Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 24/10/2021 02:48

Thanh Hóa: Tạo đột phá về bao phủ bảo hiểm xã hội

16:38 | 06/10/2021
Nhờ có nhiều giải pháp linh hoạt trong tuyên truyền phát triển bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, Thanh Hóa là một trong số ít địa phương có số thu và số người tham gia tăng trưởng tích cực trong 7 tháng năm 2021.

Xác định chính sách BHXH nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng có ý nghĩa rất lớn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho những người lao động tự do khi tuổi về già, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã căn cứ vào tình hình địa phương, BHXH đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân. Cụ thể, cán bộ chuyên quản thu và phát triển đối tượng được giao bám sát từng đơn vị, địa bàn quản lý, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT)... Vì vậy, một số BHXH huyện đã có tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc đạt và vượt kế hoạch được giao, như: Như Thanh (107,7%), Yên Định (103,6%), Hà Trung (102,2%), Thường Xuân (102,1%), Triệu Sơn (101,8%)...

Trong phát triển BHXH tự nguyện, một số mô hình tuyên truyền phù hợp với tình hình dịch bệnh cũng được nhiều địa phương vận dụng linh hoạt. Như BHXH huyện Hà Trung xác định vai trò quan trọng của chính quyền địa phương trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, huyện Hà Trung đã tham mưu kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; ban hành quyết định giao chỉ tiêu phát triển người tham gia cho UBND các xã, thị trấn…

Thanh Hóa: Tạo đột phá về bao phủ bảo hiểm xã hội
Thanh Hóa: Tạo đột phá về bao phủ bảo hiểm xã hội

Hay, BHXH huyện Thường Xuân đã phối hợp với đại lý Bưu điện thí điểm chuyển đổi hình thức tuyên truyền, vận động từ tổ chức hội nghị sang “thăm hộ gia đình, tuyên truyền nhóm nhỏ”. Nhân viên bưu điện sẽ lựa chọn các hộ gia đình tiềm năng, tổ chức các nhóm tuyên truyền đến từng nhà, gặp từng người để vận động tham gia. Thông qua việc “thăm hộ gia đình”, BHXH huyện đã phát hiện một số nhóm lao động tiềm năng, từ đó cùng với Bưu điện huyện xây dựng kế hoạch tiếp cận vận động (dự kiến đợt 1 sẽ tiếp cận khoảng 40 gia đình theo nhóm ngành nghề tại 7 xã).

Kết quả, thống kê của BHXH Thanh Hóa, trong tháng 7 đầu năm 2021, BHXH tỉnh ghi nhận tăng 19.786 người tham gia BHXH, BHYT (0,61%) so với tháng 6, tăng 22.591 người (0,69%) so với tháng 12/2020. Trong đó, về BHXH bắt buộc tăng thêm trong tháng 7 là 3.248 người, đưa nhóm đối tượng này lên 371.804 người (đạt 99,25% kế hoạch); về BHXH tự nguyện tăng thêm 1.709 người (2,60%), đưa nhóm này lên 67.471 người tham gia (đạt 76,60% kế hoạch); về BHYT tăng thêm 18.077 người, đưa nhóm này tăng lên 3.215.352 người (98,59% kế hoạch).

Theo BHXH tỉnh cho biết, mặc dù BHXH tỉnh Thanh Hóa đang thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ thu cao so với kế hoạch được giao, với số thu lũy kế đến hết tháng 7 là trên 5.255 tỷ đồng (đạt 56,11% kế hoạch) nhưng nợ đọng BHXH, BHYT đang là bài toán nan giải. Tính đến hết tháng 7, toàn tỉnh có gần 3.700 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT 559,97 tỷ đồng,

Cùng với nỗ lực giảm nợ BHXH, BHYT và bảo vệ quyền lợi người lao động, BHXH tỉnh Thanh Hóa vẫn duy trì hoạt động thanh tra, kiểm tra để phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm vi phạm; tiếp tục gửi công văn đôn đốc, đề nghị các doanh nghiệp thanh toán tiền nợ BHXH, BHYT. BHXH Thanh Hóa đã báo cáo UBND tỉnh, tham mưu giải pháp nhằm hạn chế tình trạng này.

Theo tính toán từ nay đến cuối năm 2021, thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, tỉnh Thanh Hóa sẽ có khoảng 6.370 đơn vị với 264.336 người lao động được giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, với số tiền giảm trong 12 tháng là 74,5 tỷ đồng; 1.275 đơn vị đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với 55.000 người lao động và số tiền tạm dừng đóng là 3,28 tỷ đồng.

BHXH tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu hoàn hành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao đến cuối năm. Ông Nguyễn Văn Tám - Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa cho biết, các giải pháp được BHXH tỉnh thống nhất là xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu đến từng cán bộ viên chức để chủ động thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua. Trong đó, BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2021 “Phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH Việt Nam giao năm 2021.

Đồng thời, BHXH tỉnh cũng chủ động rà soát, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho từng đại lý thu; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ và tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc để các đại lý thu hoạt động đạt hiệu quả…

Thanh Vân