Rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định của Luật Kinh doanh bất động sản

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định của Luật Kinh doanh bất động sản theo hướng bao quát được thực tiễn.
Chính phủ thông qua Đề nghị Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực Chính phủ thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đất đai Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định Luật Kinh doanh bất động sản

Chiều 25/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (Nghị định quy định chung); cho ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản (Nghị định xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản).

Rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định của Luật Kinh doanh bất động sản

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Ảnh: VGP

Đánh giá biến động chỉ số giá bất động sản ở các phân khúc

Báo cáo tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chung, cơ quan soạn thảo đã giải trình, tiếp thu, làm rõ khái niệm về "lưu trú"; rà soát, chỉnh lý để làm rõ thời điểm, nội dung, phương thức, cách thức và trình tự cung cấp, xác thực và công khai thông tin của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; quy định tỷ lệ dư nợ tín dụng, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp trên vốn chủ sở hữu; căn cứ xác định vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và tổng vốn đầu tư của dự án bất động sản.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng quy định rõ điều kiện đối với cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ về tổng doanh thu, số lần bán, chuyển nhượng trong 1 năm; thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, cho thuê theo hướng số hoá; bổ sung quy định về kinh doanh bất động sản thông qua chữ ký số, hình thức, phương tiện điện tử.

Tại cuộc họp, các đại biểu tiếp tục phân tích, làm rõ nội hàm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của loại hình văn phòng, căn hộ kết hợp lưu trú, cung cấp dịch vụ du lịch, khách sạn, để thống nhất, đồng bộ với quy định của Luật Đất đai về đất thương mại, dịch vụ.

Về mô hình tổ chức, hoạt động của sàn giao dịch bất động sản, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, dự thảo Nghị định thiết kế theo hướng khuyến khích giao dịch bất động sản qua sàn theo hình thức trực tiếp hoặc giao dịch điện tử; điều kiện pháp lý để các sản phẩm được đưa lên sàn giao dịch; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; chế tài đình chỉ, chấm dứt hoạt động…

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để quy định chặt chẽ đối với hoạt động của sàn giao dịch bất động sản điện tử bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, trách nhiệm của đơn vị vận hành.

Cho ý kiến về nội dung điều tiết thị trường bất động sản, Phó Thủ tướng cho rằng cần tiếp cận bằng công cụ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, nhà ở để thực hiện dự án bất động sản; mục tiêu, quy mô, tiến độ, cơ cấu sản phẩm của các dự án bất động sản; thuế, tín dụng…

Vì vậy, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất phương pháp theo dõi, thống kê, đánh giá biến động chỉ số giá bất động sản ở các phân khúc, loại hình cụ thể; báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền thực hiện các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản khi cần thiết.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng cầu thị, tiếp thu đóng góp của các chuyên gia, "những vấn đề phân cấp cho địa phương phải lấy ý kiến địa phương", lấy ý kiến các bộ, ngành đối với những nội dung chuyên ngành để hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản mạch lạc, rõ ràng, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Báo cáo dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, Dự thảo Nghị định gồm 4 chương, 27 điều quy định chi tiết về nội dung cơ sở dữ liệu; xây dựng, quản lý, vận hành, công bố và khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo đó, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại Trung ương bao gồm: Hệ thống máy chủ, máy trạm, các trang thiết bị đảm bảo kết nối mạng, thiết bị đảm bảo an toàn mạng, an ninh mạng, hệ thống đường truyền kết nối Internet, thiết bị lưu trữ, thiết bị ngoại vi và thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ và các thiết bị khác...

Dự thảo Nghị định đã quy định về đối tượng, phạm vi, hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; đăng ký và cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Cơ quan soạn thảo đã rà soát, giải trình về tính thống nhất của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản với Cơ sở dữ liệu về nhà ở quốc gia và Cơ sở dữ liệu về nhà ở địa phương; không chồng lấn với cơ sở dữ liệu quốc gia về xây dựng; các hạng mục, trường số liệu cần cập nhật; kết nối, chia sẻ dữ liệu số phù hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số…

Bộ Xây dựng cũng là đầu mối xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại Trung ương, hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu trên phạm vi toàn quốc; lưu trữ, quản lý, khai thác tập trung dữ liệu, thông tin từ nguồn thu thập, tổng hợp, chia sẻ của các bộ, ngành, địa phương.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định nhằm bảo đảm kiến trúc cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương; xây dựng hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu dùng chung, phần mềm chuyên dụng phục vụ vận hành, khai thác, thực hiện nghiệp vụ chuyên môn...

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng làm việc, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường để bảo đảm kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác; xác định kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật có tính khả thi, không đầu tư chồng chéo.

Bảo Thoa
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Các Luật chính thức có hiệu lực từ 1/8, cơ hội nào cho nhà đầu tư bất động sản?

