Quy hoạch điện VIII - Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết: Giải bài toán "cân đối" nguồn điện

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) dựa trên cơ sở cân đối điện vùng miền, tránh truyền tải đi xa, nên đến năm 2030, sẽ không xây thêm các đường dây truyền tải liên miền.
Quy hoạch điện VIII - Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết: Giảm quy mô đầu tư gần 2 triệu tỷ đồng Quy hoạch điện VIII - Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết: Không đưa vào quy hoạch dự án bất hợp lý

Từ bước gỡ các "điểm nghẽn"

Theo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương), Quy hoạch điện VIII đang được Bộ Công Thương tiến hành cập nhật, hiệu chỉnh lại trên cơ sở đánh giá lại tình hình tăng trưởng phụ tải. Đồng thời, nhận xét, đánh giá lại việc phát triển nguồn điện, những tồn tại, bất cập để có những giải pháp đưa vào quy hoạch nhằm khắc phục "điểm nghẽn" về nguồn điện, trong đó có năng lượng tái tạo.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - cho biết, các đánh giá về phát triển nguồn điện trong quá trình cập nhật, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch điện VIII cho thấy, phát triển nguồn điện chưa phù hợp với sự phân bố, tăng trưởng phụ tải theo vùng miền. Chẳng hạn, 5 năm qua (2016 - 2020), phụ tải ở khu vực miền Bắc tăng 9%/năm, nhưng nguồn điện chỉ tăng 4,7%/năm. Trong khi đó, miền Trung và miền Nam tăng trưởng phụ tải chỉ 5 - 7%/năm, còn nguồn điện tăng trưởng gấp 3 mức tăng phụ tải (16 - 21%/năm). Mức tăng nguồn tại khu vực miền Trung, miền Nam có sự "góp sức" của năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời). Điều này dẫn tới chênh lệch công suất đặt và công suất đỉnh tại các vùng miền, như tại miền Trung, tỷ lệ chênh lệch lên tới 230%, miền Nam 87%.

Quy hoạch điện VIII: Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết - Kỳ III : Giải bài toán "cân đối" nguồn điện

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII

Bên cạnh đó, lưới điện vận hành còn nhiều khó khăn, một số khu vực lưới điện 220kV và 110kV xuất hiện tình trạng đầy và quá tải lưới điện. Tốc độ phát triển lưới điện chậm hơn so với tốc độ phát triển nguồn điện, đặc biệt là chưa đồng bộ với các nguồn năng lượng tái tạo, khiến một số nguồn điện năng lượng tái tạo bị cắt giảm công suất phát… "Nhu cầu phụ tải giảm do ảnh hưởng bởi Covid-19 và việc phát triển nhanh các nguồn năng lượng tái tạo tại miền Trung và Nam, trong khi miền Bắc một số thời điểm thiếu nguồn, dẫn tới phải truyền tải từ Nam và miền Trung ra Bắc. Việc này khiến đường dây 500kV Bắc - Nam trong một số thời điểm bị nghẽn" - Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - thông tin.

Cũng theo ông Nguyễn Tuấn Anh, ngoài việc đánh giá lại nguồn tải khu vực vùng miền, sau Hội nghị COP26, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã rà soát, điều chỉnh lại chương trình phát triển nguồn điện theo một số hướng chính. Trong đó, tính lại phương án khả thi giảm nhiệt điện than, phát triển mạnh điện khí để đảm bảo an ninh năng lượng và quan trọng là tăng cường khả năng hấp thụ nguồn năng lượng tái tạo nếu muốn phát triển trong giai đoạn sau.

Tuy nhiên, quan điểm trong Quy hoạch điện VIII là cần bố trí để tránh truyền tải điện qua các vùng miền. Năm 2030, không xây dựng đường dây truyền tải mới 500kV để truyền tải liên miền. Giai đoạn 2031 - 2045, hạn chế truyền tải liên miền. Cuối cùng là đảm bảo dự phòng hợp lý, đặc biệt ở miền Bắc. Theo đó, "bài toán" quy hoạch nguồn điện trong dự thảo Quy hoạch điện VIII giai đoạn hiện nay vẫn còn đặt ra rất nhiều thách thức.

