Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 29/09/2020 17:49

Tác động của Brexit đối với chính sách phòng vệ thương mại ở Anh

16:22 | 22/04/2019
EU có một chế độ phòng vệ thương mại và một số lượng lớn các biện pháp phòng vệ thương mại (bao gồm các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ). Các ngành công nghiệp của Anh hiện nay được bảo vệ bởi các biện pháp này. Trong bối cảnh Brexit hiện nay thì tác động của việc Anh rời khỏi EU đối với các biện pháp phòng vệ này như thế nào và những ngành công nghiệp ở Anh và cũng như doanh nghiệp nước ngoài nên làm gì để chuẩn bị.

Ngày 10/4, sau khi Anh và EU thống nhất trì hoãn ngày Brexit cho đến 31/10 thì có ba kịch bản chính được tính đến, đó là: (i) thỏa thuận Brexit được phê chuẩn (có thể có sự gia hạn ngắn); (ii) thỏa thuận Brexit không được phê chuẩn và Vương quốc Anh rời khỏi EU mà không có thỏa thuận; hoặc (iii) ngày Brexit tiếp tục bị trì hoãn trong một thời gian dài theo hiệp định của Anh và hội đồng EU hoặc hủy bỏ Điều 50.

Kịch bản 1: Thỏa thuận Brexit được phê chuẩn

Vào ngày 25 tháng 11 năm 2018, hai văn bản quan trọng đã được các nhà lãnh đạo châu Âu thông qua tại một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng EU, đó là thỏa thuận về việc Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ailen rút khỏi Liên minh châu Âu và Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu (gọi chung là thỏa thuận Brexit); tuyên bố chính trị đặt ra khuôn khổ cho mối quan hệ tương lai giữa Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh. Cả hai văn bản cần phải được Quốc hội Anh và Nghị viện châu Âu chấp thuận, trước khi thỏa thuận Brexit có thể có hiệu lực. Tại thời điểm này, vẫn tiềm ẩn mức độ không chắc chắn về việc liệu điều này sẽ xảy ra hay không, để nói rằng ngay cả với sự trì hoãn ngắn cho đến cuộc bầu cử châu Âu vào ngày 23 tháng 5 năm 2019.

tac dong cua brexit doi voi chinh sach phong ve thuong mai o anh

Nếu thỏa thuận Brexit có hiệu lực ở dạng lúc được ký kết (hoặc một hình thức tương tự), thì Vương quốc Anh sẽ vẫn tuân theo chế độ phòng vệ thương mại của EU cho đến khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp (cuối năm 2020, có thể kéo dài đến cuối năm 2022) và có khả năng Vương quốc Anh sẽ thuộc chế độ của EU vĩnh viễn sau đó.

Thỏa thuận Brexit quy định rằng: Trừ khi được quy định khác trong thỏa thuận này, luật Liên minh sẽ được áp dụng tại Vương quốc Anh trong thời kỳ chuyển tiếp. Vì không loại trừ rõ ràng các quy định chống bán phá giá cơ bản của EU, các quy định chống trợ cấp và tự vệ và Ủy ban châu Âu thực hiện các quy định áp đặt các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, toàn bộ môi trường phòng vệ thương mại của EU sẽ vẫn được áp dụng theo thỏa thuận Brexit. Chế độ phòng vệ thương mại của EU, và các biện pháp phòng vệ thương mại của EU sẽ tiếp tục được áp dụng cho Vương quốc Anh ngay cả sau khi kết thúc thời kỳ chuyển đổi nếu các điều khoản về biên giới Bắc Ailen được áp dụng.

