Thành phố Hồ Chí Minh: Làm gì để tăng tỷ trọng lĩnh vực dịch vụ cao cấp

Theo TS Hoàng An Quốc, thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung phát triển mạnh các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.
Năm 2030 Thành phố Hồ Chí Minh có thêm 100 triệu m2 nhà ở

Thị trường đầu ra cho các lĩnh vực dịch vụ cao cấp còn tình trạng độc quyền, thiếu tính cạnh tranh

Thành phố Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò là một trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ của cả nước, là hạt nhân của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh: Làm gì để tăng tỷ trọng lĩnh vực dịch vụ cao cấp
90% doanh thu ngành dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh đến từ các ngành truyền thống, giản đơn; tỷ trọng đóng góp của các loại hình dịch vụ cao cấp còn thấp

Góp phần làm lên vị thế và khẳng định thương hiệu của thành phố có đóng góp không nhỏ của các loại hình dịch vụ cao cấp.

Theo Tiến sĩ (TS) Hoàng An Quốc – Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, thành phố có 4 lợi thế quan trọng để phát triển khu vực dịch vụ cũng như các lĩnh vực dịch vụ cao cấp có hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao, đó là: Vị trí địa lý, truyền thống lịch sử (về kinh tế, văn hóa, xã hội); Cơ sở hạ tầng (kinh tế, kỹ thuật, xã hội); Nguồn lực (vật chất, con người); Trình độ quản lý và công nghệ.

Tuy nhiên, lĩnh vực dịch vụ cao cấp của thành phố vẫn còn những hạn chế, bất cập nhất định.

TS Hoàng An Quốc chỉ ra rằng, khu vực dịch vụ nói chung và các lĩnh vực dịch vụ cao cấp nói riêng trên địa bàn TP. HCM trong những năm gần đây tuy có tốc độ tăng trưởng khá nhưng chưa vững chắc, tỷ trọng GRDP chưa ổn định, mức độ lan tỏa còn thấp. Cơ cấu kinh tế thành phố về cơ bản vẫn phát triển theo hướng thiên về các ngành công nghiệp, tỷ trọng GRDP của khu vực dịch vụ còn khá thấp, thậm chí trong một vài thời điểm còn có sự giảm sút.

Cơ cấu nội bộ khu vực dịch vụ còn nhiều bất hợp lý, các lĩnh vực dịch vụ cao cấp mà thành phố có tiềm năng và thế mạnh vẫn chưa có được một sự phát triển đột phá, tương xứng. 90% doanh thu dịch vụ của thành phố đến từ các ngành truyền thống và giản đơn. Phần đóng góp của các ngành dịch vụ cao cấp có giá trị gia tăng cao còn khá khiêm tốn, thậm chí rất nhỏ bé, tỷ trọng nhóm ngành này trong cơ cấu GDP của thành phố từ năm 1990 tới nay hầu như ít có sự thay đổi.

Thị trường đầu ra cho các lĩnh vực dịch vụ cao cấp chưa hình thành một cách đầy đủ, còn có tình trạng độc quyền, không bình đẳng và thiếu tính cạnh tranh. Thể hiện qua, thị trường đầu ra cho các lĩnh vực dịch vụ cao cấp còn khá hạn hẹp và chuyển biến rất chậm. Trong một số lĩnh vực, hầu như các doanh nghiệp nhà nước vẫn chiếm vị thế độc quyền. Thị trường xuất khẩu dịch vụ của thành phố còn rất nhỏ bé, lại thường tập trung vào một số nước và lãnh thổ trong khu vực nên độ rủi ro khá cao. Các cơ hội có được từ các hiệp định kinh tế, thương mại song phương và đa phương chưa được tận dụng và khai thác triệt để. Những hạn chế và bất lợi từ các rào cản thuế quan và phi thuế quan chưa được khắc phục....

Ngoài ra, việc khai thác, phân bổ và sử dụng các nguồn lực đầu vào cho các lĩnh vực dịch vụ cao cấp còn nhiều bất cập và kém hiệu quả. Lao động trong khu vực I và khu vực II còn chiếm tỷ trọng cao, trong khi tỷ trọng lao động khu vực III lại chưa tương xứng với vị thế và tiềm năng phát triển của khu vực này, chỉ chiếm khoảng 30%. Đặc biệt một số lĩnh vực dịch vụ cao cấp chiếm tỷ lệ quá thấp về lao động, chẳng hạn như: Giáo dục - đào tạo (3 - 4%); Tài chính - ngân hàng (0,9 - 1%); Du lịch (0,5 – 0,6%); Khoa học - công nghệ (0,1%)….

