Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 06/05/2021 14:47

Sổ tay văn hóa EVNNPC: Hành trang đồng hành cùng hành trình đổi mới 

14:06 | 13/02/2020
Năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) triển khai văn hóa doanh nghiệp (VHDN) với chủ đề: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo tuân thủ và tích cực đổi mới hoàn thành toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD).

Để thực hiện hiệu quả và thành công chủ đề năm và hướng tới các nội dung VHDN trong giai đoạn 2020-2025, một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là tăng cường mạnh mẽ công tác truyền thông VHDN, trong đó chú trọng việc tuyên truyền các tài liệu VHDN.

so tay van hoa evnnpc hanh trang dong hanh cung hanh trinh doi moi

Trong những năm qua, các tài liệu VHDN đã được phổ biến trong toàn tổng công ty với các hình thức như: Bộ tài liệu văn hóa, cẩm nang văn hóa. Đến năm 2020 Tổng công ty triển khai sử dụng Sổ tay VHDN với nội dung và hình ảnh ấn tượng về Văn hóa EVNNPC. Đây là một trong những hành trang cốt lõi và quan trọng đồng hành với hành trình đổi mới của mỗi đơn vị thành viên.

Ngay sau khi nhận được Sổ tay VHDN, Công ty Điện lực Sơn La đã phát sổ tay đến các phòng ban/các điện lực trực thuộc, ưu tiên phát cho bộ phận lao động trực tiếp và quán triệt các đơn vị tuyên truyền, phổ biến các nội dung trong sổ tay đến toàn thể CBCNV. Sổ tay văn hóa EVNNPC với hình thức trình bày dễ hiểu, cô đọng các nội dung về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh, các chuẩn mực thực thi văn hóa và các nội dung trong quy định ứng xử văn hóa, văn hóa lãnh đạo của EVNNPC. Đặc biệt với hình thức lồng ghép hình ảnh về các hoạt động VHDN, hoạt động sản xuất kinh doanh với sắc màu thương hiệu của EVNNPC đã truyền cảm hứng cho mỗi CBCNV khi cầm cuốn sổ tay tra tài liệu.

so tay van hoa evnnpc hanh trang dong hanh cung hanh trinh doi moi

Sổ tay văn hóa là hành trang vô cùng quan trọng để toàn thể CBCNV thấm nhuần về văn hóa, các mục tiêu, kỳ vọng về môi trường văn hóa của EVNNPC, từ đó mỗi CBCNV sẽ chủ động trau dồi kỹ năng, trình độ, hình thành đội ngũ chuyên nghiệp và đổi mới từ tư duy đến hành động trong hành trình đổi mới.

Ban VHDN PC Sơn La