Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 13/05/2021 22:12

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hưng Yên: Làm tốt vai trò tham mưu

10:08 | 07/01/2020
Là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh Hưng Yên thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp, trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên đã làm tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh trong việc đưa ra các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp toàn diện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo đó, những lĩnh vực do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên tham mưu, quản lý bao gồm: nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản; thủy lợi và phát triển nông thôn; phòng chống lụt, bão; quản lý an toàn nông sản, lâm sản, thuỷ sản trong quá trình sản xuất đến khi đưa ra thị trường; các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bên cạnh đó, Sở còn thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh uỷ quyền theo quy định của pháp luật.

so nong nghiep va phat trien nong thon hung yen

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên

Số 01 Nguyễn Lương Bằng, P. Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: 0221 3863 596 – Fax: 0221 3863 596

Qua hơn 72 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có nhiều nỗ lực góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển ngành nông nghiệp nói riêng và kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên nói chung.

Đặc biệt, những năm gần đây, thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên đã đạt một số kết quả quan trọng, giúp đời sống nông dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn đổi mới.

Năm 2020, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh nền nông nghiệp có giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy nhanh phát triển nền kinh tế của tỉnh, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái.