Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 04/12/2021 02:49

Sản xuất dần phục hồi, hơn 8.200 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10

15:45 | 30/10/2021
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tháng 10/2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bắt đầu có sự phục hồi. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với tháng trước. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng 29,8% so với tháng trước.

Cụ thể, tháng 10/2021, cả nước có 8.233 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 108,6 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 58,8 nghìn lao động, tăng 111,2% về số doanh nghiệp, tăng 73,9% về vốn đăng ký và tăng 17,9% về số lao động so với tháng 9/2021.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 13,2 tỷ đồng, giảm 17,6% so với tháng trước. Cả nước có 4.304 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 29,8% so với tháng trước.

Tổng cục Thống kê đánh giá, những tín hiệu tích cực trong tình hình đăng ký doanh nghiệp cho thấy sự ủng hộ của người dân và doanh nghiệp trong việc Chính phủ chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch COVID-19 sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả.

Sản xuất dần phục hồi, hơn 8.200 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10 ảnh 1
Tình hình đăng ký kinh doanh 10 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

Tính chung 10 tháng năm 2021, cả nước có 93,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là gần 1.304,4 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 707,7 nghìn lao động, giảm 15,7% về số doanh nghiệp, giảm 18,2% về vốn đăng ký và giảm 16,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đạt 13,9 tỷ đồng, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả 1.879,3 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 34,6 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm nay là 3.183,6 nghìn tỷ đồng, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 35,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 6,3% so với 10 tháng năm 2020, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng lên 129 nghìn doanh nghiệp.

Sản xuất dần phục hồi, hơn 8.200 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10 ảnh 2
Tính chung 10 tháng, bình quân một tháng có 9,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Tuy nhiên, cũng trong tháng 10, có 3.492 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 3.048 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 806 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Số lượng đều tăng so với tháng trước.

tienphong.vn