Rà soát lại việc lựa chọn chủ đầu tư Cụm công nghiệp CN2 Mai Đình

Ngoài giao huyện Sóc Sơn kiểm điểm rút kinh nghiệm, UBND TP Hà Nội còn giao Sở Công Thương rà soát lại việc lựa chọn chủ đầu tư Cụm công nghiệp CN2 Mai Đình.
Thanh tra bất thường trong chọn nhà đầu tư Cụm công nghiệp CN2 Mai Đình Hà Nội “tiến thoái lưỡng nan” vì sự tùy tiện của Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn

Huyện thông báo mời đầu tư làm… phức tạp vấn đề

Liên quan tới loạt 3 bài phản ánh của Báo Công lý, về sự tuỳ tiện của Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) Hồ Việt Hùng, sự nhanh nhảu bất thường của Sở Công thương TP Hà Nội trong việc trình thành lập Cụm công nghiệp CN2 Mai Đình, sau 9 tháng kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, ngày 23/8/2022, UBND TP Hà Nội đã có kết luận chính thức vụ việc.

Theo hồ sơ, Cụm công nghiệp CN2 Mai Đình có tổng mức đầu tư hơn 966 tỷ đồng, quy mô 50,443ha, được UBND TPHà Nội giao cho Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp

ASG (Công ty ASG) làm chủ đầu tư vào ngày 26/6/2020, tại Quyết định số 2794/QĐ-UBND.

86b1ea4bbf4975172c58.jpeg
Khu đất ở xã Mai Đình được quy hoạch làm Cụm công nghiệp CN2.

Quyết định này vấp phải sự phản đối quyết liệt của Công ty TNHH phát triển Nội Bài (70% vốn Malaysia; Công ty Nội Bài), khi cho rằng UBND huyện Sóc Sơn và Sở Công thương TP Hà Nội đã thiếu minh bạch trong việc lựa chọn chủ đầu tư dự án, không phù hợp với quy định của pháp luật và thông báo mời doanh nghiệp đầu tư nên đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Cụ thể, ngày 29/4/2020, Sở Công Thương TP Hà Nội có Văn bản số 1747/SCT-QLCN, về việc triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư TP Hà Nội dự kiến vào cuối tháng 6/2020, trong đó có Cụm công nghiệp CN2 Mai Đình.

Nắm bắt được thông tin, ngày 25/5/2020, Công ty Nội Bài đã có Văn bản số 145/NBD/2020 gửi UBND TP Hà Nội, Sở Công thương, UBND huyện Sóc Sơn và Ban Quản lý các dự án cụm công nghiệp Sóc Sơn để xin chấp thuận chủ trương làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, phải đến ngày 11/6/2020 Công ty Nội Bài mới nhận được phản hồi từ UBND huyện Sóc Sơn và ngày 18/6/2020 mới nhận được phản hồi của Sở Công thương TP Hà Nội.

Văn bản của huyện Sóc Sơn cho biết: “Để đẩy mạnh đầu tư, phát triển cụm công nghiệp, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng quy trình, UBND huyện Sóc Sơn đã công bố công khai danh mục kêu gọi đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Sóc Sơn, trong đó có Cụm công nghiệp CN2 (nội dung cụ thể tại Văn bản số 1198/UBND-KT ngày 28/5/2020); đồng thời thông báo mời doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp CN2 tại Thông báo số 585/TB-UBND ngày 29/5/2020”.

Trên Cổng thông tin điện tử của huyện Sóc Sơn (https:socson.hanoi.gov.vn) thể hiện Thông báo số 585/TB-UBND được đăng tải cuối giờ chiều, lúc 17 giờ 06 phút ngày 29/5/2020. Thông báo nêu: “Thời gian nghiên cứu, đề xuất là 30 ngày kể từ ngày thông báo. Các doanh nghiệp gửi hồ sơ đề xuất về UBND huyện Sóc Sơn, sau thời gian trên UBND huyện sẽ tổng hợp tình hình tiếp nhận hồ sơ đề xuất của các nhà đầu tư, báo cáo UBND TP Hà Nội, Sở Công thương xem xét, giải quyết, quyết định lựa chọn chủ đầu tư theo quy định hiện hành”.

Thông báo là vậy, song ngay trong ngày 29/5/2020, ông Hồ Việt Hùng, Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn lại ký Tờ trình số 71/TTr-UBND gửi UBND TP Hà Nội, Sở Công Thương và Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất quan tâm, xem xét, giải quyết cho Công ty ASG làm chủ đầu tư Cụm công nghiệp CN2. Sở Công thương TP Hà Nội cũng nhanh nhảu bất thường khi cùng ngày 29/5/2020 có Văn bản số 2270/SCT-QLCN gửi các sở, ngành để lấy ý kiến.

Về việc này, UBND TP Hà Nội kết luận UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành thông báo không đúng quy định. “Pháp luật không quy định UBND cấp huyện phải có trách nhiệm thông báo mời doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp; không quy định về thời hạn nộp hồ sơ đề xuất làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp của doanh nghiệp, hợp tác xã. Việc UBND huyện Sóc Sơn ban hành Thông báo số 585/TB-UBND, về việc mời doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư kinh doanh Cụm công nghiệp CN2 Mai Đình, trong đó quy định thời hạn nộp hồ sơ đề xuất là 30 ngày kể từ ngày thông báo là không đúng quy định, làm phức tạp vấn đề. Do đó, nội dung công dân tố cáo là đúng một phần”, Kết luận của UBND TP Hà Nội nêu.

Huyện, Sở rút kinh nghiệm

Một nội dung tố cáo khác là Sở Công thương thẩm định, đánh giá Công ty ASGI đủ điều kiện làm Cụm công nghiệp CN2 Mai Đình, trong khi Công ty ASGI không đủ năng lực về tài chính, kinh nghiệm; đề xuất giải pháp cấp nước chưa phù hợp và không có giải pháp chất thải rắn.

Cụ thể, Công ty ASGI được thành lập năm 2019, vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Kết thúc năm tài chính 2019, vốn chủ sở hữu của công ty là 100,157 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng mức đầu tư Cụm công nghiệp CN2 Mai Đình theo đề xuất là hơn 966 tỷ đồng, vốn thuộc sở hữu tối thiểu cần đáp ứng theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP là hơn 145 tỷ đồng. Báo cáo đầu tư của Công ty ASGI không có giải pháp chất rắn; giải pháp cấp nước chưa phù hợp…

Theo kết luận, ngày 8/6/2020, Sở Công thương đã có văn bản yêu cầu Công ty ASGI tiếp thu, giải trình và bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Công thương để thẩm định.

Hồ sơ bổ sung thể hiện, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng vào ngày 2/6/2020; xác nhận của Ngân hàng TMCP Quân đội và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, tổng số dư tài khoản của Công ty ASGI tại thời điểm cuối ngày 4/6/2020 là 160,8 tỷ đồng.

Về giải pháp cấp nước, Công ty ASGI sẽ liên hệ với Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội để xem xét đấu nối cấp nước cho dự án. Đối với giải pháp chất rắn, Công ty ASGI và các nhà đầu tư thứ cấp sẽ bố trí, tập kết, lưu giữ chất thải rắn, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

Còn kinh nghiệm đầu tư, theo kết luận, Sở Công thương đã căn cứ kinh nghiệm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cam kết hỗ trợ về kinh nghiệm của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG cho Công ty ASGI để đánh giá nhưng không xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Công Thương là chưa thận trọng, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Do đó, nội dung công dân tố cáo Sở Công Thương thẩm định, đánh giá Công ty ASGI đủ điều kiện làm Cụm công nghiệp CN2 Mai Đình, trong khi Công ty ASGI không đủ năng lực về tài chính, kinh nghiệm là sai; tố cáo Sở Công thương thẩm định, đánh giá Công ty ASGI đủ điều kiện làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp CN2 Mai Đình khi Công ty ASGI không đủ năng lực kinh nghiệm là chưa đủ cơ sở để kết luận.

UBND TP Hà Nội giao Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn tổ chức rút kinh nghiệm trong việc mời doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư kinh doanh hạ tầng Dự án CN2 Mai Đình; rà soát lại căn cứ pháp lý ban hành Thông báo số 585/TB-UBND ngày 29/5/2020 để xử lý theo quy định của pháp luật, tránh phát sinh khiếu kiện.

Giao Giám đốc Sở Công thương tổ chức rút kinh nghiệm trong việc thẩm định hồ sơ thành lập Dự án CN2 Mai Đình; Sở Công thương chủ trì, phối hợp cùng Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại trình tự thủ tục lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp CN2; có văn bản xin ý kiến của Bộ Công thương về việc đánh giá kinh nghiệm của Công ty ASGI; báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin.

congly.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Cụm công nghiệp

Tin mới nhất

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị được dầu tư theo hình thức PPP

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị được dầu tư theo hình thức PPP

