Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 06/06/2020 13:34

Quỹ quốc gia về việc làm: Nhiều cơ hội mới cho người lao động

10:00 | 18/11/2019
Theo nhận định của các chuyên gia, thời gian tới, thị trường lao động sẽ đa dạng hơn. Do vậy, các chính sách tín dụng ưu đãi cần có sự linh hoạt, hiệu quả trong việc cho người lao động vay vốn thông qua nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 
nhieu co hoi moi cho nguoi lao dong
Tăng mức và thời hạn vay vốn đối với người lao động

Từ năm 2015 đến giữa năm 2019, nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm đã tạo việc làm cho hơn 552.000 lao động nữ, 40.000 lao động là người khuyết tật và 77.000 lao động dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, Quỹ đã hỗ trợ nhiều người lao động yếu thế, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, lao động ở khu vực nông thôn có cơ hội tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi để mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, một số tỉnh, thành phố như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh... đã tận dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay để xuất khẩu lao động. Cách làm đó của các tỉnh đã tạo điều kiện giải quyết vấn đề việc làm cho gần 150.000 lao động trong năm 2018.

Ông Tào Bằng Huy - Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) - cho biết: Thông qua nguồn Quỹ Quốc gia về việc làm đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần hỗ trợ tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho hàng nghìn lao động. Những kết quả này khẳng định phương thức quản lý, mô hình tổ chức quản trị, điều hành, tác nghiệp của ngân hàng phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đồng thời, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội tham gia công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Đây là điểm sáng trong các chính sách giảm nghèo - xây dựng mối liên kết tốt giữa nhà nước thông qua ngân hàng chính sách với các tổ chức đoàn thể và người nghèo; phát huy được tính chủ động, nâng cao trách nhiệm của người nghèo với chính quyền cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi từ Quỹ vẫn còn những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện. Nguồn vốn không được bổ sung, mức cho vay giải quyết việc làm thấp. Mặt khác, thời hạn cho vay vốn ngắn, mức lãi suất vay vốn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo đã thu hút mọi tầng lớp người lao động vay vốn, gây áp lực rất lớn cho nguồn vay giải quyết việc làm.

Để nâng cao hiệu quả vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP. Ông Vũ Phạm Dũng Hà - Trưởng phòng Chính sách việc làm (Cục Việc làm) - cho biết: Điểm mới của Nghị định này là quy định về mức vay và thời hạn vay vốn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh tăng từ 1 tỷ đồng lên 2 tỷ đồng/dự án. Đối với người lao động vay vốn, tăng từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng và thời hạn vay vốn tối đa 120 tháng. Về lãi suất vay vốn, tăng từ 6,6% lên 7,92%/năm. Điều kiện đảm bảo tiền vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hay người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có tài sản đảm bảo từ 100 triệu đồng trở lên. Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung về phân bổ, điều chỉnh nguồn vốn cho Quỹ Quốc gia về việc làm, hồ sơ vay vốn…

Theo thống kê của Ngân hàng Chính sách xã hội, tính đến đầu tháng 10/2019, tổng nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt hơn 17.600 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm là 4.525 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội huy động đạt 4.130 tỷ đồng, ngân sách địa phương ủy thác trên 9.000 tỷ đồng.

Thu Trang