Tập trung nguồn lực cho các dự án giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1

Với tầm quan trọng của cụm dự án giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) yêu cầu các đơn vị liên quan ưu tiên mọi nguồn lực để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án.

Ảnh hưởng bởi COVID-19 tác động lớn đến tiến độ dự án

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Tuyển – Giám đốc CPMB cho biết: Trong 3 dự án của cụm dự án giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1 có 2 dự án là TBA 500kV Vân Phong và đấu nối; ĐD 500kV đấu nối TBA 500kV Thuận Nam vào ĐD 500kV NĐ Vân Phong - NĐ Vĩnh Tân, tuy vẫn còn những khó khăn vướng mắc nhưng cơ bản đáp ứng tiến độ đặt ra.

Khó khăn nhất của cụm dự án này là đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân. Hiện nay, tại tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn các huyện Diên Khánh, Cam Lâm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đến nay mới triển khai thực hiện công tác kê kiểm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các vị trí móng và hành lang tuyến. Tuy nhiên tại huyện Cam Lâm, tiến độ kê kiểm chậm so với kế hoạch. Thành phố Cam Ranh mới kê kiểm phần móng trụ, chưa kê kiểm hành lang. Về giá đất cụ thể, UBND huyện Cam Lâm chưa trình để các Sở ngành thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

Về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, CPMB đã hoàn thiện báo cáo công tác kiểm kê, đánh giá hiện trạng rừng phần móng trụ, đường tạm thi công và đã trình thẩm định kết quả đánh giá hiện trạng rừng qua địa bàn. Ngày 07/9/2021 Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đi thẩm tra thực địa. Ngày 22/9/2021 CPMB trình Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa đề nghị xin chủ trương chuyển đổi đất rừng. Hiện nay, Sở NN&PTNT đang hoàn thiện thủ tục để tổ chức họp thẩm định và hoàn thiện thủ tục trình cấp thẩm quyền trước 30/9/2021.

Tại tỉnh Ninh Thuận, công tác kiểm kê đất đai, tài sản, cây cối hoa màu của các hộ dân bị ảnh hưởng phần móng trụ, hành lang tuyến tại các địa phương cơ bản đã hoàn thành. CPMB và Trung tâm phát triển quỹ đất đang thu tập các giấy tờ từ các hộ dân để hoàn thiện hồ sơ gửi UBND các xã triển khai xác nhận nguồn gốc đất. Nhưng do dịch bênh COVID- 19 nên việc đi lại thu tập các giấy tờ liên quan và tổ chức họp xét đến nay triển khai rất chậm.

Hiện nay số hộ dân còn lại chưa kiểm kê được chủ yếu có đất, tài sản bi ảnh hưởng bởi hành lang an toàn với nguyên nhân chính, người dân ngoài địa phương, làm ăn xa và không thống nhất mức giá bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng (41 vị trí), CPMB đã hoàn thiện báo cáo công tác kiểm kê, đánh giá hiện trạng rừng phần móng trụ, đường tạm thi công và đã trình thẩm định kết quả đánh giá hiện trạng rừng qua địa bàn. Ngày 22/9/2021 CPMB trình Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận đề nghị xin chủ trương chuyển đổi đất rừng. Hiện nay, Sở NN&PTNT đang hoàn thiện thủ tục để tổ chức họp thẩm định và hoàn thiện thủ tục trình cấp thẩm quyền trước 30/9/2021.

Về công tác tổ chức thi công, CPMB đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành và 4 Ban Tiền phương tại công trường; Đã làm thủ tục đăng ký với địa phương để triển khai trong thời điểm còn dịch bệnh đối với tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa.

Đã triển khai làm thủ tục cho các đơn vị tư vấn giám sát, thi công các gói thầu số 5, 6, 9 và 10. Đối với gói thầu số 9 (G22-G27A) đã đào móng xong 2/46 vị trí; đang đào 1 vị trí; Đúc xong 1 vị trí; đang đúc móng 1 vị trí. Đối với gói 5 (ĐĐ-G6), gói 6 (G6-G12), đã bàn giao 53 vị trí đất rừng thuộc xã quản lý, đơn vị thi công đang thực hiện các thủ tục kê kiểm đường công vụ phục vụ mở đường vào thi công. Gói 10 (G27A-G32), đã bàn giao tim mốc, đang chuẩn bị triển khai thi công.

