Quý 4/2021: Dự kiến nhiều công ty có kết quả kinh doanh tăng trưởng cao

Công ty chứng khoán SSI vừa đưa ra ước tính kết quả kinh doanh KQKD Quý 4/2021 của 29 công ty trong phạm vi SSI nghiên cứu theo dõi. Trong đó 24 công ty dự kiến có tăng trưởng lợi nhuận dương trong Q4 và 5 công ty có dự kiến có lợi nhuận sụt giảm.

Các công ty có kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận dương bao gồm: BID, CTR, DGC, DPM, FPT, GAS, GMD, HAH, HDB, HPG, MBB, MSB, MSN, MWG, PNJ, SCS, STB, TCB, TNH, TPB, TRA, VEA, VIB và VSC.

Quý 4/2021: Dự kiến nhiều công ty có kết quả kinh doanh tăng trưởng cao
Nhiều công ty niêm yết có kế quả kinh doanh quý 4/2021 dự kiến tăng trưởng cao

Các công ty có ước tính tăng trưởng lợi nhuận âm bao gồm: ACB, CTG, IMP, SAB và VCB.

Một số công ty có kết quả kinh doanh đáng chú ý như sau:CTR - Theo ban lãnh đạo, công ty ước tính lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2021 đạt 472 tỷ đồng (+ 37% so với cùng kỳ), cao hơn khoảng 11% so với ước tính hiện tại của chúng tôi. Tương ứng, LNTT Q4/2021 dự kiến đạt 160 tỷ đồng (+ 21% so với cùng kỳ)

DGC - Lợi nhuận ròng Q4/2021 ước đạt 1.403 nghìn tỷ đồng (+477% so với cùng kỳ), nhờ giá phốt pho vàng duy trì ở mức cao.

DPM - Lợi nhuận ròng Q4/2021 có thể đạt 1.446 tỷ đồng (+1259% so với cùng kỳ) nhờ giá urê trên thị trường duy trì ở mức cao.

FPT- Tăng trưởng LNTT Q4/2021 ước tăng 20% so với cùng kỳ, có thể được dẫn dắt bởi dịch vụ CNTT thuê ngoài. Trong tháng 10 và tháng 11/2021, tổng LNTT tăng + 19% so với cùng kỳ, dẫn đầu với mức tăng +25% so với cùng kỳ từ dịch vụ CNTT thuê ngoài.

GAS - công ty ước đạt 80 nghìn tỷ đồng doanh thu (+ 24,7% so với cùng kỳ) và 8,4 nghìn tỷ đồng LNST (+7,3% so với cùng kỳ) trong năm 2021. Mặc dù sản lượng khí khô giảm mạnh, giá dầu tích cực đã hỗ trợ cho doanh thu và lợi nhuận trong năm 2021.

GMD – tăng trưởng LNTT Q4/2021 ước tính sẽ tiếp tục duy trì ở mức trên 50% so với cùng kỳ, được hỗ trợ bởi tốc độ lấp đầy nhanh chóng của cảng Gemalink và tăng trưởng của khu vực cảng Hải Phòng, do sản lượng cảng Lạch Huyện đang chịu ảnh hưởng từ tình trạng cạn luồng do sa bồi. GMD dự kiến sẽ vượt kế hoạch LNTT năm 2021 (700 tỷ đồng).

HAH - đã công bố KQKD sơ bộ năm 2021 với lợi nhuận ròng của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) đạt 389 tỷ đồng (+181%). Tuy nhiên, chúng tôi ước tính số liệu thực tế sẽ cao hơn và đạt khoảng 440 tỷ đồng (+218%). Theo đó, NPATMI Q4/2021 dự kiến đạt 198 tỷ đồng (gấp 4 lần cùng kỳ), công ty duy trì đà tăng trưởng cao nhờ giá cước nội địa tăng và các hợp đồng cho thuê tàu mới ký.

HPG - Ước tính lợi nhuận sau thuế của HPG sẽ duy trì ở mức cao khoảng 9,8 nghìn tỷ đồng trong Q4/2021, tăng 110% so với cùng kỳ nhờ sản lượng tiêu thụ thép tăng 30% so với cùng kỳ và giá thép tăng 40-70%. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2021 ước tính tăng 173% YoY đạt 36,9 nghìn tỷ đồng.

