Thông tin thêm về việc áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với đường mía nhập khẩu có xuất xứ từ Thái Lan

Sau khi Bộ Công Thương có quyết định chính thức áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với đường mía nhập khẩu có xuất xứ từ Thái Lan (Quyết định 1578/QĐ-BCT, ngày 15/6/2021), một số tờ báo của Việt Nam mới đây dẫn báo chí tại Thái Lan đưa tin, Bộ Thương mại Thái Lan sẽ yêu cầu Việt Nam xem xét lại quyết định nêu trên. Trong đó, cho rằng, vẫn còn một số điều không chắc chắn, chẳng hạn như thiệt hại gây ra bởi các sản phẩm đường của Thái Lan tại Việt Nam...

Liên quan đến điều tra và áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Thái Lan, Báo Công Thương thông tin một số nội dung liên quan để rộng đường dư luận.

Trong quá trình điều tra vụ việc, Bộ Công Thương khẳng định đã tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ qui trình pháp lý theo các qui định của pháp luật về quản lý ngoại thương cũng như theo thông lệ quốc tế, dựa trên những căn cứ khách quan, có tính xác thực... Để đi đến kết luận cuối cùng và ra quyết định chính thức áp thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường nhập khẩu có xuất xứ từ Thái Lan, ngày 12/5/2021, Bộ Công Thương đã có phiên tham vấn công khai ý kiến của tất cả các bên có liên quan.

Ý kiến của đại diện Chính phủ Thái Lan

Tại dự thảo kết luận cuối cùng, lưu hành công khai, liên quan đến các cáo buộc đường Thái Lan gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước của Việt Nam, đại diện Chính phủ Thái Lan, cho rằng: Nguyên đơn và các nhà sản xuất ủng hộ vụ việc (điều tra) chưa thỏa mãn các yêu cầu về tư cách pháp lý theo Điều 87 của Luật Quản lý ngoại thương, Điều 11.4 và Điều 16.1 của Hiệp định SCM; không có đủ bằng chứng về việc ngành sản xuất đang chịu thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể gây ra bởi hàng hóa bị điều tra từ Thái Lan, theo Điều 23, Nghị định 10 và Điều 15 của Hiệp định SCM.

Cụ thể, nguyên đơn và các doanh nghiệp ủng hộ chưa đáp ứng đủ điều kiện để đại diện cho ngành sản xuất trong nước. Chính phủ Thái Lan cho rằng, cần loại trừ các công ty nhập khẩu đường từ Thái Lan, bao gồm: Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam, Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa, 3 công ty liên quan đến Công ty TNHH Kim Hà Việt (Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng và Công ty Cổ phần Mía đường Kontum). Sau khi loại trừ các công ty nêu trên, Chính phủ Thái Lan cho rằng, sản lượng của nguyên đơn và bên ủng hộ chỉ chiếm 41,25% tổng sản lượng của ngành sản xuất trong nước năm 2019, nên không được coi là đại diện cho ngành sản xuất trong nước theo Điều 87, Luật Quản lý ngoại thương.

Đại diện Chính phủ Thái Lan cũng cho rằng, không có đủ bằng chứng chứng minh hàng hóa điều tra nhập khẩu từ Thái Lan gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất nội địa. Lý do, lượng đường nhập khẩu tăng phù hợp với xu hướng lượng đường Thái Lan xuất khẩu sang các nước khác; năng suất sản xuất mía của Việt Nam thấp hơn Thái Lan; giá đường xuất xứ từ Thái Lan bán tại Việt Nam tương tự như bán tại các nước khác; không tồn tại tác động ép giá, kìm giá; các chỉ số như lợi nhuận, tồn kho không cho thấy dấu hiệu thiệt hại; thiệt hại của ngành sản xuất trong nước một phần đến từ việc nhập khẩu đường lỏng HFCS.

