Tại sao ASEAN cần cắt giảm các biện pháp phi thuế quan đối với nhập khẩu nông sản thực phẩm?

Hợp lý hóa các hàng rào phi thuế quan để giảm gánh nặng quy định đối với các doanh nghiệp vẫn là ưu tiên hàng đầu cho sự phục hồi của khu vực ASEAN khỏi đại dịch Covid-19. Vào tháng 11/2020, Ban Thư ký ASEAN đã công bố Khuôn khổ phục hồi toàn diện ASEAN (ACRF) và kế hoạch thực hiện, trong đó đề ra các chiến lược phục hồi rộng rãi phù hợp với các ưu tiên của ngành và khu vực.

ACRF có thể được coi là chiến lược tổng hợp nhất của ASEAN khỏi cuộc khủng hoảng Covid-19. Các biện pháp tạo thuận lợi thương mại trong kế hoạch thực hiện ACRF bao gồm hài hòa hóa các tiêu chuẩn đối với các mặt hàng thiết yếu và mở rộng Cơ chế một cửa ASEAN cho các đối tác đối thoại ASEAN, nhằm giảm chi phí tuân thủ quy định và những trở ngại về thủ tục cho những giao dịch với khu vực.

Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm tăng mạnh

Trước đại dịch, sự gia tăng mạnh mẽ của sản xuất và tăng trưởng thu nhập ở các quốc gia thành viên ASEAN đã dẫn đến cả xuất khẩu và nhập khẩu nông sản thực phẩm đều tăng mạnh. Năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của ASEAN đạt 141 tỷ USD, 1/3 trong số đó bao gồm thương mại nội khối ASEAN. Các mặt hàng nông sản xuất khẩu chính bao gồm dầu cọ, sản phẩm cá, lâm sản, cao su và gôm, trái cây và gạo.

Tại sao ASEAN cần cắt giảm các biện pháp phi thuế quan đối với nhập khẩu nông sản thực phẩm?

Cùng năm đó, tổng nhập khẩu nông sản của ASEAN đạt 103 tỷ USD, bao gồm các sản phẩm đậu tương, sản phẩm cá, sản phẩm lúa mì, sản phẩm sữa và trái cây. Một lần nữa, khoảng 1/3 trong số này bao gồm thương mại nội khối ASEAN. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, sản xuất lương thực đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tỷ lệ mắc bệnh của công nhân gia tăng, sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng và các biện pháp ngăn chặn Covid-19. Những nỗ lực của chính phủ nhằm hạn chế xuất khẩu lương thực để đáp ứng nhu cầu trong nước có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhiều.

Về phía cầu, nhập khẩu nông sản đã bị cản trở bởi chi phí thương mại liên quan đến các biện pháp phi thuế quan (NTM). NTM là các biện pháp chính sách khác với thuế quan thông thường ảnh hưởng đến các nhà sản xuất, nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa bằng cách tăng chi phí thông tin, tuân thủ và thủ tục.

Ví dụ, việc tuân thủ tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm do nước nhập khẩu áp đặt bao gồm chi phí một lần cho việc thiết kế lại sản phẩm và tạo ra một hệ thống để quản lý những thay đổi đó. Chi phí tuân thủ như vậy có thể tăng lên do các yêu cầu khác nhau của các thị trường xuất khẩu khác nhau và các tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật khác nhau do các nước nhập khẩu áp đặt.

Ở ASEAN, nhu cầu giảm chi phí thương mại liên quan đến NTM đã được ghi nhận trong hơn một thập kỷ nay. Theo Hiệp định khung ASEAN về hội nhập các lĩnh vực ưu tiên, được ký năm 2004, các quốc gia thành viên đã và đang làm việc để giảm tác động bóp méo thương mại của các NTM đối với thương mại nông sản.

Hiệp định có ba mục tiêu: thiết lập cơ sở dữ liệu về các NTM của ASEAN vào ngày 30/6/2004; đưa ra tiêu chí xác định các NTM là rào cản đối với thương mại vào ngày 30/6/2005; và thiết lập một chương trình làm việc dứt điểm để xóa bỏ các NTMs là rào cản đối với thương mại vào cuối năm 2005. Cam kết của các quốc gia thành viên trong việc hợp lý hóa các NTM đã được tăng cường nhờ việc thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) kể từ năm 2010, theo đó các quốc gia thành viên được yêu cầu xác định các hàng rào phi thuế quan để loại bỏ.

3 đặc điểm nổi bật của thương mại nông sản ASEAN

Tuy nhiên, cải cách quy định về NTM ở ASEAN tiến triển chậm. Cơ sở dữ liệu NTM toàn cầu cho thấy bất chấp những nỗ lực hết mình của ASEAN, NTMs về thương mại nông sản trong các lĩnh vực ưu tiên của ASEAN đã tăng từ 434 biện pháp năm 2000 lên 1.192 biện pháp năm 2010 và lên 2.181 biện pháp vào năm 2019.

Về phía nhập khẩu, các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS) chiếm thành phần lớn nhất của NTM, chiếm khoảng một nửa tổng số các biện pháp. Các biện pháp này chủ yếu được thúc đẩy bởi các cân nhắc về chính sách phi thương mại như mối quan tâm của người tiêu dùng đối với chất lượng và an toàn sản phẩm. Các biện pháp còn lại bao gồm các điều kiện tiếp cận thị trường đa dạng như giấy phép nhập khẩu, yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận, yêu cầu về nhãn mác và đóng gói. Số lượng lớn nhất các biện pháp SPS được ghi nhận ở Thái Lan (282), tiếp theo là Philippines (150), Indonesia (144), Malaysia (88) và Việt Nam (83).

Hai quốc gia thành viên phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực - Singapore và Brunei - có một số biện pháp SPS vừa phải. Campuchia, Lào và Myanmar có số lượng các biện pháp SPS thấp nhất trong ASEAN. Để đánh giá mức độ mà SPS đang hạn chế xuất khẩu nông sản của các quốc gia thành viên sang các thị trường ASEAN khác, các nhà phân tích đã tính toán mức độ tiếp xúc của mỗi quốc gia đối với các biện pháp SPS. Nghiên cứu cho thấy ba đặc điểm nổi bật của thương mại nông sản thực phẩm ở ASEAN.

Thứ nhất, tác động tăng giá của tổng số các biện pháp SPS đối với nhập khẩu nông sản thực phẩm khác nhau giữa các quốc gia thành viên. Quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi các biện pháp SPS là Việt Nam, nơi các yêu cầu này đã đẩy giá nông sản thực phẩm nhập khẩu tăng 116,4%, tiếp theo là Brunei (94,5%), Myanmar (61,9%), Philippines (60,3%), và Thái Lan (48,7%). Ngược lại, tác động của các biện pháp SPS đối với nhập khẩu nông sản tương đối thấp ở Singapore (14,5%), Malaysia (20,4%) và Lào (22,6%). Giá các sản phẩm nông sản nhập khẩu cao hơn sẽ làm giảm nhu cầu đối với các sản phẩm đó từ các quốc gia thành viên khác một cách hợp lý.

Thứ hai, 5 quốc gia thành viên xuất khẩu ít nhất 20% tổng lượng nông sản xuất khẩu sang các nước ASEAN khác. Đó là Campuchia (70,3% tổng kim ngạch xuất khẩu), Lào (68,7%), Singapore (40,6%), Brunei (33,9%) và Myanmar (22,7%). Các quốc gia thành viên còn lại xuất khẩu hầu hết các sản phẩm nông sản sang các nước ngoài khu vực. Bất kể tỷ trọng xuất khẩu nội khối ASEAN trong tổng xuất khẩu, tất cả các mặt hàng nông sản xuất khẩu của các quốc gia thành viên đều tập trung ở một số thị trường. Ví dụ, 63,9% nông sản xuất khẩu của Campuchia đến Malaysia, trong khi Indonesia chủ yếu xuất sang Malaysia, Singapore và Việt Nam. Việc tập trung xuất khẩu nông sản sang các thị trường có các biện pháp SPS nặng nề có khả năng làm giảm đáng kể thương mại nông sản trong khu vực.

