Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 26/05/2020 19:20

Sở Công Thương Quảng Nam: Đầu mối trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

08:54 | 18/09/2019
Sở Công Thương Quảng Nam là đơn vị được giao nhiệm vụ làm đầu mối thực hiện Văn bản số 5410/UBND-KTN ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Theo đó, các đơn vị được giao nhiệm vụ phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện và tham mưu thực hiện chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sở Công Thương Quảng Nam có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp; Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong kế hoạch hằng năm; trong đó, chú ý công tác tuyên truyền hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3”;

Đồng thời, Sở Công Thương Quảng Nam phối hợp tích cực với Cục Quản lý thị trường Quảng Nam (Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quảng Nam) theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của chương trình; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan, địa phương liên quan đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo tỉnh ủy, các bộ, ngành trung ương về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh hằng năm, đột xuất theo yêu cầu.

so cong thuong quang nam dau moi trong cong tac bao ve quyen loi nguoi tieu dung
Lực lượng QLTT kiểm tra bao bì và nguồn gốc sản phẩm

Các đơn vị khác gồm: Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… phối hợp với Sở Công Thương Quảng Nam triển khai các phần việc chuyên môn nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực, địa điểm kinh doanh có nhiều hoạt động kinh doanh, tiêu dùng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đến quyền lợi người tiêu dùng.

Đáng chú ý, văn bản chỉ đạo nêu rõ, các đơn vị Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam phải nâng cao vai trò và tích cực hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh doanh; động viên, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh đối với người tiêu dùng, tạo uy tín, nâng cao lợi thế cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Quảng Nam chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thực hiện tuyên truyền, giám sát, xử lý các phát sinh về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng và tổ chức các chương trình, hoạt động tri ân người tiêu dùng, hỗ trợ bảo hành sản phẩm, tư vấn sử dụng sản phẩm tiêu dùng an toàn, tiết kiệm, giảm giá, khuyến mại và các hoạt động tri ân khác; hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3” hằng năm.

Thành Long