Sai phạm tại dự án khu dân cư Phú Nhân Nghĩa Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Hai năm vẫn… dậm chân tại chỗ?

Đã 2 năm, sau khi Thanh tra Hà Tĩnh chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án Phú Nhân Nghĩa Kỳ Anh. Tuy nhiên, đến nay những sai phạm này vẫn chưa được khắc phục.

“Biến dạng” khu dự án trăm tỷ

Khu dân cư Phú Nhân Nghĩa là một “siêu dự án” quy hoạch dân cư, trung tâm thể dục thể thao, trường học mầm non và các khu chức năng khác.

Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 04/11/2015, với mục đích tổ chức không gian quy hoạch dân cư, trung tâm thể dục thể thao, trường học mầm non kết nối với không gian các khu chức năng khác…

Sau đó, Công ty có Tờ trình đề nghị chuyển một phần đất quy hoạch Trung tâm thể dục thể thao và bổ sung quy hoạch đất Trung tâm thương mại, UBND tỉnh đã có Văn bản số 2377/UBND-XD ngày 02/6/2016 và Văn bản số 2898/UBND-XD ngày 22/5/2018 đồng ý. Văn bản số 2898 nêu rõ: “Đồng ý cho phép Công ty… điều chỉnh mật độ xây dựng khu thương mại dịch vụ (từ 30% - 40% lên 65%). Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn Công ty... hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, trình thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành”.

Sai phạm tại dự án khu dân cư Phú Nhân Nghĩa Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Hai năm vẫn… dậm chân tại chỗ?
Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm lớn tại dự án khu dân cư Phú Nhân Nghĩa huyện Kỳ Anh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, chủ đầu tư dự án bị phản ứng gay gắt từ dư luận, nhất là gần 500 tiểu thương Chợ thị xã Kỳ Anh khi chuyển từ trung tâm thương mại thành chợ truyền thống. Đặc biệt, nhận thấy có dấu hiệu sai phạm khi biến trung tâm thương mại dịch vụ thành chợ truyền thống, ngày 13/8/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2719/QĐ-UBND về việc thanh tra toàn diện dự án này.

Cụ thể, theo báo cáo của UBND huyện Kỳ Anh tại Văn bản số 01/BC-UBND ngày 7/1/2020, trên các lô quy hoạch đất ở liền kề khu vực trước công trình Trung tâm thương mại dịch vụ, chủ đầu tư đã để cho một số hộ dân xây dựng các nhà tạm để tổ chức kinh doanh như chợ, vi phạm quy hoạch đất ở, trật tự xây dựng và mục tiêu đầu tư khu dân cư của dự án được duyệt.

Đến ngày 14/5/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Kết luận Thanh tra số 170/KL-UBND chỉ ra hàng loạt sai phạm. Đáng chú ý, Kết luận nêu, công ty đã lập và trình thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công công trình “Trung tâm thương mại dịch vụ” không theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Quyết định số 1371 ngày 24/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại để xác định quy mô đầu tư phù hợp.

Hơn nữa, Công ty TNHH Phú Nhân Nghĩa đã vi phạm hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Khoản 11, Điều 12, Luật Xây dựng năm 2014 khi phân chia bên trong tầng 1 công trình “Trung tâm thương mại dịch vụ” thành 356 ki ốt bán hàng, làm thay đổi kết cấu không gian tầng 1 so với thiết kế bản vẽ thi công được thẩm định tại Văn bản số 489 ngày 7/9/2018 của Sở Xây dựng, làm cho công trình có kết cấu như “đình chính của chợ” và tổ chức hoạt động như chợ.

Ai phải chịu trách nhiệm về các sai phạm?

Theo Kết luận thanh tra số 170 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối chủ trì tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định quy hoạch, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, cấp giấy phép xây dựng, chịu trách nhiệm chính trong việc không xử lý cụ thể các vấn đề được các sở, ngành, địa phương nêu, đề nghị; trong thẩm định thiết kế và cấp giấy phép xây dựng công trình “Trung tâm Thương mại dịch vụ” không đáp ứng tiêu chuẩn, quy mô, tên gọi của “Trung tâm thương mại” theo Quyết định số 1371/2004/QĐ BTM ngày 24/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại. Nội dung thẩm định chưa đánh giá, làm rõ thiết kế chi tiết mặt bằng không gian kinh doanh thương mại tầng 1. Cấp phép xây dựng chưa đảm bảo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 102 Luật Xây dựng năm 2014. Tạo sơ hở trong quản lý, bức xúc đối với một số tiểu thương kinh doanh tại Chợ thị xã Kỳ Anh. Trong việc ban hành Văn bản số 2931/SXD QLHĐXD ngày 22/11/2019 thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình Trung tâm thương mại dịch vụ vào thời điểm chưa phù hợp.