Tối ưu hóa quy hoạch vùng miền, giảm chi phí sản xuất điện

Ông Hoàng Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - nhấn mạnh, một trong những điểm quan trọng trong Quy hoạch điện VIII là tính toán cân đối nguồn - tải theo vùng miền, hạn chế truyền tải điện đi xa, hạn chế thấp nhất truyền tải điện liên vùng (dự thảo mới nhất so với phương án trình trước đó đã cắt giảm hàng nghìn km đường dây 500kV phải xây mới) đã được Bộ Công Thương tuân thủ nghiêm túc trong rà soát lần này. Bên cạnh đó, bảo đảm dự phòng từng miền ở mức độ hợp lý, đặc biệt là ở miền Bắc, trong bối cảnh hiện nay tốc độ tăng trưởng điện năng tiêu thụ của miền Bắc cao nhất 3 miền.

Cụ thể, Quy hoạch điện VIII phân chia hệ thống điện Việt Nam thành 6 tiểu vùng: Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ, Tây Nguyên, Nam Trung bộ, Nam bộ; giữa các vùng có liên kết với nhau bằng hệ thống truyền tải điện xương sống. "Chương trình phát triển hệ thống điện của Việt Nam sẽ tính toán tối ưu phát triển nguồn điện trên toàn bộ hệ thống điện và từng tiểu vùng theo tiêu chí cực tiểu hóa chi phí sản xuất điện trong toàn bộ thời kỳ quy hoạch. Một trong những nguyên tắc để xây dựng chương trình phát triển điện lực đó là, phát triển cân đối công suất nguồn trên từng tiểu vùng, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện trên từng hệ thống điện tiểu vùng, giảm tổn thất truyền tải liên vùng, miền" - Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo khẳng định.

Mặc dù, các chuyên gia kỳ vọng hơn nữa vào việc tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió với nhiều tiềm năng sẵn có, song đại diện Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cho rằng, mục tiêu phát triển, tăng mạnh năng lượng tái tạo là đúng đắn nhưng cần tính toán đưa các ràng buộc vào trong mô hình tính toán quy hoạch nguồn. Liên quan đến nội dung này, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng, cần tạo điều kiện cho các địa phương phát triển nhưng cũng tính đến tổng thể cả nước để bảo đảm hiệu quả, an ninh năng lượng, hạn chế truyền tải điện đi xa, giảm giá thành chung, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Phân tích cụ thể hơn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết, chỉ đạo của Phó Thủ tướng về cân đối vùng miền rất quan trọng. "Đường dây 500kV lẽ ra chỉ đóng vai trò liên kết hệ thống, nhưng bây giờ mang vai trò như đoàn tàu chở hàng, nếu cứ tiếp tục dồn tải lên, sẽ không thể tải được vì bị giới hạn bởi kích cỡ đường dây. Ngoài ra, còn có vấn đề ổn định hệ thống, việc truyền tải điện đi xa là " cực chẳng đã", hạn chế được sẽ tốt hơn" - Thứ trưởng nêu rõ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, cần tính đến bài toán kinh tế trên phạm vi cả nước chứ không chỉ vùng, địa phương. Vì vậy, cách tiếp cận của Bộ Công Thương theo phương pháp tổng thể, vừa xuất phát từ địa phương, vừa cân đối toàn hệ thống, vùng miền, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân, nhà đầu tư. Vì vậy, Bộ trưởng mong muốn các địa phương chia sẻ cái khó với bộ, với Chính phủ vì Quy hoạch Điện VIII phải "vẽ bức tranh" trên nền cũ, "chỉ có phương án tối ưu chứ không có phương án hoàn hảo".

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp của Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 (Quy hoạch điện VIII). Tại cuộc họp, Dự thảo Quy hoạch Điện VIII được thông qua với sự thống nhất cao của Hội đồng thẩm định.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình hoàn thiện quy hoạch, trên nguyên tắc đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, khắc phục những tồn tại, hạn chế của các quy hoạch điện trước đó, phát huy hài hòa tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong tổng thể cân đối chung. Trong quy hoạch, đã tính toán phương án thay thế đối với các dự án điện than, các dự án điện khó triển khai thực hiện... Quy hoạch lần này cũng cơ bản bảo đảm cân đối giữa các vùng, miền; cân đối giữa các nguồn điện để bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, trên cơ sở phát triển nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời duy trì các nguồn điện khác. Quy hoạch cơ bản không phát triển hệ thống truyền tải liên miền đến năm 2030.

Lan Anh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Quy hoạch điện VIII

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Vì sao điện thương phẩm giảm nhưng đường dây cao áp vẫn bị đầy tải?

