Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang: Chú trọng giải quyết việc làm cho người lao động

PV

PV

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã chủ động tham mưu cho Hà Giang kịp thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là giải quyết việc làm cho người lao động.
Hà Giang: Đồng bộ, quyết liệt các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công Tỉnh Hà Giang: Hành trình hiện thực hoá giấc mơ an cư cho 6.700 gia đình

Trong năm 2022, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang đã chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch liên quan đến lĩnh vực của ngành kịp thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là giải quyết việc làm cho người lao động.

Đa dạng giải pháp giải quyết việc làm

Số dân tỉnh Hà Giang hiện có hơn 887.000 người, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 87,6%. Hằng năm Hà Giang có 16.000 thanh niên bước vào độ tuổi lao động. Ðể giải quyết việc làm, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh đã tổ chức, sắp xếp lại theo hướng đào tạo nghề, đẩy mạnh tuyên truyền, thay đổi nhận thức của người dân về việc học nghề phù hợp nhu cầu lao động thực tiễn; chú trọng công tác đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, từng địa phương để giải quyết việc làm; chuyển đổi nghề cho người lao động.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang, nâng cao tỷ lệ người học nghề và người được dạy nghề có việc làm là yếu tố quan trọng góp phần vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương. Do đó, cùng với việc nâng cấp trang thiết bị giảng dạy tương xứng với quy mô, loại hình từng cơ sở đào tạo nhằm nâng cao tay nghề của người lao động thì Sở cũng đang phân luồng, tư vấn hướng nghiệp với mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 30% học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề. Mỗi năm đào tạo trung bình 8.000 lao động ở các cấp trình độ.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang: Chú trọng giải quyết việc làm cho người lao động
Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đi kiểm tra thực tế tại địa phương

Với các giải pháp đó, đến nay, các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt và vượt. Số lao động được giải quyết việc làm đạt 213,4% kế hoạch năm, tăng 110% so với cùng kỳ năm 2021; Chất lượng giáo dục nghề nghiệp bước đầu được cải thiện, việc liên kết đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực, số lượng học viên đào tạo các trình độ nghề tăng (đạt 135% chỉ tiêu, tăng 116,7% so với năm 2021); công tác giảm nghèo tiếp tục được được quan tâm, số hộ nghèo giảm 8.784/5700 hộ (tăng 154% so với kế hoạch giao)… Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, kịp thời; Việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là chữ ký số tiếp tục được duy trì có hiệu quả.

Trong 11 tháng qua, Sở đã tổ chức 203 hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề, định hướng nghề nghiệp tại các xã, cụm xã trên địa bàn các huyện trong tỉnh cho 15.072 người, trong đó giới thiệu việc làm thành công 1.381 người; ước thực hiện năm 2022, tổ chức 250 hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề, định hướng nghề nghiệp cho 16.133 người, đạt 161,3% kế hoạch (tăng 36,6% so với cùng kỳ năm 2021), trong đó giới thiệu việc làm thành công 1.404 người; tiếp nhận và giải quyết 1.979 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 1.878 người.

Song song với đó, năm 2022, Sở cũng cho vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã hỗ trợ cho vay các nguồn vốn số tiền trên 175 tỷ đồng, đạt 219% kế hoạch (tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021) góp phần tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho trên 5.000 lao động; toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 36.710 lao động, đạt 213,4% kế hoạch (tăng 110% so với cùng kỳ năm 2021).

Tiếp tục phấn đấu giải quyết tốt việc làm cho người lao động

Năm 2023 là năm tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, toàn ngành tập trung triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Cụ thể như sau:

Theo đó, mục tiêu tổng quát là tiếp tục phát triển thị trường lao động, gắn với giải quyết việc làm và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; từng bước cải thiện, nâng cao mức sống người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang: Chú trọng giải quyết việc làm cho người lao động

Bên cạnh đó, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57,8%. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4%/năm theo cách tiếp cận đa chiều (trong đó huyện nghèo, xã nghèo đặc biệt khó khăn giảm 6%/năm trở lên).

Song song với đó, phối hợp cùng cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, phấn đấu cuối năm 2023, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc/tổng số lực lượng lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia bảo hiểm xã hội của tỉnh đạt 18%; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện/tổng số lực lượng lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia bảo hiểm xã hội của tỉnh đạt 09%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp/tổng số lực lượng lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia bảo hiểm xã hội của tỉnh đạt 16%.

Sở cũng đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 17.800 lao động, trong đó đi làm việc ở nước ngoài và các tỉnh trong nước 10.600 lao động (xuất khẩu lao động 400 người). Thêm nữa, đào tạo giáo dục nghề nghiệp cho 10.500 người, trong đó sơ cấp và dưới 3 tháng 9.560 người; trung cấp 770 người, cao đẳng 170 người. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh từ 56,6% năm 2022 lên 57,8% năm 2023; Trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ 21%.

