Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 17/04/2021 18:04

Sửa quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

09:20 | 27/09/2018
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ban hành kèm theo Thông tư số 60/2012/TT-BGDĐT.
sua quy dinh ve kiem dinh vien kiem dinh chat luong giao duc

Dự thảo đề xuất sửa đổi quy định về tiêu chuẩn kiểm định viên và kiểm định viên cao cấp. Cụ thể, kiểm định viên phải có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc, có bằng thạc sĩ trở lên.

Về thâm niên công tác, đối với giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục hoặc đã từng là giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục: có thời gian giảng dạy hoặc làm công tác quản lý giáo dục từ 10 năm trở lên; đối với lãnh đạo hoặc người đang được quy hoạch lãnh đạo ở các đơn vị sử dụng lao động: có thời gian làm công tác quản lý từ 05 năm trở lên; am hiểu pháp luật, chế độ, chính sách về giáo dục.

Có chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đã từng là thành viên hoặc quan sát viên đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo trong vòng 05 năm gần đây; có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định.

Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài trở lên do các cơ sở giáo dục của Việt Nam cấp, hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp đủ điều kiện về công nhận tương đương văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Đối với tiêu chuẩn kiểm định viên cao cấp, dự thảo quy định: Đã được cấp thẻ kiểm định viên; có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc, có bằng tiến sĩ. Là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của cơ sở giáo dục hoặc các chức vụ khác tương đương trở lên; hoặc là người đang được quy hoạch vào chức danh lãnh đạo của cơ sở giáo dục. Đã tham gia thành viên của ít nhất 05 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo.

Theo Báo điện tử Chính Phủ