Quý 4/2021: Dự kiến nhiều công ty có kết quả kinh doanh tăng trưởng cao

Công ty chứng khoán SSI vừa đưa ra ước tính kết quả kinh doanh KQKD Quý 4/2021 của 29 công ty trong phạm vi SSI nghiên cứu theo dõi. Trong đó 24 công ty dự kiến có tăng trưởng lợi nhuận dương trong Q4 và 5 công ty có dự kiến có lợi nhuận sụt giảm.

Các công ty có kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận dương bao gồm: BID, CTR, DGC, DPM, FPT, GAS, GMD, HAH, HDB, HPG, MBB, MSB, MSN, MWG, PNJ, SCS, STB, TCB, TNH, TPB, TRA, VEA, VIB và VSC.

Quý 4/2021: Dự kiến nhiều công ty có kết quả kinh doanh tăng trưởng cao
Nhiều công ty niêm yết có kế quả kinh doanh quý 4/2021 dự kiến tăng trưởng cao

Các công ty có ước tính tăng trưởng lợi nhuận âm bao gồm: ACB, CTG, IMP, SAB và VCB.

Một số công ty có kết quả kinh doanh đáng chú ý như sau:CTR - Theo ban lãnh đạo, công ty ước tính lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2021 đạt 472 tỷ đồng (+ 37% so với cùng kỳ), cao hơn khoảng 11% so với ước tính hiện tại của chúng tôi. Tương ứng, LNTT Q4/2021 dự kiến đạt 160 tỷ đồng (+ 21% so với cùng kỳ)

DGC - Lợi nhuận ròng Q4/2021 ước đạt 1.403 nghìn tỷ đồng (+477% so với cùng kỳ), nhờ giá phốt pho vàng duy trì ở mức cao.

DPM - Lợi nhuận ròng Q4/2021 có thể đạt 1.446 tỷ đồng (+1259% so với cùng kỳ) nhờ giá urê trên thị trường duy trì ở mức cao.

FPT- Tăng trưởng LNTT Q4/2021 ước tăng 20% so với cùng kỳ, có thể được dẫn dắt bởi dịch vụ CNTT thuê ngoài. Trong tháng 10 và tháng 11/2021, tổng LNTT tăng + 19% so với cùng kỳ, dẫn đầu với mức tăng +25% so với cùng kỳ từ dịch vụ CNTT thuê ngoài.

GAS - công ty ước đạt 80 nghìn tỷ đồng doanh thu (+ 24,7% so với cùng kỳ) và 8,4 nghìn tỷ đồng LNST (+7,3% so với cùng kỳ) trong năm 2021. Mặc dù sản lượng khí khô giảm mạnh, giá dầu tích cực đã hỗ trợ cho doanh thu và lợi nhuận trong năm 2021.

GMD – tăng trưởng LNTT Q4/2021 ước tính sẽ tiếp tục duy trì ở mức trên 50% so với cùng kỳ, được hỗ trợ bởi tốc độ lấp đầy nhanh chóng của cảng Gemalink và tăng trưởng của khu vực cảng Hải Phòng, do sản lượng cảng Lạch Huyện đang chịu ảnh hưởng từ tình trạng cạn luồng do sa bồi. GMD dự kiến sẽ vượt kế hoạch LNTT năm 2021 (700 tỷ đồng).

HAH - đã công bố KQKD sơ bộ năm 2021 với lợi nhuận ròng của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) đạt 389 tỷ đồng (+181%). Tuy nhiên, chúng tôi ước tính số liệu thực tế sẽ cao hơn và đạt khoảng 440 tỷ đồng (+218%). Theo đó, NPATMI Q4/2021 dự kiến đạt 198 tỷ đồng (gấp 4 lần cùng kỳ), công ty duy trì đà tăng trưởng cao nhờ giá cước nội địa tăng và các hợp đồng cho thuê tàu mới ký.

