Sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế: Hướng đến thêm quyền lợi cho người tham gia

Bộ Y tế đang đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế theo hướng có thêm nhiều quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm.
Đề xuất chi trả cho người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trái tuyến Bộ Y tế yêu cầu giám sát kê đơn, chỉ định trong khám, điều trị bệnh

Những kết quả tích cực bước đầu

Đánh giá kết quả thực hiện Luật Bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2023, đại diện Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) cho biết: Bộ Y tế, các Bộ đã xây dựng ban hành hoặc trình ban hành theo thảm quyền các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm y tế: Nghị định; Thông tư liên tịch; Thông tư, Quyết định.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng đã ban hành một số văn bản hướng dẫn về mẫu mã thẻ và quản lý thẻ bảo hiểm y tế, tổ chức thu bảo hiểm y tế, quy trình giám định. Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm y tế được ban hành kịp thời, đồng bộ, đảm bảo chất lượng và đáp ứng các yêu cầu trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

Sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế: Hướng đến thêm quyền lợi cho người tham gia
Sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế: Thêm quyền lợi cho người tham gia

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng còn tổ chức hội nghị phổ biến Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên.... Với hình thức thông tin tuyên truyền đa dạng, phong phú, tạo được điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của đông đảo tầng lớp nhân dân, người lao động.

Minh chứng cho sự thay đổi tích cực này: Nếu như năm 2009 - năm đầu tiên thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 58% dân số, tăng 11% so với năm 2008. Đến năm 2015, năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung, số người tham gia bảo hiểm y tế 68,5 triệu người đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 74,9% dân số. Tính đến ngày 31/12/2023, tổng số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,628 triệu người, tương ứng tỷ lệ bao phủ 93,35% dân số.

Đáng chú ý, quyền lợi về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tương đối toàn diện và ngày càng được mở rộng. Danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật được sử dụng theo năng lực chuyên môn, tuyến chuyên môn kỹ thuật vừa để đảm bảo quyền lợi của người có thẻ khi đến cơ sở y tế, vừa là yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của cơ sở y tế...

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực đã đạt được, Vụ Bảo hiểm y tế cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những bất cập, đó là: Một số quy định chưa thống nhất, đồng bộ giữa các Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các văn bản hướng dẫn: Thời hạn hợp đồng lao động tham gia bảo hiểm y tế; về xác định hợp đồng lao động làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Còn tình trạng văn bản ban hành thiếu đồng bộ hoặc có những quy định đã không còn phù hợp nhưng chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời. Một số văn bản hướng dẫn về bảo hiểm y tế chưa rõ ràng, dẫn đến cách hiểu và thực hiện không thống nhất, gây lúng túng, khó khăn khi triển khai.

Thực tế triển khai trên địa bàn Hà Nội, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho hay, tính đến hết năm 2023, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94% dân số Thủ đô, vượt 0,5% chỉ tiêu được HĐND, UBND thành phố giao. Số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố 7.988.832 người, tăng 250.620 người, tăng 3,24% so với năm 2022. 100% bệnh viện đã triển khai việc tiếp đón người bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắp chíp.

Tuy vậy còn một số khó khăn, tồn tại như: Tỷ lệ truy cập thành công bằng căn cước công dân còn thấp, do người sử dụng chưa tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế trên thẻ căn cước công dân. Tình trạng bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám chữa bệnh tại Hà Nội tăng cao. Cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tự chủ tài chính, gắn với phương thức thanh toán theo phí dịch vụ như hiện nay dẫn đến nhiều cơ sở khám chữa bệnh còn có tình trạng chỉ định bệnh nhân vào viện nội trú rộng rãi, chỉ định vào viện đối với các bệnh nhân nhẹ có thể khám cấp thuốc ngoại trú, tình trạng kéo dài ngày điều trị, chỉ định rộng rãi, vượt quá mức cần thiết đối với xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và các dịch vụ y tế trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng phổ biến, phức tạp…

Thêm quyền lợi cho người tham gia

Vì vậy, Bộ Y tế đề xuất sửa Luật Bảo hiểm y tế với 5 nhóm chính sách, bao gồm: Điều chỉnh đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan; điều chỉnh phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế phù hợp với mức đóng, cân đối quỹ bảo hiểm y tế và yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong từng giai đoạn; điều chỉnh các quy định bảo hiểm y tế có liên quan theo cấp chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và phát huy vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; nâng cao hiệu quả quản lý trong giám định và thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; phân bổ sử dụng quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả.

