Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 21/10/2021 08:24

Than Quang Hanh: Nâng cao năng lực vận tải đường sắt, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

13:25 | 11/08/2021
Công ty Than Quang Hanh- TKV hiện nay đang khai thác than tại tầng từ mức -50 đến -175, đạt công suất khai thác 1,5 triệu tấn than/năm từ năm 2018 và duy trì ổn định công suất mỏ cho đến nay.

Hình thức vận tải chính là bằng tầu điện ắc quy kéo goòng 3 tấn để vận chuyển than về quang lật tròn mức -175, đổ lên băng tải giếng chính mức -175 đến +30 vận chuyển lên mặt bằng, về kho than; Vận tải đất đá ra chân trục và trục tải lên mặt bằng đổ thải. Hiện nay, công ty có hơn 32 km đường sắt dưới lò tại các mức: -50; -60; -110 và -175. Công tác chở người đến nơi làm việc hiện có 01 tuyến Song loan lò nghiêng; 02 hệ thống tời cáp treo chở người giếng nghiêng và 03 tuyến Song loan lò bằng đang hoạt động.

Lễ gắn biển hoàn thành Công trình
Lễ gắn biển hoàn thành Công trình

Nhằm nâng cao năng lực vận tải đường sắt và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, công ty đã đầu tư để cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt từ khu Tây Bắc Ngã Hai về quang lật mức -175. Quãng đường được nâng cấp, sửa chữa có tổng số 3.100 mét lò (tương đương 4.150 mét đường), bao gồm: Thay thế các thanh ray cũ bằng ray P24 mới từ khu quang lật đến mét thứ 1.184 của lò xuyên vỉa trung tâm 2; Thay thế lại toàn bộ lắc líp đúc thường bằng bộ lắc líp ôm đế ray trên tuyến đường sắt với chiều dài 3.100 mét (tương đương 610 bộ lắc líp và môt số thanh ray cũ bị hao mòn không đảm bảo); Cải tạo thay thế các bộ ghi rẽ đã cũ bao gồm: Thay thế các chi tiết hỏng, lắp đặt thêm cơ cấu sang ghi bằng thủy lực và lắp đặt lại bằng tà vẹt gỗ nhóm II của các bộ ghi trên tuyến đường.

Đưa thêm các tuyến Song loan lò bằng chở người vào hoạt động
Đưa thêm các tuyến Song loan lò bằng chở người vào hoạt động

Việc hoàn thành công trình này có ý nghĩa vô cùng to lớn trong công tác cải thiện điều kiện đi lại của người lao động từ nhà giao ca đến vị trí sản xuất, rút ngắn thời gian di chuyển, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực vận tải, đảm bảo an toàn hơn trong công tác vận chuyển người cũng như vận chuyển vật tư, vật liệu, than và đất đá, thúc đẩy tinh thần làm việc cho CBCNV lao động, góp phần nâng cao đời sống, ổn định sản xuất, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD của công ty trong những năm tiếp theo.

Quang Dương