Các Luật chính thức có hiệu lực từ 1/8, cơ hội nào cho nhà đầu tư bất động sản?

Những doanh nghiệp đủ năng lực triển khai dự án, tài chính, pháp lý; các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, khai thác dòng tiền sẽ có cơ hội trong “sân chơi mới".
8 trường hợp bị thu hồi đất do vi phạm theo Luật Đất đai 2024

8 trường hợp bị thu hồi đất do vi phạm theo Luật Đất đai 2024

Luật Đất đai 2024 có nhiều nội dung mới mang tính đột phá, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, có hiệu lực từ ngày 1/8 tới đây.
Địa ốc Lan Phương bị tố vẽ dự án

Địa ốc Lan Phương bị tố vẽ dự án 'ma': Hồ sơ 'nữ tướng' Sáu Phước

Địa ốc Lan Phương là thành viên của Tập đoàn Lan Phương, do nữ tướng Nguyễn Thị Phước hay thường gọi là Sáu Phước sáng lập. Lan Phương là tên con gái của bà.
TTC Land sẵn sàng cho chu kỳ phục hồi mới

TTC Land sẵn sàng cho chu kỳ phục hồi mới

Sáu tháng đầu năm 2024, mặc dù tình hình thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn nhưng TTC Land đã chuẩn bị nhiều dự án sẵn sàng cho chu kỳ phục hồi mới.
Ngày 28/7, đấu giá 85 thửa đất ở tại huyện Đan Phượng, giá khởi điểm thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Ngày 28/7, đấu giá 85 thửa đất ở tại huyện Đan Phượng, giá khởi điểm thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Trong cùng ngày 28/7, Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia sẽ tổ chức đấu giá 85 thửa đất ở tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục

Thương hiệu thiết kế kiến trúc lâu đời nhất Singapore kiến tạo không gian sống tại Blue Zones đầu tiên Việt Nam

Thương hiệu thiết kế kiến trúc lâu đời nhất Singapore kiến tạo không gian sống tại Blue Zones đầu tiên Việt Nam

Thương hiệu thiết kế kiến trúc lâu đời nhất Singapore mang đến cho biệt thự Forest Villas, Ecovillage Saigon River - vùng đất Blue Zones đầu tiên của Việt Nam.
TP. Hồ Chí Minh: Không có dự án nào mang tên Golden City Tân Quy và River Củ Chi

TP. Hồ Chí Minh: Không có dự án nào mang tên Golden City Tân Quy và River Củ Chi

Phòng Quản lý đô thị huyện Củ Chi khẳng định, trên địa bàn huyện không tồn tại 2 dự án Golden City Tân Quy và River Củ Chi của Công ty địa ốc Lan Phương Real.
Chủ hãng mì

Chủ hãng mì 'quốc dân' Hảo Hảo xây thêm nhà máy gần 90 triệu USD ở Hưng Yên

Trên hành trình phát triển tại Việt Nam, chủ hãng mì quốc dân Hảo Hảo vừa khởi công nhà máy thứ 12 trị giá 200 triệu USD tại tỉnh Vĩnh Long.
Giá thuê bất động sản công nghiệp tiếp tục tăng trong 3 năm tới

Giá thuê bất động sản công nghiệp tiếp tục tăng trong 3 năm tới

Giá thuê đất công nghiệp dự kiến tăng 5 - 8%/năm ở miền Bắc; tăng 3 - 7%/năm ở miền Nam còn giá thuê nhà xưởng xây sẵn sẽ tăng 1 - 4%/năm.
Thị trường bất động sản vẫn ở giai đoạn thăm dò và chờ đợi?

Thị trường bất động sản vẫn ở giai đoạn thăm dò và chờ đợi?

Theo các chuyên gia, người mua bất động sản vẫn trong trạng thái thăm dò và chờ đợi tín hiệu mới từ thị trường, chính sách lãi suất tín dụng từ ngân hàng.
Cận cảnh chung cư cao cấp đắt đỏ ở Hà Nội chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào sử dụng

Cận cảnh chung cư cao cấp đắt đỏ ở Hà Nội chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào sử dụng

Hình ảnh về những chung cư cao cấp đắt đỏ chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào sử dụng nằm tại các vị trí đắc địa ở trung tâm Thủ đô Hà Nội quả đáng lo ngại...
Giải bài toán “điểm nghẽn” phát triển nhà ở xã hội

Giải bài toán “điểm nghẽn” phát triển nhà ở xã hội

Quá trình triển khai dự án nhà ở xã hội, các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và cần được sớm tháo gỡ.
Doanh nghiệp vừa

Doanh nghiệp vừa ''bơm'' vốn gấp 60 lần, ''lăm le'' dự án 643 tỷ ở Thái Nguyên

Để tô điểm cho hồ sơ đăng ký thực hiện dự án khu dân cư 643 tỷ đồng, Công ty Smartthings Việt Nam đã "thần tốc" tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.
Hậu Giang: DIC Corp bán một phần dự án 5.600 tỷ cho công ty con

