Thanh Hóa: Hủy kết quả sơ tuyển 5 dự án, lựa chọn lại nhà đầu tư mới

Tỉnh Thanh Hóa thông báo hủy kết quả sơ tuyển, tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư đối với 5 dự án đầu tư có sử dụng đất để bố trí quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội
Bảo đảm cạnh tranh trong lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP Hà Nội: Đề xuất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Khu đô thị mới Liên Ninh

Ngày 29/8/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Văn bản số 12786/UBND-CN thông báo về việc “Lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để bố trí quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội thuộc dự án”.

Hủy kết quả sơ tuyển vì chưa bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ hủy kết quả sơ tuyển, tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư thực hiện đối với 5 dự án gồm: Khu dân cư xã Đông Lĩnh (nay là phường Đông Lĩnh), Khu dân cư phường Nam Ngạn, Công viên thể thao Đình Hương, Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, Khu nhà ở thương mại xã Đông Tân (nay là phường Đông Tân).

Lý do hủy kết quả 5 dự án nói trên là để bố trí lại quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội thuộc dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Thanh Hóa: Hủy kết quả 5 dự án sơ tuyển, lựa chọn lại nhà đầu tư mới

Trước đó, ngày 22/8/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa đã có Văn bản 5769/SKHĐT-ĐTTĐGS tổng hợp ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương có liên quan, đồng thời đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh này hủy kết quả sơ tuyển, tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư đối với 5 dự án nói trên, nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc lựa chọn nhà đầu tư, do thiếu quỹ đất bố trí xây dựng nhà ở xã hội.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng Thanh Hóa đề xuất về phương án dự kiến điều chỉnh quy hoạch bố trí quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội với 5 dự án, bao gồm: Khu dân cư xã Đông Lĩnh; Khu dân cư phường Nam Ngạn; Công viên thể thao Đình Hương, phường Đông Thọ; Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng; Khu nhà ở thương mại xã Đông Tân.

Sau khi nhận được Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra Văn bản số 12786/UBND-CN chỉ đạo giao các bên mời thầu làm việc, thông báo cho các nhà đầu tư trúng thầu sơ tuyển tại 5 dự án nêu trên về việc UBND tỉnh sẽ hủy kết quả sơ tuyển, tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư để bố trí quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội, đồng thời báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 20/9/2022.

Điều chỉnh để đảm bảo quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội

Được biết, Khu dân cư xã Đông Lĩnh được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 4445/QĐ-UBND ngày 20/11/2017. Theo quy hoạch được duyệt thì tổng diện tích đất ở là 114.755,4m2 bao gồm: Nhà ở chia lô, đất biệt thự, đất nhà ở xã hội.

Trong đó, diện tích đất nhà ở xã hội đã bố trí theo quy hoạch được duyệt là 7.495,8m2 (cao 9-12 tầng) nhưng chưa đảm bảo 20% theo quy định, còn thiếu khoảng 15.455,28m2 đất nhà ở xã hội. Dự án được đề xuất điều chỉnh một số lô đất chia lô thành đất nhà ở xã hội thấp tầng. Sau khi điều chỉnh, tổng diện tích đất ở là 114.202m2. Phương án điều chỉnh đã bố trí 22.929,6m2 dành cho nhà ở xã hội, chiếm 20,07% diện tích đất ở.

Dự án này có 02 Đơn vị trúng sơ tuyển gồm: Liên danh Công ty cổ phần khai thác Việt Nhật Đức - Công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Thành Công và Liên danh Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Trường Phát - Công ty cổ phần đầu tư du lịch T&T - Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và đầu tư xây dựng Khánh Linh - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Hải - Công ty cổ phần tập đoàn Tecco.

Thanh Hóa: Hủy kết quả 5 dự án sơ tuyển, lựa chọn lại nhà đầu tư mới

UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ lựa chọn lại nhà đầu tư đối với 5 dự án nói trên để bố trí đảm bảo 20% quỹ đất nhà ở xã hội theo Nghị định số 49 của Chính phủ.

