Sắp xếp lại, quản lý tài sản công: Vì sao chưa xử lý dứt điểm?

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn chưa thể hoàn thành xử lý dứt điểm.
Quy định mới về sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Phê duyệt, quản lý gần 30.000 cơ sở nhà, đất bộ, ngành

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến 31/5/2022, Bộ Tài chính đã lập cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công cập nhật thông tin đối với 6 loại tài sản gồm: đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ô tô các loại; tài sản cố định khác; công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Theo đó, tổng nguyên giá tài sản công đã cập nhật tại cơ sở dữ liệu là 6.214.097,89 tỷ đồng, tổng giá trị còn lại của tài sản công đã cập nhật tại cơ sở dữ liệu là 4.851.940,48 tỷ đồng.

Cho đến nay, số lượng tài sản là đất trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đã cập nhật tại cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công là 149.069 tài sản, với tổng nguyên giá là 975.700,34 tỷ đồng. Số lượng nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đã cập nhật là 325.412 tài sản, với tổng nguyên giá là 438.401,58 tỷ đồng, tổng giá trị còn lại là 275.258,34 tỷ đồng.

Đồng thời, trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ đã phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 148 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương. Trong đó, số cơ sở nhà, đất do doanh nghiệp nhà nước quản lý được phê duyệt phương án là 26 cơ sở.

Lũy kế đến 30/6/2022, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án đối với 29.712 cơ sở nhà, đất thuộc quản lý của các bộ, cơ quan trung ương, trong đó, số cơ sở nhà, đất do doanh nghiệp nhà nước quản lý được phê duyệt phương án là 18.355 cơ sở.

Sắp xếp lại, quản lý tài sản công: Vì sao chưa xử lý dứt điểm?
Nhiều tài sản công là đất đai bị bỏ hoang tại TP.HCM (ảnh Zing)

Tại một số địa phương, như Hà Nội, báo cáo tổng hợp của Đoàn giám sát của HĐND TP. Hà Nội cho biết: Thời gian qua UBND thành phố đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 10.711 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất 43.791.407m2, diện tích nhà 9.919.172m2 thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc.

Việc sắp xếp nhà, đất đã thống kê được các cơ sở nhà, đất dôi dư, sử dụng không đúng quy định để xử lý. Thành phố đã xử lý 653 cơ sở, với 5.821.542m2 đất và 359.503m2 nhà. Trong đó, giai đoạn từ khi Nghị định số 167/2017/ NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ có hiệu lực đến nay, thành phố đã phê duyệt 427 cơ sở nhà, đất.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và sắp xếp lại, xử lý tài sản công (chủ yếu là nhà, đất) đã tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng, phát triển đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Song Bộ Tài chính cũng cho rằng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Việc chuyển đổi chủ sở hữu vốn nhà nước từ các bộ, ngành sang Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đến tiến độ sắp xếp các cơ sở nhà, đất đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Việc quản lý, sử dụng tài sản công có đơn vị chưa chặt chẽ, cho mượn, cho thuê không đúng quy định. Các bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công

Tồn tại này vẫn còn xảy ra tại một số địa phương, đơn cử như Đà Nẵng. Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng vào sáng 13/7/2022, đại biểu Trần Thắng Lợi cho hay, thành phố hiện có 1629/1644 cơ sở nhà, đất công chưa có phê duyệt phương án sắp xếp lại và xử lý. Cụ thể như khu đất tại Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố. Hiện nay đã chuyển về phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), còn cơ sở cũ nằm ở vị trí đắc địa mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) hiện không có phương hướng sắp xếp, xử lý dẫn đến lãng phí, làm mất mỹ quan.

Trong khi đó, tại Hà Nội, theo đánh giá của đoàn giám sát cho thấy: Quá trình quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố vẫn còn một số hạn chế hạn chế, vi phạm trong thời gian dài, chưa được xử lý dứt điểm. Thành phố chưa có cơ chế, chính sách để khai thác hiệu quả một số tài sản công là nhà, đất tại các cơ quan nhà nước khi chưa sử dụng hết công suất...