Thông tin thêm về việc áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với đường mía nhập khẩu có xuất xứ từ Thái Lan
Đóng bao đường tinh luyện

Phản hồi của cơ quan điều tra

Sau khi xem xét kỹ lưỡng các ý kiến của Chính phủ Thái Lan, căn cứ kết quả điều tra, cơ quan điều tra xác định, có đủ bằng chứng cho thấy, ngành sản xuất trong nước đang chịu thiệt hại đáng kể gây ra bởi hàng hóa nhập khẩu bị điều tra. Cụ thể:

Về tính đại diện của bên yêu cầu điều tra và các bên ủng hộ, cơ quan điều tra đã có phân tích chi tiết tại Mục 6.1, Dự thảo Kết luận điều tra cuối cùng (bản lưu hành công khai, các bên liên quan có thể tham khảo), khẳng định có đủ tính đại diện cho ngành sản xuất trong nước (khoảng 80,7% sản lượng).

Về mục đích nhập khẩu, cơ quan điều tra cho rằng, để chủ động khắc phục một phần thiệt hại đáng kể của đường nhập khẩu từ Thái Lan, một số doanh nghiệp trong nước sản xuất đường tinh luyện đã nhập khẩu đường thô để luyện đường khi đã kết thúc vụ sản xuất, nhằm tối ưu năng suất, qua đó cầm cự hoạt động. Theo bản trả lời câu hỏi và thông tin từ Hiệp hội Mía đường Việt Nam, thì các doanh nghiệp sản xuất đường trong nước luôn trong tình trạng thiếu mía nguyên liệu và sẵn sàng thu mua tất cả lượng mía của nông dân để đưa vào sản xuất. Ngoài ra, lượng đường sản xuất chủ yếu được tiêu thụ trong nước và luôn coi đường sản xuất từ mía là sản phẩm chủ đạo (ngoại trừ công ty TNHH MTV đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai).

Về tỷ lệ nhập khẩu so với sản lượng, căn cứ số liệu nhập khẩu, cơ quan điều tra nhận thấy, đối với các công ty: Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam, Công ty CP Đường Quảng Ngãi, Công ty CP Mía đường Lam Sơn, nhóm các công ty liên quan đến Công ty TNHH Kim Hà Việt (bao gồm Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La, 333, Đắk Lắk, Sóc Trăng, Tuy Hòa, Kon Tum, Trà Vinh, Cần Thơ), mặc dù đã nhập khẩu hàng hóa bị điều tra, nhưng vẫn chủ yếu sản xuất và tiêu thụ đường từ mía trong nước (có tỷ lệ lượng nhập khẩu thấp so với sản lượng). Việc nhập khẩu chỉ là biện pháp tạm thời để đối phó trước sức ép lớn của đường xuất xứ từ Thái Lan và duy trì sản xuất do thiếu mía nguyên liệu. Việc nhập khẩu nêu trên không đủ để bảo vệ các công ty khỏi sự đe dọa tiêu cực từ hàng hóa bị điều tra.

Riêng đối với Công ty Cổ phần Đường Việt Nam, do khó khăn về vùng nguyên liệu nên bắt buộc phải nhập khẩu đường thô, sau đó tinh luyện nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên liệu đường đầu vào tăng cao của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk - công ty liên kết), dẫn đến tỷ lệ lượng nhập khẩu cao so với sản lượng. Cơ quan điều tra cho rằng, việc loại tất cả các công ty sản xuất trong nước nhập khẩu hàng hóa bị điều tra (ngoài Công ty TNHH MTV đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai) ra khỏi nhóm ngành sản xuất trong nước, không sử dụng số liệu để phân tích, đánh giá thiệt hại là không hợp lý trong vụ việc này, ảnh hưởng lớn đến số liệu hoàn chỉnh của toàn ngành sản xuất trong nước, không đảm bảo tính chính xác khi đánh giá các yếu tố thiệt hại.