MSN - ước tính MSN đạt 1,5 - 1,6 nghìn tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động cốt lõi cho cổ đông công ty mẹ trong Q4/2021 (so với mức 265 tỷ đồng trong Q4/2020). Bên cạnh đó, công ty có thể ghi nhận lợi nhuận bất thường từ việc thoái vốn khỏi mảng thức ăn chăn nuôi khoảng 4,8-5,5 nghìn tỷ đồng trong Q4/2021. Tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi tiếp tục được thúc đẩy nhờ tỷ suất lợi nhuận của WCM & MML được cải thiện, cũng như đà tăng trưởng mạnh mẽ của MCH & TCB .

MWG - ước tính lợi nhuận ròng Q4/2021 đạt 1.467 tỷ đồng (+ 56% so với cùng kỳ) do nhu cầu dồn nén do đại dịch và số lượng cửa hàng cao hơn năm trước.

PNJ - ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PNJ lần lượt đạt 6 nghìn tỷ đồng (+2% YoY) và 435 tỷ đồng (+2% YoY) trong Q4/2021. PNJ đã mở toàn bộ mạng lưới bán lẻ kể từ nửa cuối tháng 10 và ghi nhận nhu cầu gia tăng ấn tượng. Lũy kế năm 2021, PNJ ước tính đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 18,5 nghìn tỷ đồng (+5,5% YoY) và 1 nghìn tỷ đồng (-5,4% YoY), do các biện pháp giãn cách xã hội kéo dài khiến 80% cửa hàng của công ty đóng cửa trong 3Q21.

Đáng chú ý nhóm ngân hàng hầu hết đều có KQKD Q4 tăng trưởng tốt ngoại trừ ACB. Cụ thể:

HDB – Tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt 19% vào cuối năm. Trong khi đó, doanh thu bancassurance hồi phục ấn tượng trong tháng 10 và tháng 11 giúp ngân hàng vươn lên vị trí thứ 6-7 về thị phần phí bảo hiểm hàng năm (APE). LNTT Q4/2021 ước tính đạt 2 nghìn tỷ đồng, tăng +40% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi tốc độ tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ trong kỳ (+19% so với cùng kỳ). Tăng trưởng lợi nhuận năm 2021, do đó, sẽ ở mức +38-39% so với 2020, cao hơn 4% so với ước tính của SSI.

BID- Lợi nhuận trước thuế Q4/2021 dự kiến tăng trưởng mạnh (từ 40 đến 42%) so với mức thấp cùng kỳ năm trước.

MBcB - Do tín dụng tăng tốc nhanh trong tháng 11 và tháng 12/2021 nên LNTT Q4/2021 dự kiến đạt 4,6 nghìn tỷ đồng (+ 81% so với cùng kỳ). Lũy kế năm 2021, lợi nhuận ước đạt 16,5 nghìn tỷ đồng (+54% so với cùng kỳ) - cao hơn 7% so với ước tính. Tổng nợ xấu và dư nợ tái cơ cấu ước tính thấp hơn 2%, trong khi tỷ lệ trích lập dự phòng bao nợ xấu tiếp tục được cải thiện lên khoảng 300%.

MSB - LNTT dự kiến đạt 1 nghìn tỷ đồng (+25% so với cùng kỳ), cao hơn kỳ vọng của SSI. Lũy kế năm 2021, LNTT ước đạt 5,2 nghìn tỷ đồng (+106% so với cùng kỳ). Nếu không bao gồm khoản phí trả trước bancassurance, tăng trưởng LNTT năm 2021 sẽ là 42,7% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng tín dụng ở mức cao (22%), NIM mở rộng 0,54% và quản lý chặt chẽ OPEX.

STB - ước tính hoạt động của STB sẽ hồi phục mạnh mẽ trong Q4/2021 (so với Q3/2021) do hoạt động của công ty tập trung ở miền Nam. Nhu cầu vay tăng mạnh sau thời gian giãn cách xã hội và chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của ngân hàng có thể đạt 14 - 14,5% cho cả năm 2021. Do đó, lợi nhuận năm 2021 dự kiến đạt 4,2 - 4,4 nghìn tỷ đồng (+27 - 32% so với cùng kỳ). Theo đó, LNTT Q4/2021 đạt khoảng 1 - 1,1 nghìn tỷ.

TCB - LNTT năm 2021 ước tính đạt 23 nghìn tỷ đồng, tăng + 46% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng tín dụng mạnh ở mức 22%, NIM cải thiện và hoạt động kinh doanh quản lý tài sản tiếp tục thuận lợi với môi trường lãi suất thấp.

TPB - LNTT Q4/2021 đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (+ 19% so với quý trước và + 20% so với cùng kỳ). Lũy kế cả năm, LNTT đạt 6 nghìn tỷ đồng (+ 37% so với cùng kỳ), nhờ kết quả tốt của tất cả các nguồn thu nhập.