Theo Bộ Giao thông Vận tải Dự án Cảng hàng không Quảng Trị hiện nay đã có trong quy hoạch và được đầu tư trong giai đoạn đến năm 2030 theo hình thức PPP.
Đà Nẵng kích cầu du lịch từ cuộc thi “Món ngon Đà Nẵng với thịt gà Mỹ”

Đà Nẵng kích cầu du lịch từ cuộc thi “Món ngon Đà Nẵng với thịt gà Mỹ”

Những đầu bếp chuyên nghiệp, tài năng từ các khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại TP. Đà Nẵng đã cùng tạo ra những món ngon Đà Nẵng với nguyên liệu là thịt gà Mỹ.
Đà Nẵng: Học sinh lớp 1 bị bạn đánh bầm tím chân, đề nghị kỷ luật giáo viên chủ nhiệm

Đà Nẵng: Học sinh lớp 1 bị bạn đánh bầm tím chân, đề nghị kỷ luật giáo viên chủ nhiệm

Một học sinh lớp 1 ở thành phố Đà Nẵng bị bầm tím chân sau khi đi học về. Lãnh đạo phường Thọ Quang cho biết bước đầu xác minh vết bầm do bạn học gây ra.
Hãng tàu container lớn nhất thế giới mở tuyến cố định tới Cảng CICT Cái Lân

Hãng tàu container lớn nhất thế giới mở tuyến cố định tới Cảng CICT Cái Lân

Hãng tàu MAERSK Line (Đan Mạch) - hãng tàu vận tải container quốc tế lớn nhất trên thế giới đã chính thức mở tuyến cố định tới CICT Cái Lân.
Thanh Hoá: Tổng công ty Anh Phát được làm Khu công nghiệp Đồng Vàng hơn 2.400 tỷ

Thanh Hoá: Tổng công ty Anh Phát được làm Khu công nghiệp Đồng Vàng hơn 2.400 tỷ

Dự án KCN Đồng Vàng được triển khai tại X.Tân Trường, X.Phú Lâm và X.Tùng Lâm, TX. Nghi Sơn, Thanh Hóa với quy mô 491,9ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Bài 1: Dân có thu nhập, rừng được phủ xanh

Bài 1: Dân có thu nhập, rừng được phủ xanh

Không chỉ tạo giá trị cao trong sản xuất, trồng rừng gỗ lớn còn có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ môi trường tài nguyên trước tác động biến đổi khí hậu.
Nghệ An: Bộ đội trả lại két sắt chứa tiền, vàng cho dân

Nghệ An: Bộ đội trả lại két sắt chứa tiền, vàng cho dân

Lực lượng bộ đội giúp dân dọn bùn sau lũ quét tại huyện Kỳ Sơn đã đào được két sắt có nhiều tiền, vàng và tài sản giá trị khác trả lại cho người dân.
Sự thật thông tin 6 vạn con vịt chết do mưa lũ ở Nghệ An

Sự thật thông tin 6 vạn con vịt chết do mưa lũ ở Nghệ An

Lãnh đạo xã Nghĩa Hoàn, huyệnTân Kỳ, (Nghệ An) đã lên tiếng trước thông tin 6 vạn con vịt chết do mưa lũ, khiến dư luận xót xa vừa qua.
Thanh Hóa: Thúc đẩy chương trình chuyển đổi số

Thanh Hóa: Thúc đẩy chương trình chuyển đổi số

Với chủ đề “Thúc đẩy chương trình chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa”, sáng nay 6/10, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022.
Quảng Ninh: Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 17,26%

Quảng Ninh: Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 17,26%

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Quảng Ninh đạt 10,12%. Đáng chú ý, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 17,26%.
Nghệ An:  Xe chở công nhân va chạm xe tải, 20 người nhập viện

Nghệ An: Xe chở công nhân va chạm xe tải, 20 người nhập viện

Sáng 6/10, một xe chở công nhân đi làm ở nhà máy may mặc tại Nghệ An va chạm với xe tải, khiến 20 người phải nhập viện cấp cứu.
Tỉnh Bắc Kạn dự kiến xây dựng sân bay chuyên dùng Quân Bình 8.000 tỷ đồng

Tỉnh Bắc Kạn dự kiến xây dựng sân bay chuyên dùng Quân Bình 8.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Bắc Kạn đang xây dựng quy hoạch sân bay chuyên dùng Quân Bình trong giai đoạn 2021 - 2050 với tổng mức đầu tư 8.000 tỷ đồng.
Đà Nẵng: Cô gái nghi tự thiêu tại bờ hồ bị bỏng nặng

