Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 01/04/2020 02:01

Tăng cường các chế độ phúc lợi cho người lao động

19:18 | 10/04/2019
Đây là thông điệp và mong muốn của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đưa ra tại Hội nghị Người lao động năm 2019 diễ ra tại Quảng Ninh ngày 10/4/2019.

Dự hội nghị có ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị và hơn 600 đại biểu, đại diện cho trên 98 ngàn cán bộ công nhân viên, người lao động của Tập đoàn.

Báo cáo tại hội nghị, Tổng Giám đốc TKV - Đặng Thanh Hải cho biết, năm 2018 Tập đoàn đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Theo đó, Tập đoàn đã sản xuất 36,95 triệu tấn than nguyên khai, tăng 4% so với kế hoạch; tiêu thụ được 40,5 triệu tấn than, tăng 12% so với kế hoạch, trong đó bán cho hộ điện 29,2 triệu tấn, tăng 5,8 triệu tấn so với thực hiện 2017. Riêng lợi nhuận của TKV đạt trên 3.000 tỷ đồng, bằng 150% kế hoạch.

tang cuong cac che do phuc loi cho nguoi lao dong
Ngoài việc hoàn thành mục tiêu SXKD, TKV cũng thường xuyên quan tâm đến công tác chăm lo đời sống cho người công nhân lao động - Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam Đặng Thanh Hải nói

Ngoài ra, công tác chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện việc làm cho người lao động đều được các đơn vị quan tâm bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả. Năm 2018, tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 10,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,5% so với kế hoạch và tăng 12,1% so với năm 2017. Trong đó, Trong đó tiền lương bình quân Công ty mẹ - TKV đạt 11,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,7% so với kế hoạch và tăng 13,2% so với thực hiện 2017, tiền lương bình quân của thợ lò đạt 16,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 14,8% so với năm 2017.

Ngoài ra để thu hút lao động chất lượng cao nhằm thực hiện các chương trình cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, TKV đã ban hành mức lương chuyên gia với 3 nhóm (nhóm I: 25 triệu đồng/người-tháng; nhóm II: 20 triệu đồng/người/tháng; nhóm III: 15 triệu đồng/người/tháng)…

tang cuong cac che do phuc loi cho nguoi lao dong
Trong năm 2019, TKV sẽ tiếp tục tăng cường các chế độ phúc lợi cho người lao động

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cho biết, trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ tập trung chuyển mô hình kinh doanh từ sản xuất than sang mô hình vừa sản xuất vừa kinh doanh than. Đồng thời, TKV cũng sẽ triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn năm 2017-2020, trong đó chú trọng công tác chuẩn bị cổ phần hoá công ty mẹ - TKV và thoái vốn, hợp nhất doanh nghiệp để giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Về chế độ, chính sách đối với người lao động, TKV sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình tăng tiền lương cho người lao động trên cơ sở tăng năng suất lao động, đảm bảo tiền lương bình quân toàn Tập đoàn không thấp hơn 11,3 triệu đồng/người/tháng. Tập đoàn tiếp tục duy trì các chế độ phúc lợi ưu đãi đối với người lao động làm việc trong hầm lò và các đối tượng lao động cần thu hút, đồng thời thực hiện công tác an sinh xã hội, ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho người lao động dôi dư do dừng hoạt động Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng và do thực hiện tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Môi trường. Cùng với đó Tập đoàn cũng sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý lao động tại các địa phương để kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách đối với người lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2019; nội dung sửa đổi bổ sung nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể của TKV giai đoạn năm 2018-2021.

Đức Long