Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 16/10/2021 19:05

Tăng tốc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội

18:31 | 07/09/2021
Dù dịch Covid-19 đang ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế xã hội, tuy nhiên Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đặt quyết tâm thực hiện kế hoạch thực hiện hiệu quả công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 4 tháng cuối năm 2021.

Tại Kế hoạch số 2800/KH-BHXH ban hành ngày 6/9/2021, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã đề ra yêu cầu, trong 4 tháng cuối năm, toàn ngành phấn đấu phát triển khoảng 2,351 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, 561.000 người tham gia BHXH tự nguyện, 4,786 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và phấn đấu thu đạt 160.670 tỷ đồng.

Tăng tốc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội
Ngành BHXH quyết tâm mở rộng người tham gia trong năm 2021

Theo đó, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu đề ra được xây dựng đảm bảo phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh ở từng địa phương, với yêu cầu cụ thể trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát hoặc trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội; tập trung thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

Đề cập đến nhiệm vụ thu, phát triển BHXH, BHYT bắt buộc, BHXH Việt Nam chỉ đạo, tùy thuộc tình hình nợ đọng của doanh nghiệp, yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố có hình thức đôn đốc thu trực tiếp/gián tiếp; tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất theo hình thức trực tiếp hoặc kết hợp hợp giữa trực tiếp và điện tử. Với các đơn vị đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, thường xuyên trao đổi, tiếp nhận thông tin phản hồi của đơn vị bằng các hình thức trực tuyến qua điện thoại, Zalo, Facebook, mail… để yêu cầu đơn vị đóng đầy đủ các quỹ ốm đau, thai sản, BH thất nghiệp, BHYT.

Toàn ngành BHXH cũng sẽ tăng cường rà soát, điều tra dữ liệu người lao động (NLĐ) quyết toán thuế thu nhập cá nhân do cơ quan Thuế cung cấp, đảm bảo phấn đấu hoàn thành số lượng điều tra, rà soát. Rà soát nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước (NSNN) đóng BHYT; phối hợp với cơ quan lao động thương binh và xã hội cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện việc rà soát, đối chiếu danh sách người được NSNN đóng BHYT (người nghèo, bảo trợ xã hội, cựu chiến binh, tham gia kháng chiến, trẻ em…) nhưng chưa được cấp thẻ BHYT, để lập danh sách cấp thẻ BHYT đầy đủ, kịp thời, không bỏ sót đối tượng theo quy định.

Về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng, theo BHXH Việt Nam, cơ quan BHXH, đại lý thu xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động để duy trì, phát triển mới người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng trên cơ sở dữ liệu người chưa tham gia BHXH, BHYT tiềm năng theo địa bàn cấp xã và danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT. Kế hoạch phải cụ thể về chỉ tiêu, số lượng, tần suất tuyên truyền, phân rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong tổ chức thực hiện. Dự kiến, tổ chức Lễ ra quân phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT HSSV trong tháng 10/2021.

Trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn ngành BHXH phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, BHXH cấp tỉnh và huyện gửi danh sách người tiềm năng chưa tham gia, người đang tham gia đến hạn đóng bằng hình thức trực tuyến qua mail, Zalo, Facebock… hoặc qua dịch vụ công ích đến từng đại lý thu. Xây dựng kế hoạch hằng tuần tổ chức tuyên truyền, vận động để duy trì và phát triển mới người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hình thức trực tuyến. Tổ chức các hội nghị trực tuyến, livestream trên mạng xã hội, trên fanpage… với nhóm người tiềm năng chưa tham gia để tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, phấn đấu hoàn thành số lượng các cuộc hội nghị, livestream…

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố chủ động, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã phối hợp chỉ đạo, thực hiện các giải pháp về thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT do Giám đốc BHXH tỉnh làm Trưởng ban. Phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng thời gắn trách nhiệm thực hiện cho từng thành viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam nhấn mạnh, toàn hệ thống cần bám sát chỉ đạo, hướng của cơ quan này để xây dựng kế hoạch cụ thể hằng tuần, hàng tháng; huy động, trưng tập CBVC, NLĐ để thực hiện các giải pháp về thu và phát triển người tham gia đảm bảo phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19. Phấn đấu hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu về thu, phát triển người tham gia, số lượng các cuộc hội nghị khách hàng, số cuộc thanh tra, kiểm tra, số đơn vị, NLĐ cần điều tra, rà soát từ dữ liệu Thuế được giao tại kế hoạch này. Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh trích ngân sách hoặc huy động từ các nguồn lực khác hỗ trợ thêm kinh phí đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho người dân, nhất là người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người mới thoát nghèo, nông thôn mới, học sinh sinh viên.

Hoa Quỳnh