Đà Nẵng: Cô gái nghi tự thiêu tại bờ hồ bị bỏng nặng

Chiều ngày 5/10 tại thành phố Đà Nẵng, một cô gái chưa rõ danh tính nghi tự thiêu tại bờ hồ Bồ Đề (quận Liên Chiểu) khiến người chứng kiến xót xa.
Khoa học - công nghệ là trụ cột cho tăng trưởng kinh tế của Bắc Giang

Khoa học - công nghệ là trụ cột cho tăng trưởng kinh tế của Bắc Giang

Cùng với các nguồn lực về lao động, vốn… khoa học và công nghệ được coi là một trong những trụ cột giúp kinh tế Bắc Giang tăng trưởng.
Thừa Thiên Huế: Địa đạo Khu uỷ Trị Thiên Huế là “địa chỉ đỏ”, nơi lưu giữ giá trị lịch sử

Thừa Thiên Huế: Địa đạo Khu uỷ Trị Thiên Huế là “địa chỉ đỏ”, nơi lưu giữ giá trị lịch sử

Địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế được đào vào 1967, khi cuộc chiến chống Mỹ vào giai đoạn khốc liệt; nơi đây diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng, có ý nghĩa.
Tỉnh Hà Giang: Hoạt động biên mậu sụt giảm do chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc

Tỉnh Hà Giang: Hoạt động biên mậu sụt giảm do chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc

Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Hà Giang 9 tháng năm 2022 chỉ đạt 51,6 triệu USD - giảm 71,34% so với cùng kỳ năm trước.
Đồng Nai: Bị vây bắt nhóm "cát tặc" tự đánh chìm thuyền để tẩu thoát

Đồng Nai: Bị vây bắt nhóm "cát tặc" tự đánh chìm thuyền để tẩu thoát

Ngày 5-10, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và bắt giữ nhóm "cát tặc" vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai.
Bà Rịa - Vũng Tàu điều động, bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt

Bà Rịa - Vũng Tàu điều động, bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt

Ngày 4/10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức công bố thêm các quyết định về công tác cán bộ trên địa bàn.
Nam thanh niên bốc cháy nghi tự thiêu trên phố đi bộ Bình Dương

Nam thanh niên bốc cháy nghi tự thiêu trên phố đi bộ Bình Dương

Khi phát hiện ngọn lửa bốc cháy trên phố đi bộ Bạch Đằng (Bình Dương), người dân đến kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên đang bốc cháy ngùn ngụt.
Khẩn trương cấp điện trở lại cho hơn 1.600 khách hàng ở vùng lũ quét Kỳ Sơn

Khẩn trương cấp điện trở lại cho hơn 1.600 khách hàng ở vùng lũ quét Kỳ Sơn

Ngày 5/10, vùng lũ quét Kỳ Sơn còn 1.609 khách hàng chưa có điện do ở khu vực nhiều cột điện gãy đổ, dây điện nhiều nơi đang bị đứt, chưa thể tiếp cận.
3h chiều nay 4/10: Điều tiết hồ chứa Tả Trạch để sẵn sàng đón lũ

3h chiều nay 4/10: Điều tiết hồ chứa Tả Trạch để sẵn sàng đón lũ

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành lệnh vận hành điều tiết hồ chứa nước Tả Trạch để sẵn sàng đón lũ.
Sở Công Thương Bình Dương nói gì về việc nhiều cửa hàng xăng dầu để bảng “hết xăng”

Sở Công Thương Bình Dương nói gì về việc nhiều cửa hàng xăng dầu để bảng “hết xăng”

Sở Công Thương phối hợp kiểm tra mười mấy cửa hàng xăng dầu, khi đến kiểm tra đang nhập hàng, có cửa hàng hết dầu còn xăng, có cửa hàng hết xăng còn dầu.
Bình Dương xuất siêu hơn 7,8 tỷ USD trong 9 tháng năm 2022

Bình Dương xuất siêu hơn 7,8 tỷ USD trong 9 tháng năm 2022

Trong 9 tháng năm 2022, kinh tế của tỉnh Bình Dương tiếp tục tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó Bình Dương xuất siêu hơn 7,8 tỷ USD.
Tỉnh ủy Thái Bình công bố các quyết định về công tác cán bộ

Tỉnh ủy Thái Bình công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 3/10, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình đã tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác cán bộ.
Chung tay hỗ trợ tỉnh miền núi Yên Bái đạt mục tiêu xuất khẩu

Chung tay hỗ trợ tỉnh miền núi Yên Bái đạt mục tiêu xuất khẩu

Trong chiến lược xuất khẩu của tỉnh đến năm 2030, Yên Bái đặt mục tiêu tham vọng với kim ngạch đạt 1,2 tỷ USD.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động