Thanh Hóa: Thực hiện nhiều giải pháp xử lý lao động làm việc và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Thực trạng lao động Thanh Hóa làm việc và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc diễn ra ngày một nhiều tỉnh đang đưa ra các giải pháp nhằm xử lý thực trạng này.
Cơ hội nhỏ dần cho xuất khẩu lao động qua Hàn Quốc Xuất khẩu lao động sang Đài Loan: Siết chặt quản lý

Xác định công tác xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững. Thông qua công tác xuất khẩu lao động đã có hàng nghìn người dân Thanh Hóa thoát nghèo bền vững và làm giàu. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng lao động là công dân Thanh Hóa làm việc và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc vẫn còn nhiều. Phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Đình Tùng, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa xung quanh vấn đề này.

PV: Xin ông cho biết, kết quả công tác xuất khẩu lao động tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua ?

Trong những năm qua, cùng với các giải pháp giải quyết việc làm tại chỗ, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một giải pháp rất quan trọng trong chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh. Do đó, công tác đưa người lao động và chuyên gia trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài luôn được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ngành, các cấp quan tâm, chỉ đạo. Với nỗ lực đó, giai đoạn 2017 - 2021, toàn tỉnh có 42.113 lượt lao động được đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thanh Hóa: Thực hiện nhiều giải pháp xử lý lao động làm việc và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc
Ông Lê Đình Tùng, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trao đổi với phóng viên Báo Công Thương.

Thanh Hóa là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài, với trên 32.000 lao động hiện đang làm việc ở nước ngoài, tập trung chủ yếu ở các thị trường: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, khu vực Trung Đông và các thị trường khác. Hàng năm số tiền người lao động tỉnh Thanh Hóa đi làm việc ở nước ngoài gửi về gia đình ước khoảng 120-150 triệu USD tương đương 2.760 đến 3.450 tỷ đồng.

PV: Xin ông cho biết, thực trạng lao động là công dân tỉnh Thanh Hóa đang làm việc và cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc như thế nào ?

Theo thống kê của Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đến ngày 30/6/2022, số lao động của tỉnh làm việc và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc là 890 người trên tổng số hơn 6.000 người lao động đang làm việc tại Hàn Quốc (chiếm 8,77%) tổng số lao động cả nước đang cư trú trái phép tại Hàn Quốc. Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa vẫn còn 02 huyện bị tạm dừng tiếp nhận lao động đi làm việc tại Hàn Quốc là huyện Hoằng Hóa và huyện Đông Sơn. Chúng tôi đã tìm hiểu, do nhiều nguyên nhân khiến lao động cư trú bất hợp pháp:

Do chênh lệch thu nhập của việc làm ở nước ngoài và việc làm trong nước là rất lớn (từ 7 đến 10 lần, có khi còn cao hơn) nên nhiều người lao động vì lợi ích trước mắt đã tìm mọi cách để ở lại cư trú và làm việc bất hợp pháp sau khi hết hạn hợp đồng lao động; người lao động có nhận thức kém, thiếu ý thức tổ chức, kỷ luật, không tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và nước ngoài, vì lợi ích cá nhân nên sẵn sàng bỏ qua lợi ích chung của cộng đồng, bỏ trốn ra ngoài làm việc nhằm có thu nhập cao.

Bên cạnh đó, việc tìm kiếm việc làm phù hợp và có thu nhập cao với người lao động sau khi hoàn thành hợp đồng về nước còn gặp nhiều khó khăn. việc sử dụng lao động bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc hoặc không về nước sau khi kết thúc hợp đồng, cũng do chủ sử dụng lao động nước ngoài muốn né tránh, giảm các khoản chi phí tuyển dụng mới lao động. Hơn nữa lao động đã có tay nghề, ngoại ngữ, thành thạo công việc đã làm trước đó nên được chủ sử dụng lao động tạo điều kiện cho người lao động ở lại làm việc bất hợp pháp.