Quyết liệt từ Trung ương đến địa phương

Để khắc phục những hạn chế này, thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều quy định nhằm quản lý chặt chẽ trụ sở là tài sản công tại các địa phương, doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ đã ban hành công văn về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công; trong đó đã đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công được giao đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch. Đẩy mạnh việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là tài sản công, ưu tiên sắp xếp nhà đất của các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc danh mục cổ phần hóa và các trường hợp sắp xếp lại bộ máy tổ chức. Rà soát, kiểm tra quá trình thực hiện để đẩy nhanh tiến độ, kịp thời xử lý sai phạm.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc đăng tải thông tin đấu thầu, đấu giá, niêm yết giá khi thực hiện mua sắm, thuê tài sản, sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết, bán, chuyển nhượng tài sản công, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng… theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sản công; xử lý nghiêm các sai phạm. Song song với các biện pháp trên thì công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát cũng cần được đẩy mạnh.

Sắp xếp lại, quản lý tài sản công: Vì sao chưa xử lý dứt điểm?
Thời gian tới, Bộ Tài chính và các địa phương sẽ triển khai nhiều giải pháp để quản lý tài sản công (ảnh minh họa)

Tại một số địa phương như Hà Nội, trong kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI (diễn ra trong tháng 7/2022) HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất đối với các cơ sở nhà, đất đang được giao quản lý, sử dụng, khẩn trương hoàn thành rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất. Kiên quyết thu hồi tài sản công không sử dụng, sử dụng không đúng quy định. Xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm thực hiện nghĩa vụ tài chính kéo dài. Đối với các điểm nhà đất chưa sử dụng cần có phương án xử lý kịp thời, tránh lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, chuyên đề và đột xuất để kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm. Áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công.

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, quản lý tài sản công, UBND tỉnh Thái Bình cũng đã chỉ đạo đẩy nhanh việc báo cáo kê khai, lập phương án xử lý đối với nhà, đất phải sắp xếp lại tài sản công để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Xử lý dứt diểm trình trạng sử dụng tài sản công chưa đúng quy định. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sản công, quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về thẩm định giá và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công khi xác định giá khởi điểm để bán đấu giá, xác giá bán khi thực hiện phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Có phương án chuyển mục đích sử dụng đất, bán, chuyển nhượng, thu hồi nhà, đất, chuyển giao nhà, đất về địa phương quản lý, xử lý. Đối với các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc danh mục cổ phần hóa phải thực hiện nghiêm quy định về lập, phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và pháp luật về đất đai.

Hoàng Thế
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thu hút nguồn lực hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển xanh và bền vững

Thu hút nguồn lực hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển xanh và bền vững

Ngày 16/8 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Nhóm công tác Ngân hàng tổ chức Hội nghị thu hút nguồn lực hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển xanh.
Thị trường chứng khoán ngày 16/8: Đối diện rủi ro điều chỉnh ?

Thị trường chứng khoán ngày 16/8: Đối diện rủi ro điều chỉnh ?

Thị trường chứng khoán ngày 16/8 nhiều khả năng sẽ đối diện rủi ro điều chỉnh và quay lại lấp Gap để tiếp tục tạo đà tích cực cho thị trường đi lên.
Tỷ giá USD hôm nay 16/8: Đô la Mỹ phục hồi trong sắc xanh

Tỷ giá USD hôm nay 16/8: Đô la Mỹ phục hồi trong sắc xanh

Tỷ giá USD hôm nay 16/8, trên thị trường thế giới tiếp đà tăng giá khi các nhà đầu tư chờ thông tin mới từ Fed về xu hướng điều hành lãi suất sắp tới.
Xe nhập khẩu không thực hiện kê, nộp thuế: Chuyển công an xử lý

Xe nhập khẩu không thực hiện kê, nộp thuế: Chuyển công an xử lý

Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu.
Bảo hiểm Xã hội việt Nam: Thực hiện dứt điểm chi hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Bảo hiểm Xã hội việt Nam: Thực hiện dứt điểm chi hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Đồng hành cùng người lao động, doanh nghiệp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam luôn theo sát diễn biến thực tế, kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ linh hoạt.