Vì sao điện thương phẩm giảm nhưng đường dây cao áp vẫn bị đầy tải?

Công ty Truyền tải điện 3 lý giải nguyên nhân sản lượng điện thương phẩm của công ty giảm sâu nhưng đường dây cao áp vẫn bị đầy tải.
Nhiệt điện Nghi Sơn thích ứng hiệu quả với thị trường điện cạnh tranh

Nhiệt điện Nghi Sơn thích ứng hiệu quả với thị trường điện cạnh tranh

Dù mới tham gia nhưng công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã nhanh chóng thích ứng linh hoạt và hiệu quả với thị trường điện cạnh tranh.
Gỡ khó về mặt bằng cho dự án đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống tại Thanh Hoá

Gỡ khó về mặt bằng cho dự án đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống tại Thanh Hoá

Ngày 20/5, VP Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực đã làm việc với tỉnh Thanh Hoá gỡ khó về mặt bằng cho dự án đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống.
Bàn giải pháp, gỡ khó cho 2 dự án truyền tải nhập khẩu điện từ Lào

Bàn giải pháp, gỡ khó cho 2 dự án truyền tải nhập khẩu điện từ Lào

Chiều ngày 19/5, VP Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực đã làm việc với tỉnh Nghệ An tìm giải pháp, gỡ khó cho 2 dự án truyền tải nhập khẩu điện.
Bộ Công Thương được giao tiếp tục rà soát Dự thảo Quy hoạch điện VIII

Bộ Công Thương được giao tiếp tục rà soát Dự thảo Quy hoạch điện VIII

Văn phòng Chính phủ có Thông báo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi làm việc với Bộ Công Thương về hoàn thiện Quy hoạch điện VIII.

Tin cùng chuyên mục

Tiết kiệm năng lượng: Giải pháp bảo đảm cung ứng điện cho mùa nắng nóng 2022

Tiết kiệm năng lượng: Giải pháp bảo đảm cung ứng điện cho mùa nắng nóng 2022

Ngày 18/5, tọa đàm “Tiết kiệm năng lượng - Giải pháp đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng 2022” đã diễn ra tại Hà Nội.
Đóng điện trạm biến áp 220kV Tương Dương và đấu nối

Đóng điện trạm biến áp 220kV Tương Dương và đấu nối

Ngày 16/5, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) tổ chức nghiệm thu và đóng điện dự án trạm biến áp 220kV Tương Dương và đấu nối.
Tòa nhà Trung tâm dữ liệu N3- Hoàng Hoa Thám: Tiết kiệm 26,6% năng lượng nhờ giải pháp phù hợp

Tòa nhà Trung tâm dữ liệu N3- Hoàng Hoa Thám: Tiết kiệm 26,6% năng lượng nhờ giải pháp phù hợp

Tòa nhà Trung tâm dữ liệu N3- Hoàng Hoa Thám đã được Bộ Công Thương và Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam.
Lê Hồng Lĩnh – nhân viên cung ứng vật tư thiết bị luôn hết mình vì công việc

Lê Hồng Lĩnh – nhân viên cung ứng vật tư thiết bị luôn hết mình vì công việc

Với 32 năm gắn bó và cống hiến, anh Lê Hồng Lĩnh – nhân viên cung ứng vật tư thiết bị đã góp một phần công sức vào những thành tích của ngành điện Gia Lai.
Áp lực truyền tải, Công ty Truyền tải điện 3 cắt điện 346 lần để sửa chữa, bảo dưỡng

Áp lực truyền tải, Công ty Truyền tải điện 3 cắt điện 346 lần để sửa chữa, bảo dưỡng

Để đảm bảo an toàn lưới điện, trong 4 tháng đầu năm 2022, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã thực hiện cắt điện 346 lần để sửa chữa, bảo dưỡng.
EVN: Thực hiện tốt công tác đảm bảo điện mùa khô

EVN: Thực hiện tốt công tác đảm bảo điện mùa khô

Trong tháng 5/2022, EVN tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác đảm bảo điện mùa khô, tăng cường ứng trực để đối phó, xử lý kịp thời với thiên tai.
Ngành Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành các dự án đưa điện về thôn bản

Ngành Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành các dự án đưa điện về thôn bản

