Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 16/04/2021 10:37

Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ở Khánh Hòa: Đạt chuẩn để tham gia chuỗi giá trị

13:37 | 12/10/2020
UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đến năm 2025. Qua đó, từng bước mở rộng sản xuất các sản phẩm CNHT đạt chuẩn, cung ứng cho thị trường và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Mục tiêu lớn

Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có khoảng 25 doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực CNHT, nhưng năng lực của các đơn vị còn hạn chế. Tổng giá trị sản xuất của ngành chỉ chiếm 4,4% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, hàng năm đóng góp ngân sách khoảng 35 tỷ đồng. Số lao động ngành CNHT sử dụng chiếm khoảng 9,5% lao động ngành công nghiệp, tập trung các lĩnh vực: Dệt may, cơ khí, công nghiệp điện, điện tử.

2804-anh-bai

Dệt may là một trong những lĩnh vực được chú trọng đầu tư

Lãnh đạo Sở Công Thương Khánh Hòa cho biết, các DN trong lĩnh vực này đang gặp khó khăn về vốn, mặt bằng sản xuất, nguồn lực hạn chế… nên chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất ngày một tăng cao, khả năng cạnh tranh thấp. Đặc biệt, sản xuất công nghiệp đang bước vào thời đại Công nghệ 4.0, đòi hỏi tỷ lệ tự động hóa rất cao.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh xác định, phát triển CNHT vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển nhanh và bền vững các ngành công nghiệp chính. Đồng thời, ưu tiên phát triển CNHT nhằm nâng cao giá trị gia tăng, tăng sức cạnh tranh và tính năng động của DN trên địa bàn, tạo sức hút cho nhà đầu tư…

Theo đó, UBND tỉnh đã dành 7,770 tỷ đồng để thực hiện chương trình hỗ trợ các DN CNHT tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư dài hạn, với lãi suất thấp để mua máy móc, thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất sản phẩm. Trong đó, kinh phí ngân sách địa phương 5,820 tỷ đồng; nguồn kinh phí đề xuất hỗ trợ từ Chương trình phát triển CNHT của Trung ương 1,950 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí của địa phương, tỉnh sẽ thực hiện lồng ghép với các nguồn vốn từ chương trình khác như xúc tiến đầu tư, quỹ phát triển khoa học - công nghệ, khuyến công, xúc tiến thương mại…

Đồng thời, thực hiện kết nối, hỗ trợ DN trên địa bàn tỉnh trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước, xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực CNHT...

4 lĩnh vực ưu tiên

Trong Chương trình phát triển CNHT, UBND tỉnh đã đặt ra những mục tiêu cụ thể. Trong đó, xác định 4 lĩnh vực CNHT chính được chú trọng đầu tư gồm: Cơ khí; dệt may, da giày; điện tử, thiết bị điện và lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao.

Đối với lĩnh vực cơ khí, tỉnh sẽ đẩy mạnh phát triển ngành chế tạo máy móc, thiết bị và CNHT ngành cơ khí làm động lực để phát triển CNHT chung. Các hoạt động tiếp nhận, chuyển giao, đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất theo hướng sử dụng công nghệ cao, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng thân thiện môi trường phải được các ban, ngành liên quan quan tâm đúng mức.

Trong lĩnh vực dệt may, da giày, xác định tăng cường năng lực cho các cơ sở sản xuất hiện có, thu hút đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị vào khâu sản xuất nguyên phụ liệu ngành dệt may và hoàn thiện sản phẩm, nhằm thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, đầu tư phát triển sản xuất nguyên phụ liệu và CNHT ngành da giày nhằm tạo giá trị tăng thêm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu của ngành. Trong thời gian tới, sẽ ưu tiên sản xuất giày, dép da thời trang và cặp, túi ví chất lượng cao.

Riêng lĩnh vực điện tử, thiết bị điện và công nghiệp công nghệ cao, tuy chưa phải là thế mạnh vượt trội, song lãnh đạo tỉnh cũng xác định cần có sự đầu tư đúng tầm, phấn đấu đến năm 2025 có những bước tiến rõ rệt, hình thành các DN có chất lượng, đủ mạnh trong các lĩnh vực này.

Theo Sở Công Thương Khánh Hòa, từ nay đến cuối năm, khi các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới của tỉnh hoàn thành cơ sở hạ tầng, khả năng kêu gọi đầu tư sẽ tốt hơn và DN CNHT sẽ có thêm cơ hội phát triển.

Chương trình phát triển CNHT Khánh Hòa đến năm 2025 sẽ tạo cú huých lớn cho ngành CNHT. Việc phát triển CNHT có tác dụng thúc đẩy các ngành công nghiệp khác cùng phát triển, tạo ra nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư.

Việt Anh