Tin cùng chuyên mục

Thị trường chứng khoán ngày 15/8: Kỳ vọng khả năng tăng điểm của thị trường

Thị trường chứng khoán ngày 15/8: Kỳ vọng khả năng tăng điểm của thị trường

Thị trường chứng khoán ngày 15/8 nhiều khả năng áp lực chốt lời sẽ hạ nhiệt, nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ chính sách vĩ mô sẽ tiếp tục hút dòng tiền.
Tỷ giá USD hôm nay 15/8: Đô la Mỹ sẽ tiếp tục phục hồi?

Tỷ giá USD hôm nay 15/8: Đô la Mỹ sẽ tiếp tục phục hồi?

Tỷ giá USD 15/8, trên thị trường thế giới ở mức 105,67 điểm. Các nhà phân tích nhận định, nhưng rủi ro giảm giá của USD có thể bị hạn chế bởi đồng EUR và GBP.
Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng yêu cầu Techcombank giải quyết vụ thu 12 tỷ trong tài khoản khách hàng

Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng yêu cầu Techcombank giải quyết vụ thu 12 tỷ trong tài khoản khách hàng

Trước sự việc người tiêu dùng phản ánh, Ngân hàng Techcombank thu hồi nợ trước hạn, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã vào cuộc bảo vệ người tiêu dùng.
Tỷ giá USD hôm nay 14/8: Đô la Mỹ nối dài đà tăng giá

Tỷ giá USD hôm nay 14/8: Đô la Mỹ nối dài đà tăng giá

Tỷ giá USD hôm nay 14/8, trên thị trường thế giới tiếp đà phục hồi. Chỉ số Dollar Index (DXY) tăng 0,55%, đạt mốc 105,67 điểm.
Tỷ giá USD hôm nay 13/8: Đồng đô la lấy lại đà tăng giá

Tỷ giá USD hôm nay 13/8: Đồng đô la lấy lại đà tăng giá

Tỷ giá USD hôm nay 13/8, trên thị trường thế giới đã lấy lại đà tăng giá. Tuy nhiên chuyên gia nhận định, đồng USD vẫn chịu áp lực trong tương lai.
Ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế

Ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế

Ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin, chịu trách nhiệm về sự an toàn thông tin
Hơn 190.000 giao dịch nộp lệ phí trước bạ điện tử qua ngân hàng

Hơn 190.000 giao dịch nộp lệ phí trước bạ điện tử qua ngân hàng

Tổng cục Thuế cho biết, tính từ ngày 1/1/2022 đến ngày 15/7/2022, đã có 192.370 giao dịch nộp lệ phí trước bạ ôtô, xe máy trên cả nước qua ngân hàng.
Tập đoàn NextTech và Ngân Lượng đầu tư hơn 150 tỷ vào startup BOXME nhằm phát triển hậu cần thương mại điện tử

Tập đoàn NextTech và Ngân Lượng đầu tư hơn 150 tỷ vào startup BOXME nhằm phát triển hậu cần thương mại điện tử

Ngày 12/08/2022 tại Hà Nội, Tập đoàn NextTech và công ty Ngân Lượng công bố đầu tư hơn 150 tỷ vào Công ty cổ phần dịch vụ Hậu cần Boxme Việt Nam ( BOXME).
Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội sẽ tăng vốn điều lệ lên 36.459 tỷ đồng trong năm 2022

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội sẽ tăng vốn điều lệ lên 36.459 tỷ đồng trong năm 2022

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) lên 26.674 tỷ đồng.
Cách thay đổi, cập nhật số điện thoại, email trên ứng dụng VssID như thế nào?