HPG - Ước tính lợi nhuận sau thuế của HPG sẽ duy trì ở mức cao khoảng 9,8 nghìn tỷ đồng trong Q4/2021, tăng 110% so với cùng kỳ nhờ sản lượng tiêu thụ thép tăng 30% so với cùng kỳ và giá thép tăng 40-70%. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2021 ước tính tăng 173% YoY đạt 36,9 nghìn tỷ đồng.

MSN - ước tính MSN đạt 1,5 - 1,6 nghìn tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động cốt lõi cho cổ đông công ty mẹ trong Q4/2021 (so với mức 265 tỷ đồng trong Q4/2020). Bên cạnh đó, công ty có thể ghi nhận lợi nhuận bất thường từ việc thoái vốn khỏi mảng thức ăn chăn nuôi khoảng 4,8-5,5 nghìn tỷ đồng trong Q4/2021. Tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi tiếp tục được thúc đẩy nhờ tỷ suất lợi nhuận của WCM & MML được cải thiện, cũng như đà tăng trưởng mạnh mẽ của MCH & TCB .

MWG - ước tính lợi nhuận ròng Q4/2021 đạt 1.467 tỷ đồng (+ 56% so với cùng kỳ) do nhu cầu dồn nén do đại dịch và số lượng cửa hàng cao hơn năm trước.

PNJ - ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PNJ lần lượt đạt 6 nghìn tỷ đồng (+2% YoY) và 435 tỷ đồng (+2% YoY) trong Q4/2021. PNJ đã mở toàn bộ mạng lưới bán lẻ kể từ nửa cuối tháng 10 và ghi nhận nhu cầu gia tăng ấn tượng. Lũy kế năm 2021, PNJ ước tính đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 18,5 nghìn tỷ đồng (+5,5% YoY) và 1 nghìn tỷ đồng (-5,4% YoY), do các biện pháp giãn cách xã hội kéo dài khiến 80% cửa hàng của công ty đóng cửa trong 3Q21.

Đáng chú ý nhóm ngân hàng hầu hết đều có KQKD Q4 tăng trưởng tốt ngoại trừ ACB. Cụ thể:

HDB – Tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt 19% vào cuối năm. Trong khi đó, doanh thu bancassurance hồi phục ấn tượng trong tháng 10 và tháng 11 giúp ngân hàng vươn lên vị trí thứ 6-7 về thị phần phí bảo hiểm hàng năm (APE). LNTT Q4/2021 ước tính đạt 2 nghìn tỷ đồng, tăng +40% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi tốc độ tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ trong kỳ (+19% so với cùng kỳ). Tăng trưởng lợi nhuận năm 2021, do đó, sẽ ở mức +38-39% so với 2020, cao hơn 4% so với ước tính của SSI.

BID- Lợi nhuận trước thuế Q4/2021 dự kiến tăng trưởng mạnh (từ 40 đến 42%) so với mức thấp cùng kỳ năm trước.

MBcB - Do tín dụng tăng tốc nhanh trong tháng 11 và tháng 12/2021 nên LNTT Q4/2021 dự kiến đạt 4,6 nghìn tỷ đồng (+ 81% so với cùng kỳ). Lũy kế năm 2021, lợi nhuận ước đạt 16,5 nghìn tỷ đồng (+54% so với cùng kỳ) - cao hơn 7% so với ước tính. Tổng nợ xấu và dư nợ tái cơ cấu ước tính thấp hơn 2%, trong khi tỷ lệ trích lập dự phòng bao nợ xấu tiếp tục được cải thiện lên khoảng 300%.

MSB - LNTT dự kiến đạt 1 nghìn tỷ đồng (+25% so với cùng kỳ), cao hơn kỳ vọng của SSI. Lũy kế năm 2021, LNTT ước đạt 5,2 nghìn tỷ đồng (+106% so với cùng kỳ). Nếu không bao gồm khoản phí trả trước bancassurance, tăng trưởng LNTT năm 2021 sẽ là 42,7% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng tín dụng ở mức cao (22%), NIM mở rộng 0,54% và quản lý chặt chẽ OPEX.

