Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 20/08/2019 21:01

Tăng cường phát triển hạ tầng đo lường quốc gia

09:49 | 20/04/2019
Chiều 19/04, tại Quảng Ninh, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức “Diễn đàn phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” thu hút hơn 200 đại biểu tham dự.

Tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cho rằng, mặc dù đã đạt được những bước tiến quan trọng trong lĩnh vực đo lường, nhưng vẫn phải nhận thức hạ tầng đo lường quốc gia của Việt Nam vẫn chỉ ở mức trung bình của khu vực ASEAN; chưa bắt kịp xu thế thế giới là phát triển hạ tầng đo lường quốc gia như là một công cụ mạnh để tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế; chưa đáp ứng được những yêu cầu cao của một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mới, quan trong như công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, điện tử viễn thông, trang thiết bị y tế công nghệ cao, logistics…

tang cuong phat trien ha tang do luong quoc gia
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cho rằng hệ thống đo lường của nước ra hiện nay mới chỉ đáp ứng khoảng 70% đến 75%

Hiện hệ thống cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường hiện nay mới chỉ đáp ứng khoảng 70% đến 75% yêu cầu kiểm định; một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh (SXKD), doanh nghiệp (DN) chưa chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống các hoạt động tự bảo đảm đo lường cho chính hoạt động SXKD của mình. Năng lực sản xuất phương tiện đo, chuẩn đo lường ở trong nước còn rất hạn chế (chỉ chiếm khoảng 15% tổng số phương tiện đo, chuẩn đo lường đang sử dụng tại Việt Nam)….

Theo đó, sẽ phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo quy hoạch, công nhận ít nhất ứng công nhận ít nhất 300 phép đo hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận; phát triển ít nhất 250 chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại; Triển khai Chương trình đảm bảo đo lường ít nhất 100.000 DN; Áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường ít nhất 2000 phòng thí nghiệm được công nhận trong cả nước cho các lĩnh vực đo lường...

Nhiệm vụ chính của Đề án 996 là hướng tới mục tiêu phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động của doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế xã hội.

tang cuong phat trien ha tang do luong quoc gia
Quang cảnh hội thảo

Diễn đàn là dịp để các nhà khoa học, chuyên gia đến từ nhiều tổ chức gặp gỡ, kết nối, chia sẻ với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Qua đó nhằm phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, quy hoạch phát triển bộ, ngành, địa phương.

Tại đây, các chuyên gia, nhà khoa học đã chia sẻ, bàn luận về những nội dung liên quan đến các chính sách tạo thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường phát triển hạ tầng đo lường quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường; triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa… Đồng thời thống nhất chung về định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường từ cấp quốc gia đến cấp bộ, ngành, địa phương theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với quy hoạch phát triển bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Đức Long