Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 05/07/2020 18:12

Tái cấu trúc mạnh mẽ hệ thống các công ty chứng khoán

16:59 | 30/10/2018
Tái cấu trúc mạnh mẽ hệ thống các công ty chứng khoán (CTCK) đảm bảo cho thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam phát triển bền vững, lành mạnh. Đó là khẳng định của ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tại Hội nghị Thành viên thị trường năm 2018 của hai Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa được tổ chức.  

Tính đến nay, số lượng các công ty chứng khoán thành viên của HNX là 72 công ty, của HOSE là 71 công ty; trong đó có 4 công ty là tổ chức tạo lập thị trường cho Quỹ Hoán đổi danh mục ETF.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2018 của các CTCK, tổng tài sản của hệ thống các CTCK thời điểm ngày 30/6/2018 là 110.489 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cuối năm 2017 và tăng 49,6% so với cuối năm 2016. Trong nửa đầu năm 2018, tổng doanh thu của các CTCK đạt gần 13.000 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước; ROE bình quân đạt 8,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 3.800 tỷ đồng, tăng 31% so với 6 tháng đầu năm 2017. Tổng doanh thu từ nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán 6 tháng đầu năm 2018 đạt 12.548 tỷ đồng, chiếm 96% (riêng doanh thu môi giới đạt 3.972 tỷ đồng, chiếm hơn 30% tổng doanh thu). Tổng chi phí tăng 68% so với 6 tháng đầu năm 2017, trong số 72 CTKC thành viên, có 54 công ty kinh doanh có lãi, tổng giá trị lãi đạt hơn 3.800 tỷ đồng.

tai cau truc manh me he thong cac cong ty chung khoan
Hội nghị thành viên thị trường thường niên năm 2018 của HNX và HOSE

HNX và HOSE cho biết, trong 2 năm 2016-2017, các công ty chứng khoán cơ bản đã tuân thủ tốt chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định. Các CTCK cũng đã phối hợp chặt chẽ với HNX và HOSE để đưa ra thị trường các sản phẩm mới, trong đó có: Thị trường chứng khoán phái sinh; cơ chế tạo lập thị trường (market maker) ở mảng cổ phiếu tại HNX; chuẩn bị để triển khai giao dịch chứng quyền có bảo đảm (cover warrant), phát triển các chỉ số mới bao gồm chỉ số phát triển bền vững VNSI tại HOSE và chỉ số chung thị trường chứng khoán Việt Nam VNX50; chuẩn bị triển khai hệ thống công nghệ thông tin, tham gia đào tạo, tập huấn chính sách và sản phẩm mới cũng như các thông lệ quốc tế mới trong lĩnh vực chứng khoán.

Phát biểu tại hội nghị nêu trên, bên cạnh ghi nhận những kết quả hoạt động các CTCK đã đạt được, ông Phạm Hồng Sơn mong muốn và yêu cầu các công ty chứng khoán cần phải tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý thị trường, phối hợp với HNX, HOSE và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững, lành mạnh. Các CTCK cần phải nâng cao hơn chất lượng và hiệu quả hoạt động, cải thiện chỉ số an toàn tài chính, nâng cao hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin để giao dịch thị trường luôn diễn ra thông suốt. Để TTCK Việt Nam phát triển ổn định, an toàn, lành mạnh, bền vững, ông Sơn khẳng định, tới dây, UBCK Nhà nước sẽ tiếp tục tái cấu trúc mạnh mẽ hệ thống các CTCK với các giải pháp mạnh mẽ, giám sát chặt chẽ hoạt động của các CTCK và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật.

Ngọc Quỳnh