Đối với Khu dân cư phường Nam Ngạn được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 15/02/2016. Theo quy hoạch được duyệt, diện tích đất nhà ở chia lô là 40.892,3m2, chưa được bố trí 20% quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội theo quy định, thiếu 8.178,4m2 đất nhà ở xã hội.

Hiện tại dự án này đã có 02 Đơn vị trúng sơ tuyển gồm: Công ty TNHH BNB Hà Nội và Công ty cổ phần Khai thác Việt Nhật Đức.

Dự án được đề xuất điều chỉnh lô đất có chức năng là đất hỗn hợp thành đất nhà ở xã hội cao tầng dạng chung cư và điều chỉnh lô đất ở liền kề thành đất nhà ở xã hội thấp tầng. Sau khi điều chỉnh, tổng diện tích đất ở là 48.126,3m2. Phương án điều chỉnh đã bố trí 9.625,26m2 dành cho nhà ở xã hội, chiếm 20% diện tích đất ở.

Còn tại dự án Công viên thể thao Đình Hương được UBND TP. Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 12364/QĐ-UBND ngày 19/12/2017. Theo quy hoạch được duyệt, tổng diện tích đất ở gồm đất chia lô liền kề và đất dịch vụ hỗn hợp (chung cư, khách sạn, thương mại…) là 72.864,25m2, chưa được bố trí 20% quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội theo quy định, thiếu 14.572,8m2 đất nhà ở xã hội.

Hiện tại dự án đã có 02 Đơn vị trúng sơ tuyển gồm: Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH một thành viên và Liên danh Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực - Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát – CTCP.

Dự án này được đề xuất 2 phương án điều chỉnh. Phương án 1: Sau khi điều chỉnh, tổng diện tích đất ở là 62.808,85m2, bố trí 12.433m2 đất nhà ở xã hội (chiếm 19,8% diện tích đất ở) thiếu 161m2; Phương án 2: Sau khi điều chỉnh, tổng diện tích đất ở là 62.808,85m2, bố trí 12.594m2 đất nhà ở xã hội (chiếm 20,0% diện tích đất ở).

Đối với Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt hiệu chỉnh tại Quyết định số 2542/QĐ- UBND ngày 13/7/2021. Theo quy hoạch được duyệt, tổng diện tích đất ở là 48.588,3m2, bao gồm: đất ở liền kề và đất biệt thự, chưa được bố trí 20% quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội theo quy định (thiếu 9.717,6m2 đất nhà ở xã hội).

Dự án đã có 01 Đơn vị trúng sơ tuyển là Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Minh Hương - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1.

Hiện tại, dự án được đề xuất 2 phương án điều chỉnh. Phương án 1: Sau khi điều chỉnh, tổng diện tích đất ở là 48.588,3m2. Phương án điều chỉnh đã bố trí 9.973m2 dành cho nhà ở xã hội (chiếm 20% diện tích đất ở); Phương án 2: Sau khi điều chỉnh, tổng diện tích đất ở liền kề thương mại là 39.592,3m2; đất tái định cư là 22.653,1m2; đất nhà ở xã hội là 10.764m2 (chiếm 20% diện tích đất ở).

Tại Khu nhà ở thương mại xã Đông Tân được UBND TP. Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 20644/QĐ-UBND ngày 22/11/2016. Theo quy hoạch được duyệt, tổng diện tích đất ở là 13.500,15m2 bao gồm đất ở chia lô và đất ở biệt thự, chưa được bố trí 20% quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội theo quy định (thiếu 2.700m2 đất nhà ở xã hội).

Hiện tại dự án đã có 01 Đơn vị trúng sơ tuyển là Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Trường Xuân - Công ty cổ phần.

Dự án đang được đề xuất điều chỉnh một số lô đất chia lô thành đất NƠXH thấp tầng. Sau điều chỉnh, tổng diện tích đất ở là 13.500,15m2. Phương án điều chỉnh đã bố trí 2.725,8m2 dành cho nhà ở xã hội (chiếm 20% diện tích đất ở).