VIB - LNTT Q4/2021 ước tính đạt 2,27 nghìn tỷ đồng (+ 28% so với cùng kỳ và + 64% so với quý trước). Ngân hàng đã phục hồi ấn tượng sau thời gian giãn cách xã hội nhờ: (1) Tăng trưởng tín dụng mạnh + 19% với NIM mở rộng; và (2) Hoạt động bancassurance phục hồi trở lại: mức APE trung bình hàng tháng trong khoảng thời gian tháng 10-tháng 11 đã tăng + 73% so với khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 và + 5% so với khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6. Trong khi đó, chất lượng tài sản ổn định trở lại với dư nợ tái cơ cấu giảm -50% so với quý trước.

Riêng ACB ước tính lợi nhuận trước thuế Q4/2021 của ACB đạt 2,9 nghìn tỷ đồng (+ 9% so với quý trước nhưng -10% so với cùng kỳ). Điều này được thúc đẩy bởi tăng trưởng tín dụng 16% và mức NIM ổn định. Lũy kế cả năm, kỳ vọng ACB có thể ghi nhận 11,8 nghìn tỷ đồng LNTT (+ 23,2% so với cùng kỳ). Chất lượng tài sản dự kiến sẽ duy trì ở mức ổn định, với tỷ lệ nợ xấu dưới 1%.

Minh Long

Tin mới nhất

Thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm kỷ lục trong hơn một năm đại dịch

Thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm kỷ lục trong hơn một năm đại dịch

Ngày 21/1, thị trường chứng khoán toàn cầu bị sụt giảm mạnh nhất trong hơn một năm do cổ phiếu Netflix bị lỗ nặng dẫn đến tình trạng bán tháo cổ phiếu công nghệ tràn sang các lĩnh vực khác. Các nhà đầu tư đã chạy đua ra khỏi các góc đầu cơ của thị trường khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiến hành thắt chặt các điều kiện tài chính.
Sức hút của cổ phiếu Nova Consumer – doanh nghiệp mở màn IPO năm 2022

Sức hút của cổ phiếu Nova Consumer – doanh nghiệp mở màn IPO năm 2022

Mở màn IPO năm 2022, cổ phiếu Nova Consumer được nhà đầu tư kỳ vọng vì sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp cũng như tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn.
ABBANK sẽ chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35%

ABBANK sẽ chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35%

ABBANK thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 11/02/2022 để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với tỉ lệ 35% (ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/02/2022).

Tin cùng chuyên mục

EVF chuyển sàn HoSE – Kỳ vọng cho những cơ hội hợp tác quốc tế

EVF chuyển sàn HoSE – Kỳ vọng cho những cơ hội hợp tác quốc tế

Ngày 12/1/2022, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) đã tổ chức Lễ khai trương niêm yết chứng khoán (MCK: EVF) trên Sàn HoSE, đánh dấu một bước ngoặt với nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai.
HoSE hủy toàn bộ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết

HoSE hủy toàn bộ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) sẽ thực hiện hủy bỏ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày 10/01/2022 của ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP Tập đoàn FLC.
Sàn chứng khoán đón loạt “tân binh”

Sàn chứng khoán đón loạt “tân binh”

Hàng loạt thông báo chấp thuận niêm yết/đăng ký giao dịch vừa được 3 sàn chứng khoán Việt Nam công bố, hứa hẹn những ngày đầu năm sôi động với sự ra mắt của nhiều “tân binh”.
Phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, lành mạnh và bền vững

Phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, lành mạnh và bền vững

Chỉ đạo tại lễ đánh cồng Khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên năm 2022 (ngày 4/1/2022), tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Bộ trưởng Bộ Tài chính - Hồ Đức Phớc, yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các đơn vị liên quan, thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững hơn.
Chứng khoán chinh phục đỉnh cao

Chứng khoán chinh phục đỉnh cao

Chứng khoán Việt Nam đã qua một năm trưởng thành với nhiều kỷ lục, làm choáng ngợp cả những người theo dõi lâu năm.
Lợi nhuận của Vicostone ước đạt gần 2.100 tỷ đồng trong năm 2021

Lợi nhuận của Vicostone ước đạt gần 2.100 tỷ đồng trong năm 2021

Công ty Cổ phần Vicostone (Mã chứng khoán VCS - HNX) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Phenikaa, công bố báo cáo kết quả kinh doanh ước tính Quý IV năm 2021 với tổng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt ước tăng 11,76% và 2,48% so với cùng kