Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 04/12/2020 15:20

Thi đua yêu nước tạo động lực phấn đấu và cống hiến

14:00 | 30/09/2020
Vụ Kế hoạch thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương trong quản lý nhà nước về xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thống kê đầu tư, các chương trình, đề án phát triển của ngành... Một trong những nhân tố góp phần giúp Vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thời gian qua, đó là công tác thi đua luôn được quan tâm, tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương giao, lãnh đạo Vụ Kế hoạch xác định công tác thi đua, khen thưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được quan tâm, thúc đẩy, qua đó khơi dậy và phát huy tính chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong Vụ hăng hái thi đua, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua, lãnh đạo Vụ Kế hoạch luôn chỉ đạo các phòng triển khai thực hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao theo tháng, quý, 6 tháng, cả năm và theo các chuyên đề; phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đưa phong trào thi đua yêu nước vào thực hiện theo chiều sâu...

Vụ đã vận động 100% cán bộ, công chức tham gia các phong trào thi đua do Trung ương và Bộ Công Thương phát động, từ đó nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, công chức của Vụ đã tích cực tham gia phong trào “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng phát động. Thực hiện thi đua tại Vụ Kế hoạch, tinh thần phục vụ nhân dân, doanh nghiệp một cách tận tụy, có thái độ đúng mực; tinh thông nghiệp vụ, giải quyết công việc hiệu quả, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh… được coi là những tiêu chí quan trọng, là kim chỉ nam cho các hành động cụ thể để công chức, người lao động luôn cố gắng soi vào phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, việc học tập các gương điển hình tiên tiến trong toàn quốc, đặc biệt trong ngành Công Thương; công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục, triển khai đúng định hướng việc xây dựng và phát triển các điển hình tiên tiến cũng luôn được Vụ chú trọng trong công tác thi đua...

5736-vu-kh

Nhờ thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, giai đoạn 2015 - 2020, tập thể Vụ Kế hoạch trong quá trình công tác đã phấn đấu và đạt được những thành tích xuất sắc, được công nhận 18 danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (tập thể Vụ 6, Phòng 12), Bộ Công Thương tặng 9 bằng khen (tập thể Vụ 1, tập thể Phòng 8), tập thể Vụ được tặng 3 danh hiệu Cờ Thi đua cấp Bộ và danh hiệu Cờ Thi đua cấp Chính phủ.

Đối với thành tích cá nhân, giai đoạn 2015 - 2020, Vụ Kế hoạch đã có 4/5 lãnh đạo đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, hầu hết lãnh đạo Vụ đều được tặng Bằng khen cấp Bộ từ 1 lần trở lên. Đặc biệt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Dương Duy Hưng và Phó Vụ trưởng Nguyễn Thúy Hiền đã được tặng thưởng Huân chương Lao động. Cá nhân lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ cũng đã có 2/4 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, hầu hết lãnh đạo phòng đều được tặng Bằng khen cấp Bộ, 1 đồng chí lãnh đạo cấp phòng đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đối với chuyên viên, thành tích cá nhân cũng có 4 người đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và có 6 chuyên viên được tặng Bằng khen cấp Bộ.

Nói về thi đua trong thời gian tới, bà Đỗ Vũ Anh Thư - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - cho biết: Tập thể công chức Vụ tiếp tục tích cực triển khai thực hiện và tham gia các phong trào thi đua do Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương phát động. Trong thực hiện công tác thi đua, Vụ sẽ tập trung thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn thể công chức nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, kỷ cương, đổi mới phương pháp làm việc, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Vụ Kế hoạch cũng sẽ tiếp tục vận động cán bộ, công chức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước. Hàng năm, sẽ tổ chức đăng ký thi đua để làm cơ sở bình bầu, xem xét vào cuối năm đối với các danh hiệu thi đua cấp Bộ, cấp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ... Xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến. Đổi mới các nội dung, hình thức tổ chức thực hiện, đề ra các biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, đảm bảo công tác thi đua đúng định hướng, liên tục và thiết thực…

Lan Ngọc