Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 19/05/2021 01:24

Thi đua nâng cao hiệu quả quản lý năng lượng

19:00 | 28/09/2020
Với gần 3 năm hoạt động theo cơ cấu mới, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, nguồn nhân lực hạn chế, nhưng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (ĐL&NLTT) đã sớm ổn định tổ chức, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phấn đấu của ngành Công Thương.
1806-vn-dot-pha-ve-nang-luong-mat-troi-van-hanh-toi-gan-5000-mw-3

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Đảng ủy và Lãnh đạo Cục ĐL&NLTT luôn nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là động lực tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của toàn đơn vị. Theo đó, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục và các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ, động viên toàn thể cán bộ, công chức, công đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng các phong trào, tạo không khí thi đua sôi nổi. Hàng năm, Cục đã xây dựng kế hoạch công tác và triển khai đăng ký, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức đánh giá kết quả, bình xét, lựa chọn những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, đề nghị Cục trưởng, Bộ trưởng Bộ Công Thương công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng kịp thời.

Cục ĐL&NLTT đã lồng ghép các nội dung và phát động phong trào thi đua theo hướng dẫn. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã nhiệt tình tham gia các phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Năng suất - chất lượng - hiệu quả", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"...

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua do Bộ Công Thương, Chính phủ phát động đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức, tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ được hoàn thành kịp thời với chất lượng cao; tăng cường hơn nữa ý thức của mỗi cá nhân, chấp hành tốt các nội quy, quy định, quy chế về tác phong, lề lối làm việc trong cơ quan. Từ các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, đã có nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong các lĩnh vực công tác, là nhân tố quan trọng góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Cục ĐL&NLTT nói riêng và ngành Công Thương nói chung.

Phát huy truyền thống đã đạt được

Sau gần 3 năm kể từ ngày Cục ĐL&NLTT chính thức được thành lập, đến nay đã có 168 lượt cá nhân và 40 lượt tập thể được công nhận danh hiệu thi đua và tặng thưởng. Trong đó, 119 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến; 33 lượt cá nhân được công danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 16 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Bộ Công Thương trao tặng Bằng khen; 21 lượt tập thể được công nhận Tập thể lao động xuất sắc; 16 lượt tập thể đơn vị trực thuộc Cục có thành thích xuất sắc đã được Bộ Công Thương trao tặng Bằng khen. Cục ĐL&NLTT cũng đã đạt được danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được tặng Cờ Thi đua các năm 2017, 2018, 2019.

Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Công Thương, Lãnh đạo Cục ĐL&NLTT, các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đối với công tác thi đua, khen thưởng cũng như sự hăng hái tham gia nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn đơn vị. Bên cạnh đó, nhận thức của mọi tập thể, cá nhân được nâng lên; các phong trào thi đua được đổi mới về nội dung, hình thức; thành tích của tập thể, cá nhân được đánh giá đúng, công bằng và minh bạch; được động viên, khen thưởng kịp thời. Qua đó, đã khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ, bản lĩnh nghề nghiệp, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tu dưỡng đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương hành chính, sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ được giao...

Thời gian tới, Cục ĐL&NLTT tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc". Tập trung thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình của Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương. Gắn phong trào thi đua, khen thưởng với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Cục, trong đó tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đảm bảo sự thống nhất, thông suốt trong giải quyết việc chuyên môn, nghiệp vụ.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, trong giai đoạn 2020 - 2025, Cục ĐL&NLTT tiếp tục đổi mới công tác quản trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Vũ Sơn