Sự vào cuộc của ngành Công Thương trong việc tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp đã giúp các dự án đưa điện về thôn bản thực hiện đúng tiến độ.
Cận cảnh thời khắc Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 hoà lưới thành công tổ máy 1

Cận cảnh thời khắc Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 hoà lưới thành công tổ máy 1

Sau hơn 10 năm với nhiều khó khăn, ngày 13/5, tổ máy số 1 nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã chính thức hoà lưới điện quốc gia thành công.
Tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 hoà lưới điện quốc gia: Cột mốc lớn của dự án trọng điểm

Tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 hoà lưới điện quốc gia: Cột mốc lớn của dự án trọng điểm

Ngày 13/5/2022, Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 chính thức công bố hòa lưới điện bằng dầu Tổ máy số 1 thành công.
Tổ máy số 1 nhiệt điện Thái Bình 2 hoà lưới điện quốc gia thành công

Tổ máy số 1 nhiệt điện Thái Bình 2 hoà lưới điện quốc gia thành công

Đêm ngày 12/5/2022, Tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Thái bình 2 đã hoà lưới điện thành công
EVNNPC: Nỗ lực khắc phục sự cố lưới điện do mưa giông, lũ lụt

EVNNPC: Nỗ lực khắc phục sự cố lưới điện do mưa giông, lũ lụt

Các đơn vị thuộc ngành điện miền Bắc đã cơ bản đã khắc phục sự cố lưới điện bị hư hỏng do mưa giông, lũ lụt và cấp điện trở lại cho khách hàng.
PC Đắk Nông: Khuyến cáo khách hàng cách sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

PC Đắk Nông: Khuyến cáo khách hàng cách sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

Để bảo đảm nhu cầu sử dụng điện ổn định, an toàn, PC Đắk Nông đã tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp điện phục vụ người dân.
Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc mặt bằng dự án truyền tải điện đi qua tỉnh Bình Dương

Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc mặt bằng dự án truyền tải điện đi qua tỉnh Bình Dương

Tổng giám đốc Truyền tải điện Quốc gia Phạm Lê Phú vừa làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về mặt bằng các dự án truyền tải điện đi qua địa bàn tỉnh này.
Lo thiếu điện mùa nắng nóng, PC Nghệ An đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện

Lo thiếu điện mùa nắng nóng, PC Nghệ An đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện

Dự báo mùa nắng nóng năm 2022 sẽ khiến việc cấp điện gặp khó khăn vì thế ngành điện Nghệ An đã đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện
PC Kiên Giang: Hiệu quả của chuyển đổi số trong đo đếm điện năng

PC Kiên Giang: Hiệu quả của chuyển đổi số trong đo đếm điện năng

Sau thời gian chuyển đổi số, công tác đo đếm điện năng từ xa của PC Kiên Giang đạt được những hiệu quả rõ rệt.
Những người thợ truyền tải điện giữa rừng Mai Châu

Những người thợ truyền tải điện giữa rừng Mai Châu

Điểm đến của những người thợ truyền tải điện Mai Châu là vị trí cột 344 – ĐZ 500 kV Sơn La- Hòa Bình.
TP. Hồ Chí Minh làm gì để cung ứng điện an toàn mùa mưa bão?

TP. Hồ Chí Minh làm gì để cung ứng điện an toàn mùa mưa bão?

Để hạn chế thấp nhất các sự cố mùa mưa bão, đảm bảo việc cung ứng điện an toàn, EVNHCMC đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa và ứng phó.
EVNHANOI: Cung cấp điện ổn định cho người dân dịp cao điểm hè 2022

EVNHANOI: Cung cấp điện ổn định cho người dân dịp cao điểm hè 2022

Với các giải pháp chủ động Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) khẳng định sẽ cung cấp điện ổn định cho người dân Thủ đô trong cao điểm hè năm 2022.
EVNNPT đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải điện tại miền Trung và Tây Nam Bộ

EVNNPT đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải điện tại miền Trung và Tây Nam Bộ

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang đẩy nhanh các dự án truyền tải điện tại khu vực miền Trung và Tây Nam Bộ.
Dự án Đường dây 220KV Lào Cai – Bảo Thắng: Gấp rút về đích

Dự án Đường dây 220KV Lào Cai – Bảo Thắng: Gấp rút về đích

Ban quản lý Dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) đang cùng các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để đưa Dự án Đường dây 220kV Lào Cai – Bảo Thắng về đích.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động