Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 07/03/2021 15:31

Supe Lâm Thao: Nhiều sáng kiến cải tiến đi vào áp dụng thực tế

17:42 | 09/09/2020
Năm 2019, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao có 279 đề tài, sáng kiến của 602 tác giả (trong đó có 193 tác giả nữ) với tổng giá trị làm lợi trên 25 tỷ đồng.

Trong đó có 5 cá nhân tiêu biểu được đề nghị lên Công đoàn cấp trên xét và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen, Huy hiệu Lao động sáng tạo; 35 đồng chí tiêu biểu ở các đơn vị được xét nhận Danh hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Giám đốc Công ty.

Một số đề tài sáng kiến tiêu biểu mang lại hiệu quả lớn cho sản xuất kinh doanh như: Điều chỉnh quy trình công nghệ sản xuất phân bón Supe lân, nâng cao hiệu suất sử dụng, giảm định mức tiêu hao quặng Apatit, mang lại hiệu quả kinh tế; giải pháp thu hồi nước thải rửa lọc trong công nghệ sản xuát nước lọc nhằm tái sử dụng vào sản xuất, đảm bảo không có nước thải xả ra ngoài môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao tại Xí nghiệp cấp thoát nước…

Định hướng công tác khoa học của công ty giai đoạn 2020-2025 là: Sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm NPK-S chất lượng cao, đặc biệt phân hữu cơ khoáng, khoáng hữu cơ. Nghiên cứu hoàn thiện giải pháp chống kết khối và ổn định màu sắc đặc trưng cho sản phẩm NPK-S bón thúc và NPK-S hàm lượng cao.

Supe Lâm Thao: Nhiều sáng kiến cải tiến đi vào áp dụng thực tế

Nghiên cứu và áp dụng công nghệ sản xuất Supe lân đơn đảm bảo chất lượng Supe lân đạt QCVN 01-189/2019/BNNPTNT của Bộ NNPTNT (>16% P2O5 hữu hiệu) trong bối cảnh chất lượng quặng Apatit trong nước tiếp tục suy giảm hàm lượng P2O5 <31%. Nghiên cứu xử lý và sử dụng có hiệu quả keo SiO2. H2O lọc tách ra từ dung dịch axít H2SiF6 hấp thụ khí Flo trong sản xuất Supe lân đơn. Nghiên cứu áp dụng triển khai phương án kỹ thuật hiệu quả trên bao bì phân bón để chống bán phân bón lấn vùng tiêu thụ.

Giai đoạn 2020-2025, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tiếp tục định hướng sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm NPK-S chất lượng cao, đặc biệt phân hữu cơ khoáng, khoáng hữu cơ; nghiên cứu hoàn thiện giải pháp chống kết khối và ổn định màu sắc đặc trưng cho sản phẩm NPK-S bón thúc và NPK-S hàm lượng cao. Nghiên cứu và áp dụng công nghệ sản xuất Supe lân đơn đảm bảo chất lượng Supe lân đạt QCVN 01-189/2019/BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (>16% P2O5 hữu hiệu) trong bối cảnh chất lượng quặng Apatit trong nước tiếp tục suy giảm hàm lượng P2O5 <31%. Nghiên cứu xử lý và sử dụng có hiệu quả keo SiO2. H2O lọc tách ra từ dung dịch Axít H2SiF6 hấp thụ khí Flo trong sản xuất Supe lân đơn. Nghiên cứu áp dụng triển khai phương án kỹ thuật một cách hiệu quả trên bao bì phân bón để chống bán phân bón lấn vùng tiêu thụ.

Hoa Mua