Sở cũng tiếp tục duy trì 100% xã, phường làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công theo 6 tiêu chí của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; 100% trở lên gia đình chính sách có mức sống ngang bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú...

Những kết quả đạt được trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm của tỉnh Hà Giang không chỉ là cách làm hay, đổi mới giúp người lao động tìm được công việc phù hợp nhu cầu và năng lực thực tế mà còn giúp họ có cuộc sống ổn định, nâng cao thu nhập, góp phần thay đổi cơ cấu chuyển dịch lao động, phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Hà Giang

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hà Nội: Danh sách 24 cơ quan, doanh nghiệp sẽ xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ

Hà Nội: Danh sách 24 cơ quan, doanh nghiệp sẽ xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ

Năm 2023, thành phố Hà Nội sẽ xác minh tài sản, thu nhập của 10% tổng số cán bộ thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập hằng năm của 24 cơ quan, doanh nghiệp.
Ngư dân Quảng Bình bội thu cá khoai ngay những ngày đầu năm mới

Ngư dân Quảng Bình bội thu cá khoai ngay những ngày đầu năm mới

Ngư dân Quảng Bình mở biển đầu năm đã trúng đậm những luồng cá khoai với chục triệu đồng mỗi chuyến.
Nguyên nhân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thống kê chính xác lượng khách du lịch

Nguyên nhân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thống kê chính xác lượng khách du lịch

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương thống kê và báo cáo chính xác từng ngày lượng khách và doanh thu từ tham quan, lưu trú tại các địa điểm du lịch.
Thủ tướng Chính phủ khảo sát một số dự án trọng điểm tại Bình Định

Thủ tướng Chính phủ khảo sát một số dự án trọng điểm tại Bình Định

Sáng 4/2, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đã đi khảo sát dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Hoàn thành việc hút dầu trên tàu Hoàng Gia 46 gặp nạn ở vùng biển Quảng Ngãi

Hoàn thành việc hút dầu trên tàu Hoàng Gia 46 gặp nạn ở vùng biển Quảng Ngãi

Lực lượng chức năng đã hoàn thành việc hút dầu ra khỏi tàu Hoàng Gia 46 gặp nạn trên vùng biển Sa Huỳnh (phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) hơn 1 tuần nay.

Tin cùng chuyên mục

Tây Ninh: Thắt chặt kiểm soát thị trường, không để du khách bị “chặt chém”

Tây Ninh: Thắt chặt kiểm soát thị trường, không để du khách bị “chặt chém”

Từ 20-31/1/2023 Tây Ninh đón 988.701 du khách tham quan, do đó việc kiểm tra, kiểm soát thị trường được địa phương quan tâm để tạo niềm tin cho du khách.
Tỉnh Vĩnh Phúc phát động phong trào thi đua với 8 nhiệm vụ trọng tâm

Tỉnh Vĩnh Phúc phát động phong trào thi đua với 8 nhiệm vụ trọng tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát động phong trào thi đua yêu nước với 8 nội dung trọng tâm nhân Ngày thành lập Đảng 3/2.
Thơm ngon bún bò, bún mắm nêm giá từ 5.000 đồng/tô nức tiếng Đà Nẵng

Thơm ngon bún bò, bún mắm nêm giá từ 5.000 đồng/tô nức tiếng Đà Nẵng

Giữa trung tâm TP. Đà Nẵng, vẫn còn một quán bún vỉa hè bán những tô bún bò, bún mắm nêm giá chỉ từ 5.000 đồng/tô, "hút hồn" biết bao thực khách...
Chiêm ngưỡng mùa hoa cải vàng Hồng Thái

Chiêm ngưỡng mùa hoa cải vàng Hồng Thái

Xuân về cũng là thời điểm những cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ của xã Hồng Thái (Na Hang) bắt đầu nở rộ trở thành điểm du xuân vùng cao vô cùng lãng mạn.
Thừa Thiên Huế: Chậm đóng bảo hiểm, 3 doanh nghiệp bị phạt hơn 500 triệu đồng

Thừa Thiên Huế: Chậm đóng bảo hiểm, 3 doanh nghiệp bị phạt hơn 500 triệu đồng

Ba doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do chậm nộp bảo hiểm cho người lao động đã bị xử phạt hành chính hơn 500 triệu đồng.
TP. Hải Phòng: Công bố đường dây nóng ngăn chặn sách lậu

TP. Hải Phòng: Công bố đường dây nóng ngăn chặn sách lậu

Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hải Phòng vừa có Văn bản về việc thông báo đường dây nóng ngăn chặn sách lậu, sách giả, sách vi phạm bản quyền.
Vĩnh Phúc kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng và 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh

Vĩnh Phúc kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng và 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh

Ngày 3/2, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc.
Gia Lai: Tạo đà cho doanh nghiệp phát triển sản phẩm từ nguồn vốn khuyến công

