ giúp VN-Index tăng gần 4 điểm

Phiên giao dịch đầu năm Giáp Thìn, sắc xanh bao phủ giúp VN-Index tăng gần 4 điểm

Trước kỳ vọng của nhà đầu tư, thị trường chứng khoán đã mở màn phiên đầu tiên của năm mới Giáp Thìn với sắc xanh bao phủ giúp VN-Index vượt ngưỡng 1.200 điểm.
Trung du và miền núi phía Bắc chưa hấp dẫn dòng vốn ngoại

Trung du và miền núi phía Bắc chưa hấp dẫn dòng vốn ngoại

Được đánh giá là vùng có nhiều lợi thế, nhưng Trung du và miền núi phía Bắc vẫn chưa hấp dẫn được các nhà đầu tư nước ngoài.
Giá Bitcoin liên tục tăng mạnh

Giá Bitcoin liên tục tăng mạnh

Theo ghi nhận, giá Bitcoin liên tục tăng mạnh trong hơn một tuần vừa qua và đạt “đỉnh” ở mức cao nhất trong hơn 2 năm.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động