Thông tin thêm về việc áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với đường mía nhập khẩu có xuất xứ từ Thái Lan
Thu hoạch mía

Đối với yếu tố thiệt hại, cơ quan điều tra đã tiến hành phân tích nội dung đánh giá tác động về lượng nhập khẩu, tác động giá, năng suất sản xuất mía của Việt Nam và các yếu tố kinh tế về lợi nhuận, tồn kho. Căn cứ theo Hiệp định ADA của WTO, Luật Quản lý ngoại thương, cơ quan điều tra chỉ xem xét tác động hàng hóa Thái Lan đối với hàng hóa tương tự của Việt Nam. Việc xem xét tác động nhập khẩu trên cơ sở khối lượng nhập khẩu của Thái Lan vào Việt Nam, không xem xét xu hướng hàng hóa Thái Lan nhập khẩu vào các thị trường khác.

Cơ quan điều tra nhận thấy, có tồn tại sự gia tăng tuyệt đối của hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Thái Lan với tốc độ gia tăng đáng kể. Năng suất sản xuất mía Việt Nam tương đương với các nước khác trong khu vực trong đó có Thái Lan. Trình độ sản xuất mía, trong cùng điều kiện thời tiết không thuận lợi (khô hạn) Việt Nam vẫn có năng suất cao hơn Thái Lan. Một số khu vực trồng mía của Việt Nam còn có mô hình sản xuất hàng đầu so với thế giới về mức năng suất đạt trên 10 tấn đường/ha mía.

Đối với tác động về giá, theo Hiệp định ADA và của Việt Nam, Cơ quan điều tra chỉ xem xét giá xuất khẩu của Thái Lan vào Việt Nam và so sánh với giá thông thường tại thị trường Thái Lan để kết luận hành vi phá giá; so sánh với giá bán của hàng hóa tương tự sản xuất trong nước để kết luận về tác động giá. Tại Kết luận điều tra, trên cơ sở các thông tin, dữ liệu được thu thập và xác minh, cơ quan điều tra xác định có tồn tại tác động kìm giá, ép giá giữa hàng hóa xuất xứ từ Thái Lan đối với hàng hóa tương tự sản xuất trong nước. Đường Thái Lan có dấu hiệu được trợ cấp và bán phá giá vào Việt Nam. Đồng thời, giá đường xuất xứ từ Thái Lan thấp hơn đáng kể so với giá đường sản xuất trong nước.

Đối với chỉ số tồn kho, qua phân tích, cơ quan điều tra cho rằng, một đặc thù riêng của ngành đường sản xuất từ cây mía là các nhà máy chỉ sản xuất 4-5 tháng/năm, nhưng sản lượng để đáp ứng cho cả năm. Vì vậy, việc xem xét biến động của lượng tồn kho cần phải đặt trong bối cảnh biến động của sản lượng. Lượng tồn kho giảm không nhất thiết phản ánh kết quả hoạt động tích cực của ngành đường. Biến động lượng tồn kho là ánh xạ của biến động sản lượng. Sản lượng suy giảm như đã phân tích ở trên dẫn đến lượng tồn kho cuối kỳ suy giảm và hàng hóa tương tự của ngành sản xuất trong nước không đủ để cung cấp ra thị trường trong trường hợp nhu cầu trở lại trong khoảng thời gian các nhà máy chưa vào vụ sản xuất. Cơ quan điều tra, xác định biến động về lượng tồn kho của ngành sản xuất trong nước có yếu tố của thiệt hại đáng kể.

Đối với chỉ số lợi nhuận, cơ quan điều tra đã phân tích tại Mục 6.3.6 trong Kết luận điều tra. Các số liệu cho thấy có sự suy giảm rõ rệt về lợi nhuận của ngành sản xuất trong nước trong giai đoạn từ POI-3 đến POI. Do đó, cơ quan điều tra xác định biến động về lợi nhuận của ngành sản xuất trong nước cho thấy có yếu tố của thiệt hại đáng kể.

Cơ quan điều tra cũng đã phân tích về thị phần, khẳng định, thị phần hàng hóa tương tự được sản xuất trong nước sụt giảm mạnh so với các thời kỳ trước. Trong khi đó, thị phần của hàng hóa bị điều tra đã tăng rất cao. Kết hợp với các phân tích về mối quan hệ nhân quả, cơ quan điều tra xác định, hàng hóa nhập khẩu bị điều tra là nguyên nhân gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

Đối với ý kiến đường HFCS nhập khẩu gây ra thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước, cơ quan điều tra cho biết, sẽ phân tích cụ thể trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với đường lỏng nhập khẩu có xuất xứ Trung Quốc và Hàn Quốc (vụ việc AD11).