Hiện nay, theo Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo đó, các dự án nhà ở thương mại quy mô từ 2 ha trở lên tại đô thị đặc biệt và loại I, từ 5 ha trở lên tại đô thị loại II và III, thì phải bố trí 20% quỹ đất làm nhà ở xã hội. Chủ đầu tư không được nộp tiền sử dụng đất thay thế nếu không dành 20% quỹ đất trong dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Như vậy, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ sẽ siết chặt hơn với các dự án phải dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội.

Hoàng Minh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Phản hồi của công dân xung quanh bài báo về nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Phản hồi của công dân xung quanh bài báo về nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Sau khi Báo Công Thương đăng bài về sự việc liên quan nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, ông Nguyễn Văn Kỳ và nhà máy đã có ý kiến phản hồi gửi tới tòa soạn.
Hộp thư ngày 29/11: Điện lực Hà Giang mua vật tư không đạt chuẩn, mỹ phẩm Lurcinn bị làm giả?

Hộp thư ngày 29/11: Điện lực Hà Giang mua vật tư không đạt chuẩn, mỹ phẩm Lurcinn bị làm giả?

Thông tin phản ánh: Mỹ phẩm Lurcinn có dấu hiệu làm giả; Dấu hiệu gian lận trong hợp đồng đặt cọc mua bán đất; Điện lực Hà Giang mua vật tư không đạt chuẩn?
Thanh Hóa: Công trình trái phép “mọc” trên đất quốc phòng bị xử phạt 127,5 triệu đồng

Thanh Hóa: Công trình trái phép “mọc” trên đất quốc phòng bị xử phạt 127,5 triệu đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Phạm Thanh Quý 127,5 triệu đồng vì chiếm đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất.
Hộp thư ngày 25/11: Lỗ hổng thương mại từ dự án Grand Sunlake Hà Đông

Hộp thư ngày 25/11: Lỗ hổng thương mại từ dự án Grand Sunlake Hà Đông

Thông tin phản ánh dấu hiệu sai phạm tại Dự án IA20 Ciputra, dự án Grand Sunlake Hà Đông và Trường Trung cấp Thái Nguyên mập mờ trong liên kết đào tạo.
Thanh Hóa: Nhiều lò đốt rác cả chục tỷ vận hành kém hiệu quả gây lãng phí ngân sách Nhà nước

Thanh Hóa: Nhiều lò đốt rác cả chục tỷ vận hành kém hiệu quả gây lãng phí ngân sách Nhà nước

Được đầu tư cả chục tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, thế nhưng các lò đốt rác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vận hành kém hiệu quả thời gian ngắn và đang bị bỏ hoang

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Người dân cần cảnh giác với chiêu trò “bẫy” lãi suất cao

Thanh Hóa: Người dân cần cảnh giác với chiêu trò “bẫy” lãi suất cao

Với “bẫy” lãi suất hấp dẫn, người quen, làng xóm nên nhiều người đã không ngần ngại dốc hết tiền của, thậm chí vay mượn thêm cho vay để rồi mất cả gốc lẫn lãi.
Thanh Hóa: Kỷ luật 2 lãnh đạo xã để công trình trái phép “mọc” trên đất quốc phòng

Thanh Hóa: Kỷ luật 2 lãnh đạo xã để công trình trái phép “mọc” trên đất quốc phòng

Liên quan đến công trình trái phép “mọc” trên đất quốc phòng, huyện Hà Trung đã xử lý kỷ luật 2 lãnh đạo xã vì để dân xây dựng hàng loạt công trình trái phép.
Thanh Hóa: Vụ Phó Bí thư phường lấn chiếm đất của dân, UBND thành phố chỉ đạo làm rõ

Thanh Hóa: Vụ Phó Bí thư phường lấn chiếm đất của dân, UBND thành phố chỉ đạo làm rõ

Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu phường An Hưng báo cáo, làm rõ việc người dân tố cáo Phó Bí thư phường Lê Đình Quý, lấn chiếm đất của dân.
Thanh Hóa: Bao giờ thu hồi hơn 9.000m2 đất Công viên Hội An bị “xẻ thịt”?