STB - ước tính hoạt động của STB sẽ hồi phục mạnh mẽ trong Q4/2021 (so với Q3/2021) do hoạt động của công ty tập trung ở miền Nam. Nhu cầu vay tăng mạnh sau thời gian giãn cách xã hội và chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của ngân hàng có thể đạt 14 - 14,5% cho cả năm 2021. Do đó, lợi nhuận năm 2021 dự kiến đạt 4,2 - 4,4 nghìn tỷ đồng (+27 - 32% so với cùng kỳ). Theo đó, LNTT Q4/2021 đạt khoảng 1 - 1,1 nghìn tỷ.

TCB - LNTT năm 2021 ước tính đạt 23 nghìn tỷ đồng, tăng + 46% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng tín dụng mạnh ở mức 22%, NIM cải thiện và hoạt động kinh doanh quản lý tài sản tiếp tục thuận lợi với môi trường lãi suất thấp.

TPB - LNTT Q4/2021 đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (+ 19% so với quý trước và + 20% so với cùng kỳ). Lũy kế cả năm, LNTT đạt 6 nghìn tỷ đồng (+ 37% so với cùng kỳ), nhờ kết quả tốt của tất cả các nguồn thu nhập.

VIB - LNTT Q4/2021 ước tính đạt 2,27 nghìn tỷ đồng (+ 28% so với cùng kỳ và + 64% so với quý trước). Ngân hàng đã phục hồi ấn tượng sau thời gian giãn cách xã hội nhờ: (1) Tăng trưởng tín dụng mạnh + 19% với NIM mở rộng; và (2) Hoạt động bancassurance phục hồi trở lại: mức APE trung bình hàng tháng trong khoảng thời gian tháng 10-tháng 11 đã tăng + 73% so với khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 và + 5% so với khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6. Trong khi đó, chất lượng tài sản ổn định trở lại với dư nợ tái cơ cấu giảm -50% so với quý trước.

Riêng ACB ước tính lợi nhuận trước thuế Q4/2021 của ACB đạt 2,9 nghìn tỷ đồng (+ 9% so với quý trước nhưng -10% so với cùng kỳ). Điều này được thúc đẩy bởi tăng trưởng tín dụng 16% và mức NIM ổn định. Lũy kế cả năm, kỳ vọng ACB có thể ghi nhận 11,8 nghìn tỷ đồng LNTT (+ 23,2% so với cùng kỳ). Chất lượng tài sản dự kiến sẽ duy trì ở mức ổn định, với tỷ lệ nợ xấu dưới 1%.

Minh Long
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Cổ phiếu chứng khoán quay đầu giảm la liệt: VN-Index mất hơn 13 điểm

Cổ phiếu chứng khoán quay đầu giảm la liệt: VN-Index mất hơn 13 điểm

Trong phiên 21/9 nhóm cổ phiếu chứng khoán gây bất ngờ nhất khi giảm rất sâu, chỉ số VN-Index giảm 13,37 điểm, tương đương 1,09%, xuống 1.212,74 điểm.
Cổ phiếu bất động sản “bùng nổ”, VN-Index bật tăng gần 15 điểm

Cổ phiếu bất động sản “bùng nổ”, VN-Index bật tăng gần 15 điểm

Trong phiên giao dịch ngày 20/9, cổ phiếu bất động sản hồi sinh, chỉ số VN-Index tăng 14,61 điểm, tương đương 1,21%, lên 1.226,11 điểm.
Công ty vàng bạc đá quý PNJ bị xử phạt

Công ty vàng bạc đá quý PNJ bị xử phạt

Tổng cục Thuế xử đã phạt Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận do khai sai dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp hơn 2 tỷ đồng, truy thu thuế thu nhập DN hơn 10 tỷ đồng.
Xử phạt các công ty chứng khoán đặt lệnh sai cho khách hàng