Cách thay đổi, cập nhật số điện thoại, email trên ứng dụng VssID như thế nào?

Trong quá trình sử dụng ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” có không ít người dùng ứng dụng muốn cập nhật, thay đổi thông tin về số điện thoại, địa chỉ email.
Đôn đốc tháo gỡ khó khăn về phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Đôn đốc tháo gỡ khó khăn về phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa quyết định thành lập các đoàn công tác để đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn trong phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội.
Tỷ giá USD hôm nay 12/8: Nhà đầu tư bán tháo, đồng đô la tiếp tục sụt giảm

Tỷ giá USD hôm nay 12/8: Nhà đầu tư bán tháo, đồng đô la tiếp tục sụt giảm

Tỷ giá USD hôm nay 12/8, trên thị trường thế giới tiếp tục sụt giảm khi các nhà đầu tư bán tháo và chuyển dịch dòng vốn sang thị trường chứng khoán.
Tập đoàn bảo hiểm Chubb Limited tiếp tục giữ “top” đầu thế giới

Tập đoàn bảo hiểm Chubb Limited tiếp tục giữ “top” đầu thế giới

Báo cáo tài chính mới công bố cho thấy Tập đoàn bảo hiểm Chubb Limited ghi nhận lợi nhuận hoạt động kinh doanh đến 3,43 tỷ USD, tăng 24% với cùng kỳ.
“Cơ hội vàng” thu hút đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp

“Cơ hội vàng” thu hút đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp

Việt Nam đang đứng trước “cơ hội vàng” để thu hút một làn sóng đầu tư mới từ nước ngoài mới, nhất là đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp.
Chuyên gia “hiến kế” để doanh nghiệp phía Nam phục hồi sau đại dịch

Chuyên gia “hiến kế” để doanh nghiệp phía Nam phục hồi sau đại dịch

Để phục hồi sau đại dịch, doanh nghiệp phía Nam cần được hỗ trợ nhiều hơn về nguồn vốn cũng như các chính sách “cơ sở hạ tầng” liên quan.
VietinBank ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu mới

VietinBank ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu mới

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu mới đăng ký dịch vụ tại VietinBank sẽ nhận ưu đãi: chuyển tiền ngoại tệ trong hệ thống, ký hậu vận đơn/phát hành ủy quyền nhân hàng.
Thị trường chứng khoán ngày 11/8: Nhà đầu tư nên thận trọng

Thị trường chứng khoán ngày 11/8: Nhà đầu tư nên thận trọng

Thị trường chứng khoán ngày 11/8 có thể sẽ tiếp tục gặp áp lực bán mạnh tại vùng kháng cự có thể khiến chỉ số VN-Index tiếp tục giảm điểm.
Ổn định kinh tế vĩ mô: Chìa khóa" tăng trưởng GDP

Ổn định kinh tế vĩ mô: Chìa khóa" tăng trưởng GDP

Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2022 đang được đánh giá tích cực nhờ sự hồi phục của tiêu dùng trong nước cũng như sức bật của nhiều ngành dịch vụ, XNK.
Tỷ giá USD hôm nay 11/8: Đô la Mỹ lao dốc, xuống dưới mức 105 điểm

Tỷ giá USD hôm nay 11/8: Đô la Mỹ lao dốc, xuống dưới mức 105 điểm

Tỷ giá USD hôm nay 11/8, trên thị trường thế giới tiếp tục lao dốc. Đồng đô la giảm 1,31% xuống mức 104,98 điểm.
Ngân hàng TMCP Bắc Á chào bán 16 triệu trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 1

Ngân hàng TMCP Bắc Á chào bán 16 triệu trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 1

Từ ngày 5/8/2022, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức chào bán 16 triệu trái phiếu ra công chúng đợt 1 với mệnh giá 100.000VND/ trái phiếu.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động