Theo đó, một trong các nội dung điều chỉnh phạm vi quyền lợi khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về phạm vi được hưởng, mức hưởng và điều chỉnh tỷ lệ chi trả bảo hiểm y tế đối với một số trường hợp không đúng cấp chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh. Cụ thể, trong trường hợp người dân khám chữa bệnh trái tuyến cấp cơ bản (bệnh viện tỉnh hạng 2 và hạng 1 là các bệnh viện không được phân loại tuyến cuối), Bộ Y tế đề xuất phương án 1: Người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được chi trả 60% chi phí nội trú và 40% chi phí ngoại trú, trừ các cơ sở thuộc huyện là 100% nội và ngoại trú. Phương án 2: Giữ nguyên theo quy định hiện hành, hưởng 100% chi phí điều trị nội trú và không thanh toán chi phí khám chữa bệnh ngoại trú.

Bên cạnh đó, trong trường hợp được tự "vượt tuyến" điều trị, Bộ Y tế đề xuất một số trường hợp vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế, không phải theo trình tự, thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phân cấp chuyên môn kỹ thuật.

Quan điểm của Bộ Y tế, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế để giải quyết các vướng mắc, bất cập phát sinh có tính cấp bách nhằm tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế, bảo đảm thống nhất với Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 và các luật có liên quan để kịp thời có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế sẽ giúp bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế phù hợp với nhu cầu của người dân trong chăm sóc sức khỏe, sự phát triển của xã hội, khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; tạo công bằng, thuận lợi cho việc cung ứng, sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, quan tâm đến chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý toàn diện sức khỏe người dân.

Theo TS.BS Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế): Thời gian tới, ngành y tế sẽ tập trung các nguồn lực để xây dựng mạng lưới quản lý chất lượng, an toàn người bệnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong khám chữa bệnh; tập huấn, hướng dẫn và tư vấn giải quyết khó khăn trong quá trình thực hiện; thay đổi văn hoá xử lý sự cố y khoa; tập trung nghiên cứu khoa học, học tập kinh nghiệm triển khai của quốc tế...

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng sẽ tập trung vào các vấn đề đang nóng, cấp bách trong thực tiễn của ngành như: Nâng cao chất lượng bệnh viện, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong y học; liên quan đến đấu thầu; liên quan đến mua sắm thuốc và vật tư y tế; an toàn cho người bệnh…
Tâm An
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bảo hiểm y tế

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Dự báo thời tiết biển hôm nay 15/4/2024: Có mưa vài nơi

Dự báo thời tiết biển hôm nay 15/4/2024: Có mưa vài nơi

Thời tiết biển hôm nay 15/4/2024, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 15/4/2024: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa và dông

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 15/4/2024: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa và dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 15/4/2024, Hà Nội nhiều mây trưa chiều giảm mây trời nắng; tối và đêm mưa rào, dông
Hà Nội: Chủ động phòng ngừa, xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Hà Nội: Chủ động phòng ngừa, xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Năm 2023, các cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã thành lập 90 đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 1.474 cơ sở vi phạm về môi trường.
Chốt phương án xử lý dứt điểm việc sạt lở hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam

Chốt phương án xử lý dứt điểm việc sạt lở hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam

Ngành chức năng sẽ tiến hành khoan từ đỉnh núi xuống vị trí hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam, rồi đổ bê tông vào trong để vá các vị trí sạt lở.
Chuyển đổi số giáo dục mở ra nhiều triển vọng hấp dẫn trong cuộc đua công nghệ

Chuyển đổi số giáo dục mở ra nhiều triển vọng hấp dẫn trong cuộc đua công nghệ

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của ngành giáo dục trong thời đại số. Việc ứng dụng dữ liệu và AI vào giáo dục sẽ giúp nâng cao chất lượng dạy và học.

Tin cùng chuyên mục

Công khai kết quả thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế

Công khai kết quả thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục thực việc công khai giá từng loại thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế của từng bệnh viện, địa phương.
Lan tỏa thông điệp “Khát vọng xanh” đến cộng đồng

Lan tỏa thông điệp “Khát vọng xanh” đến cộng đồng

Ngày 13/4, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Chương trình “Phú Thọ - Khát vọng xanh” tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Quảng Bình: Phát hiện thêm 22 hang động mới ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng

Quảng Bình: Phát hiện thêm 22 hang động mới ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng

Qua khảo sát và thám hiểm hang động ở khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa đã phát hiện thêm 22 hang động mới.
Hà Nội: Nhân viên xe buýt sơ cứu kịp thời hành khách bị co giật, ngất xỉu

Hà Nội: Nhân viên xe buýt sơ cứu kịp thời hành khách bị co giật, ngất xỉu

Trong khi đang di chuyển trên xe buýt ở Hà Nội, một hành khách bất ngờ lên cơn co giật, nhân viên xe buýt đã kịp thời phản ứng, sơ cứu.
Máy điều hòa mở chế độ nào để tiết kiệm điện?

