Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 30/10/2020 08:24

Tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng: Cụ thể hóa 4 nhiệm vụ

07:03 | 08/05/2020
Nhằm thực hiện mục tiêu “Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh một cách thực chất, hiệu quả hơn” theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Công Thương đã cụ thể hóa thành 4 nhiệm vụ và giao các đơn vị liên quan tích cực triển khai.

Thứ nhất, cụ thể hóa vào nhiệm vụ tổ chức triển khai hiệu quả đầu tư công (ĐTC).

Tính đến nay, Bộ Công Thương đã hoàn thành việc phân bổ và giao kế hoạch ĐTC từ nguồn vốn ngân sách năm 2020 đạt khoảng 12%. Đồng thời, xử lý kịp thời kế hoạch vốn ĐTC từ các dự án không triển khai được, hoặc chậm triển khai cho các dự án khác có khả năng giải ngân cao theo kế hoạch năm 2019. Tính đến 31/2/2020, kế hoạch thực hiện vốn ĐTC năm 2019 thuộc Bộ Công Thương đã đạt 99%.

Song song với đó, Bộ cũng tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đầu tư để tìm giải pháp nhằm sớm hoàn thành các dự án, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các công trình chậm tiến độ để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ĐTC. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào việc theo dõi, đánh giá đầu tư, nhằm đẩy mạnh triển khai đấu thầu qua mạng một cách công khai, minh bạch.

Thứ hai, cụ thể hóa vào việc tiếp tục cải cách mạnh mẽ để kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân (KTTN) là nòng cốt phát triển kinh tế độc lập, tự chủ và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội.

Với nhiệm vụ này, Bộ Công Thương đã thường xuyên báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, lần thứ 5 về tiếp tục tái cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước (DNNN); Nghị quyết 98/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-TW của Hội nghị Trung ương Đảng khóa 12, lần thứ 5 về phát triển KTTN trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN…

tai co cau kinh te gan voi doi moi mo hinh tang truong cu the hoa 4 nhiem vu
Bộ Công Thương đang tích cực hỗ trợ DNNVV tham gia vào các kênh phân phối hiện đại

Thứ ba, cụ thể hóa thành nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Thực hiện Nghị quyết 02/2020/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, Bộ Công Thương đã cụ thể hóa nhiệm vụ này vào đẩy mạnh ứng dụng CNTT giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại. Đến nay, Bộ đã hoàn thành rà soát và cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục quản lý kiểm tra chuyên ngành xuất nhập khẩu. Đồng thời, cập nhật và công bố công khai các thủ tục hành chính về cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa...

Trên cơ sở Nghị định hướng dẫn và Chỉ thị của Thủ tướng về thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV, Bộ Công Thương đã và đang tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ DNNVV tham gia Chương trình Thương hiệu quốc gia; Chương trình nâng cao năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm; Chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại… giúp cho DNNVV cả về tài chính và kỹ thuật để nâng cao năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm mới, có cơ hội gặp gỡ, tìm kiếm đối tác, kết nối bạn hàng, thâm nhập thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường hệ thống nhận diện thương hiệu và làm cho giá trị thương hiệu của DN ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng tích cực hỗ trợ DNNVV tham gia hệ thống phân phối trong và ngoài nước thông qua phối hợp với các bộ, ngành, địa phương… tổ chức các sự kiện giao dịch thương mại, các hoạt động kết nối cung - cầu, hướng dẫn DNNVV tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước và hệ thống phân phối của các DN nước ngoài tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Thông qua đó, thúc đẩy sự hiện diện của hàng hóa Việt Nam tại các kênh phân phối bán lẻ hiện đại.

Một số DN đã được tham gia xây dựng Điểm Giới thiệu và bán sản phẩm theo Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tại 12 địa phương, qua đó tăng cường kết nối, xúc tiến thương mại và bán các sản phẩm OCOP, quảng bá, giới thiệu sản phẩm các địa phương và tạo cơ hội cho các DNNVV tham gia cung ứng sản phẩm.

Thứ tư, cụ thể hóa vào nhiệm vụ đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành và nội ngành dựa vào lợi thế so sánh và tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ; tập trung phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn có tiềm năng, lợi thế và giá trị gia tăng cao; tiếp tục phát triển một số ngành công nghiệp nền tảng đáp ứng nhu cầu về tư liệu sản xuất cơ bản của nền kinh tế; phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, tăng cường kết nối với các DN có vốn đầu tư nước ngoài; tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Đây là các vụ trọng tâm đã và đang tiếp tục được Bộ Công Thương tập trung triển khai theo Đề án Tái cơ cấu ngành Công Thương, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến 2020 và tầm nhìn 2030; cũng như Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018-2020, xét đến 2025.

Năm 2020, bên cạnh thực hiện tái cơ cấu ngành Công Thương và lĩnh vực công nghiệp nêu trên, Bộ Công Thương cũng đang triển khai xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn 2021-2030, để trình Thủ tướng Chính phủ thông qua và triển khai.

Trong số 7/60 mục tiêu định lượng và 10/138 nhiệm vụ được Chính phủ giao có hạn trình tại Nghị quyết 01/NQ-CP, ngay từ đầu năm 2020, Bộ Công Thương đã cụ thể hóa thành 134 nhiệm vụ, đồng thời giao nhiệm vụ cho các đơn vị tích cực triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

Lan Ngọc