Thứ ba, nông sản xuất khẩu từ 5 quốc gia thành viên có khả năng bị ảnh hưởng rất cao đối với các biện pháp SPS do chính phủ các quốc gia thành viên khác áp đặt đối với nông sản nhập khẩu, đó là Singapore, Indonesia, Campuchia, Malaysia và Thái Lan, tất cả đều có tỷ lệ ảnh hưởng cao tại ít nhất bốn thị trường ASEAN. Đây là hệ quả của việc tập trung xuất khẩu cao của các biện pháp SPS vào thị trường nội khối ASEAN.

Ví dụ, Singapore xuất khẩu khoảng 16,3% tổng lượng nông sản xuất khẩu sang Malaysia, quốc gia có các biện pháp SPS đáng kể được áp dụng đối với các loại hàng nhập khẩu này. Đồng thời, các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Singapore sang các thị trường khác có các biện pháp SPS nghiêm ngặt hơn, chẳng hạn như Việt Nam hoặc Philippines, bị điểm tiếp xúc thậm chí còn cao hơn, điều này dẫn đến việc xuất khẩu của họ bị giảm.

Đẩy nhanh cải cách thương mại nông sản

Kết quả cho thấy, cần phải đẩy nhanh cải cách NTM đối với thương mại nông sản ở cả cấp khu vực và trong nước. Chi phí thương mại xuyên biên giới có xu hướng tăng lên cùng với sự gia tăng của các NTM. Sự gia tăng của các biện pháp SPS và các điều kiện tiếp cận thị trường khác phản ánh sự khác biệt về trình độ phát triển, truyền thống thủ tục đa dạng trong việc ban hành và ban hành các quy định và các mức độ bảo vệ khác nhau.

Các yêu cầu pháp lý khác nhau có thể dẫn đến sự trùng lặp tốn kém trong phát triển, sản xuất và thử nghiệm sản phẩm - những trở ngại ảnh hưởng nhiều nhất đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Chi phí như vậy có thể là yếu tố cản trở quyết định xuất khẩu hay đầu tư. Những cải cách hơn nữa đối với lĩnh vực nông sản thực phẩm sẽ nhắm vào các nhóm sản phẩm dựa trên mức độ nghiêm trọng của các NTM hiện đang được áp dụng.

Trong ngắn hạn, ASEAN với tư cách là một nhóm sẽ tập trung vào nhóm các sản phẩm có mức độ chịu tác động méo mó thương mại của các biện pháp kỹ thuật và phi kỹ thuật ở mức độ cao. Trình tự sắp xếp hợp lý các NTM sẽ bắt đầu bằng các biện pháp phi kỹ thuật nặng nề nhất (tức là các biện pháp kiểm soát số lượng, các biện pháp bảo hộ thương mại khẩn cấp), sau đó là các biện pháp kỹ thuật (tức là các biện pháp SPS và tiêu chuẩn sản phẩm). Trong trung hạn, ASEAN sẽ tập trung vào nhóm các sản phẩm có các biện pháp phi kỹ thuật và công nghệ ít tác động hơn.

Các biện pháp phi kỹ thuật như các biện pháp kiểm soát số lượng và các biện pháp bảo hộ thương mại khẩn cấp cần được loại bỏ hoặc thay thế bằng các biện pháp khác ít gây tác động bóp méo thương mại hơn. Ví dụ, hạn ngạch thuế quan và các yêu cầu cấp phép nhập khẩu cần được thay thế bằng thuế quan và báo cáo hàng nhập khẩu sau khi xuất xưởng dựa trên các mục nhập cảnh hải quan, tương ứng.

Các biện pháp kỹ thuật như SPS và tiêu chuẩn sản phẩm cần được đơn giản hóa hoặc hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế để giảm tác động bóp méo thương mại, đồng thời duy trì các mục tiêu của chính sách phi thương mại như bảo vệ sức khỏe con người, động vật và thực vật.