Gia Lai: Tạo đà cho doanh nghiệp phát triển sản phẩm từ nguồn vốn khuyến công

Hoạt động khuyến công của tỉnh Gia Lai đã xây dựng chương trình hỗ trợ phù hợp, qua đó khuyến khích các cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư, phát triển...
Bắc Ninh: Bất chấp trời mưa, du khách vẫn nườm nượp về Hội Lim

Bắc Ninh: Bất chấp trời mưa, du khách vẫn nườm nượp về Hội Lim

Ngày thứ hai của Hội Lim 3/2 (13 tháng Giêng) dù trời mưa dày hạt, nhiều hoạt động tạm hoãn nhưng từ sáng sớm nhiều du khách vẫn nườm nượp về trẩy hội.
Rằm tháng Giêng: Nhộn nhịp "đặt" mâm cỗ online giao tại nhà

Rằm tháng Giêng: Nhộn nhịp "đặt" mâm cỗ online giao tại nhà

Dịch vụ đặt cỗ online giao tại nhà dịp rằm tháng Giêng, vừa ngon vừa tiện lợi phù hợp với gia đình bận rộn đang trở nên sôi động trên chợ mạng.
Nông sản Hà Tĩnh thời 4.0 - Kỳ 1: Cầu nối đưa thương hiệu sản phẩm nông nghiệp OCOP vươn xa

Nông sản Hà Tĩnh thời 4.0 - Kỳ 1: Cầu nối đưa thương hiệu sản phẩm nông nghiệp OCOP vươn xa

Sở Công Thương Hà Tĩnh với vai trò là đơn vị chủ trì đã tổ chức thành công các Lễ hội cam của tỉnh, là cầu nối đưa thương hiệu các sản phẩm OCOP vươn xa.
Bắc Giang khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch “Linh thiêng Tây Yên Tử” năm 2023

Bắc Giang khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch “Linh thiêng Tây Yên Tử” năm 2023

Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023 do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử” sẽ được tổ chức trong 6 ngày, từ 1/2 đến 6/2/2023.
Quảng Ninh: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng gần 9% trong tháng 1/2023

Quảng Ninh: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng gần 9% trong tháng 1/2023

Công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là điểm sáng trong phát triển công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh trong tháng 1/2023, với tốc độ tăng trưởng là 8,99%.
TP Hải Phòng: Khởi công Dự án cầu Lại Xuân kết nối với tỉnh Quảng Ninh

TP Hải Phòng: Khởi công Dự án cầu Lại Xuân kết nối với tỉnh Quảng Ninh

Chiều 2/2, tại TP Hải Phòng đã diễn ra Lễ Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352.
Ngành điện Thừa Thiên Huế: Kiểm tra và xử lý sự cố điện tại Sở hải quan Ka Lô (Lào)

Ngành điện Thừa Thiên Huế: Kiểm tra và xử lý sự cố điện tại Sở hải quan Ka Lô (Lào)

Công ty Điện lực Lào, chi nhánh tỉnh Sê Kông gửi đề nghị Công ty điện lực Thừa Thiên Huế (Việt Nam) kiểm tra và xử lý sự cố điện tại Sở hải quan biên giới Ka Lô
Dân cư thuộc chung cư cũ nào phải di dời năm 2023?

Dân cư thuộc chung cư cũ nào phải di dời năm 2023?

Chậm nhất trong quý I/2023, UBND các quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy phải di dời các hộ dân khỏi chung cư cũ nguy hiểm cấp D.
Kỳ thị du khách, khách sạn tại Đà Lạt bị xử phạt 8 triệu đồng

Kỳ thị du khách, khách sạn tại Đà Lạt bị xử phạt 8 triệu đồng

UBND thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã ban hành quyết định xử phạt chủ khách sạn kỳ thị du khách người Việt gốc Hoa khi đến thuê phòng.
Tỉnh Quảng Ninh: Nổ lớn trong xưởng sửa chữa tàu làm 8 người bị thương

Tỉnh Quảng Ninh: Nổ lớn trong xưởng sửa chữa tàu làm 8 người bị thương

Ngày 2/2, một vụ nổ lớn vừa xảy ra trong một xưởng đóng tàu tại TX Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh). Vụ nổ đã làm 8 người bị thương.
Quảng Nam: Nhiều ngôi nhà của người dân vùng cao bị cháy lúc rạng sáng

Quảng Nam: Nhiều ngôi nhà của người dân vùng cao bị cháy lúc rạng sáng

Vụ cháy đã thiêu rụi 5 ngôi nhà gươl và 3 nhà bếp của các hộ dân vùng cao huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.
Cụ bà 110 tuổi ở Nghệ An tiết lộ bí quyết sống lâu

Cụ bà 110 tuổi ở Nghệ An tiết lộ bí quyết sống lâu

Cụ bà Hồ Thị Yên ở TX.Hoàng Mai (Nghệ An), vừa tổ chức mừng thọ 110 tuổi. Sau nhiều năm chiêm nghiệm, cụ đã tiết lộ bí quyết sống lâu của riêng mình.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động