Theo đánh giá của CPMB, do ảnh hưởng bởi COVID-19 và vướng mắc trong mặt bằng nên các mục tiêu thi công đều chậm 3 tháng so với kế hoạch điều hành đã lập thời điểm cuối năm 2020. CPMB đã lập lại tiến độ báo cáo EVN/EVNNPT trên cơ sở đã và sẽ thương thảo với các nhà thầu/các mốc công tác BTGPMB để đảm bảo tiến độ 31/12/2022.

Tập trung nguồn lực cho các dự án giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1
EVNNPT họp tiến độ các dự án giải toả công suất nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1

Dành nguồn lực tốt nhất cho dự án

Tại cuộc họp, Chủ tịch HĐTV EVNNPT –Nguyễn Tuấn Tùng ghi nhận những nỗ lực của CPMB, các Ban tham mưu của Tổng công ty và các đơn vị nhà thầu tham gia dự án đã quyết liệt, rốt ráo để dự án đạt được tiến độ đáng ghi nhận.

Tuy nhiên công việc vẫn còn rất nhiều, tiến độ thi công rất gấp, trong khi đó nhiều lý do khách quan tác động đến dự án như dịch COVID-19 vẫn phức tạp, công tác BTGPMB còn nhiều vướng mắc, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng vẫn chờ các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chính vì vậy, ông Nguyễn Tuấn Tùng yêu cầu mỗi cán bộ công nhân viên của EVNNPT/CPMB tham gia dự án phải nhận thức rõ được trách nhiệm của mình trong dự án này để triển khai công việc nhanh chóng hơn nữa. Tổng công ty dành nguồn lực tốt nhất để thúc đẩy tiến độ dự án.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng yêu cầu Ban Điều hành, Ban Tiền phương phối hợp với đơn vị xây lắp bố trí và tăng cường cán bộ có năng lực, trách nhiệm thường xuyên bám sát hiện trường. Ban Điều hành, Ban Tiền phương phối hợp với Xây lắp, địa phương kê kiểm, lập, trình và đôn đốc phê duyệt phương án bồi thường GPMB để trả tiền cho chủ tài sản, đảm bảo bàn giao mặt bằng các vị trí móng và hành lang tuyến theo kế hoạch để nhà thầu thi công theo các mốc tiến độ đặt ra.

Nhà thầu Tư vấn giám sát bố trí đủ quân số để giám sát và nghiệm thu chuyển bước thi công, đảm bảo tiến độ thi công của các nhà thầu xây lắp. Đôn đốc, kiểm tra tiến độ thi công các nhà thầu theo cam kết, kịp thời báo cáo CPMB, Ban Điều hành để phối hợp chỉ đạo.

Nhà thầu Tư vấn thiết kế cử cán bộ giám sát tác giả có mặt thường xuyên tại hiện trường để xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, đảm bảo tiến độ thi công của nhà thầu.

Các Nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị thường xuyên theo dõi, đôn đốc các nhà thầu cung cấp VTTB đúng với tiến độ trong hợp đồng đã ký kết. Các Nhà thầu thi công xây lắp bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện máy móc thiết bị thi công trên công trường, tranh thủ thời tiết, sẵn sàng thực hiện: (i) Chủ động cùng CPMB, chính quyền địa phương các cấp trong công tác bồi thường GPMB, kịp thời phản ánh những vướng mắc khó khăn để các bên cùng tham gia tháo gỡ; (ii) Tổ chức thi công với mục tiêu:

Ông Nguyễn Tuấn Tùng cũng yêu cầu EVNNPT/CPMB hàng tuần tổ chức kiểm điểm tiến độ các dự án này tại các cuộc họp giao ban để nắm bắt và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh. Đối với các công việc liên quan đến cụm Vân Phong, EVNNPT quán triệt chỉ đạo ưu tiên xử lý trong ngày. Cùng với đó ứng dụng tối đa các công cụ về công nghệ thông tin để phục vụ công tác quản lý, điều hành của Tổng công ty và các đơn vị như: xử lý công văn, công việc từ xa trên phần mềm E-Office/D-Office; đẩy mạnh quản lý tiến độ, tiến độ dự án trên phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng, lập tổng tiến độ trên phần mềm từ đó xác định các đường găng để tập trung điều hành, cùng với đó thống nhất có một báo cáo chung về tiến độ của dự án để gửi các cấp, ngành.

Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Tin mới nhất

Công nghiệp chế biến, chế tạo: Khơi thông thị trường, nỗ lực giảm tồn kho

Công nghiệp chế biến, chế tạo: Khơi thông thị trường, nỗ lực giảm tồn kho

Công nghiệp chế biến, chế tạo quý I/2024 đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên cần có biện pháp kích thích tiêu dùng để giải phóng hàng tồn kho.
Longform | Góc nhìn chuyên gia: Đà Nẵng làm gì để phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn?

Longform | Góc nhìn chuyên gia: Đà Nẵng làm gì để phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn?

Báo Công Thương có buổi phỏng vấn độc quyền với chuyên gia về những cơ hội và các khuyến nghị khi TP. Đà Nẵng thúc đẩy phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn.
Bộ Công Thương sắp tổ Hội nghị trực tuyến về cụm công nghiệp

Bộ Công Thương sắp tổ Hội nghị trực tuyến về cụm công nghiệp

Sáng ngày 23/4, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định số 32/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
Doanh nghiệp dệt may "bắt nhịp" phát triển bền vững

Doanh nghiệp dệt may "bắt nhịp" phát triển bền vững

Đầu tư sử dụng năng lượng tái tạo, sản xuất, quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn xanh, doanh nghiệp dệt may đang "bắt nhịp" phát triển bền vững.
Xuất khẩu tuabin điện gió made in Viet Nam sang Hàn Quốc

Xuất khẩu tuabin điện gió made in Viet Nam sang Hàn Quốc

Dự kiến cuối tháng 4/2024, các tuabin điện gió được sản xuất tại Việt Nam (made in Viet Nam) sẽ được xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Tin cùng chuyên mục

Công nghệ hiện đại giúp doanh nghiệp dệt may đón đầu xu hướng 4.0

Công nghệ hiện đại giúp doanh nghiệp dệt may đón đầu xu hướng 4.0

Ứng dụng công nghệ, cải tiến sản xuất và áp dụng sản phẩm xanh hóa là bước đi tất yếu để dệt may Việt Nam phát triển bền vững.
Bắc Giang: Đầu tư, xây dựng cụm công nghiệp còn chậm tiến độ

Bắc Giang: Đầu tư, xây dựng cụm công nghiệp còn chậm tiến độ

Kiểm điểm tiến độ về đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn đánh giá, còn chậm triển khai và sơ suất khi quy hoạch.
Phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam theo hướng hiện đại

Phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam theo hướng hiện đại

Việt Nam chỉ mới đáp ứng 35-40% nhu cầu sữa trong nước, dư địa tăng trưởng thị trường sữa trong nước vẫn còn lớn.
Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong các khu công nghiệp hướng tới phát triển bền vững

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong các khu công nghiệp hướng tới phát triển bền vững

Thúc đẩy tính tuần hoàn trong các khu công nghiệp có thể giúp Việt Nam không chỉ giảm tác động môi trường mà còn tạo cơ hội đổi mới và tăng trưởng xanh.
Thực hành ESG: Thách thức nào đang chờ doanh nghiệp dệt may?

Thực hành ESG: Thách thức nào đang chờ doanh nghiệp dệt may?

