Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 04/08/2020 07:06

Thay đổi tư duy quản lý

14:00 | 25/03/2020
Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) - ông Trần Văn Tùng, bài học lớn nhất các thế hệ đi trước để lại là bài học về giấc mơ lớn trong khoa học, khát vọng phụng sự đất nước bằng khoa học và nỗ lực để bằng mọi giá biến giấc mơ, khát vọng đó trở thành hiện thực.    

Để kế thừa, nuôi dưỡng và phát huy giá trị tinh thần quý báu đó, ngành KH&CN sẽ tiếp tục đổi mới, đóng góp thiết thực hơn nữa cho sự phát triển bền vững của đất nước.

thay doi tu duy quan ly

Chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ khoa học

Vì vậy, năm 2020 và những năm tiếp theo, Bộ KH&CN sẽ tập trung triển khai các chương trình, đề án trọng tâm, cũng như thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về kinh tế, thương mại, đầu tư cải thiện môi trường kinh doanh, để kích cầu công nghệ và nhu cầu đổi mới sáng tạo từ khu vực doanh nghiệp (DN). Tăng cường năng lực hấp thụ công nghệ của DN thông qua việc khuyến khích DN đầu tư lập quỹ phát triển KH&CN; thành lập viện nghiên cứu, DN KH&CN, DN khởi nghiệp sáng tạo. Tăng cường hợp tác công tư trong triển khai các dự án công nghệ quy mô lớn và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để thúc đẩy sự phát triển của KH&CN và đổi mới sáng tạo theo hướng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn nội dung chi và quản lý quỹ phát triển KH&CN của DN, nhằm trao quyền tự chủ, tự quyết định sử dụng quỹ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, sẽ triển khai các giải pháp để tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác quản lý KH&CN và đổi mới sáng tạo, như: Đổi mới hệ thống sáng tạo quốc gia theo hướng lấy DN làm trung tâm và trường đại học là chủ thể nghiên cứu; thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia để phát triển mạnh lực lượng DN khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng nhanh; thúc đẩy gắn kết, hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu với khu vực công nghiệp và DN để đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh; đổi mới hoạt động quản lý KH&CN theo hướng dỡ bỏ các rào cản, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học mạnh và quan tâm phát triển thị trường KH&CN.

Từ góc độ của Bộ Công Thương, năm 2020, Vụ KH&CN cũng sẽ đẩy mạnh triển khai hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, cơ cấu lại những chương trình KH&CN quốc gia theo hướng coi DN là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo. Phát huy các nguồn lực xã hội cho nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ và cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ KH&CN và các bộ, ngành có liên quan xem xét, tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư chiều sâu cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu cho các tổ chức KH&CN từ ngân sách Nhà nước theo nhu cầu phát triển, không phân biệt tổ chức nghiên cứu trực thuộc Bộ hay trực thuộc các tập đoàn, tổng công ty. Ngoài ra, có chương trình đầu tư hệ thống thiết bị phục vụ nghiên cứu quy mô cho một số lĩnh vực quan trọng...

Một trong những giải pháp quan trọng của ngành KH&CN trong năm 2020 - năm Việt Nam thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 là đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, từng bước nâng tầm năng lực và trình độ nghiên cứu trong nước.

Quỳnh Nga