Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 25/06/2021 20:47

Tăng số lượng đại biểu chuyên trách thì phải giảm số cán bộ, công chức

18:38 | 01/04/2021
Chiều 1/4, Quốc hội cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ về tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
Mong muốn đại biểu được bầu vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân là người có đức, có tài

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình tóm tắt về Tờ trình quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Tăng số lượng đại biểu chuyên trách

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 có 18 đại biểu hoạt động chuyên trách trên tổng số 105 đại biểu.

Nhiệm kỳ 2021-2026 tới đây, thành phố Hà Nội đề nghị bố trí 19 đại biểu hoạt động chuyên trách. Trong đó lãnh đạo HĐND thành phố gồm 3 người: Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Đối với 4 Ban HĐND thành phố, mỗi Ban có 1 Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và 1 Ủy viên hoạt động chuyên trách.

Đối với HĐND quận, huyện, thị xã và HĐND xã, thị trấn: Thực hiện việc bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, tại mỗi quận, huyện, thị xã có từ 5-6 đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách (gồm: Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, Phó Trưởng các Ban của HĐND cấp huyện là đại biểu hoạt động chuyên trách).

Tăng số lượng đại biểu chuyên trách thì phải giảm số cán bộ, công chức
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tờ trình

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết: Nội dung đề nghị của thành phố Hà Nội không làm tăng số lượng đại biểu HĐND TP. Hà Nội mà chỉ tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách, tăng một số chức danh lãnh đạo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, khi tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 thì phải giảm số cán bộ, công chức ở các cơ quan của TP.Hà Nội để bảo đảm tổng biên chế hành chính của thành phố Hà Nội giữ nguyên.

Mặt khác, việc đề xuất tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP. Hà Nội chỉ thực hiện trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 là để triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Sau khi kết thúc thực hiện thí điểm sẽ tiến hành tổng kết để đánh giá, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho phù hợp.

Cần có chính sách riêng

Tăng số lượng đại biểu chuyên trách thì phải giảm số cán bộ, công chức
Đại biểu Trương Minh Hoàng (Cà Mau)

Thảo luận tại Hội trường, Đại biểu Trương Minh Hoàng (Cà Mau) đồng tình cao về quy định số lượng được bổ sung thêm cho Hội đồng nhân dân thành phố về hoạt động chuyên trách. Đại biểu cho rằng, việc chuẩn bị con người để thêm cho đại biểu hoạt động chuyên trách ở cấp thành phố Hà Nội một sự cần thiết, cũng là một dịp để chuẩn bị cho nguồn nhân lực trẻ và có cơ sở, điều kiện, quá trình tập dượt, rèn luyện để chúng ta chuẩn bị nhân sự cho Hội đồng nhân dân trong những khóa tiếp theo. Đây là một điều kiện rất tốt cho cán bộ trẻ.

Đồng thời, đại biểu đề nghị nên cân nhắc để chức danh này được đưa vào quyết định về hệ số phụ cấp cho tương đương hoặc bằng chức danh Phó giám đốc Sở của cấp thành phố nhằm thu hút nguồn nhân lực cho đại biểu chuyên trách của HĐND.

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Quốc Bình (TP.Hà Nội) nhất trí cao với Tờ trình của Chính phủ.

Phân tích tình hình thực tế ở Hà Nội thực hiện nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt đang thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thí điểm chính quyền đô thị, đại biểu Bình cho rằng, việc tăng số lượng đại biểu chuyên trách mới đảm bảo để thực hiện tính đặc thù của chính quyền đô thị.

Tăng số lượng đại biểu chuyên trách thì phải giảm số cán bộ, công chức
Đại biểu Nguyễn Quốc Bình (TP.Hà Nội)

“Việc này không làm tăng biên chế, bởi vì như báo cáo đã trình, khi chúng ta tăng đội ngũ chuyên trách lên, giữ được như hiện nay thì chúng ta vẫn giảm được biên chế của các cơ quan hành chính nhà nước để đảm bảo không tăng chuyên trách cán bộ hành chính và ngân sách”, đại biểu Bình nói.

Đánh giá cao việc Chính phủ có tờ trình về số lượng đại biểu HĐND chuyên trách của TP.Hà Nội, đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) cho rằng: Đây là một tư duy rất mới, tích cực, coi trọng cơ quan dân cử.

Đại biểu Vân cho rằng, cần phải nghiên cứu một bảng lương riêng cho các cơ quan dân cử. Các đại biểu dân cử phải có một địa vị chính trị, pháp lý cụ thể, rõ ràng, thể hiện qua đãi ngộ của Nhà nước, mà ở đây chính là ủy thác của nhân dân.

“Tôi đề nghị Quốc hội giao cho Chính phủ nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề này. Đây là một chính sách rõ ràng thể hiện đãi ngộ của Nhà nước, của nhân dân đối với các đại biểu dân cử. Có như vậy mới thu hút được nhân tài vào ngồi ở các cơ quan quyền lực Nhà nước từ Quốc hội đến HĐND các cấp”, đại biểu kiến nghị.

Đỗ Nga - Quỳnh Nga