Tài chính được xem là trở ngại lớn cho doanh nghiệp dệt may thực hành ESG khi vẫn phải “ăn đong” vốn để duy trì sản xuất.
Cần nhân rộng việc thực hiện khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam

Cần nhân rộng việc thực hiện khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam

Hội thảo tổng kết Dự án “Triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình KCN sinh thái toàn cầu” đã diễn ra vào sáng nay.
Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính mới về cụm công nghiệp

Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính mới về cụm công nghiệp

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực cụm công nghiệp.
Sắp diễn ra Triển lãm Quốc tế về máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp năm 2024

Sắp diễn ra Triển lãm Quốc tế về máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp năm 2024

Triển lãm Quốc tế về máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp Việt Nam 2024 (VINAMAC EXPO 2024) sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 18/5 tại Hà Nội.
Thanh Hóa: Nhà đầu tư chưa “mặn mà” với các Cụm công nghiệp huyện Bá Thước

Thanh Hóa: Nhà đầu tư chưa “mặn mà” với các Cụm công nghiệp huyện Bá Thước

Do đặc thù là huyện miền núi, kinh tế, cơ sở hạ tầng chưa phát triển nên gặp nhiều khó khăn trong thu hút đầu tư, nhiều nhà đầu tư đã “một đi không trở lại".
Bắc Giang sắp tổ chức hội thảo về giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn

Bắc Giang sắp tổ chức hội thảo về giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn

Ngày 16/4 tới đây, UBND tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức hội thảo về thực trạng, giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp bán dẫn.
Ninh Thuận: Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp

Ninh Thuận: Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp

Ninh Thuận sẽ phát triển 4 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 1.700ha và 19 cụm công nghiệp với diện tích 770ha.
Bộ Quốc phòng làm việc với Quân chủng Hải quân về đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân quý I/2024

Bộ Quốc phòng làm việc với Quân chủng Hải quân về đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân quý I/2024

Sáng 10/4, tại Lữ đoàn 169 (Vùng 1 Hải quân), Bộ Quốc phòng tổ chức làm việc với Quân chủng Hải quân về đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân quý I/2024.
Thanh Hóa: Phát triển sản xuất công nghiệp làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thanh Hóa: Phát triển sản xuất công nghiệp làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phát triển công nghiệp sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Thanh Hóa đặt mục tiêu trong năm 2024 giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 14,9% trở lên.
Phát triển công nghiệp môi trường: Cần quyết liệt để hoàn thành mục tiêu

Phát triển công nghiệp môi trường: Cần quyết liệt để hoàn thành mục tiêu

Cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp, vấn đề về môi trường đang ngày càng được quan tâm không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.
Công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng: Bài học và cơ hội cho Việt Nam

Công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng: Bài học và cơ hội cho Việt Nam

Theo chuyên gia, Việt Nam có cơ hội học hỏi và được hưởng lợi từ tốc độ phát triển công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc trong thời gian gần đây.
Định hướng phát triển ngành thép Việt Nam đến năm 2045: Hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh

Định hướng phát triển ngành thép Việt Nam đến năm 2045: Hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh

Mặc dù ngành thép có bước phát triển mạnh mẽ, nhưng thời gian qua, do chưa có quy hoạch một cách bài bản nên các địa phương, doanh nghiệp còn khá lúng túng.
Ninh Bình: Triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất công nghiệp

Ninh Bình: Triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp của Ninh Bình tháng 3 ước đạt 7.573,4 tỷ đồng, tăng 1,3%. Ninh Bình đang triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp.
Đồng Nai: Lộ trình di dời Khu công nghiệp Biên Hoà 1 như thế nào?

Đồng Nai: Lộ trình di dời Khu công nghiệp Biên Hoà 1 như thế nào?

Trước tháng 12/2025, 76 doanh nghiệp đang sản xuất tại Khu công nghiệp Biên Hoà 1 (TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) phải hoàn tất di dời để phục vụ dự án mới.
Khu vực công nghiệp đóng vai trò dẫn dắt trong GRDP của tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực công nghiệp đóng vai trò dẫn dắt trong GRDP của tỉnh Hà Tĩnh

Khu vực công nghiệp đóng vai trò dẫn dắt trong GRDP của tỉnh Hà Tĩnh với mức tăng 11,61%, chiếm 31% trong cơ cấu kinh tế và đóng góp 4,02 điểm tăng trưởng.
Tuyên Quang: Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ấn tượng trong quý I/2024

Tuyên Quang: Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ấn tượng trong quý I/2024

Theo Sở Công Thương Tuyên Quang, quý I năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt 5.447,3 tỷ đồng, bằng 23% kế hoạch năm, tăng 19,8% so với năm 2023.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động