Thành phố Hồ Chí Minh: Làm gì để tăng tỷ trọng lĩnh vực dịch vụ cao cấp
Một góc thành phố Hồ Chí Minh

Cần thiết lập sân chơi bình đẳng, thu hút mọi thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành một đô thị trung tâm đa chức năng, ngang tầm với các đô thị lớn trong khu vực. Để hiện thực mục tiêu này, TS Hoàng An Quốc cho rằng trong vòng 5 – 10 năm tới thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung phát triển mạnh các ngành dịch vụ hiện đại, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Cơ cấu kinh tế của thành phố trong tương lai sẽ phải có dáng dấp tương đồng với các quốc gia và vùng lãnh thổ phát triển nhất trong khu vực, với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại giữ vai trò chủ đạo, chi phối.

Theo TS Hoàng An Quốc, thành phố Hồ Chí Minh cần sớm hoàn thiện thể chế và chính sách, thiết lập một sân chơi bình đẳng, thu hút mọi thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ. Cần sớm loại bỏ mọi rào cản cơ cấu đối với sự cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ, khuyến khích và thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế ngoài nhà nước; xây dựng quy chế xã hội hóa đầu tư với chế độ ưu đãi và bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế trong lĩnh vực dịch vụ; tạo sự chuyển biến về chất trong việc đối xử bình đẳng đối với khu vực kinh tế tư nhân; thực hiện các chính sách ưu đãi - hỗ trợ khu vực dân doanh phát triển mạnh trong tất cả các lĩnh vực dịch vụ quan trọng; kiến nghị chính phủ cho phép thành phố mở cửa thị trường dịch vụ sớm hơn lộ trình chung của cả nước theo cam kết với các tổ chức kinh tế quốc tế …

Huy động mọi nguồn vốn, tăng qui mô và hiệu quả đầu tư trong các lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng và cần ưu tiên phát triển. Đẩy mạnh việc huy động vốn trong nước, trước hết là nguồn vốn tư nhân; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài; điều chỉnh cơ cấu, tăng cường quản lý,nâng cao hiệu quả đầu tư trong các ngành - lĩnh vực cần ưu tiên phát triển; xây dựng cơ chế quản lý tài chính chủ động - linh hoạt, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của các ngành dịch vụ cao cấp.

Ngoài ra, cần chú trọng thực hiện tái cấu trúc kinh tế gắn với tái cấu trúc nhân lực, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành dịch vụ cao cấp. Tăng cường hợp tác, liên kết trong nước “Trong tương lai gần, vai trò “đầu tàu tăng trưởng” và “hạt nhân liên kết” trong Vùng chỉ có thể được giữ vững nếu TP. Hồ Chí Minh có được một hệ thống các ngành dịch vụ có chất lượng cao, làm điểm tựa cho sự phát triển và liên kết của cả Vùng”; chủ động, tích cực hội nhập khu vực và thế giới; đẩy nhanh việc hội nhập 11 ngành, lĩnh vực ưu tiên; thiết lập mối quan hệ với các tập đoàn xuyên quốc gia.

Triển khai thực hiện chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Bộ Chính trị giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương xây dựng Đề án "Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Nhằm cung cấp thêm các luận cứ khoa học, cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất về chủ trương, mô hình, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam góp phần phục vụ xây dựng Đề án, ngày 5/8, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng sẽ đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Vũ Lê
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Kinh tế Việt Nam chịu tác động như thế nào từ "làn sóng tăng lãi suất" của các quốc gia?

Kinh tế Việt Nam chịu tác động như thế nào từ "làn sóng tăng lãi suất" của các quốc gia?

Nhiều quốc gia trên thế giới điều chỉnh lãi suất, điều này sẽ ít nhiều tác động đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam từ nay đến cuối năm.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ: Tuyệt đối không chủ quan trong điều hành kinh tế vĩ mô

Thủ tướng Chính phủ: Tuyệt đối không chủ quan trong điều hành kinh tế vĩ mô

Quan điểm định hướng chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô trong thời gian tới là tuyệt đối không được chủ quan, nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế và trong nước.
Vùng đồng bằng sông Hồng: Hiến kế phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế biển

Vùng đồng bằng sông Hồng: Hiến kế phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế biển

Chiều 26/7, tại Nam Định, đã diễn ra Hội thảo “Phát triển kết cấu hạ tầng và kinh tế biển vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Hóa giải áp lực lạm phát

Hóa giải áp lực lạm phát

Giữa những tín hiệu vui của nền kinh tế trong nửa đầu năm 2022 thì câu chuyện hóa giải áp lực lạm phát được coi là thành công bước đầu.
Không xem nhẹ áp lực lạm phát những tháng cuối năm

Không xem nhẹ áp lực lạm phát những tháng cuối năm

Lạm phát cơ bản 6 tháng đầu năm tương đối thấp với 2,44%, nhưng theo các chuyên gia kinh tế, áp lực những tháng cuối năm không thể xem nhẹ.
Khai mạc "Diễn đàn hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc - VIKO30"

