Quyết liệt thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán để khơi thông "điểm nghẽn"

Những kết luận và kiến nghị của kiểm toán đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, phát triển kinh tế, xã hội...
Làm rõ nguyên nhân các kết luận, kiến nghị kiểm toán chưa được thực hiệnHoạt động kiểm toán giúp địa phương nâng cao năng lực quản lý về xây dựng

Một trong những giá trị đóng góp quan trọng nhất của Kiểm toán nhà nước thông qua hoạt động kiểm toán là những kết luận và kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

"Kênh thông tin" quan trọng trong quá trình đánh giá, xây dựng quy định pháp luật

Song song với việc thực hiện các kiến nghị xử lý tài chính thì việc thực hiện các kiến nghị về sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật đóng vai trò quan trọng và góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, phát triển kinh tế, xã hội.

Ông Lê Minh Nam - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho biết: "Thông qua số liệu Kiểm toán nhà nước báo cáo Ủy ban Tài chính - Ngân sách phục vụ Phiên giải trình về việc thực hiện các kết luận và kiến nghị Kiểm toán nhà nước diễn ra mới đây, chúng tôi nhận thấy giá trị của những kiến nghị liên quan đến việc đề nghị các đơn vị hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý rất quan trọng".

Quyết liệt thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán để khơi thông

Tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu lực thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán”

Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán theo 3 loại hình: Kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động. Kiểm toán tài chính là kiểm toán để xác nhận tính trung thực, hợp lý của thông tin số liệu, báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính liên quan đến ngân sách nhà nước. Kiểm toán tuân thủ để đánh giá việc tuân thủ quy định pháp luật. Kiểm toán hoạt động đánh giá vấn đề hiệu quả, hiệu lực trong vấn đề quản lý, sử dụng nguồn lực. Trong 3 nhóm loại hình đều có quy định pháp luật có liên quan. Các kết luận, kiến nghị về sửa đổi văn bản cũng theo những luồng đó, nhất là liên quan đến sửa đổi những quy định về kế toán, chế độ kế toán, những văn bản pháp luật phục vụ thực hiện chức năng các loại hình này, Kiểm toán nhà nước đã phát hiện rất nhiều nội dung mà các cơ quan quản lý nhà nước các cấp cần thiết phải xem xét, xử lý.

Theo PGS,TS. Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Kiểm toán nhà nước với mục đích cao nhất là kiểm tra, đánh giá, làm lành mạnh nền tài chính quốc gia, những kiến nghị cụ thể về xử lý tài chính của Kiểm toán nhà nước rất quan trọng. Thông qua hoạt động kiểm toán, những kết quả của Kiểm toán nhà nước có thể chỉ ra cho Nhà nước thấy được những bất cập, hạn chế về toàn bộ hệ thống luật pháp, chính sách.

"Thông tin của Kiểm toán nhà nước cung cấp cho các đại biểu quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội những thông tin cụ thể mang tính pháp lý trong quá trình xem xét, rà soát, thẩm tra, đánh giá việc xây dựng quy định pháp luật để tránh chồng chéo, mâu thuẫn ngay từ khâu xây dựng luật" - ông Thanh khẳng định.

Theo ông Thanh, kết quả kiểm toán cũng được sử dụng rất nhiều trong quá trình tổ chức và giám sát việc triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Khi đoàn giám sát của Quốc hội làm việc trực tiếp tại các địa phương, trao đổi, thảo luận với các đơn vị đã sử dụng những kết luận, kiến nghị Kiểm toán nhà nước về sửa đổi chính sách - đây là một phần nội dung quan trọng để thấy rõ hơn căn nguyên của những vấn đề còn tồn tại.

"Khi sử dụng một cách phối hợp, đối chiếu, kết nối với nhau để nhìn trên một diện rộng thì những kết quả của Kiểm toán nhà nước mang lại hiệu quả rất tích cực" - ông Thanh nói.

