Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 17/04/2021 07:18

Tạo điều kiện cho những “cánh chim đầu đàn”

13:00 | 23/03/2021
Cuộc gặp giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đại diện các doanh nghiệp (DN), trí thức bàn về một “Việt Nam phát triển cường thịnh vào năm 2045” được tổ chức mới đây đã đưa ra mục tiêu, đến năm 2045 nước ta sẽ trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Báo Công Thương đã trao đổi với Đại biểu Quốc hội, GS.TS Hoàng Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - xung quanh vấn đề này.

Để đạt mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, sự đóng góp của cộng đồng DN là rất lớn. Theo ông, chúng ta cần những chiến lược nào để khẳng định hơn nữa vai trò của DN trong nền kinh tế quốc gia?

Chúng ta đang có ước vọng đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia hùng cường, với nền kinh tế giàu mạnh, tự chủ và có vị thế trên thế giới. Và nền kinh tế hùng mạnh của bất kỳ quốc gia nào cũng đều phải dựa trên những trụ cột kinh tế mạnh là các tập đoàn kinh tế lớn. Những tập đoàn này không chỉ dẫn dắt DN trong nước để làm chủ một lĩnh vực kinh tế mà còn có vai trò dẫn dắt các sản phẩm trong lĩnh vực đó trên thị trường quốc tế.

Tạo điều kiện cho những “cánh chim đầu đàn”

Tuy nhiên, muốn trở thành người dẫn dắt, những tập đoàn phải làm chủ được chuỗi giá trị sản phẩm mang tính toàn cầu. Để làm được điều đó, DN phải làm chủ được công nghệ. Chỉ khi sở hữu những thành tựu khoa học kỹ thuật mang tính sáng tạo mới giúp DN có bước nhảy vọt, có tiềm năng trở thành tập đoàn lớn mạnh, dẫn đầu. Bên cạnh đó, vai trò dẫn dắt của Chính phủ rất quan trọng, không để các DN tự mày mò mà phải có định hướng, có chiến lược phát triển những ngành kinh tế mũi nhọn, lĩnh vực thế mạnh để hướng các nhà khoa học cống hiến và các doanh nhân tập trung đầu tư. Khi đã xác định được những ngành mũi nhọn thì phải tập trung nguồn lực, thị phần, điều kiện cho một số DN có khả năng đóng vai trò dẫn dắt. Từ đó, DN đầu tàu sẽ lôi kéo thêm các DN khác trong cùng lĩnh vực để trở thành tập đoàn lớn mạnh.

Có ý kiến cho rằng, nhà nước cần tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển, không nên phân biệt đối xử giữa DN nhà nước và DN tư nhân. Trên thực tế, vấn đề này đang diễn ra như thế nào, thưa ông?

Đúng là không được phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế, không được có thiên lệch ngay trong quan niệm giữa DN nhà nước và DN tư nhân. Thực ra, cũng không nên nghĩ rằng cứ DN nhà nước là hoạt động không tốt. Vẫn có những đơn vị có tiền đề mạnh, hoạt động hiệu quả, ví dụ như Tập đoàn Viettel đã vươn ra cạnh tranh tầm quốc tế.

Tư nhân cũng có nhiều DN hoạt động hiệu quả, nhanh nhạy và đang trở thành những tập đoàn mạnh có vai trò dẫn dắt. Nhà nước cần tạo điều kiện, nguồn lực cho những DN - những "cánh chim đầu đàn" bình đẳng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, không phân biệt DN nhà nước hay tư nhân.Để thúc đẩy được điều này, chúng ta cần đổi mới tư duy, tái cấu trúc nền kinh tế, coi trọng những "cánh chim đầu đàn", giúp vị thế của họ bình đẳng trong "sân chơi" kinh tế.

Tạo điều kiện cho những “cánh chim đầu đàn”

Để thúc đẩy DN phát triển, theo ông về mặt tư duy quản lý, chúng ta cần thay đổi theo hướng nào?

Thứ nhất, phải chuyển tư duy từ "quản lý" sang "phục vụ". Nhà nước không phải là cấp phép, "xin - cho" mà hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước phải chuyển từ chỗ bắt DN tuân theo các yêu cầu của mình sang phương thức hướng dẫn, phục vụ, trợ giúp DN phát triển theo mục tiêu nhà nước mong muốn. Do đó, cần đáp ứng tốt nhất các yêu cầu, đòi hỏi của DN, giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển. Thứ hai, phải đổi mới tư duy về cách nhìn nhận các khu vực kinh tế, để đưa DN tư nhân có chỗ đứng ngang hàng với quan điểm ưu tiên về đầu tư như các DN nhà nước. Thứ ba, phải thay đổi tiêu chí đánh giá về hiệu quả quản lý nhà nước. Không nên dựa vào thực hiện đúng quy định pháp luật, mà phải đánh giá dựa vào kết quả. Đây vừa là yêu cầu bắt buộc vừa là động lực thúc đẩy các cơ quan quản lý đổi mới.

Xin cảm ơn ông!

Đỗ Nga (thực hiện)