Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 16/06/2021 03:02

Rà soát doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp và kinh doanh thương mại trên toàn quốc

16:33 | 16/03/2020
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ngày 15/3 có công văn khẩn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Hiệp hội ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp - thương mại, đề nghị rà soát, báo cáo danh sách doanh nghiệp và kinh doanh thương mại trên địa bàn quản lý.    

Theo đó, để tiếp tục chủ động các biện pháp ứng phó, phòng chống hiệu quả dịch bệnh cũng như để phục vụ công tác chỉ đạo điều tiết sản xuất, bảo đảm cung ứng hàng hóa phục vụ người dân trong mọi tình huống theo chỉ đạo chung của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh/thành phố rà soát, tổng hợp danh sách các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại (bao gồm cả trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và thương mại nội địa) trên địa bàn.

ra soat doanh nghiep co so cong nghiep va kinh doanh thuong mai tren toan quoc
Bộ Công Thương đề nghị rà soát, báo cáo danh sách doanh nghiệp và kinh doanh thương mại trên địa bàn quản lý.

Trong đó, yêu cầu các thông tin cụ thể bao gồm: Tên, địa chỉ của doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh; Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh (các lĩnh vực thực tế đang có hoạt động); Tên, số điện thoại của lãnh đạo điều hành doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh (người sẽ chịu trách nhiệm trực và đầu mối liên lạc để phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch).

Bên cạnh đó còn yêu cầu thông tin số lượng cán bộ, nhân viên, người lao động của doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh cùng thông tin ghi chú khác (nếu có).

Đối với Chủ tịch các Hiệp hội ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp - thương mại, Bộ Công Thương yêu cầu chỉ đạo đơn vị chức năng của Hiệp hội rà soát, tổng hợp danh sách về các doanh nghiệp, đơn vị Thành viên của Hiệp hội với thông tin cụ thể như: Tên, địa chỉ của doanh nghiệp/đơn vị thành viên; Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh (các lĩnh vực thực tế đang có hoạt động). Tên, số điện thoại của lãnh đạo điều hành doanh nghiệp/đơn vị thành viên (người sẽ chịu trách nhiệm trực và đầu mối liên lạc để phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch); Đồng thời thông tin số lượng cán bộ, nhân viên, người lao động của doanh nghiệp/đơn vị thành viên;

Cùng với thông tin ghi chú khác (nếu có), các thông tin nêu trên đề nghị gửi về Bộ Công Thương (đồng thời gửi về địa chỉ hộp thư điện tử thudva@moit.gov.vn; thudh@moit.gov.vn) trong ngày 17/3/2020.

Lan Anh