Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 24/10/2021 01:25

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Phát động đợt thi đua đặc biệt phòng chống dịch bệnh Covid-19

12:56 | 05/10/2021
Đại dịch Covid-19 trong 2 năm qua đã ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, đợt dịch bùng phát lần thứ 4 từ cuối tháng 4/2021 đến nay đã ảnh hưởng nặng nề đến các địa phương trên cả nước. Theo đó, mới đây Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phát động đợt thi đua đặc biệt phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Phát động các doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

Cụ thể, căn cứ Chỉ thị số 02/CT - UBQLV ngày 16/9/2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) về việc phát động đợt thi đua đặc biệt “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid - 19”; số 1606/KH - UBQLV ngày 22/9/2021 của Ủy ban về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT - TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

ập đoàn thay mặt người lao động Dầu khí đã trao ủng hộ 3 tỷ đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Trước đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thay mặt người lao động dầu khí đã trao ủng hộ 3 tỷ đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

Bên cạnh đó, căn cứ vào Thông báo số 193/TB - BCT ngày 15/9/2021 của Bộ Công Thương về việc phát động phong trào thi đua ngành Công Thương quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 giai đoạn 2021-2026 và các mục tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công văn số 1592/UBQLV-TCCB ngày 17/9/2021 của Ủy ban về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Để triển khai thực hiện có kết quả các văn bản chỉ đạo của Ủy ban và Bộ Công Thương, Petrovietnam đã phát động đợt thi đua đặc biệt phòng chống dịch bệnh Covid-19. Petrovietnam đã đề nghị các đơn vị thuộc Tập đoàn căn cứ vào tình hình thực tế các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện phổ biến tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt theo nội dung chỉ đạo của cấp trên; thực hiện đăng ký giao ước thi đua đến toàn thể người lao động để làm cơ sở xét tôn vinh, khen thưởng.

Cụ thể, các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Tập đoàn: Số 509/CT - DKVN ngày 28/01/2021 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; số 550/CT - DKVN ngày 29/01/2021 về phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong giai đoạn mới; số 726/CT - DKVN ngày 08/02/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; số 714/CT - DKVN ngày 08/02/2021 về việc quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19, xây dựng phương án bố trí cán bộ làm việc theo các chế độ trực tiếp tại cơ quan, trực tuyến tại nhà và tiếp tục đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; số 2232/CT - DKVN ngày 27/4/2021 về việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, quy định về tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống dịch bệnh; số 2438/CT - DKVN ngày 05/5/2021 về công tác phòng chống Covid - 19 trong tình hình bùng phát dịch bệnh; số 2695/CT - DKVN ngày 18/5/2021 về việc nâng cao trách nhiệm của cấp quản lý và cán bộ trong việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống bệnh dịch Covid - 19 tại trụ sở Tập đoàn; số 3559/CT- DKVN ngày 25/6/2021 về công tác phòng chống Covid 19 trong tình hình bùng phát dịch bệnh; 4056/CT - DKVN ngày 19/7/2021 về việc tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, chế độ phần công làm việc và chủ trương của chính phủ về việc tiêm vắc xin & 5K phòng dịch Covid -19 và số 4999/CT- DKVN ngày 01/9/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Nhằm ghi nhận thành tích trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh theo các Chỉ thị của Tập đoàn và theo đợt thi đua đặc biệt nêu trên, Petrovietnam giao nhiệm vụ cho các đơn vị tổ chức sơ kết, bình xét, tôn vinh và khen thưởng theo thẩm quyền; lựa chọn tập thể cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc có nhiều giải pháp, sáng kiến, cách làm hiệu quả, có tầm ảnh hưởng cấp Tập đoàn Ủy ban, Bộ, toàn quốc để trình Tập đoàn xem xét khen thưởng và trình nhà nước tặng thưởng theo chỉ đạo của Ủy ban tại Công văn số 1592 của Ủy ban về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Lan Anh