Ngọc Quỳnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Chống trợ cấp

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hơn 700 xe hàng thông quan qua các cửa khẩu Lạng Sơn trong 1 ngày

Hơn 700 xe hàng thông quan qua các cửa khẩu Lạng Sơn trong 1 ngày

Các cửa khẩu tại Lạng Sơn đã tăng cường năng lực thông quan hàng hóa, với tổng số phương tiện xuất nhập khẩu thông quan trên 700 xe/ngày.
Xuất khẩu rau quả, đón tín hiệu tích cực những tháng đầu năm 2023

Xuất khẩu rau quả, đón tín hiệu tích cực những tháng đầu năm 2023

Đơn hàng xuất khẩu sang các thị trường tăng từ 20 – 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu rau quả, đón tín hiệu tích cực ngay những tháng đầu năm 2023.
Vì sao xuất khẩu gạo giảm mạnh trong tháng đầu năm?

Vì sao xuất khẩu gạo giảm mạnh trong tháng đầu năm?

Trong tháng 1/2023 xuất khẩu gạo của Việt Nam giảm mạnh 20% về khối lượng và 17,4% về giá trị so với cùng kỳ, giá xuất khẩu cũng thấp hơn Thái Lan.
Khai mở thị trường xuất khẩu mới cho hàng hoá Việt

Khai mở thị trường xuất khẩu mới cho hàng hoá Việt

Thị trường Nam Mỹ được xác định là mục tiêu mới cho hoạt động xúc tiến xuất khẩu vì thế năm 2023, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp.
"Thông đường"- nông sản Việt tăng tốc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc

"Thông đường"- nông sản Việt tăng tốc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc

Sau khi Trung Quốc mở cửa biên giới và dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cách ly phòng dịch Covid-19, nông sản Việt tăng tốc xuất khẩu sang thị trường này.

Tin cùng chuyên mục

Doanh nghiệp Canada quan tâm hơn năng lực sản xuất của Việt Nam

Doanh nghiệp Canada quan tâm hơn năng lực sản xuất của Việt Nam

Năng lực sản xuất của Việt Nam được doanh nghiệp Canada ngày càng quan tâm hơn và là đối tượng ưu tiên trong chiến lược mua hàng.
Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ ba cho Hàn Quốc

Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ ba cho Hàn Quốc

Năm 2022, Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ ba cho Hàn Quốc. Thị phần thủy sản Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hàn Quốc ổn định ở mức 10,2%.
Năm 2022, xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ tăng về chất

Năm 2022, xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ tăng về chất

Năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ giảm 3,3% về lượng, nhưng tăng 11,6% về trị giá so với năm 2021.
Hai giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường châu Á – châu Phi

Hai giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường châu Á – châu Phi

Để đẩy mạnh xuất khẩu sang khu vực thị trường châu Á - châu Phi năm 2023, Bộ Công Thương đã tập trung vào hai giải pháp chính.
Xuất nhập khẩu hàng hóa sang khu vực châu Âu, châu Mỹ tăng trưởng 9,4%

Xuất nhập khẩu hàng hóa sang khu vực châu Âu, châu Mỹ tăng trưởng 9,4%

Năm 2022, xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước thị trường châu Âu - châu Mỹ tăng trưởng khá cao, đóng góp quan trọng vào thặng dư thương mại của Việt Nam.
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột: Nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế cà phê Việt Nam

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột: Nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế cà phê Việt Nam

Từ ngày 10/3 đến ngày 14/3/2023 tại TP. Buôn Ma Thuột và một số địa phương trong tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.
Bộ Công Thương: Giữ nguyên mức thuế chống bán phá giá sản phẩm thép cán nguội Trung Quốc

Bộ Công Thương: Giữ nguyên mức thuế chống bán phá giá sản phẩm thép cán nguội Trung Quốc