Thanh Hóa: Bao giờ thu hồi hơn 9.000m2 đất Công viên Hội An bị “xẻ thịt”?

Nằm trên vị trí “đất vàng” ở TP. Thanh Hóa, Công viên Hội An bị Công ty Dạ Lan "xẻ thịt" hơn 9.000m2 suốt nhiều năm. Mới đây, công ty này tiếp tục xin sử dụng.
Hộp thư bạn đọc ngày 18/11: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên có "ưu ái" cho doanh nghiệp?

Hộp thư bạn đọc ngày 18/11: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên có "ưu ái" cho doanh nghiệp?

Thông tin phản ánh về dấu hiệu sai phạm tại Phòng khám Linh Đàm; Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên "ưu ái" cho doanh nghiệp; Trạm xăng dầu Tiến Minh Petro.
Thanh Hóa: Sẽ xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan vụ tuyển sinh trái quy định

Thanh Hóa: Sẽ xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan vụ tuyển sinh trái quy định

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa vào cuộc, xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân có liên quan đến vụ tuyển sinh trái quy định ở Trường dân tộc nội trú Quan Hóa.
Vụ dùng tiền giải phóng mặt bằng mua vàng: Doanh nghiệp xin lỗi TP. Thanh Hóa

Vụ dùng tiền giải phóng mặt bằng mua vàng: Doanh nghiệp xin lỗi TP. Thanh Hóa

Đại điện Liên danh Công ty CP Hoàng Kỳ có văn bản xin lỗi và đính chính nội dung nói TP. Thanh Hóa dùng 46 tỷ đồng giải phóng mặt bằng để mua vàng.
Hộp thư bạn đọc ngày 15/11: Dấu hiệu sai phạm tại Thủy điện Bản Vẽ và Dự án Đầm Nhà Mạc

Hộp thư bạn đọc ngày 15/11: Dấu hiệu sai phạm tại Thủy điện Bản Vẽ và Dự án Đầm Nhà Mạc

Thông tin phản ánh dấu hiệu sai phạm tại Thủy điện Bản Vẽ, nhà xưởng trái phép và thất thoát ngân sách tại Dự án xây dựng hoàn thiện nút giao Đầm Nhà Mạc.
Thanh Hóa: Cần sớm xử lý vụ Phó Bí thư phường lấn chiếm đất của dân

Thanh Hóa: Cần sớm xử lý vụ Phó Bí thư phường lấn chiếm đất của dân

Ông Bùi Văn Luyện có đơn gửi cơ quan chức năng trình báo việc ông Lê Đình Quý, Phó Bí thư phường An Hưng lấn chiếm trên diện tích 110m2 đất thổ cư không trả.
Hộp thư bạn đọc ngày 11/11: Dấu hiệu sai phạm tại sàn Tifina và dự án trồng cây xanh tại Nha Trang

Hộp thư bạn đọc ngày 11/11: Dấu hiệu sai phạm tại sàn Tifina và dự án trồng cây xanh tại Nha Trang

Thông tin phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật tại: Sàn Tifina, Dự án trồng cây xanh đường Võ Nguyên Giáp và Gói thầu Cung cấp bàn ghế học sinh ở Lâm Đồng.
Chủ tịch TP.Thanh Hóa khẳng định: Không có chuyện “dùng tiền giải phóng mặt bằng mua vàng”

Chủ tịch TP.Thanh Hóa khẳng định: Không có chuyện “dùng tiền giải phóng mặt bằng mua vàng”

Liên quan đến Công ty CP Hoàng Kỳ đề nghị làm rõ Ban giải phóng mặt bằng dùng hơn 46 tỷ đồng mua vàng, Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa khẳng định không có việc này.
Hộp thư bạn đọc ngày 8/11: Sai phạm tại Khu đấu giá 31ha, Dự án Văn Phú - Invest Yên Phong?

Hộp thư bạn đọc ngày 8/11: Sai phạm tại Khu đấu giá 31ha, Dự án Văn Phú - Invest Yên Phong?