Xử phạt các công ty chứng khoán đặt lệnh sai cho khách hàng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng đối với các công ty chứng khoán vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng không chính xác.
Nhiều cổ phiếu dầu khí lập đỉnh, VN-Index lấy lại sắc xanh

Nhiều cổ phiếu dầu khí lập đỉnh, VN-Index lấy lại sắc xanh

Phiên giao dịch ngày 15/9, lực cầu gia tăng trong vào cuối phiên giúp thị trường lấy lại sắc xanh, nhiều cổ phiếu nhóm bất động sản, dầu khí,... tăng tốt.

Tin cùng chuyên mục

Cổ phiếu bất động sản lao dốc, VN-Index mất gần 15 điểm

Cổ phiếu bất động sản lao dốc, VN-Index mất gần 15 điểm

Kết phiên hôm nay ngày 14/9, sắc đỏ gần như chiếm trọn bảng điện, VN-Index giảm 14,58 điểm (tương đương 1,18%) xuống còn 1.223,8 điểm.
Áp lực bán tăng mạnh cuối phiên, VN-Index giảm hơn 7 điểm

Áp lực bán tăng mạnh cuối phiên, VN-Index giảm hơn 7 điểm

Kết phiên ngày 13/9, chỉ số VN-Index giảm 7,05 điểm, tương đương 0,57%, xuống 1.238,39 điểm. Nhóm bất động sản nghiêng hẳn về sắc đỏ.
Chứng khoán bùng nổ sau phiên giảm sâu, VN-Index tăng gần 22 điểm

Chứng khoán bùng nổ sau phiên giảm sâu, VN-Index tăng gần 22 điểm

Sau phiên giảm đỏ sàn hôm qua, chỉ số VN-Index không những phục hồi mà còn trở lại đỉnh cũ trong phiên hôm nay, tăng tới gần 22 điểm.
VN-Index rực lửa ngày đầu tuần do áp lực bán tăng mạnh

VN-Index rực lửa ngày đầu tuần do áp lực bán tăng mạnh

Áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến bảng điện tử chìm trong sắc đỏ, VN-Index quay đầu lao dốc trong sự ngỡ ngàng của nhà đầu tư.
Sinh nhật cực to –Ưu đãi cực lớn: Chỉ có tại VietinBank Securities

Sinh nhật cực to –Ưu đãi cực lớn: Chỉ có tại VietinBank Securities

VietinBank Securities dành tặng khách hàng chương trình MƯA ƯU ĐÃI - MIỄN LÃI TRI ÂN! Tối ưu lợi nhuận đầu tư, nắm bắt ngay thời điểm vàng!
Vì sao Uỷ ban Chứng khoán yêu cầu dừng ngay việc đặt lệnh tự động?

Vì sao Uỷ ban Chứng khoán yêu cầu dừng ngay việc đặt lệnh tự động?

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán rà soát và dừng ngay việc sử dụng hình thức đặt lệnh tự động.
Kết thúc giao dịch phiên cuối tuần, chỉ số VN-Index giảm nhẹ

Kết thúc giao dịch phiên cuối tuần, chỉ số VN-Index giảm nhẹ

Dù gặp áp lực từ các cổ phiếu nhà Vingroup nhưng dòng tiền sôi động đã giúp thị trường chỉ điều chỉnh giảm nhẹ và VN-Index giữ vững mốc 1.240 điểm.
Hàng chục doanh nghiệp, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán tháng 8/2023

Hàng chục doanh nghiệp, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán tháng 8/2023

Tháng 8/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xử phạt 10 doanh nghiệp và 4 cá nhân vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index kết thúc chuỗi 6 phiên tăng điểm

Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index kết thúc chuỗi 6 phiên tăng điểm

Áp lực chốt lời tăng mạnh từ bên nắm giữ khiến cho VN-Index không thể giữ được mạch tăng sau phiên giao dịch ngày hôm nay 7/9.
Phiên giao dịch chứng khoán ngày 6/9: VN-Index thiết lập đỉnh mới

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 6/9: VN-Index thiết lập đỉnh mới

Trong phiên giao dịch ngày 6/9, chỉ số VN-Index tăng 10,52 điểm, tương đương 0,85%, lên 1.245,5 điểm, thiết lập mức giá đóng cửa cao nhất của năm.
Chủ tịch HĐQT Đất Xanh đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu để làm gì?