Mức thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nguội Trung Quốc tiếp tục giữ nguyên theo Quyết định 3390/QĐ-BCT của Bộ Công Thương.
Việt Nam đứng trong Top 5 thị trường xuất khẩu gỗ dán lớn trên thế giới

Việt Nam đứng trong Top 5 thị trường xuất khẩu gỗ dán lớn trên thế giới

Giá trị xuất khẩu gỗ dán đạt khoảng 1,1 tỷ USD năm 2022, Việt Nam đã đứng trong Top 5 thị trường xuất khẩu gỗ dán lớn trên thế giới.
Hải quan sẽ giảm 10% thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

Hải quan sẽ giảm 10% thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, năm 2023, ngành hải quan sẽ giảm 10% thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa.
Năm 2023, Hiệp định EVFTA có cứu cánh cho xuất khẩu của Việt Nam sang EU?

Năm 2023, Hiệp định EVFTA có cứu cánh cho xuất khẩu của Việt Nam sang EU?

Theo cam kết trong Hiệp định EVFTA, năm 2023 nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU được hưởng thuế xuất 0% nhưng chi phí tiếp cận thị trường lại tăng.
Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá giá máy xịt rửa áp lực cao từ Việt Nam

Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá giá máy xịt rửa áp lực cao từ Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã đăng công báo chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá với máy xịt rửa áp lực cao chạy bằng gas nhập khẩu từ Việt Nam.
Thêm 23 doanh nghiệp thủy sản được Trung Quốc chấp thuận xuất khẩu

Thêm 23 doanh nghiệp thủy sản được Trung Quốc chấp thuận xuất khẩu

23 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam vừa được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt và công bố đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường này.
Quế Việt Nam có thể chiếm một nửa thị trường Canada

Quế Việt Nam có thể chiếm một nửa thị trường Canada

Quế Việt Nam nhập khẩu vào Canada đang tăng mạnh và nhiều khả năng có thể chiếm tới một nửa thị trường quế ở nước này trong những năm tới.
Tìm cơ hội xúc tiến thương mại từ Hội chợ thiết kế và Nội thất Stockholm

Tìm cơ hội xúc tiến thương mại từ Hội chợ thiết kế và Nội thất Stockholm

Hội chợ thiết kế và Nội thất Stockholm – Thụy Điển được tổ chức thường niên 2 lần trong năm vào tháng Một và tháng Tám, là cơ hội xúc tiến thương mại cho DN.
Nghị quyết 01: Bộ Nông nghiệp phấn đấu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt từ 54 - 55 tỷ USD

Nghị quyết 01: Bộ Nông nghiệp phấn đấu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt từ 54 - 55 tỷ USD

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp đặt mục tiêu phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản từ 54 - 55 tỷ USD.
Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ vào Australia

Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ vào Australia

Trong năm 2022, Australia tăng mạnh nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ các thị trường Đông Nam Á, trong đó, dẫn đầu là Việt Nam.
Chính sách nhập khẩu hàng hóa của thị trường EU thay đổi ra sao?

Chính sách nhập khẩu hàng hóa của thị trường EU thay đổi ra sao?

Hàng loạt các chính sách nhập khẩu hàng hóa của thị trường EU nói chung và khu vực Bắc Âu nói riêng sẽ thay đổi trong năm 2023.
Hàng hóa xuất khẩu sang EU không được có chất gây rối loạn nội tiết, ung thư

Hàng hóa xuất khẩu sang EU không được có chất gây rối loạn nội tiết, ung thư

EU xếp chất gây rối loạn nội tiết, gây ung thư thuộc danh mục chất đặc biệt nguy hiểm, sẽ dần bị loại bỏ trong hàng hóa nhập khẩu.
Xuất khẩu thủy sản

Xuất khẩu thủy sản 'lao dốc' trong tháng 1/2023

Chỉ đạt con số khoảng 600 triệu USD, xuất khẩu thủy sản tháng 1/2023 đã tụt giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái.
Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới tăng trở lại

Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới tăng trở lại

Báo cáo Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tháng 01/2023 cho thấy, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới tăng lần đầu tiên trong ba tháng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động