Nghị định thư về Ailen và Bắc Ailen sẽ chỉ bắt đầu vào cuối giai đoạn chuyển tiếp nếu không đạt được thỏa thuận cuối cùng và sẽ được áp dụng cho đến khi Nghị định thư được thay thế bởi một thỏa thuận mới. Nghị định thư này nêu rõ rằng, một lãnh thổ hải quan duy nhất sẽ được tạo ra bao gồm Vương quốc Anh và Liên minh và các quy tắc được nêu trong Phụ lục 2 của Nghị định thư sẽ được áp dụng đối với tất cả các giao dịch hàng hóa. Điều 4 (3) của Phụ lục 2 nêu rõ: Chế độ phòng vệ thương mại của Liên minh, cũng như chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Liên minh, sẽ bao gồm cả hai phần của lãnh thổ hải quan. Liên minh sẽ tham khảo ý kiến ​​của Vương quốc Anh về bất kỳ biện pháp hoặc hành động phòng vệ thương mại nào theo chế độ GSP mà họ xem xét thực hiện. Ít nhất 6 tháng trước khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp, Ủy ban hỗn hợp sẽ thiết lập các thủ tục cho việc áp dụng này. Trên cơ sở đó, nếu áp dụng điều khoản biên giới Bắc Ailen (nếu thỏa thuận Brexit được Anh phê chuẩn và không có thỏa thuận mới nào đạt được vào cuối giai đoạn chuyển đổi), chế độ và các lệnh phòng vệ thương mại của EU vẫn sẽ tiếp tục được áp dụng trong một số hình thức đối với Vương quốc Anh.

Kịch bản 2: Brexit cứng

Nếu thỏa thuận Brexit không có hiệu lực, thì luật pháp EU, bao gồm cả chế độ phòng vệ thương mại, sẽ chấm dứt áp dụng vào ngày 31/10, không có sự chuyển đổi. Đây là Brexit cứng. Theo kịch bản như vậy, Đạo luật Brexit của Liên minh châu Âu năm 2018 sẽ chuyển luật của EU sang Anh. Nhưng Đạo luật Thuế (Thương mại xuyên biên giới) 2018 (Đạo luật Hải quan), trong đó có khung chế độ thương mại mới của Anh, cùng với luật pháp liên quan, sẽ thay thế các quy tắc của EU về các biện pháp thương mại và chỉ duy trì một số biện pháp phòng vệ. Vào ngày 31/10, theo kịch bản 2 ở trên hoặc khi Nghị định thư Bắc Ailen được thay thế bởi một thỏa thuận mới đưa Vương quốc Anh ra khỏi chế độ phòng vệ thương mại của EU, theo kịch bản 1, Vương quốc Anh sẽ phải vận hành khuôn khổ phòng vệ thương mại độc lập.

Bộ Thương mại Quốc tế Anh đã đưa ra lời kêu gọi vào tháng 11 năm 2017 về việc liệu các biện pháp phòng vệ hiện có của EU có nên được duy trì ở Anh và xem xét để quyết định mức độ nghĩa vụ phù hợp khi Vương quốc Anh hoạt động độc lập khuôn khổ phòng vệ thương mại của mình. Quan điểm của Bộ Thương mại Quốc tế là duy trì các biện pháp đáp ứng ba tiêu chí: (i) Chính phủ đã nhận được đơn xin duy trì các biện pháp đó từ các doanh nghiệp Anh sản xuất các sản phẩm tại Vương quốc Anh tuân theo các biện pháp phòng vệ thương mại của EU; (ii) một tỷ lệ đủ của doanh nghiệp Anh hỗ trợ áp dụng; và (iii) thị phần của các doanh nghiệp Anh sản xuất các sản phẩm đó vượt quá một mức nhất định. Các biện pháp đáp ứng các tiêu chí sẽ được duy trì cho đến khi Cơ quan Phòng vệ Thương mại mới (TRA) sẽ xem xét chúng dựa trên dữ liệu thị trường cụ thể của Vương quốc Anh, sau đó các biện pháp sẽ được điều chỉnh nếu cần thiết.

Vào tháng 2/2019, Chính phủ Anh đã công bố danh sách 43 biện pháp phòng vệ thương mại mà họ cho là đã đáp ứng các tiêu chí của mình và 66 biện pháp không đáp ứng. Các biện pháp phòng vệ thương mại của EU mà Vương quốc Anh đã quyết định duy trì sau đó sẽ phải được TRA xem xét. Dự kiến ​​quá trình này sẽ bắt đầu một khi Vương quốc Anh rời khỏi EU có hoặc không có thỏa thuận.