Thông tin phản ánh một số vấn đề như: Dự án chợ Lăng Cô gây ngập úng; Dự án Văn Phú - Invest Yên Phong “bán lúa non”; Phá vỡ quy hoạch tại Khu đấu giá 31ha.
Doanh nghiệp núp bóng mô hình VAC, khai thác khoáng sản trái phép

Doanh nghiệp núp bóng mô hình VAC, khai thác khoáng sản trái phép

Công ty Trường Đại Phát ký hợp đồng với xã Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh để thực hiện mô hình VAC nhưng đã sử dụng diện tích này khai thác khoáng sản trái phép.
Hộp thư bạn đọc ngày 4/11: Dấu hiệu sai phạm tại Dự án La Beauté, Chợ dân sinh Lĩnh Nam bỏ hoang

Hộp thư bạn đọc ngày 4/11: Dấu hiệu sai phạm tại Dự án La Beauté, Chợ dân sinh Lĩnh Nam bỏ hoang

Thông tin phản ánh về việc rao bán đất nền tại Dự án La Beauté ở Lâm Đồng; Chợ dân sinh Lĩnh Nam bỏ hoang; Siro tiêu hóa Fibo Kidy Gấu em quảng cáo trái phép.
Thanh Hóa: Vụ Trưởng phòng Giáo dục viết thư ngỏ “xin tiền”, Ủy ban Kiểm tra vào cuộc xử lý

Thanh Hóa: Vụ Trưởng phòng Giáo dục viết thư ngỏ “xin tiền”, Ủy ban Kiểm tra vào cuộc xử lý

Liên quan đến việc Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước viết thư ngỏ “xin tiền” các trường, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy vào cuộc, xử lý theo quy định.
Hộp thư bạn đọc ngày 28/10: Dấu hiệu sai phạm tại công Khu công nghiệp Trung Hà, sữa Diasure

Hộp thư bạn đọc ngày 28/10: Dấu hiệu sai phạm tại công Khu công nghiệp Trung Hà, sữa Diasure

Thông tin phản ánh một số vấn đề có dấu hiệu sai phạm như: Sữa Diasure lừa dối người tiêu dùng; Nhà máy hoạt động trái phép; Thi công Khu công nghiệp Trung Hà.
Thanh Hóa: Trưởng phòng giáo dục huyện viết thư ngỏ "xin tiền" nhà trường

Thanh Hóa: Trưởng phòng giáo dục huyện viết thư ngỏ "xin tiền" nhà trường

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước viết thư ngỏ “xin tiền" các trường để tham gia thi "Giai điệu tuổi hồng" và "Hội thao người giáo viên Nhân dân"
Nghệ An: Công ty Tân Long “ôm” dự án chợ đầu mối trăm tỷ rồi bỏ hoang

Nghệ An: Công ty Tân Long “ôm” dự án chợ đầu mối trăm tỷ rồi bỏ hoang

Đã hơn 10 năm, Công ty Cổ phần Tân Long được tỉnh Nghệ An giao xây dựng chợ đầu mối ở huyện Thanh Chương. Thế nhưng, đến nay vẫn trong tình trạng bị bỏ hoang.
Nghệ An: Công ty Thành Công “chây ỳ” triển khai dự án, người dân “kêu trời” vì “con đường đau khổ”

Nghệ An: Công ty Thành Công “chây ỳ” triển khai dự án, người dân “kêu trời” vì “con đường đau khổ”

Hàng trăm hộ dân “kêu trời” bởi tuyến đường 538 bị “cày nát”, còn doanh nghiệp gặp khó khăn. Nguyên nhân sâu xa do Công ty Thành Công “chây ỳ” triển khai dự án.
Hộp thư bạn đọc ngày 21/10: "Điều Kinh Eva" lừa dối người tiêu dùng, xưởng than "bức tử" môi trường

Hộp thư bạn đọc ngày 21/10: "Điều Kinh Eva" lừa dối người tiêu dùng, xưởng than "bức tử" môi trường

Thông tin phản ánh sản phẩm Điều Kinh Eva lừa dối người tiêu dùng, xưởng than "bức tử" môi trường và Dự án công nghệ sinh học Đồng Nai bỏ hoang.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động