Quyết liệt thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán để khơi thông
Thông qua hoạt động kiểm toán, những kết quả của Kiểm toán nhà nước có thể chỉ ra cho Nhà nước thấy được những bất cập, hạn chế về toàn bộ hệ thống luật pháp, chính sách

Tăng tính quyết liệt, đồng bộ để tháo "nút thắt"

Theo thông tin từ Kiểm toán nhà nước, qua 29 năm hoạt động, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thay thế đối với hàng nghìn văn bản. Riêng trong giai đoạn 5 năm trở lại đây (2018 - 2022), Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị khoảng 870 văn bản pháp luật và văn bản quản lý, đơn cử như: Luật ngân sách, Luật đầu tư công, Luật đối tác đầu tư…

Tuy nhiên, mức độ thực hiện những kiến nghị này vẫn còn những hạn chế nhất định, số lượng văn bản chưa thực hiện còn khá nhiều. Tính đến hết niên độ ngân sách nhà nước năm 2021, có gần 700 kiến nghị về cơ chế, chính sách vẫn còn treo, chưa được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ cho phù hợp với thực tiễn.

Theo ông Vũ Ngọc Tuấn - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Kiểm toán nhà nước, thực trạng này có nhiều nguyên nhân.

Thứ nhất, việc xây dựng, điều chỉnh văn bản quy phạm pháp luật phải theo quy trình nhất định, cần các bước xem xét, rà soát chi tiết và có thủ tục theo quy định để sửa chữa, do đó cần nhiều thời gian thực hiện, dẫn đến số lượng văn bản tồn còn nhiều.

Thứ hai, vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách có thể có nhiều quan điểm tiếp cận, nhiều ý kiến trái chiều và những kiến nghị của Kiểm toán nhà nước cũng chỉ là một trong nhiều ý kiến; đồng thời, đó chỉ là những ý kiến liên quan đến vấn đề cần xử lý về mặt tài chính, ngân sách, một phần nội dung trong các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý. Vì vậy, có thể tại thời điểm kiến nghị, các cơ quan liên quan chưa thể sửa đổi ngay được mà phải rà soát, tổng hợp rất nhiều vấn đề khác trong quá trình xử lý vướng mắc để có thể thực hiện sửa đổi tổng thể.

Để khắc phục những vấn đề trên, theo PGS,TS. Đặng Văn Thanh nên rà soát lại những quy định mang tính pháp lý hiện nay trong Luật kiểm toán, đảm bảo tính hiệu lực. Đặc biệt là vị thế của kiểm toán, vai trò chức năng của kiểm toán, trách nhiệm và quyền hạn, và một số vấn đề liên quan đến phân quyền cũng như giao trách nhiệm, thẩm quyền cho kiểm toán cần được xác lập lại một cách rõ hơn.

"Những văn bản đã được quy định thì phải sớm đưa vào cuộc sống, đặc biệt là pháp lệnh về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kiểm toán. Cùng với đó, cần thực hiện nhiều biện pháp khác với sự vào cuộc đồng bộ của toàn bộ hệ thống chính trị. Như vậy mới có được nền tài chính quốc gia ngày càng lành mạnh, công khai, minh bạch" - vị PGS,TS nêu quan điểm.

Trong khi đó, ông Lê Minh Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho rằng, việc rà soát, xem xét, giải quyết những văn bản quản lý hoặc văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của các bộ, các địa phương còn thiếu tính quyết liệt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm giảm hiệu quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán liên quan đến cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.

Theo ông Nam, các bộ, ngành, địa phương cần chủ động hơn, quyết liệt hơn trong vấn đề này. Cơ quan Quốc hội cũng sẽ tăng cường giám sát để đẩy mạnh việc thực hiện kiến nghị; yêu cầu các đơn vị được kiểm toán phải nghiêm túc thực hiện, việc nào thuộc phạm vi thẩm quyền phải xem xét giải quyết trước; việc nào thuộc về quy trình, quy chuẩn hoặc phải báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền thì cũng phải có phương án chuẩn bị.

"Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm đến việc xem xét, tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt do các chính sách dẫn đến việc không thể tổ chức thực hiện trong thực tiễn… Chính vì thế, những kết luận, kiến nghị kiểm toán có giá trị bắt buộc phải được thực hiện, khắc phục nhanh chóng, hiệu quả để giúp khơi thông những điểm nghẽn về mặt chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới" - ông Nam khẳng định.

Ngân Thương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Kiểm toán nhà nước

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thời tiết hôm nay 28/2/2024: Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay 28/2/2024: Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, Nam Bộ nắng nóng

Dự báo thời tiết hôm nay 28/2/2024: Không khí lạnh tăng cường Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, nhiệt độ phổ biến từ 13-15 độ, Nam Bộ nắng nóng.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 28/2/2024: Trên biển có gió mạnh và sóng lớn

Dự báo thời tiết biển hôm nay 28/2/2024: Trên biển có gió mạnh và sóng lớn

Thời tiết biển hôm nay 28/2/2024, ở vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng cao 2,0 - 3,5m.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/2/2024: Hà Nội mưa kèm sương mù, trời rét đậm

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/2/2024: Hà Nội mưa kèm sương mù, trời rét đậm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/2/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn kèm sương mù. Trời rét đậm.
Chính phủ sửa quy định về tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chính phủ sửa quy định về tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chính phủ sửa đổi quy định về thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Xây dựng ngành công nghiệp dược trong nước trở thành trung tâm sản xuất giá trị cao

Xây dựng ngành công nghiệp dược trong nước trở thành trung tâm sản xuất giá trị cao

Việt Nam hướng tới hình thành một số cơ sở y tế hiện đại ngang tầm quốc tế; xây dựng ngành công nghiệp dược trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao.

Tin cùng chuyên mục

Phát hiện hàng trăm viên ma túy trong bệnh viện: Bộ Y tế yêu cầu báo cáo nhanh sự việc

Phát hiện hàng trăm viên ma túy trong bệnh viện: Bộ Y tế yêu cầu báo cáo nhanh sự việc

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo nhanh vụ việc phát hiện hàng trăm viên ma túy trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới trước 11h30 ngày mai (28/2).
Đồng Nai: Cháy nhà giữa trưa, hai người thương vong

Đồng Nai: Cháy nhà giữa trưa, hai người thương vong

Chiều 27/2, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.
Hà Nội: Xưởng may đặc biệt của những người thợ "không cần nghe tiếng nói"

Hà Nội: Xưởng may đặc biệt của những người thợ "không cần nghe tiếng nói"

Nằm nép mình trên phố Trung Văn (Hà Nội), xưởng may KymViet là nơi tạo ra những vật phẩm thủ công, quà tặng lưu niệm bởi những người thợ câm điếc.
Đề xuất quy định mới về xác định cơ cấu ngạch công chức

Đề xuất quy định mới về xác định cơ cấu ngạch công chức

Dự thảo thông tư mới của Bộ Nội vụ đã bổ sung vào quy định về cơ cấu ngạch công chức của các đơn vị sử dụng công chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương.
Thanh Hóa: Ngăn ngừa tình trạng lao động xuất cảnh trái phép

Thanh Hóa: Ngăn ngừa tình trạng lao động xuất cảnh trái phép

Sau Tết Nguyên đán thường diễn ra tình trạng lao động xuất cảnh trái phép, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa triển khai quyết liệt nhiều biện pháp ngăn ngừa.
Tìm người mua 224 tấn vé xổ số Sóc Trăng

Tìm người mua 224 tấn vé xổ số Sóc Trăng

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng chuẩn bị đưa ra bán đấu giá 224 tấn vé xổ số được chặt góc, cùi vé xổ số với giá khởi điểm 3.000 đồng/kg.
Bàn giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới

Bàn giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới

Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch 3 loại rừng còn chồng chéo; công tác giao rừng, thuê rừng còn chậm triển khai; năng suất, chất lượng rừng trồng còn thấp.
Thanh niên Đồng bằng sông Cửu Long hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc

Thanh niên Đồng bằng sông Cửu Long hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc

Sáng ngày 27/2, các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tổ chức lễ tiễn đưa thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Quảng Ninh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài

Quảng Ninh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài

Năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào địa bàn đạt 3 tỷ USD.
Chuyện về bác sỹ hơn 20 năm khám bệnh giữa lòng hồ Hòa Bình

Chuyện về bác sỹ hơn 20 năm khám bệnh giữa lòng hồ Hòa Bình

Suốt 22 năm gắn bó với người Mường, Dao vùng lòng hồ Hòa Bình, anh được bà con nơi đây gọi bằng cái tên trìu mến là “bác sỹ của nhân dân”.
Lào Cai: Một công ty bị xử phạt hơn 2,7 tỷ đồng do vi phạm Luật Bảo vệ môi trường

Lào Cai: Một công ty bị xử phạt hơn 2,7 tỷ đồng do vi phạm Luật Bảo vệ môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ra Quyết định xử phạt hơn 2,7 tỷ đồng Công ty Cổ phần Khai thác Chế biến Khoáng sản Lào Cai.
Xe khách tông xe tải trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, 2 người tử vong

Xe khách tông xe tải trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, 2 người tử vong

Xe khách BKS Đắk Lắk tông vào đuôi xe tải BKS Thừa Thiên Huế trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, tài xế và phụ xe khách tử vong tại chỗ, rạng sáng 27/2.
Bộ Công Thương tổ chức 5 đợt kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Bộ Công Thương tổ chức 5 đợt kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, năm 2024, đơn vị dự kiến tổ chức 5 đợt kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương.
Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, nghĩ về niềm tự hào và trách nhiệm của nghề Y

Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, nghĩ về niềm tự hào và trách nhiệm của nghề Y

Là một người làm nghề Y trong ngành Công an, bản thân luôn trách nhiệm và tự hào với "nghiệp" "lương y như từ mẫu" của mình...
Thời tiết tháng 3/2024 và ngày 8/3 trên cả nước ra sao?

Thời tiết tháng 3/2024 và ngày 8/3 trên cả nước ra sao?

Tháng 3 dự báo ở miền Bắc có đợt không khí lạnh từ đầu tháng, sau đó nhiệt độ ấm dần lên đến cuối tháng. Mưa xuân tại khu vực Bắc Bộ đan xen các đợt mưa dông.
Gỡ nút thắt về hạ tầng tại Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng

Gỡ nút thắt về hạ tầng tại Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng

UBND tỉnh Lạng Sơn và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang tập trung gỡ "nút thắt" về hạ tầng tại Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng.
Bộ Nông nghiệp xây dựng kế hoạch phát triển 1 triệu ha rừng sản xuất gỗ lớn

Bộ Nông nghiệp xây dựng kế hoạch phát triển 1 triệu ha rừng sản xuất gỗ lớn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng diện tích rừng trồng sản xuất gỗ lớn đạt khoảng 1 triệu ha.
Tết Giáp Thìn 2024, đường sắt Hà Nội đạt doanh thu trên 187 tỷ đồng

Tết Giáp Thìn 2024, đường sắt Hà Nội đạt doanh thu trên 187 tỷ đồng

Dịp tết Nguyên đán 2024 vừa qua, ngành Đường sắt Hà Nội đạt kết quả cao sau một tháng vận tải khách. Dự kiến sản lượng, doanh thu đạt trên 187 tỷ đồng.
Bộ Nội vụ ban hành quy định mới về thi đua - khen thưởng

Bộ Nội vụ ban hành quy định mới về thi đua - khen thưởng

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Những bài thuốc chữa bệnh hiệu quả từ hoa đào

Những bài thuốc chữa bệnh hiệu quả từ hoa đào

Hoa đào không chỉ dùng để làm cảnh, mà còn có thể sử dụng làm thuốc chữa bệnh theo nhiều cách.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động