Công tác phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc ở nước bạn chưa chặt chẽ; việc thực thi chế tài xử phạt chưa hiệu quả, chưa đảm bảo để ngăn ngừa đối với cả chủ sử dụng lao động và người lao động không có giấy tờ hợp pháp nên người lao động Việt Nam dễ lợi dụng sơ hở để trốn tránh các cơ quan chức năng ở lại làm việc bất hợp pháp. Vẫn còn một số huyện, thành phố và chính quyền địa phương cơ sở chưa quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động người lao động thuộc địa bàn quản lý khi hết hạn hợp đồng về nước theo quy định.

Nhiều đại diện gia đình người lao động chưa quyết liệt trong việc vận động, kêu gọi, khuyên nhủ người thân đang cư trú và làm việc bất hợp pháp tại nước ngoài và trông chờ vào biện pháp của cơ quan nhà nước; Việc thực thi chế tài xử phạt đối với lao động bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc hoặc không về nước sau khi kết thúc hợp đồng ở trong nước cũng gặp nhiều vướng mắc, khó khăn, chưa hiệu quả do đối tượng xử phạt vắng mặt (đang ở nước ngoài).

Thanh Hóa: Thực hiện nhiều giải pháp xử lý lao động làm việc và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Thanh Hóa là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài, với trên 32.000 lao động. (Ảnh: 60 lao động của Công ty cổ phần Đầu tư Thuận An DMC làm việc tại nhà máy chế biến thịt lợn tại Liên Bang Nga).

Việc tổng hợp, báo cáo của cấp huyện, cấp xã về tình hình lao động của địa phương đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài nói chung và lao động cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài nói riêng chưa đầy đủ, thiếu kịp thời, khó khăn trong việc nắm tình hình, tổng hợp, báo cáo theo quy định.

PV: Vậy tỉnh Thanh Hóa đã có giải pháp như thế nào nhằm xử lý triệt để thực trạng công dân làm việc và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc thưa ông ?

Nhằm hạn chế tình trạng lao động bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc hoặc không về nước sau khi kết thúc hợp đồng, tỉnh Thanh Hóa đã và đang thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để giải quyết sau:

Ban hành 02 Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động lao động cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài về nước và lao động về nước đúng hạn; Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tình hình lao động vi phạm hợp đồng, cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, phát tờ rơi, tổ chức tư vấn cho người lao động...; thông qua các tổ chức hội chính trị - xã hội như Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên tuyên truyền sâu rộng đến các hội viên, đoàn viên. Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật cho người lao động trước khi đi nước ngoài làm việc, đặc biệt là ý thức tổ chức kỷ luật và ý thức chấp hành pháp luật.

Tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp giảm tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng tại nước ngoài không về nước ở những địa phương có đông lao động bất hợp pháp. Qua Hội nghị, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm hạn chế tình trạng lao động bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc hoặc không về nước sau khi kết thúc hợp đồng.

Hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức ký cam kết và giao chỉ tiêu cho các tổ chức, đoàn thể và chính quyền cơ sở trong việc vận động lao động của địa phương làm việc tại nước ngoài về nước đúng hạn. Kịp thời thông báo danh sách lao động có hộ khẩu thường trú tại địa phương đang cư trú bất hợp pháp và lao động sắp hết hạn hợp đồng đến các huyện, thành phố để chỉ đạo xã, phường, thị trấn thông báo đến thôn, tổ, gia đình của người lao động, vận động người lao động về nước đúng quy định. Cập nhật thông tin và quản lý lao động người địa phương từ nước ngoài trở về.

Chỉ đạo cơ quan công an các cấp nắm bắt tình hình để kịp thời ngăn chặn và giải quyết kịp thời những phát sinh trong công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; triển khai tích cực các giải pháp hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã về nước: Tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề cho lao động về nước đúng thời hạn; tổ chức thông tin thị trường lao động, tư vấn giới thiệu việc làm tại cơ sở; hỗ trợ việc làm đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về, vào làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh… có trình độ tay nghề phù hợp.

Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, nhất là phối hợp chặt chẽ giữa cấp cơ sở với các doanh nghiệp có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trong việc tổ chức tư vấn, tuyển chọn, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, trình độ ngoại ngữ, kiến thức pháp luật cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát tại các đơn vị, doanh nghiệp có chức năng nêu trên; có chế tài và xử lý nghiêm đối với doanh nghiệp vi phạm, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định của pháp luật, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động khi tham gia đi lao động nước ngoài.

Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của lao động địa phương trên thị trường lao động quốc tế; tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Xin trân trọng cảm ơn ông !

Hoàng Minh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Thị trường lao động

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Lộ trình giảm nghèo bền vững của TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025

Lộ trình giảm nghèo bền vững của TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025

Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 của TP. Hồ Chí Minh sẽ được chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, với những biện pháp hiệu quả hơn.
Quảng Ninh: Thực hiện thu phí cao tốc Tiên Yên – Móng Cái từ ngày 5/10

Quảng Ninh: Thực hiện thu phí cao tốc Tiên Yên – Móng Cái từ ngày 5/10

Từ ngày 5/10, cao tốc Tiên Yên – Móng Cái sẽ chính thức thực hiện thu phí theo đúng quy định.
Bình Phước đẩy mạnh xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp Đài Loan

Bình Phước đẩy mạnh xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp Đài Loan

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp chủ lực, UBND Bình Phước tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư với Đài Loan.
Tỉnh Hà Giang thực hiện Nghị định 78: 20 năm giúp đồng bào vượt khó, thoát nghèo

Tỉnh Hà Giang thực hiện Nghị định 78: 20 năm giúp đồng bào vượt khó, thoát nghèo

Sau 20 năm triển khai Nghị định 78/2002/NĐ-CP, từ 2 chương trình tín dụng ban đầu, đến nay, tỉnh Hà Giang đang có 18 chương trình tín dụng chính sách.
Yên Bái: Hiệu quả từ các chính sách giảm nghèo bền vững

Yên Bái: Hiệu quả từ các chính sách giảm nghèo bền vững

Trong 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, tỷ lệ hộ nghèo ở Yên Bái đã giảm từ 3-4% mỗi năm.

Tin cùng chuyên mục

Tỉnh Lạng Sơn nâng cao chất lượng thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn mới

Tỉnh Lạng Sơn nâng cao chất lượng thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn mới

Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nâng cao đời sống.
Hà Nội: Sắp diễn ra Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo 2022

Hà Nội: Sắp diễn ra Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo 2022

Sở Công Thương Hà Nội cho biết, từ ngày 7/10 đến 9/10, sẽ diễn ra Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo 2022.
Ninh Bình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống phát triển du lịch nông thôn

Ninh Bình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống phát triển du lịch nông thôn

Giai đoan 2021-2025 , tỉnh Ninh Bình xác định xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống phát triển du lịch nông thôn.
Trùng Khánh (Cao Bằng) đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu

Trùng Khánh (Cao Bằng) đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu

Thế mạnh của Trùng Khánh (Cao Bằng) là kinh cửa khẩu, trên địa bàn hiện có cửa khẩu Trà Lĩnh và cửa khẩu Pò Peo đang góp phần phát triển kinh tế vùng biên.
Sơn La: Phát triển chuỗi liên kết cho đồng bào dân tộc

Sơn La: Phát triển chuỗi liên kết cho đồng bào dân tộc

Việc phát triển chuỗi liên kết giá trị đã giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La có đầu ra nông sản ổn định, thu nhập bền vững.
Nghệ An: Chế biến sâu để tăng giá trị xuất khẩu cho khoáng sản

Nghệ An: Chế biến sâu để tăng giá trị xuất khẩu cho khoáng sản

Do hạn chế khi chưa được chế biến sâu để tăng giá trị, nên nguồn lợi thu lại được từ khai thác khoáng sản lâu nay không tương xứng với giá trị thực.
Cà Mau tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực phát triển kinh tế

Cà Mau tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực phát triển kinh tế

Thực hiện đề án chuyển đổi số, tỉnh Cà Mau đưa ra mục tiêu chuyển đổi số lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp.
Bình Định kỳ vọng dòng vốn đầu tư từ Thái Lan

