Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 09/04/2020 16:46

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Kênh tài chính hữu ích

01:00 | 21/12/2019
Chiếm đến 98% tổng số doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được đánh giá là nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế đất nước. Quỹ Phát triển DNNVV ra đời sẽ thêm một kênh tài chính hữu ích hỗ trợ DNNVV phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Quỹ Phát triển DNNVV là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013, với mục tiêu hỗ trợ các DNNVV có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của nhà nước.

quy phat trien doanh nghiep nho va vua kenh tai chinh huu ich
Hiện quỹ đang đàm phán, ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp với các ngân hàng thương mại có uy tín

Tính đến hết tháng 12/2018, đã có trên 1.600 DNNVV tiếp cận thông tin về hoạt động của quỹ. Đồng thời, quỹ đã chấp thuận ủy thác cho ngân hàng để giải ngân 149,8 tỷ đồng. Các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh của DNNVV được vay vốn (trung và dài hạn) từ quỹ để đầu tư máy móc, thiết bị hoặc xây dựng nhà xưởng. Bên cạnh đó, DNNVV còn được tư vấn, tham gia các hoạt động hỗ trợ tăng cường năng lực do quỹ phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện.

Đáng chú ý, vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng của quỹ với mục tiêu được xác định chỉ là vốn mồi để thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước, các định chế tài chính, các quỹ đầu tư, các ngân hàng thương mại cùng quan tâm, chung tay, hướng sự chú ý đến khối DNNVV đang còn yếu và thiếu vốn.

Giai đoạn năm 2016, với mức lãi suất cho vay ưu đãi của quỹ (5,5% đối với các khoản cho vay ngắn hạn và 7% đối với các khoản cho vay trung và dài hạn, cố định trong suốt thời gian vay vốn), các ngân hàng nhận ủy thác của quỹ cũng phải cam kết đồng tài trợ cho DNNVV với mức lãi suất cho vay ưu đãi hơn so với mức lãi suất thương mại. Đồng thời, điều chỉnh các gói dịch vụ cho vay thương mại với các điều kiện thuận lợi hơn cho DNNVV để cạnh tranh với chương trình hỗ trợ của quỹ. Nhờ vậy, DNNVV được hưởng lợi nhiều hơn và được giảm áp lực về chi phí tài chính trong suốt thời gian triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do đó, quỹ thúc đẩy các DNNVV sẵn sàng đẩy mạnh đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, đổi mới trang thiết bị, máy móc sản xuất, thu hút đông đảo DNNVV, các địa phương, hiệp hội và tổ chức có liên quan trong và ngoài nước quan tâm tới hoạt động của quỹ.

Ngày 10/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV nhằm hướng dẫn chi tiết thi hành Điều 20 Luật Hỗ trợ DNNVV, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019, đánh dấu sự trở lại của quỹ với nhiệm vụ hỗ trợ tài chính cho DNNVV. Theo Nghị định, quỹ hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Vốn điều lệ tối thiểu của quỹ là 2.000 tỷ đồng, thực hiện chức năng: Cho vay, tài trợ đối với DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và tiếp nhận, quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ DNNVV. Đồng thời, quỹ có chức năng hỗ trợ tăng cường năng lực cho DNNVV.

Quỹ thực hiện cho vay dưới hai hình thức: Trực tiếp cho vay đối với DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị có nhu cầu vay vốn và thực hiện cho vay gián tiếp thông qua các ngân hàng thương mại.

Để được vay vốn, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị phải có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi; đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư của dự án; đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật. Lãi suất cho vay trực tiếp của quỹ bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại. Ngày 18/11/2019, Quỹ Phát triển DNNVV đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-HĐTV về việc ban hành lãi suất cho vay của quỹ. Theo đó, mức lãi suất cho vay ngắn hạn là 4,16%/năm, lãi suất cho vay trung hạn 6,0%/năm và lãi suất 6%/năm cho dự án vay dài hạn. Mức cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án. Tổng mức cho vay của quỹ đối với một DNNVV không được vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của quỹ, thời hạn cho vay tối đa không quá 7 năm.

Ngày 6/12/2019, Quỹ Phát triển DNNVV cùng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký kết hợp đồng khung để triển khai hoạt động cho vay gián tiếp đối với DNNVV. Theo đó, BIDV đã nhanh chóng phổ biến, triển khai chương trình cho vay của quỹ đến toàn hệ thống của ngân hàng trên toàn quốc.

Hiện quỹ đang đàm phán, ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp với các ngân hàng thương mại có uy tín để mở rộng mạng lưới các ngân hàng nhận vốn cho vay gián tiếp của quỹ. Việc lựa chọn và ký kết hợp đồng khung cho vay gián tiếp với các ngân hàng dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12 năm 2019, hướng đến việc có khoản giải ngân đầu tiên cho DNNVV trong năm 2019.

Đối với hoạt động cho vay trực tiếp, tài trợ vốn cho DNNVV, quỹ cũng đang tập trung xây dựng, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, dự kiến bắt đầu triển khai hoạt động cho vay trực tiếp từ quý I/2020 và hoạt động tài trợ vốn từ quý III/2020.

Để được tài trợ, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị phải có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Mức tài trợ vốn không quá 1 tỷ đồng cho một dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nhưng không quá 50% vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc, thiết bị.

Ngoài việc cho vay, tài trợ đối với DNNVV, quỹ còn tiếp nhận và quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ DNNVV.

Quỹ cũng thực hiện các hoạt động hỗ trợ tăng cường năng lực cho DNNVV bao gồm: Tổ chức hội thảo, truyền thông, đào tạo, tư vấn, xúc tiến đầu tư, thương mại, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu. Căn cứ nguồn vốn và kế hoạch hoạt động hàng năm, quỹ lập dự án, đề án hỗ trợ nghiên cứu phát triển; dự án, đề án đầu tư, thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung để hỗ trợ DNNVV, đảm bảo hỗ trợ hiệu quả, đúng đối tượng. Hướng tới hỗ trợ theo trọng tâm, trọng điểm, quỹ tập trung hỗ trợ các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Đối với các nguồn vốn tiếp nhận, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, quỹ sẽ hỗ trợ các DNNVV đáp ứng các điều kiện của nhà tài trợ và phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Việc thành lập Quỹ Phát triển DNNVV là một bước tiến quan trọng của Chính phủ trong việc tăng cường kênh hỗ trợ tài chính cho DNNVV, giúp doanh nghiệp có nguồn vốn hữu ích với lãi suất ưu đãi phục vụ cho các mục tiêu sản xuất, kinh doanh.

Lương Anh