Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 26/09/2020 03:08

Thái Bình: Phát triển công nghiệp phải trở thành thế mạnh trong tứ giác kinh tế

10:39 | 13/08/2020
Nhằm gợi mở các định hướng để Thái Bình phát huy tối đa, tiềm năng, lợi thế cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn 2020-2025 và những giai đoạn tiếp theo, ngày 12/8/2020, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi làm việc, theo báo cáo của tỉnh Thái Bình cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Bình đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIX. Kinh tế liên tục tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô và tiềm lực nền kinh tế được nâng lên.

Tổng sản phẩm GRDP bình quân 5 năm (2016-2020) ước tăng 9%/năm, vượt mục tiêu Đại hội XIX đề ra (8,6%/năm), cao hơn mức trung bình cả nước và gấp 1,3 lần mức tăng trưởng của 5 năm trước (6,7%/năm). Quy mô nền kinh tế và GRDP bình quân đầu người có bước tăng mạnh, năm 2020 ước cao gấp 1,8 lần năm cuối nhiệm kỳ trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ đạt 77,4%, tăng 11,4% so với năm 2015.

2141-yoyng-chiy-nguyeyn-vyn-biynh-uyy-vien-boy-chiynh-triy-biy-thy-trung-yyng-yayng-tryyyng-ban-kinh-tey-trung-yyng-phayt-bieyu-tayi-hoyi-nghiy-6b8a4476
Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình.

Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiệm kỳ qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Kinh tế của tỉnh tuy đạt tốc độ tăng trưởng khá, nhưng chất lượng tăng trưởng chưa cao. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp. Việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Căn cứ vào Báo cáo về những kết quả của nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Thái Bình, ý kiến đại diện của các ban, bộ, ngành, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Thái Bình là tỉnh điển hình về phát triển trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển nông thôn mới.

Về phương hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới, ông Nguyễn Văn Bình cho rằng, Thái Bình có truyền thống tăng năng suất, là địa phương được Trung ương cho thí điểm nhiều chủ trương, chính sách, nhất là trong nông nghiệp, để tổng kết, nhân rộng ra cả nước, Thái Bình đã hoàn thành mục tiêu nông thôn mới. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, phát triển nông nghiệp của Thái Bình phải quan tâm đến mục tiêu “tam nông”, đó là nông nghiệp – nông dân – nông thôn, trong đó gắn kinh tế nông nghiệp nông thôn.

Đối với công nghiệp và xây dựng, theo định hướng của nước ta trong 10 năm tới là thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa cho nên cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng là công nghiệp. Ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Thái Bình đang nằm trọn trong tứ giác phát triển, gồm Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định - Thanh Hóa. Vì vậy, tỉnh phải xác định rõ hướng phát triển các ngành công nghiệp chủ đạo của kinh tế sao cho phù hợp và trở thành thế mạnh trong mối quan hệ tứ giác này.

2146-yoyng-chiy-ngo-yong-hayi-uyy-vien-dyy-khuyeyt-trung-yyng-yayng-biy-thy-tiynh-uyy-phayt-bieyu-tayi-hoyi-nghiy-6b8a4461
ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu tại buổi làm việc

Cũng theo ông Bình, Thái Bình có lao động dồi dào, chất lượng tương đối cao so với mặt bằng chung cả nước, vì vậy hướng phát triển công nghiệp cần phát huy tối đa, hiệu quả nguồn nhân lực của Thái Bình. Tập trung một số ngành Thái Bình có lợi thế là chế biến nông sản, khai thác khí, nước khoáng…. Thúc đẩy hình thành các chuỗi công nghiệp gắn với nông nghiệp; quy hoạch các cụm, khu công nghiệp tập trung để đón đầu các làn sóng đầu tư lớn trong tương lai.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh, tại dự thảo Báo cáo chính trị, Thái Bình xác định 3 khâu đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Thái Bình xác định mục tiêu tập trung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh được tỉnh Thái Bình xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng hàng đầu của tỉnh trong cả nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đỗ Nga