Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 30/03/2020 07:30

Tập trung cho tín dụng chính sách

11:00 | 25/01/2019
Nguồn vốn được giải ngân trong năm 2018 tới các đối tượng chính sách tăng cao, chất lượng tín dụng được giữ vững với tỷ lệ nợ xấu ở mức rất thấp, năm 2019 Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực cho các chương trình cho vay đến những đối tượng ưu tiên, góp phần giảm cho vay nặng lãi ở nông thôn.

Thông tin từ NHCSXH cho biết, năm 2018 tăng trưởng tín dụng đạt 16.002 tỷ đồng, cùng với thực hiện tốt thu nợ với doanh số đạt trên 45.888 tỷ đồng đã tạo ra nguồn tín dụng cho vay mới đạt 62.078 tỷ đồng, với gần 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn.

tap trung cho tin dung chinh sach
Nhiều nông dân thoát nghèo từ nguồn vốn vay ưu đãi

Trong năm qua, hoạt động tín dụng chính sách (TDCS) cũng đã được Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đánh giá: “Hoạt động TDCS tiếp tục khẳng định hiệu quả thiết thực và là điểm nhấn trong công tác giảm nghèo, nguồn vốn tín dụng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được tăng cường từ nhiều nguồn đa dạng…”.

Trong đó, riêng hoạt động cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 100 của Chính phủ đã có 59/63 tỉnh, thành phố thực hiện. Với nguồn vốn cho vay là 1.000 tỷ đồng, đến ngày 31/12/2018 đã có 59 tỉnh, thành phố thực hiện cho vay, và cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao.

Theo đại diện NHCSXH, năm 2019, ngân hàng đã xây dựng kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng Thủ tướng Chính phủ giao gửi các bộ, ngành xem xét trình Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện nhiệm vụ này, đảm bảo chất lượng phục vụ hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách, NHCSXH sẽ hướng trọng tâm vào các nội dung: Tập trung nguồn lực nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng, đảm bảo khả năng thanh khoản của toàn hệ thống. Bên cạnh đó, tổ chức rà soát các chương trình TDCS để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh đối tượng, mức, lãi suất, thời hạn cho vay phù hợp thực tiễn. Đồng thời, ưu tiên phân bổ vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; các vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao, khó khăn; vùng có thiệt hại về thiên tai; đẩy mạnh giải ngân các chương trình tín dụng chính sách xã hội, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tăng khả năng tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, góp phần giảm cho vay nặng lãi ở nông thôn.

Riêng với hoạt động cho vay mua nhà ở xã hội, ngân sách nhà nước đã bố trí cho NHCSXH số vốn 663 tỷ đồng, cùng với 50% do NHCSXH tự huy động được Trung ương cấp bù lãi suất, tổng nguồn vốn cho vay của chương trình trong năm 2019 là 1.326 tỷ đồng. Năm 2018, Hội đồng quản trị NHCSXH đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi năm 2019 đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ là 4,8%/năm. Đến nay, Văn phòng Chính phủ đang xin ý kiến của một số bộ, ngành và NHCSXH cũng hy vọng trong thời gian sớm nhất Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành Quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi năm 2019 để NHCSXH thực hiện.

NHCSXH đã thực hiện cung cấp SMS banking để giúp khách hàng làm quen với công nghệ. Hầu hết khách hàng của ngân hàng hiện nay đã có tài khoản tiết kiệm tại NHCSXH để thực hành tiết tiệm và chuyển khoản trả nợ, trả lãi hàng tháng. Đó chính là những bước đầu tiên giúp khách hàng làm quen với dịch vụ thanh toán qua tài khoản, là tiền đề để tiến tới dịch vụ thanh toán đầy đủ và ứng dụng công nghệ sau này.

Duy Minh