Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 05/08/2021 02:51

Tăng cường phối hợp công tác giữa Bộ Công Thương và Ban Tuyên giáo Trung ương

10:58 | 15/06/2021
Ngày 14/6/2021, tại trụ sở Bộ Công Thương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Công Thương đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 – 2026.

Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Công Thương và Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Tăng cường phối hợp công tác giữa Bộ Công Thương và Ban Tuyên giáo Trung ương

Tham dự lễ ký, về phía Ban Tuyên giáo Trung ương có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, các Phó Trưởng Ban và Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía Bộ Công Thương có Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng - Người phát ngôn của Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Đặng Hoàng An và Trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước đa ngành về kinh tế, bao gồm hầu hết các ngành, lĩnh vực trọng yếu của đất nước, có nhiều vấn đề rất quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; Ngành đóng vai trò quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tăng cường phối hợp công tác giữa Bộ Công Thương và Ban Tuyên giáo Trung ương
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - phát biểu chỉ đạo
Tăng cường phối hợp công tác giữa Bộ Công Thương và Ban Tuyên giáo Trung ương
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu ý kiến

Hoạt động của ngành Công Thương không chỉ diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam mà còn vươn đến hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ và là đối tác kinh tế - thương mại của Việt Nam trên thế giới. Mỗi quyết định của ngành đều có tác động đến kinh tế xã hội, có ảnh hưởng nhất định đến đời sống của người dân. “Do vậy, để các quyết sách đó đi vào cuộc sống, cùng với sự nỗ lực của toàn ngành trong thực thi chức năng, nhiệm vụ của mình, ngành Công Thương rất cần có sự chia sẻ, giúp đỡ của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội và của toàn dân, trong đó, ngành Tuyên giáo và các cơ quan thông tin, tuyên truyền có vai trò to lớn trong việc chỉ đạo, định hướng thông tin và dư luận xã hội, trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những chỉ đạo điều hành của ngành Công Thương” - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chia sẻ.

Bộ trưởng hy vọng, thông qua quy chế phối hợp này và các hoạt động hợp tác cụ thể trong tương lai, Bộ Công Thương sẽ nhận được sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Trung ương để hoạt động của ngành Công Thương luôn đúng với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phù hợp với thực tiễn tình hình. Từ đó, ngành Công Thương tiếp tục nhận được sự chia sẻ, ủng hộ và giúp đỡ từ phía xã hội và toàn dân, đồng thời làm tốt việc định hướng thông tin dư luận xã hội để không xảy ra những sự cố về truyền thông.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cam kết, Bộ Công Thương sẽ thực hiện nghiêm các nội dung trong Chương trình phối hợp, đồng thời, luôn cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và điều chỉnh một cách hợp lý khi cần thiết để ngành Công Thương hoàn thành và hoàn thành tốt nhất chức năng nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tăng cường phối hợp công tác giữa Bộ Công Thương và Ban Tuyên giáo Trung ương
Tăng cường phối hợp công tác giữa Bộ Công Thương và Ban Tuyên giáo Trung ương
Bộ Công Thương là cơ quan Bộ đầu tiên ký Chương trình phối hợp công tác với Ban Tuyên giáo Trung ương theo Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - nhấn mạnh, Quyết định 238 của Ban Bí thư về quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tập trung vào ba nội dung lớn. Một là, xoay quanh việc thực thi pháp luật. Hai là, xoay quanh vấn đề phát triển kinh tế, xã hội (Văn kiện đại hội XIII của Đảng xác định đây là một trong những nhiệm vụ trung tâm). Ba là, phối hợp để thống nhất định hướng trong việc giải quyết những vấn đề nổi cộm, được xã hội quan tâm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao Bộ Công Thương là Bộ đầu tiên phối hợp với Ban Tuyên giáo để thực hiện sự phối hợp theo Quyết định 238. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Ban Tuyên giáo sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan chức năng quản lý của Nhà nước, đặc biệt là các Bộ quan trọng, phụ trách những lĩnh vực dễ có những tình huống phát sinh, những vấn đề nổi cộm, được nhân dân quan tâm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng kỳ vọng, thông qua Chương trình phối hợp này, hai cơ quan sẽ có nhiều kế hoạch hoạt động thiết thực, hiệu quả, cụ thể hơn nữa nhằm thực hiện tốt công tác truyền thông; triển khai, thực hiện và tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai trong các lĩnh vực của ngành Công Thương.

Quang Lộc - Cấn Dũng