Chủ tịch HĐQT Đất Xanh đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu để làm gì?

Chủ tịch HĐQT công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE:DXG) vừa thực hiện đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu DXG nhằm hỗ trợ cho công ty vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.
SCIC muốn thoái toàn bộ 965.000 cổ phiếu Vinamilk

SCIC muốn thoái toàn bộ 965.000 cổ phiếu Vinamilk

SIC - thành viên thuộc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa đăng ký bán toàn bộ 965.000 cổ phiếu Vinamilk.
Cổ phiếu VinFast lao dốc ngày thứ 5 liên tiếp, VFS giảm còn 26 USD/CP

Cổ phiếu VinFast lao dốc ngày thứ 5 liên tiếp, VFS giảm còn 26 USD/CP

Tính tới hết ngày 5/9, cổ phiếu VinFast đóng cửa ở mức 26,13 USD/CP (tương đương vốn hóa 60,28 tỷ USD). VinFast Auto tiếp tục tụt thêm 2 bậc trong bảng xếp hạng
Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 9: VN-Index lên mức 1.234,98 điểm

Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 9: VN-Index lên mức 1.234,98 điểm

Trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, VN-Index đã tăng gần 11 điểm lên mức 1.234,98, giá trị giao dịch vượt 1 tỷ USD.
Giao dịch chui cổ phiếu, Huy Hoàng Holding bị phạt nặng

Giao dịch chui cổ phiếu, Huy Hoàng Holding bị phạt nặng

Công ty Cổ phần Huy Hoàng Holding bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt số tiền 125 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Điểm tên 18 công ty chậm nộp báo cáo tài chính bị HoSE nhắc nhở

Điểm tên 18 công ty chậm nộp báo cáo tài chính bị HoSE nhắc nhở

Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố danh sách 18 công ty chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm nay.
Cổ phiếu VinFast lao dốc ngày thứ 3 liên tiếp, tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng về 6 tỷ USD

Cổ phiếu VinFast lao dốc ngày thứ 3 liên tiếp, tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng về 6 tỷ USD

Cổ phiếu VinFast tiếp tục mất hơn 57%, tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận trong ngày 1/9 là 6 tỉ USD, xếp hạng 446 những người giàu nhất thế giới.
Chứng khoán Việt Nam làm gì để nâng hạng?

Chứng khoán Việt Nam làm gì để nâng hạng?

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, nâng hạng thị trường chứng khoán là một trong những mục tiêu lớn mà Chính phủ Việt Nam đang hướng tới.
Sắc xanh lan tỏa, phiên giao dịch cuối cùng tháng 8 tăng lên 1.224 điểm

Sắc xanh lan tỏa, phiên giao dịch cuối cùng tháng 8 tăng lên 1.224 điểm

Khởi sắc từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, VN Index tiếp tục nối dài chuỗi tăng trong phiên giao dịch chứng khoán cuối cùng của tháng 8 và kỳ nghỉ lễ 2/9.
Cổ phiếu VinFast và tỷ phú Phạm Nhật Vượng ra sao trên bảng xếp hạng Forbes?

Cổ phiếu VinFast và tỷ phú Phạm Nhật Vượng ra sao trên bảng xếp hạng Forbes?

Sau màn ra mắt ấn tượng tại Phố Wall, cổ phiếu VinFast đã liên tục giảm trong 2 phiên vừa qua, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tụt gần 370 bậc trên bảng xếp hạng Forbes
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động