Tất cả các biện pháp duy trì sẽ được xem xét. Điều chỉnh các biện pháp hiện hành có thể được cấp nếu, ví dụ, giá xuất khẩu sang Anh, và do đó mức độ bán phá giá gây thiệt hại trên thị trường Anh khác biệt rõ rệt với giá xuất khẩu và mức bán phá giá gây thiệt hại trước đây của Ủy ban châu Âu đến EU28. Hoặc có thể là ngành công nghiệp Anh không bị tổn thương giống như ngành công nghiệp EU28, hoặc lợi ích của người dùng có ít hơn hoặc nặng hơn ở Anh so với toàn bộ EU28. Tất cả những điều này có thể là nền tảng cho các bên quan tâm, các nhà sản xuất trong nước và xuất khẩu, để yêu cầu sửa đổi, hoặc chấm dứt các biện pháp phòng vệ thương mại của EU do Anh tiếp quản.

Brexit cũng sẽ tác động đến các biện pháp riêng của EU. Thật vậy, các biện pháp này đã được thông qua dựa trên đánh giá về việc bán phá giá/ trợ cấp, tổn thất và lợi ích của EU đối với 28 quốc gia thành viên EU. Sự ra đi của Vương quốc Anh sẽ tác động đến tất cả những đánh giá này. Khi tác động là quan trọng, sẽ có cơ sở để yêu cầu xem xét lại các biện pháp của EU từ Ủy ban châu Âu. Ví dụ, tỷ lệ bán phá giá của các nhà sản xuất xuất khẩu được lấy mẫu được tính dựa trên doanh số bán hàng cho 28 quốc gia, bao gồm cả Vương quốc Anh. Giá xuất khẩu sang EU27 sẽ khác với giá xuất khẩu sang EU28 bất cứ khi nào một nhà sản xuất xuất khẩu được bán cho Anh. Một mức giá xuất khẩu khác nhau có nghĩa là một mức chênh lệch khác nhau. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá tổn thất do nhập khẩu vào EU27, so với tình hình đã xảy ra đối với EU28. Nếu có thể chứng minh rằng giá xuất khẩu của Anh thấp hơn (và giảm mức trung bình EU) hoặc cao hơn (và tăng mức trung bình EU) hoặc tổn thất đặc biệt tập trung ở Anh, hoặc trong phần còn lại của EU27, các rà soát đánh giá sẽ được yêu cầu.

Trước đây, khi EU gia tăng các quốc gia thành viên mới (lần cuối cùng vào năm 2004, 2006 và 2013), Ủy ban châu Âu đã cho phép các bên quan tâm yêu cầu rà soát về các biện pháp của EU. Dự kiến ​​điều tương tự sẽ xảy ra trong tình huống ngược lại này, khi một quốc gia thành viên rời khỏi Liên minh. Đối với doanh nghiệp, nếu Vương quốc Anh thực sự rời khỏi EU vào 31/10 (trong cả hai trường hợp), các doanh nghiệp có lý do để tin rằng mức độ bán phá giá của họ là khác nhau ở Anh và EU27 nên đăng ký lợi ích của họ trong trường hợp trong khoảng thời gian do TRA quy định một khi thông báo bắt đầu đã được công bố, cũng như liên hệ với Ủy ban châu Âu, với mục đích để có được sự tính toán lại về mức thuế ở Anh, ở EU hoặc ở cả hai nơi.

Kịch bản 3: trì hoãn kéo dài

Khi đó, Vương quốc Anh sẽ tiếp tục là thành viên của EU và chế độ pháp lý sẽ vẫn như hiện tại. Trong kịch bản này, sẽ không có gì cho doanh nghiệp phải làm cho đến khi có thêm sự rõ ràng về cách Anh và EU dự định tiến hành.

V.D