Hậu Giang: DIC Corp bán một phần dự án 5.600 tỷ cho công ty con

DIC Corp cho biết sẽ chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh vốn đầu tư 5.600 tỷ cho DIC Vision với diện tích với diện tích 3.560,5m2.
Khu nghỉ dưỡng Mandarin Oriental, Bãi Nồm được cấp phép xây dựng

Khu nghỉ dưỡng Mandarin Oriental, Bãi Nồm được cấp phép xây dựng

Dự án Mandarin Oriental, Bãi Nồm đã được Sở xây dựng - UBND tỉnh Phú Yên cấp phép xây dựng. Đây là một dự án khu nghỉ dưỡng độc quyền và các biệt thự hàng hiệu.

'TP. Hồ Chí Minh: Sau 1/8, những dự án bất động sản ''đắp chiếu'' liệu có ''hồi sinh’'?

Luật Đất đai mới sắp có hiệu lực quy định, những dự án bất động sản chậm tiến độ, bỏ hoang, không triển khai sẽ bị nhà nước thu hồi mà không bồi thường.
Thị trường bất động sản Đông Hà - Quảng Trị

Thị trường bất động sản Đông Hà - Quảng Trị 'vào đường băng', giới đầu tư săn đón dự án tiềm năng

Quảng Trị đang được giới đầu tư bất động sản ví như “miền đất hứa” ở khu vực miền Trung khi thị trường vừa đón thêm tin vui về hạ tầng với dự án sân bay 5.800
Khu thương mại tự do có thể xoay chuyển cục diện kinh tế -  du lịch?

Khu thương mại tự do có thể xoay chuyển cục diện kinh tế - du lịch?

Chỉ chiếm chưa đến 0,4% diện tích đất quốc gia, nhưng 21 Khu thương mại tự do của Trung Quốc đã đóng góp tới khoảng 18% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài...
Blue Forest - Nơi có tỷ lệ cây xanh gấp 3 lần tiêu chuẩn Liên Hợp quốc

Blue Forest - Nơi có tỷ lệ cây xanh gấp 3 lần tiêu chuẩn Liên Hợp quốc

Phân khu Blue Forest, Ecovillage Saigon River có mật độ mảng xanh đến 32 m2/người, cao hơn gấp 3 lần chỉ tiêu cây xanh của Liên Hợp quốc là từ 10 m2/người.
Vì sao cần “liều thuốc” cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản?

Vì sao cần “liều thuốc” cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản?

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang chờ dòng tiền được khơi thông, từ đó thị trường không phải chứng kiến những “cuộc chia ly”.
Quảng Bình: "Bão tố" nổi lên với hai đại gia tuổi Quý Sửu

Quảng Bình: "Bão tố" nổi lên với hai đại gia tuổi Quý Sửu

Góp mặt thường xuyên trong danh sách nợ thuế quá hạn của Quảng Bình, hệ sinh thái bộ đôi đại gia tuổi Quý Sửu còn gây sốc khi bị rút cạn vốn nhiều năm trước.
Chờ đợi gì vào thị trường bất động sản nửa cuối năm 2024?

Chờ đợi gì vào thị trường bất động sản nửa cuối năm 2024?

Theo dự báo của Dat Xanh Services - FERI, thị trường bất động sản nửa cuối năm 2004 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực khi nhiều chính sách mới được áp dụng.
Nhiều "điểm nghẽn" kìm chân phân khúc bất động sản cho thuê

Nhiều "điểm nghẽn" kìm chân phân khúc bất động sản cho thuê

Tình trạng đình trệ của thị trường bất động sản, trong đó có phân khúc cho thuê thời gian qua chịu sự tác động lớn bởi những vướng mắc pháp lý, chiếm đến 70%.
TP. Hồ Chí Minh: Bất động sản chuyển mình mạnh mẽ với xu hướng "sống xanh"

TP. Hồ Chí Minh: Bất động sản chuyển mình mạnh mẽ với xu hướng "sống xanh"

Những năm qua, TP. Hồ Chí Minh đang chứng kiến sự chuyển đổi mạnh mẽ trong các dự án bất động sản, hướng đến mô hình "sống xanh" và thân thiện với môi trường.
Grand Bay Halong Villas mở bán 10 biệt thự kề cận ‘trái tim tiện ích’ Clubhouse

Grand Bay Halong Villas mở bán 10 biệt thự kề cận ‘trái tim tiện ích’ Clubhouse

Grand Bay Halong Villas mở bán bộ sưu tập giới hạn 10 biệt thự nằm kế cận Clubhouse với nhiều chính sách vượt trội và đặc quyền dành cho chủ sở hữu.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động