Bình Định kỳ vọng dòng vốn đầu tư từ Thái Lan

Lãnh đạo tỉnh Bình Định đánh giá cao tiềm năng và kỳ vọng dòng vốn đầu tư từ Thái Lan cũng như cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan đầu tư nhiều hơn nữa vào tỉnh.
Người dân bất bình về dự thảo điều chỉnh quy hoạch cụm công viên ven biển tại Hội An

Người dân bất bình về dự thảo điều chỉnh quy hoạch cụm công viên ven biển tại Hội An

Nhiều người dân ven biển Tân Thành bất bình về bản điều chỉnh quy hoạch mới (hiện đang lấy ý kiến) ở cụm công viên ven biển phường Cẩm An, thành phố Hội An.
Hòa Bình: 9 tháng giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 18%

Hòa Bình: 9 tháng giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 18%

Ước tính 9 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Hòa Bình tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021
Huyện Vị Xuyên: Dồn lực để phát triển nông, lâm nghiệp chất lượng cao

Huyện Vị Xuyên: Dồn lực để phát triển nông, lâm nghiệp chất lượng cao

Cách Thành phố Hà Giang 20km, huyện Vị Xuyên là địa phương có diện tích lớn nhất tỉnh Hà Giang, rất thuận lợi để phát triển nông, lâm nghiệp.
Hà Nội quy định về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất

Hà Nội quy định về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất.
Hà Nội: Đề xuất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Khu đô thị mới Liên Ninh

Hà Nội: Đề xuất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Khu đô thị mới Liên Ninh

Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội vừa có Tờ trình gửi Thường trực Thành ủy đề nghị xem xét chủ trương đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Liên Ninh.
Lễ hội Ẩm thực đường phố - Nghề truyền thống tỉnh Long An năm 2022

Lễ hội Ẩm thực đường phố - Nghề truyền thống tỉnh Long An năm 2022

Lễ hội Ẩm thực đường phố - Nghề truyền thống gắn với Hội chợ Triển lãm OCOP tỉnh Long An năm 2022 đã diễn ra ngày 17/9 với gần 200 gian hàng tham gia.
Quy hoạch tỉnh Đắk Nông: Xác định 3 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông: Xác định 3 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội

Tại "Hội thảo góp ý quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050", các đơn vị tư vấn đã đề xuất 3 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội.
Quảng Ngãi: Kiểm tra toàn diện hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Lý Tuấn

Quảng Ngãi: Kiểm tra toàn diện hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Lý Tuấn

Ngày 15/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra toàn diện việc khai thác khoáng sản của công ty TNHH Lý Tuấn.
Bắc Kạn: Làm giàu bền vững từ nông sản đặc trưng

Bắc Kạn: Làm giàu bền vững từ nông sản đặc trưng

Những năm gần đây, sản phẩm quýt Bắc Kạn ngày càng được ưa chuộng, trở thành sản phẩm hàng hóa nông sản đặc trưng, giúp người dân giảm nghèo, làm giàu bền vững.
Hà Giang: Khát vọng trở thành vùng trọng điểm Quốc gia về dược liệu

Hà Giang: Khát vọng trở thành vùng trọng điểm Quốc gia về dược liệu

Với khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp phát triển cây dược liệu, tỉnh Hà Giang đang bền bỉ theo đuổi mục tiêu trở thành vùng trọng điểm Quốc gia về dược liệu.
Chuyên gia nước ngoài đề xuất giải pháp thúc đẩy thu hút vốn FDI cho TP. Hồ Chí Minh

Chuyên gia nước ngoài đề xuất giải pháp thúc đẩy thu hút vốn FDI cho TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh đang đối mặt những thách thức, khó khăn về kết nối hạ tầng, logistics… do đó thành phố cần một chiến lược thu hút vốn đầu tư nước ngoài dài hạn.
Nghệ An: Hàng trăm tấn bí xanh đang bí đầu ra

Nghệ An: Hàng trăm tấn bí xanh đang bí đầu ra

Hàng trăm tấn bí xanh ở huyện miền núi Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An đến kỳ thu hoạch nhưng đang bí đầu ra. Chính quyền cùng bà con nông dân đang nỗ lực kêu gọi hỗ trợ.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động