Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 27/11/2020 07:23

Sở Công Thương Hà Nội: Thi đua yêu nước gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

14:56 | 03/09/2020
Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải tiến hành thường xuyên, liên tục…”, 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của ngành Công Thương Hà Nội được triển khai chủ động, thiết thực, có hiệu quả. Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, nhân tố mới…

Các phong trào thi đua thiết thực

Bà Trần Thị Phương Lan - Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Công Thương - cho biết, 5 năm qua, phong trào thi đua đã góp phần đẩy mạnh phát triển ngành Công Thương và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 tăng trưởng bình quân 8,3%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,54%; kim ngạch xuất khẩu 2 năm liên tiếp gần đây tăng ở mức 2 con số (năm 2018 tăng 18,8%, năm 2019 tăng 12,8%). Kim ngạch xuất khẩu bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 9%, cao hơn 1,7 lần giai đoạn 2011-2015 (5,25%).

1803-img-6285
Bà Trần Thị Phương Lan - Phó giám đốc Sở Công Thương cùng đại diện các ban, ngành thăm gian hàng tại Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố diễn ra tại Hà Nội tháng 6/2020

Các phong trào thi đua được Sở Công Thương phát động đã đem lại kết quả thiết thực, có thể kể đến như: "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Cả nước chung tay vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau"; "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; "Thi đua đảm bảo an toàn thực phẩm"; "Thi đua trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí"; "Thi đua cải cách hành chính"; "Chung tay chống rác thải nhựa trong lĩnh vực sản xuất – phân phối – tiêu dùng"; "Thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại trong giai đoạn mới phòng, chống dịch Covid - 19"…

Ngoài thực hiện các phong trào thi đua do Bộ Công Thương, thành phố và ngành phát động, các đơn vị còn chủ động đăng ký 18 mô hình, giải pháp để thực hiện các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị được giao như: Thi đua thực hiện các đề án "Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của TP. Hà Nội"; "Tổ chức, triển khai mô hình điểm Hệ thống phân phối sản phẩm an toàn"; "Xây dựng, hoàn thiện và quản lý hệ thống xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2016-2020"; "Đầu tư và quản lý hệ thống chợ đầu mối và trung tâm logistics trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2016-2020"; "Phát triển văn minh thương mại trên địa bàn thành phố" .

Thi đua thực hiện các chương trình: "Hội nhập kinh tế TP. Hà Nội giai đoạn 2016-2020"; "Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; "Kích cầu nội địa tăng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn thành phố"; "Sản xuất và tiêu dùng bền vững"; "Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực"; "Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả"; "Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội"…

Trong số đó có thể kể đến một số thành tựu điển hình như phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính". Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2020, 100% các thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công mức độ 4. Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sợ trực tuyến dịch vụ công mức độ 4 đạt 93%. Từ năm 2016 - 2019, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính là 106.472 hồ sơ; đã giải quyết 104.611 kết quả (số còn lại không phải trả kết quả); 100% hồ sơ được giải quyết trước và đúng thời gian quy định.

Hay phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau", Sở Công Thương Hà Nội đã đóng góp hàng tỷ đồng ủng hộ "Ngày vì người nghèo", ủng hộ xây nhà tình nghĩa, ủng hộ Trường Sa, ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19, đồng bào lũ lụt, người khó khăn không nơi nương tựa, ủng hộ xây dựng trường cho học sinh nghèo các xã vùng cao, tặng quà cho các trường học khó khăn tại tỉnh Quảng Bình, Yên Bái, Hà Giang…

Với phong trào "Thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại trong giai đoạn mới phòng, chống dịch Covid - 19", sở đã tham mưu giúp thành phố ban hành các Kế hoạch như: Kế hoạch kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng TP. Hà Nội năm 2020; Kế hoạch triển khai Đề án huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2020 - 2024; Kế hoạch tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP. Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2020…

5 mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ

Giai đoạn 2021 - 2025, Sở Công Thương Hà Nội đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp bình quân đạt 8 - 8,5%; kim ngạch xuất khẩu bình quân 4,5 - 5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội tăng 7 - 8%.

Để đạt được mục tiêu, Sở Công Thương Hà Nội đưa ra một số giải pháp trọng tâm trong phong trào thi đua yêu nước thời gian tới. Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, phối hợp đồng bộ giữa lãnh đạo sở và các tổ chức đoàn thể từ sở đến cơ sở, từ việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua đến sơ kết, tổng kết, khen thưởng.

Thứ hai, tăng cường hơn nữa công tác phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến. Có chương trình, kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới trong những phong trào thi đua yêu nước.

Thứ ba, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cải cách hành chính, thi đua nâng cao chất lượng, trình độ, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; trình độ quản lý cũng như chất lượng tay nghề của đội ngũ công nhân lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công việc được giao.

Thứ tư, tăng cường đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề.

Thứ năm, thường xuyên kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; bố trí bộ máy, cán bộ có năng lực, nhiệt tình để bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng trở thành một cơ quan tham mưu đắc lực, giúp các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.

Với những nỗ lực trong các hoạt động, giai đoạn 2015 – 2020, ngành Công Thương Hà Nội đã có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng: 1 tập thể và 2 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 tập thể và 3 cá nhân được tặng Bằng khen Chính phủ; 5 năm liền Sở Công Thương được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công Thương; 4 năm liền Sở Công Thương được tặng Cờ thi đua xuất sắc của thành phố, 1 năm được tặng Bằng khen; 23 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của thành phố; 19 tập thể và 26 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công Thương; 16 tập thể và 16 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND thành phố; 31 lượt tập thể và 601 cá nhân đạt Lao động tiên tiến; 164 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 4 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp thành phố…

Sở Công Thương Hà Nội đang được thành phố trình Chính phủ tặng Bằng khen tập thể Sở và 1 cá nhân trong công tác phòng, chống dịch - Covid 19; đề nghị thành phố, Bộ Công Thương tặng Bằng khen cho 5 tập thể nhỏ, 25 cá nhân.

Nguyễn Duyên

TagTag: