Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 03/12/2021 13:22

Thành lập 6 tổ công tác đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

15:45 | 23/11/2021
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập 6 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/10 đạt dưới 60% kế hoạch được giao.

Cụ thể, Tổ công tác số 1 sẽ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm Tổ trưởng, có nhiệm vụ kiểm tra các bộ, cơ quan như: Bộ Nội vụ, Ngoại giao, Quốc phòng, Tư pháp, Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh… và một số địa phương như Hà Giang, Sơn La, Phú Thọ…

Tổ công tác số 2 do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Tổ trưởng, kiểm tra các bộ, cơ quan như: Kế hoạch và Đầu tư, Đài Truyền hình Việt Nam,Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao… và một số địa phương như Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Long An…

Thành lập 6 tổ công tác đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
Nhiệm vụ của tổ công tác là rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Tổ công tác số 3 do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Tổ trưởng, kiểm tra các bộ, cơ quan như: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Điện lực Việt Nam… và một số địa phương như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa…

Tổ công tác số 4 do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Tổ trưởng, kiểm tra các bộ, cơ quan: Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Y tế; Lao động-Thương binh và Xã hội…và các địa phương Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc.

Tổ công tác thứ 5 và thứ 6 lần lượt do Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng, kiểm tra các địa phương như: Quảng Trị, Quảng Bình, An Giang, Bạc Liêu, Kon Tum, Gia Lai, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Nhiệm vụ của các tổ công tác là: Tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư công, nhất là dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thức đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Giải thích, hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định có liên quan, nhằm thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định có liên quan, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ và thực hiện giải ngân các dự án đầu tư công. Đánh giá việc chấp hành quy định về việc lập, phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2021 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021; Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 5/4/2021 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Đồng thời, xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công tại từng bộ, cơ quan, địa phương, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu.

Thời gian thực hiện kiểm tra từ ngày 22/11/2021 đến hết ngày 10/12/2021. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của các bộ, cơ quan trung ương theo quy định hiện hành.

Đối tượng của tổ công tác là các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/10/2021 dưới 60% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; các dự án đang triển khai thực hiện trong năm 2021 và một số dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2022.

Nguyễn Hoà