Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 28/11/2021 10:03

Thanh tra Bộ Công Thương bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp Bộ năm 2020

16:36 | 14/01/2021
Kết luận thanh tra, Kết luận nội dung tố cáo và Quyết định giải quyết khiếu nại là những văn bản do cơ quan thanh tra nhà nước ban hành theo quy định của Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan tổ chức.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Thanh tra Bộ Công Thương được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ nghiên cứu đề tài khoa học “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện Kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra, Kết luận nội dung tố cáo, Quyết định giải quyết khiếu nại”.

Thanh tra Bộ Công Thương tập hợp những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo tham gia nghiên cứu viết các nội dung của Đề tài. Trải qua một số Hội thảo, nghiệm thu cấp cơ sở, Đề tài nghiên cứu dần được hoàn thiện hơn.

Thanh tra Bộ Công Thương bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp Bộ năm 2020

Thư ký Hội đồng khoa học công bố Quyết định thành lập Hội đồng

Thực hiện Quyết định số 3612/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công Thương về thành lập Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học do Thanh tra Bộ chủ trì. Chủ tịch Hội đồng là Tiến sỹ Nguyễn Quốc Văn – Viện trưởng Viện Khoa học và Chiến lược thanh tra, Thanh tra Chính phủ; Phó Chủ tịch là Tiến sỹ Nguyễn Huy Hoàng – Phó Hiệu trưởng Trường cán bộ thanh tra; Thành viên gồm các đồng chí: Tiến sỹ Vũ Bá Phú – Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Tiến sỹ Trịnh Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Thạc sỹ Nguyễn Thị Hoa – Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương, Thạc sỹ Dương Văn Huế - Phó Trưởng ban tiếp công dân Trung ương.

Thanh tra Bộ Công Thương bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp Bộ năm 2020

Tiến sỹ Lê Việt Long – Chánh Thanh tra Bộ, Chủ nhiệm Đề tài

Ngày 11/01/2021, Hội đồng nghiệm thu đã tổ chức họp đánh giá và nghiệm thu Đề tài. Các thành viên Hội đồng đều đánh giá cao nội dung nghiên cứu của Đề tài, số liệu dẫn chứng phong phú, kết cấu của Đề tài hợp lý, các giải pháp đưa ra của Đề tài có tính ứng dụng cao và có khả năng áp dụng vào thực tiễn đặc biệt trong bối cảnh Thanh tra Chính phủ đang tiến hành thủ tục đề nghị ban hành Luật Thanh tra thay thế Luật Thanh tra năm 2010. Tiến sỹ Lê Việt Long – Chánh Thanh tra Bộ Công Thương, Chủ nhiệm Đề tài đã trả lời đầy đủ các câu hỏi của các thành viên Hội đồng nêu ra tại và được đánh giá nội dung trả lời đúng trọng tâm và rõ ràng.

Tiến sỹ Nguyễn Quốc Văn chủ tịch Hội đồng tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng và công bố Kết luận của Hội đồng, Đề tài được nghiệm thu và đạt loại “Xuất sắc”.

Thông qua công tác nghiên cứu khoa học, thúc đẩy công chức Thanh tra Bộ nắm rõ hơn về lý luận, thực tiễn, và quy định của pháp luật trong công tác chuyên môn. Đề tài nghiên cứu sẽ được áp dụng trực tiếp tại công việc của Thanh tra Bộ Công Thương góp phần thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng hoàn thiện.

Nguyễn Quân