Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 29/07/2021 09:43

Sửa luật để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tốt hơn

07:00 | 18/07/2021
Đây là chia sẻ của ông Hồ Tùng Bách – Phó Trưởng phòng, Phòng Bảo vệ người tiêu dùng (NTD) – Cục Cạnh tranh và Bảo vệ NTD (Bộ Công Thương) với phóng viên Báo Công Thương về công tác bảo vệ quyền lợi NTD.

Thưa ông, đến nay đã có nhiều văn bản pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi NTD được ban hành. Từ góc độ quản lý nhà nước, xin ông cho biết một số đánh giá về hiệu quả thực thi các văn bản pháp quy trong lĩnh vực này?

Sửa luật để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tốt hơn

Năm 2019, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương đã thực hiện tổng kết, đánh giá quá trình gần 10 năm thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi NTD. Nhiều ý kiến đã đồng thuận rằng, công tác bảo vệ quyền lợi NTD bước đầu đã đạt một số kết quả nhất định. Đã có sự thay đổi tích cực về mặt nhận thức của các chủ thể trong nền kinh tế, xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi NTD.

Trong đó có thể kể đến một số kết quả nổi bật như: Việc xây dựng hệ thống văn bản pháp luật đã được thực hiện rất đồng bộ, đầy đủ, kịp thời và hình thành được một hệ thống cơ quan quản lý nhà nước chuyên trách về lĩnh vực bảo vệ quyền lợi NTD. Kèm theo đó, chúng ta đã có sự hỗ trợ rất đắc lực nhờ mạng lưới 56 Hội Bảo vệ quyền lợi NTD trên cả nước trong việc hỗ trợ tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, công tác tuyên truyền… Qua đó, không chỉ nâng hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi NTD tại Việt Nam nói riêng mà trong bình diện khu vực cũng như trên trường quốc tế, rất nhiều đối tác, tổ chức đã đánh giá công tác bảo vệ quyền lợi NTD tại Việt Nam đã có những thành tích nổi trội.

Sửa luật để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tốt hơn

Ông Hồ Tùng Bách – Phó Trưởng phòng, Phòng Bảo vệ người tiêu dùng (NTD) – Cục Cạnh tranh và Bảo vệ NTD (Bộ Công Thương)

Năm 2020, Tổng đài Tư vấn, hỗ trợ NTD (1800.6838) của Bộ Công Thương đã tiếp nhận 11.211 cuộc gọi đến, trong đó có 9.965 cuộc gọi được trả lời và tư vấn. Theo ông, con số này nói lên điều gì?

Một trong những kết quả rất nổi bật của công tác bảo vệ quyền lợi NTD chính là việc xây dựng và đưa vào vận hành tổng đài tư vấn hỗ trợ NTD tại đầu số miễn phí cước gọi đến 18006838. Tuy nhiên, năm 2020 mặc dù có tới 11.211 cuộc gọi tới tổng đài của Bộ Công Thương, song chúng tôi chỉ có thể tiếp nhận và trả lời được khoảng 80 - 90% cuộc gọi đến. Đây là con số khá cao khi so với khoảng 60% cuộc gọi tới được trả lời vào giai đoạn 2015-2019.

Số lượng cuộc gọi này cho thấy, có hai vấn đề cần phải nhìn nhận. Thứ nhất, việc phản ánh, khiếu nại của NTD ngày càng tăng lên. Thứ hai, năng lực xử lý tại các cơ quan quản lý nhà nước cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới những tồn tại chưa được xử lý hết.

Chúng ta cũng thấy là, thực tế, quyền lợi của NTD vẫn bị xâm phạm nhiều. Ở một số nơi, một số doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện đầy đủ, chính xác những quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD. Nguyên nhân là một số đơn vị, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ và chưa lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt công tác bảo vệ quyền lợi NTD. Bên cạnh đó, năng lực thực thi pháp luật, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực này còn nhiều tồn tại, hạn chế. Chúng ta cũng chưa có một giải pháp căn cơ, triệt để nhằm tăng mức độ tự bảo vệ quyền lợi của NTD. Thêm nữa, chúng ta chưa huy động được tổng lực của xã hội để tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi NTD.

Vậy, trong thời gian tới, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ NTD sẽ chú trọng những mảng hoạt động nào nhằm nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ quyền lợi NTD?

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ NTD đã xác định rất nhiều nội dung quan trọng cần phải thực hiện trong thời gian sắp tới để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ NTD trong tình hình mới. Một trong những nhiệm vụ chính đó là việc sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi NTD. Tới thời điểm hiện tại, công tác đề xuất sửa đổi Luật bảo vệ quyền lợi NTD đã cơ bản được sự đồng ý về mặt chủ trương của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong thời gian sắp tới, những thủ tục liên quan đến việc sửa đổi Luật sẽ được thực hiện theo đúng các quy định liên quan.

Trong quá trình sửa đổi thì một loạt những nội dung, tồn tại, hạn chế của Luật sẽ được xem xét, đánh giá toàn diện, chi tiết để làm sao có thể tiếp thu được nhiều ý kiến tham gia của tất cả các chủ thể trong xã hội; đặc biệt là các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, NTD, các tổ chức xã hội nhằm giúp những quy định về pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD phù hợp với tình hình mới, tạo ra được những chính sách thúc đẩy công tác bảo vệ quyền lợi NTD trong thời gian sắp tới.

Xin cảm ơn ông!

Phương Lan