Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 19/05/2021 00:06

Than Uông Bí: Thu nhập thợ lò đạt trên 20 triệu đồng/tháng

14:49 | 20/10/2020
Mặc dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện sản xuất và dịch Covid-19, song doanh thu quý III của Công ty Than Uông Bí đạt 660,2 tỷ đồng.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện sản xuất và dịch Covid-19, song doanh thu quý III của Công ty Than Uông Bí đạt 660,2 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 2.183 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước 428,8 tỷ đồng; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, lương bình quân quý III đạt 14,39 triệu đồng/người/tháng; trong đó, thợ lò đạt 20,5 triệu đồng/người/tháng.

Bước sang thực hiện nhiệm vụ quý IV, công ty tiếp tục triển khai một số các giải pháp trọng tâm, tập trung tháo gỡ cho các phân xưởng đang gặp khó khăn, tăng cường tuyên truyền đầu ca sản xuất, công tác thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, phát hiện kịp thời các nguy cơ mất an toàn để có giải pháp, biện pháp đảm bảo an toàn, phục vụ sản xuất phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020.

H.S