Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 25/08/2019 16:22

Thông báo: Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương đến ngày 10/01

14:49 | 27/12/2018
Thực hiện Thông báo kết luận số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; Công văn số 3135-CV/VPTW ngày 16/1/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chủ trương thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 9/5/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng.

Theo Kế hoạch số 7798/KH-BCT ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương;

Bộ Công Thương thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý như sau:

1. Chức danh thi tuyển:

- Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương.

2. Các thông tin liên quan đến thi tuyển

Các nội dung liên quan đến thi tuyển được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương (tại địa chỉ www.moit.gov.vn), bao gồm:

- Quyết định số 3318/QĐ-BCT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Đề án thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương.

- Kế hoạch số 7798/KH-BCT ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương.

3 Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

a) Về thời gian:

- Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển: từ ngày 10/10/2018 đến hết ngày 05/11/2018.

- Thời gian thẩm định hồ sơ: từ ngày 06/11/2018 đến ngày 14/11/2018.

- Thông báo danh sách người đủ điều kiện thi tuyển: từ ngày 15/11/2018 đến ngày 30/11/2018.

- Thời gian tổ chức thi viết: ngày 7/12/2018.

- Thời gian tổ chức thi trình bày Đề án: 17-18/12/2018.

b) Về địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương - Số 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

CTĐT