Máy điều hòa mở chế độ nào để tiết kiệm điện?

Mùa nắng nóng đang đến gần, việc sử dụng điều hoà như thế nào để tiết kiệm điện đang là vấn đề được nhiều người quan tâm.
Nghiên cứu tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp

Nghiên cứu tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với ngân sách nhà nước, khả năng chi trả của nhân dân.
Dự kiến thông hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam trong 72 giờ tới

Dự kiến thông hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam trong 72 giờ tới

Ngành đường sắt dự kiến trong 72 giờ tới sẽ thông hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam. Hiện các đơn vị đang căng mình để thông tuyến trong thời gian sớm nhất.
Phú Yên: Hơn 100 con cá heo xuất hiện gần danh thắng Mũi Điện

Phú Yên: Hơn 100 con cá heo xuất hiện gần danh thắng Mũi Điện

Người dân địa phương ghi lại khoảnh khắc đàn cá heo hơn 100 con bơi lội tại vùng biển gần danh thắng Mũi Điện, TX. Đông Hoà, tỉnh Phú Yên.
Điều chỉnh lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh cả nước

Điều chỉnh lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh cả nước

Chiếu theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh sẽ theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH, tức là nghỉ 5 ngày liên tục (27/4-1/5).
Bình Dương: Cháy lớn tại công ty sản xuất bao bì ở Thuận An, hàng trăm m2 nhà xưởng đổ sụp

Bình Dương: Cháy lớn tại công ty sản xuất bao bì ở Thuận An, hàng trăm m2 nhà xưởng đổ sụp

Đám cháy lớn bùng phát vào đêm qua đã thiêu rụi toàn bộ tài sản của một công ty sản xuất bao bì ở phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Phú Thọ: Trang nghiêm Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ

Phú Thọ: Trang nghiêm Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ

Sáng 14/4, tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ở nước ngoài tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.
Bài 2: Phối hợp, phát huy sức mạnh của các lực lượng tuyến đầu

Bài 2: Phối hợp, phát huy sức mạnh của các lực lượng tuyến đầu

Nhờ phối hợp chặt chẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, các lực lượng tuyến đầu của Quảng Ninh đã kịp thời ngăn ngặn nhiều vụ buôn lậu vào Việt Nam.
Thời tiết hôm nay ngày 14/4/2024: Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng trên 38 độ

Thời tiết hôm nay ngày 14/4/2024: Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng trên 38 độ

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 14/4/2024: Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng gắt với nền nhiệt cao nhất có nơi trên 38 độ.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 14/4/2024: Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi

Dự báo thời tiết biển hôm nay 14/4/2024: Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi

Thời tiết biển hôm nay 14/4/2024, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m. Các vùng biển khác không mưa.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 14/4/2024: Hà Nội tăng nhiệt nắng nóng

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 14/4/2024: Hà Nội tăng nhiệt nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 14/4/2024, Hà Nội nhiều mây, sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Bên trong hầm Bãi Gió bị sạt lở khiến đường sắt Bắc - Nam gián đoạn

Bên trong hầm Bãi Gió bị sạt lở khiến đường sắt Bắc - Nam gián đoạn

Hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam bị sạt lở, hơn 230 m3 đất đá đổ xuống đường ray, lực lượng chức năng đang nỗ lực thông tàu trong thời gian sớm nhất.
Gần 3.700 hành khách phải chuyển tải vì sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Gần 3.700 hành khách phải chuyển tải vì sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Sau sự cố sập hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam, ngành chức năng đã chuyển tải 3.695 hành khách qua lại giữa ga Giã và ga Tuy Hòa để tiếp tục hành trình.
Hội nghị quốc tế về Quản lý đường thở WAAM lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

Hội nghị quốc tế về Quản lý đường thở WAAM lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

Hội nghị đồng diễn ra tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc vào ngày 13 - 14/4 thu hút 600 chuyên gia đầu ngành tham dự.
Cầu 200 tỷ đồng kết nối Hà Nội - Bắc Giang chính thức thông xe

Cầu 200 tỷ đồng kết nối Hà Nội - Bắc Giang chính thức thông xe

Dự án được thông xe kỹ thuật đóng vai trò chiến lược để hình thành mạng lưới giao thông liên kết TP. Hà Nội với tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận.
Thanh Hóa: Mướt mắt với đàn “cá thần” hàng nghìn con bên đền Nước

Thanh Hóa: Mướt mắt với đàn “cá thần” hàng nghìn con bên đền Nước

Thân cá trôi, đầu cá chép, miệng như ngậm cánh hoa sen… đàn cá hàng nghìn con sống trong hang núi bên đền Nước được gọi là “cá thần”.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động