Duy Hưng

Tin mới nhất

Kinh tế ASEAN-5 được dự báo tăng trưởng 5,6% trong năm 2022

Kinh tế ASEAN-5 được dự báo tăng trưởng 5,6% trong năm 2022

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của ASEAN-5 bao gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines từ 5,8% trong báo cáo tháng 10/2021 xuống 5,6% khi nền kinh tế toàn cầu bước vào năm 2022 ở vị thế yếu hơn trong bối cảnh lạm phát cao hơn và sự lan rộng của biến thể Omicron.
Trung Quốc có thể áp thuế trị giá 645 triệu USD đối với Mỹ

Trung Quốc có thể áp thuế trị giá 645 triệu USD đối với Mỹ

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 26/1 đã ra phán quyết cho phép Trung Quốc áp thuế nhập khẩu bù đắp 645 triệu USD với hàng Mỹ trong vụ kiện kéo dài 10 năm.
Năm 2022: Kinh tế toàn cầu có giảm tốc?

Năm 2022: Kinh tế toàn cầu có giảm tốc?

Theo Báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu của Ngân hàng Thế giới (WB) được công bố mới đây, các biến thể Covid-19 lan rộng, lạm phát, nợ và bất bình đẳng thu nhập là những nguyên nhân chủ yếu khiến tăng trưởng kinh tế thế giới có thể chậm lại vào năm 2022.
Mỹ: Fed thông báo chưa tăng lãi suất

Mỹ: Fed thông báo chưa tăng lãi suất

Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố vẫn giữ mức lãi suất gần bằng 0% tuy nhiên, cơ quan này cũng đưa ra khả năng tăng lãi suất vào tháng 3 tới. Thông tin này khiến thị trường chứng khoán thế giới chìm trong sắc đỏ.
Cuộc cách mạng cà phê: Châu Á trở thành trung tâm của thế giới

Cuộc cách mạng cà phê: Châu Á trở thành trung tâm của thế giới

Theo Tổ chức Cà phê quốc tế, xu hướng tiêu dùng cà phê đang lý giải tại sao tiêu thụ cà phê của châu Á đã tăng 1,5% trong 5 năm qua, so với mức tăng 0,5% ở châu Âu và 1,2% ở Mỹ, biến khu vực này sớm trở thành trung tâm của thế giới cà phê.

Tin cùng chuyên mục

IMF hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu

IMF hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế thế giới công bố ngày 25/1, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2022 xuống còn 4,4%, thấp hơn 0,5% so với dự báo công bố vào quý trước.
EU điều chỉnh hiệu lực của chứng chỉ Covid

EU điều chỉnh hiệu lực của chứng chỉ Covid

Ủy ban châu Âu đã quyết định rằng kể từ ngày 01/2, chứng chỉ Covid kỹ thuật số của Liên minh châu Âu sẽ chỉ có hiệu lực trong 9 tháng sau liều cuối cùng của chu kỳ tiêm chủng chính. Quy tắc mới áp dụng cho những người sử dụng chứng chỉ để đi lại trong EU và không bao gồm liều tăng cường.
Thị trường tài chính thế giới "nín thở" theo dõi cuộc họp của FED

Thị trường tài chính thế giới "nín thở" theo dõi cuộc họp của FED

Cuộc họp thường kỳ kéo dài 2 ngày của Cục dự trữ liêng bang Mỹ (FED) sẽ kết thúc vào đêm 26/1 theo giờ Việt Nam. Đây là cuộc họp có ảnh hưởng đến không chỉ thị trường tài chính nước Mỹ mà còn là của kinh tế toàn cầu khi FED đang tính toán nâng lãi suất trở lại.
Chuỗi cung ứng toàn cầu tiến gần điểm tới hạn “được ăn cả, ngã về không”

Chuỗi cung ứng toàn cầu tiến gần điểm tới hạn “được ăn cả, ngã về không”

Theo một số phong vũ biểu mới, các chuỗi cung ứng toàn cầu đang tiến gần đến một bước ngoặt được thiết lập để giúp xác định xem liệu hậu quả có sớm giảm bớt hay tiếp tục kìm hãm nền kinh tế toàn cầu và đẩy mạnh lạm phát vào năm 2022.
Trung Quốc công bố dự thảo mới về cây trồng chỉnh sửa gen

