Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 09/12/2021 18:35

Thái Nguyên: Hơn 1 triệu người tham gia Bảo hiểm xã hội

17:14 | 18/10/2021
BHXH tỉnh Thái Nguyên là một trong những đơn vị đang duy trì được đà tăng trưởng đều ở các chỉ tiêu, bao gồm cả Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, BHXH tự nguyện, Bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo BHXH tỉnh Thái Nguyên, tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động, người lao động không có việc làm phải nghỉ việc; thu nhập người dân giảm do dịch bệnh nên không thể tiếp tục tham gia BHXH, BHYT… Điều này dẫn đến số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giảm, số nợ BHXH, BHYT, BHTN tăng lên. Các hoạt động tuyên truyền vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, thanh tra, kiểm tra cũng phải hạn chế do thực hiện giãn cách xã hội, không tập trung đông người…

Trước bối cảnh đó, thực hiện Kế hoạch số 2800/KH-BHXH của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Thái Nguyên đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong các tháng cuối năm. Tính đến hết tháng 8/2021, toàn tỉnh có 1.181.274 người tham gia BHXH, BHYT, đạt 93,02% kế hoạch được giao và tăng 13.975 người so với tháng 7. Trong đó, BHXH bắt buộc có 212.456 người tham gia, đạt 91,65% kế hoạch và tăng 483 người so với tháng 7, BHXH tự nguyện có 21.531 người tham gia, đạt 82,35% kế hoạch và tăng 154 người so với tháng 7, về BHYT có 1.159.743 người tham gia, đạt 93,24% kế hoạch và tăng 13.025 người so với tháng 7/2021.

Thái Nguyên: Hơn 1 triệu người tham gia Bảo hiểm xã hội
Thái Nguyên: Hơn 1 triệu người tham gia Bảo hiểm xã hội

Tuy nhiên, công tác công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do đại dịch Covid-19 kéo dài, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, phải ngừng hoạt động, cho người lao động nghỉ việc, dẫn đến ngừng tham gia BHXH cho người lao động.

Theo chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch số 2800/KH-BHXH, trong những tháng cuối năm 2021, BHXH tỉnh Thái Nguyên phải thu đạt trên 2.474 tỷ đồng. Do đó, đòi hỏi BHXH tỉnh Thái Nguyên phải tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan chú trọng rà soát dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp để có căn cứ khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc.

BHXH tỉnh Thái Nguyên mới đây đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn. Ban Chỉ đạo gồm 13 thành viên, bao gồm cả lãnh đạo Bưu điện (cấp tỉnh, cấp huyện) tạo nguồn lực tăng cường công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong thời gian tới. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể hằng tuần, hằng tháng phù hợp với tình hình thực tế nhằm duy trì, phát triển mới người tham gia, đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo chỉ tiêu được giao.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, BHXH Thái Nguyên chỉ đạo tăng cường phối hợp với bưu điện và các đại lý thu đôn đốc, vận động người dân tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (ưu tiên khai thác nhóm người lao động bị mất việc làm trong các doanh nghiệp, người lao động có thu nhập không ổn định, cán bộ không chuyên trách xã, phường, tổ dân phố...). Đồng thời, tăng cường thanh tra đối với những doanh nghiệp nợ từ 3 tháng trở lên, doanh nghiệp chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ cho người lao động.

Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thành phố, thị xã chủ động tham mưu cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, trong đó có các đại lý thu phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tư vấn để trực tiếp vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Song song với đó tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, truyền thông các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng lượng giao dịch điện tử hồ sơ đóng BHXH, BHYT; thực hiện có hiệu quả Bộ quy trình nội bộ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO áp dụng vào hoạt động của cơ quan BHXH tỉnh; nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân; quản lý và duy trì tốt hoạt động của hệ thống mạng và các phần mềm nghiệp vụ.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với những đơn vị có dấu hiệu vi phạm các quy định của Luật BHXH, Luật BHYT hoặc theo yêu cầu của Giám đốc BHXH tỉnh; xem xét chuyển hồ sơ đến cơ quan pháp luật để xử lý hình sự theo quy định của pháp luật về BHXH đối với những đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài, trốn đóng BHXH.

Thanh Vân