Khai mạc "Diễn đàn hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc - VIKO30"

Diễn đàn VIKO30 chính thức khai mạc sáng 22/7 tại TP. Hồ Chí Minh là 1 hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc.
Bộ Công Thương và VCCI đề nghị xem xét lại quan điểm đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

Bộ Công Thương và VCCI đề nghị xem xét lại quan điểm đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

Mức thuế tiêu thụ đặc biệt đang áp dụng đối với các mặt hàng xăng là 7-10%, con số tương đối lớn trong cơ cấu giá xăng dầu.
Vùng đồng bằng sông Hồng: Thu hút đầu tư phải có chọn lọc, không chạy theo số lượng

Vùng đồng bằng sông Hồng: Thu hút đầu tư phải có chọn lọc, không chạy theo số lượng

Theo các chuyên gia, vùng đồng bằng sông Hồng cần lựa chọn kỹ càng các dự án đầu tư, không chạy theo số lượng và làm sao tạo ra giá trị gia tăng cao nhất.
Toạ đàm: Dự thảo Thông tư quy định về phát triển hạ tầng thương mại

Toạ đàm: Dự thảo Thông tư quy định về phát triển hạ tầng thương mại

Toạ đàm được tổ chức nhằm làm rõ hơn về những quy định tại dự thảo Thông tư quy định về phân loại và quản lý một số hạ tầng thương mại.
Tìm hướng phát triển công nghiệp và đô thị vùng đồng bằng sông Hồng

Tìm hướng phát triển công nghiệp và đô thị vùng đồng bằng sông Hồng

Ngày 19/7, tại Bắc Ninh sẽ diễn ra Hội thảo “Phát triển công nghiệp và đô thị vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Triển vọng kinh tế số và thách thức chất lượng nguồn nhân lực

Triển vọng kinh tế số và thách thức chất lượng nguồn nhân lực

Nếu được tận dụng tối đa, kinh tế số có thể mang lại giá trị hàng năm lên tới 1.733 nghìn tỷ đồng cho Việt Nam vào năm 2030.
Cách nào xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ?

Cách nào xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ?

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết việc xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ.
Vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số

Vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số

Với các đặc điểm và tiềm năng đang có, vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số.
Nghị quyết số 18-NQ/TW:Tăng tính thị trường, minh bạch và hiệu quả trong quản lý nhà nước về đất đai

Nghị quyết số 18-NQ/TW:Tăng tính thị trường, minh bạch và hiệu quả trong quản lý nhà nước về đất đai

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta thành nước phát triển có thu nhập cao.
Vì sao Việt Nam nên phát triển điện hạt nhân: Bài 3: Chọn thời điểm thích hợp để tái khởi động

Vì sao Việt Nam nên phát triển điện hạt nhân: Bài 3: Chọn thời điểm thích hợp để tái khởi động

Nhiều chuyên gia cho rằng, với ưu điểm của điện hạt nhân và bối cảnh mới, Việt Nam cũng cần nghiên cứu, lựa chọn thời điểm thích hợp để tái khởi động.
Vì sao Việt Nam nên phát triển điện hạt nhân- Bài 2: Nguồn điện sạch, đa lợi ích

Vì sao Việt Nam nên phát triển điện hạt nhân- Bài 2: Nguồn điện sạch, đa lợi ích

Dù vẫn còn những e ngại và nhiều ý kiến trái chiều về rủi ro điện hạt nhân nhưng chúng ta không thể phủ nhận được ưu điểm của nguồn điện này.
Vì sao Việt Nam nên phát triển điện hạt nhân: Bài 1: Xu hướng điện hạt nhân toàn cầu

Vì sao Việt Nam nên phát triển điện hạt nhân: Bài 1: Xu hướng điện hạt nhân toàn cầu

Cuộc khủng hoảng năng lượng vì nhiều lý do đã khiến nhiều quốc gia xem xét lại chính sách phát triển năng lượng của mình, trong đó có Điện hạt nhân.
Liên kết phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới

Liên kết phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới

Cần đánh giá lại tiềm năng và lợi thế phát triển vùng, của từng địa phương để liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đạt hiệu quả thời gian tới.
Hội thảo “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tình hình mới”

Hội thảo “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tình hình mới”

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tình hình mới.
Sắp diễn ra Hội thảo “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tình hình mới”

Sắp diễn ra Hội thảo “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tình hình mới”

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Hội thảo “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tình hình mới”.
Làm chủ mạng xã hội

Làm chủ mạng xã hội

Mạng xã hội là kênh quan trọng để đưa thông tin đến với nhiều người. Tuy nhiên, có một số phóng viên, nhà báo dùng mạng xã hội với mục đích riêng gây hoang mang
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động