Trung Quốc công bố dự thảo mới về cây trồng chỉnh sửa gen

Ngày 24/1, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã công bố các quy định mới hướng dẫn đánh giá an toàn đối với cây trồng chỉnh sửa gen, tiếp tục tạo đà đẩy nhanh triến trình cải tiến giống cây trồng. Các quy định này được đưa ra trong bối cảnh quốc gia này đang thực hiện một loạt chính sách nhằm cải tổ ngành giống cây trồng - vốn đang được xem là một mắt xích yếu trong nỗ lực đảm bảo an ninh lương thực của Trung Quốc.
Chi phí đường biển cán mốc 9.604 USD, giá hàng nhập khẩu tăng

Chi phí đường biển cán mốc 9.604 USD, giá hàng nhập khẩu tăng

Các nhà bán lẻ hàng tiêu dùng, thời trang và điện tử dự kiến ​​sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực tài chính trong năm nay do chi phí vận chuyển hàng hóa vẫn ở mức cao kỷ lục và lạm phát bắt đầu, khi mà các nhà nhập khẩu phải trả một khoản phí cao hơn trước Tết Nguyên đán.
Tăng trưởng kinh tế tại khu vực Eurozone chậm lại do Omicron

Tăng trưởng kinh tế tại khu vực Eurozone chậm lại do Omicron

Cuộc khảo sát của Công ty Nghiên cứu thị trường IHS Markit chỉ ra tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã chậm lại trước những tác động của biến thể Omicron ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng, gây trở ngại đối với sự hồi phục của kinh tế khu vực.
ASEAN khởi động cổng thông tin SME và nền tảng kinh doanh

ASEAN khởi động cổng thông tin SME và nền tảng kinh doanh

Ngày 25/1, Ủy ban Điều phối ASEAN về doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (ACCMSME) đã khởi động cổng thông tin ASEAN Access MATCH, một nền tảng kết hợp kinh doanh, nhằm thúc đẩy thương mại trong và ngoài khu vực ASEAN.
Khủng hoảng phân bón toàn cầu đẩy giá lương thực lên cao

Khủng hoảng phân bón toàn cầu đẩy giá lương thực lên cao

Phân bón rất quan trọng đối với cây cà phê đến nỗi không thể tưởng tượng rằng có thể sản xuất ra hạt cà phê nào mà không có phân bón. Đó là một vấn đề bởi vì việc bắt tay vào công việc của người nông dân giờ đây khó hơn bất kỳ thời điểm nào trong 20 năm qua khi thế giới phải đối mặt với giá phân bón kỷ lục trong mối đe dọa mới nhất đối với an ninh lương thực.
ASEAN sẵn sàng cho tăng trưởng toàn diện và thịnh vượng sau đại dịch

ASEAN sẵn sàng cho tăng trưởng toàn diện và thịnh vượng sau đại dịch

Đại dịch Covid-19 khiến các hoạt động đầu tư toàn cầu và khu vực ASEAN giảm - do những bất ổn kinh tế, tình trạng đóng cửa, gián đoạn chuỗi cung ứng và sự trì hoãn đầu tư của các doanh nghiệp đa quốc gia.
5 lý do khiến giá dầu có thể chạm mốc 100 USD/thùng

5 lý do khiến giá dầu có thể chạm mốc 100 USD/thùng

Dầu đang giao dịch ở mức cao nhất trong 7 năm do nhu cầu mạnh đối mặt với những khó khăn về nguồn cung và hàng tồn kho đang giảm dần. Người tiêu dùng quay cuồng với các hóa đơn năng lượng cao, có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi cuộc biểu tình vẫn chưa đi đúng hướng. Giá dầu chỉ cách mốc 90 USD/thùng - mức mà mặt hàng này được giao dịch lần cuối vào năm 2014 - được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ và giảm bớt lo ngại xung quanh tác động kinh tế của biến thể omicron.
Fed lùi đợt tăng lãi suất đầu tiên trong thời kỳ đại dịch vào tháng 3

Fed lùi đợt tăng lãi suất đầu tiên trong thời kỳ đại dịch vào tháng 3

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ xác nhận kế hoạch tăng lãi suất vào tháng 3 lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát, khi Ngân hàng Trung ương Mỹ lập kế hoạch tích cực hơn đối với việc thắt chặt tiền tệ khi đối mặt với lạm phát.
Du lịch toàn cầu thời Omicron: Từ gián đoạn ban đầu đến dấu hiệu lạc quan