Đối với Văn phòng UBND tỉnh, chịu trách nhiệm chính trong việc không tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh giao “cơ quan có chức năng đầu mối” chủ trì lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương liên quan trước khi cho nhà đầu tư điều chỉnh, bổ sung mục tiêu đầu tư dự án (bổ sung quy hoạch đất trung tâm thương mại).

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm liên đới trong việc thực hiện chưa đầy đủ nhiệm vụ được quy định tại Khoản 2, Điều 7 Quy định tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh và Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 4/11/2015 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Trong quá trình kiểm tra dự án (Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 12/QĐ-SKHĐT ngày 20/2/2017) đã không đánh giá, làm rõ đối với Công ty và các cơ quan liên quan về quy trình, thủ tục bổ sung mục tiêu đầu tư dự án phải tuân thủ theo quy định tại Khoản 4, Điều 40 Luật Đầu tư năm 2014.

Đối với Sở Công Thương, chịu trách nhiệm trong việc quản lý nhà nước về hoạt động thương mại, định danh hạng mục khi tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của hạng mục chưa đảm bảo đầy đủ theo quy định.

Riêng UBND huyện Kỳ Anh chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chưa đầy đủ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định 4252/QĐ-UBND ngày 4/11/2015, Thông báo số 304/TB-UBND ngày 18/9/2018 trong việc cấp phép xây dựng cho các hộ dân mua đất ở (quy hoạch đất ở liền kề, biệt thự của dự án) không căn cứ mục tiêu quy hoạch khu dân cư của dự án để cho các hộ dân xây dựng nhà tạm với mục đích kinh doanh như chợ, vi phạm quy hoạch đất ở và quy hoạch khu dân cư của dự án được duyệt, làm phức tạp thêm tình hình.

Ngay sau khi có kết luận của đoàn thanh tra, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu trong thời hạn 60 ngày, Công ty TNHH Phú Nhân Nghĩa có trách nhiệm khôi phục lại kết cấu bên trong tầng 1 của công trình, hình thành lại đúng 38 khu vực kinh doanh theo thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt. Công ty dừng ngay các hoạt động kinh doanh tại công trình được gọi là “Trung tâm thương mại dịch vụ”, vì bên trong tầng 1 của công trình đã bị Công ty thay đổi kết cấu tương tự như “nhà chính của chợ” và tổ chức hoạt động như chợ - khác với thiết kế bản vẽ thi công và trái với mục tiêu dự án được duyệt.

Cùng trong thời hạn này, Công ty TNHH Phú Nhân Nghĩa phải tổ chức tháo dỡ các nhà tạm đã được các hộ dân xây dựng bên ngoài công trình “Trung tâm thương mại dịch vụ” để kinh doanh như chợ không đúng quy hoạch và mục tiêu của dự án đầu tư được duyệt.

“Trường hợp sau 60 ngày Công ty không thực hiện nghiêm túc nội dung trên, UBND tỉnh sẽ giao các cơ quan chức năng tham mưu thực hiện các biện pháp tiếp theo, theo quy định của pháp luật” - Kết luận Thanh tra 170 khẳng định.

Ngay tại Kết luận 170, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan chủ động làm việc, yêu cầu, hướng dẫn Công ty TNHH Phú Nhân Nghĩa thực hiện việc khôi phục lại kết cấu bên trong tầng 1 của công trình được gọi là “Trung tâm thương mại dịch vụ” theo thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.

UBND các cấp đã làm hết trách nhiệm?

Hiện nay, công tác phát triển và quản lý chợ vẫn chịu sự điều chỉnh của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/1/2003 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 và các văn bản pháp luật khác có liên quan (Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Quản lý tài sản công…) Theo phân công của Chính phủ tại 2 nghị định kể trên, UBND các cấp có trách nhiệm chỉ đạo việc lập Quy hoạch phát triển chợ, quản lý đầu tư xây dựng chợ theo phân cấp về đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chợ.

Bên cạnh đó, công tác quản lý trung tâm thương mại hiện vẫn thực hiện theo Quyết định số 1371/2004./QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Tại điều 9 Quyết định 1371 quy định: “Sở Thương mại có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan hữu quan giúp UBND tỉnh, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, thành phố”.

Những sai phạm từ dự án trên đã xảy ra một thời gian dài. Kết luận thanh tra đã chỉ rõ trách nhiệm của từng đơn vị. Vấn đề ở chỗ, đến nay những sai phạm này chưa được khắc phục, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến nay, vẫn chưa giải quyết đứt điểm.

Báo Công Thương sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Mộc Miên

Tin mới nhất

Thành lập Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh: Liệu tài sản Nhà nước có bị thất thoát?

Thành lập Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh: Liệu tài sản Nhà nước có bị thất thoát?

Quá trình hợp tác thành lập Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh để triển khai dự án có dấu hiệu gây thất thoát tài sản Nhà nước, cần sớm được làm rõ.
Shiki Hải Lĩnh Park Thanh Hóa: 5 năm 4 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư

Shiki Hải Lĩnh Park Thanh Hóa: 5 năm 4 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Shiki Hải Lĩnh Park. Đây là lần thứ 4 dự án được điều chỉnh sau 5 năm phê duyệt.
Thanh tra tỉnh chuyển 3 gói thầu của CDC Bạc Liêu liên quan vụ Việt Á sang công an

Thanh tra tỉnh chuyển 3 gói thầu của CDC Bạc Liêu liên quan vụ Việt Á sang công an

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh để điều tra khi phát hiện 3 gói thầu liên quan vụ Việt Á của CDC Bạc Liêu có dấu hiệu thiếu minh bạch.
Tuyên truyền chống Nhà nước, Trương Văn Dũng bị bắt tạm giam

Tuyên truyền chống Nhà nước, Trương Văn Dũng bị bắt tạm giam

Tuyên truyền chống Nhà nước, chiều 21/5, đối tượng Trương Văn Dũng đã bị bắt tạm giam.
Đăng tin sai sự thật, “Fan Nguyễn Phương Hằng” bị xử phạt

Đăng tin sai sự thật, “Fan Nguyễn Phương Hằng” bị xử phạt

“Fan Nguyễn Phương Hằng” đã bị xử phạt khi đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Ông Lê Hải Trà – Tổng Giám đốc HoSE bị buộc thôi việc

Ông Lê Hải Trà – Tổng Giám đốc HoSE bị buộc thôi việc

Ông Lê Hải Trà, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) bị buộc thôi việc do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.
Bản án khách quan toà tuyên về vụ hai anh em tranh chấp đất tại TP Pleiku, Gia Lai

Bản án khách quan toà tuyên về vụ hai anh em tranh chấp đất tại TP Pleiku, Gia Lai

Tòa án nhân dân TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa hai chị em ruột và đưa ra bản án khách quan
Bắt tạm giam Giám đốc CDC Đồng Tháp Trần Văn Hai liên quan vụ Việt Á

Bắt tạm giam Giám đốc CDC Đồng Tháp Trần Văn Hai liên quan vụ Việt Á

Ông Trần Văn Hai, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp (CDC Đồng Tháp) bị bắt tạm giam để điều tra liên quan đến các gói thầu của Công ty Việt Á.
Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng kiểm tra vụ phá rừng thông quy mô lớn ở Đà Lạt

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng kiểm tra vụ phá rừng thông quy mô lớn ở Đà Lạt

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết quan điểm của UBND, Thường trực Tỉnh ủy là điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm để răn đe; đồng thời, đó cũng là bài học kinh nghiệm của Kiểm lâm, công tác bảo vệ rừng.
Đang cưỡng chế nợ thuế 2 doanh nghiệp chậm nộp tiền trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Đang cưỡng chế nợ thuế 2 doanh nghiệp chậm nộp tiền trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Đến thời điểm hiện tại, hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm vẫn chưa nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo đúng cam kết.
Thừa Thiên Huế - Quảng Trị: Liên tiếp phá nhiều chuyên án ma tuý lớn

Thừa Thiên Huế - Quảng Trị: Liên tiếp phá nhiều chuyên án ma tuý lớn

Lực lượng công an tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế liên tiếp phá nhiều chuyên án lớn về hành vi mua bán, tàng trữ ma tuý; nhiều đối tượng bị bắt giữ, truy tố.
Chuyện Ngọc Trinh mua 11ha đất xây homestay ở Bảo Lộc: Chiêu trò thổi giá đất?

Chuyện Ngọc Trinh mua 11ha đất xây homestay ở Bảo Lộc: Chiêu trò thổi giá đất?