Du lịch toàn cầu thời Omicron: Từ gián đoạn ban đầu đến dấu hiệu lạc quan

Ngành công nghiệp du lịch và lữ hành đã một lần nữa bị gián đoạn khi phát hiện ra biến thể Omicron vào tháng 12 năm ngoái.
APEC sẵn sàng cơ hội thúc đẩy thương mại khu vực châu Á- Thái Bình Dương

APEC sẵn sàng cơ hội thúc đẩy thương mại khu vực châu Á- Thái Bình Dương

Ngày 22/1, Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana cho biết, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã thông báo rằng Thái Lan chuẩn bị đầy đủ để đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm nay.
Dòng FDI toàn cầu trở lại mạnh mẽ với 1,65 nghìn tỷ USD

Dòng FDI toàn cầu trở lại mạnh mẽ với 1,65 nghìn tỷ USD

Hội nghị liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) vừa công bố báo cáo giám sát xu hướng đầu tư toàn cầu cho biết dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu đã có sự phục hồi mạnh mẽ vào năm 2021, tăng 77% lên ước tính 1,65 nghìn tỷ USD, từ mức 929 tỷ USD vào năm 2020, vượt qua mức trước đại dịch.
WB dự báo tăng trưởng của Ấn Độ ở mức 8,3% trong năm tài chính 2021-22

WB dự báo tăng trưởng của Ấn Độ ở mức 8,3% trong năm tài chính 2021-22

Theo báo cáo "Triển vọng kinh tế toàn cầu" của Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố, tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ dự kiến sẽ là 8,3% trong năm tài chính hiện tại và ở mức 8,7% trong năm 2022-23.
Thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm kỷ lục trong hơn một năm đại dịch

Thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm kỷ lục trong hơn một năm đại dịch

Ngày 21/1, thị trường chứng khoán toàn cầu bị sụt giảm mạnh nhất trong hơn một năm do cổ phiếu Netflix bị lỗ nặng dẫn đến tình trạng bán tháo cổ phiếu công nghệ tràn sang các lĩnh vực khác. Các nhà đầu tư đã chạy đua ra khỏi các góc đầu cơ của thị trường khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiến hành thắt chặt các điều kiện tài chính.
Các bộ trưởng WTO đẩy mạnh nỗ lực đàm phán và thu hoạch kết quả

Các bộ trưởng WTO đẩy mạnh nỗ lực đàm phán và thu hoạch kết quả

Ngày 21/1, tại Hội nghị Không chính thức các bộ trưởng WTO, Tổng giám đốc Ngozi Okonjo-Iweala đã kêu gọi các bộ trưởng từ nhiều thành viên WTO thúc đẩy tiến độ trong tất cả các cuộc đàm phán đang diễn ra và làm việc với tinh thần thiết thực, sáng tạo và linh hoạt để đạt được các thỏa thuận.
APEC 2022 hướng tới tăng trưởng lâu dài, bền vững và toàn diện

APEC 2022 hướng tới tăng trưởng lâu dài, bền vững và toàn diện

Khi đại dịch Covid-19 xuất hiện đã làm cả thế giới bất ngờ và lao đao vì những tác động tiêu cực, toàn diện lên nền kinh tế xã hội toàn cầu. Trên cơ sở kinh nghiệm vượt qua khó khăn thách thức và thành quả bước đầu thích ứng với tình hình mới trong 2 năm 2020 và 2021, năm 2022, ​các quốc gia trên thế giới, trong đó có các thành viên APEC sẽ tiếp tục đấu tranh, cố gắng mở cửa bất chấp sự xuất hiện của các biến thể mới như Omicron hiện tại.
Năm 2021: Các công ty vận tải thu lãi khủng 150 tỷ USD “nhờ” khủng hoảng chuỗi cung ứng

Năm 2021: Các công ty vận tải thu lãi khủng 150 tỷ USD “nhờ” khủng hoảng chuỗi cung ứng

Giá cước vận chuyển đường biển dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng cao vào năm 2022, thiết lập thêm một năm bùng nổ lợi nhuận cho các hãng vận tải hàng hóa toàn cầu. Điều này khiến các công ty nhỏ hơn và khách hàng phải trả nhiều tiền hơn cho mọi hoạt động kinh doanh.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động