Thông tin Ngọc Trinh mua 11ha đất xây homestay ở Bảo Lộc là chiêu trò thổi giá đất, câu like của môi giới bất động sản - lãnh đạo TP Bảo Lộc khẳng định.
Tuyên án sơ thẩm 4 năm tù đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Tuyên án sơ thẩm 4 năm tù đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Chiều 19/5, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trường Quốc Cường và 13 bị cáo khác trong vụ án tại Cục Quản lý Dược.
Liên quan vụ Việt Á, kiểm điểm Giám đốc CDC Bến Tre Nguyễn Hữu Định

Liên quan vụ Việt Á, kiểm điểm Giám đốc CDC Bến Tre Nguyễn Hữu Định

Thực hiện kết luận của Thanh tra tỉnh, Sở Y tế tỉnh Bến Tre đã kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Hữu Định, Giám đốc CDC Bến Tre.
TP. Thanh Hóa kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến sai phạm tại 5 dự án

TP. Thanh Hóa kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến sai phạm tại 5 dự án

Liên quan đến sai phạm tại 5 dự án khu vực nút giao đại lộ Võ Nguyên Giáp và đường CSEDP, TP. Thanh Hóa đã xử lý, kỷ luật nhiều cán bộ do buông lỏng quản lý.
Chung cư Tây Nguyên Plaza: Tại sao chưa thể chuyển đổi chủ thể hợp đồng cung cấp điện?

Chung cư Tây Nguyên Plaza: Tại sao chưa thể chuyển đổi chủ thể hợp đồng cung cấp điện?

Đã nhiều lần gửi công văn đến các cơ quan chức năng nhưng đến nay Ban Quản trị chung cư Tây Nguyên Plaza vẫn chưa thể trở thành chủ thể hợp đồng cung cấp điện.
Ngô Mây Courtyard Bình Định: Những “điểm mờ” năng lực chủ đầu tư

Ngô Mây Courtyard Bình Định: Những “điểm mờ” năng lực chủ đầu tư

Chủ đầu tư dự án Ngô Mây Courtyard bắt tay với hàng loạt tên tuổi lớn tầm cỡ quốc tế. Tuy nhiên, chủ đầu tư này như thế nào không phải nhà đầu tư nào cũng biết.
Hoàng Thị Thúy Nga: "Kiều nữ

Hoàng Thị Thúy Nga: "Kiều nữ'' khiến 5 giám đốc sở Y tế, Giáo dục vào tù

"Kiều nữ" khiến 5 giám đốc sở Y tế, Giáo dục vào tù được nhắc đến ở đây là bà Hoàng Thị Thúy Nga (47 tuổi), nguyên Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group.
Thanh Hóa: Xưởng bột giấy hoạt động “chui” chính quyền không biết hay làm ngơ ?

Thanh Hóa: Xưởng bột giấy hoạt động “chui” chính quyền không biết hay làm ngơ ?

Hoạt động “chui” trên đất nông lâm nghiệp, xả thải ra môi trường khiến cá chết hàng loạt trên sông Chàng, gây hệ lụy lớn cho môi trường và xã hội.
Chuyện “lạ” trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ

Chuyện “lạ” trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ

Người dân xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ vẫn chưa hết hoang mang và hoài nghi về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu.
Thủ đoạn lừa đảo mới: Xuất hiện “shop ảo” đánh cắp thông tin rồi “tráo hàng”

Thủ đoạn lừa đảo mới: Xuất hiện “shop ảo” đánh cắp thông tin rồi “tráo hàng”

Thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng cụ thể ở đây là khi khách hàng đặt hàng, thanh toán tiền đầy đủ, song sản phẩm không đúng mẫu mã, chủng loại.
Vụ Việt Á: Khởi tố vụ án hình sự tại CDC Đồng Tháp

Vụ Việt Á: Khởi tố vụ án hình sự tại CDC Đồng Tháp

Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án hình sự tại CDC Đồng Tháp và các cơ sở y tế tại đây do liên quan vụ Việt Á.
Chưa thu được tiền của 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Chưa thu được tiền của 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Sau 12 ngày thực hiện cưỡng chế thuế với 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm, Chi cục Thuế TP. Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) cho biết vẫn chưa thu được tiền.
Thừa Thiên Huế: Không làm chủ tay lái, tài xế đâm gãy trụ bơm cây xăng gây hoả hoạn

Thừa Thiên Huế: Không làm chủ tay lái, tài xế đâm gãy trụ bơm cây xăng gây hoả hoạn

Sau khi đổ xăng xong, tài xế vào xe di chuyển nhưng do không làm chủ tay lái nên đã tông gãy trụ bơm gần đó, gây hoả hoạn tại một cây xăng ở Thừa Thiên Huế.
Giá xăng thông báo không cao hơn 30.000 đồng, vì sao cây xăng bán giá trên 31.000 đồng/lít xăng?

Giá xăng thông báo không cao hơn 30.000 đồng, vì sao cây xăng bán giá trên 31.000 đồng/lít xăng?

Khách hàng thắc mắc sao có cây xăng bán giá trên 31.000 đồng/lít xăng, trong khi liên bộ Tài chính - Công Thương thông báo chưa đến 30.000 đồng/lít xăng?
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động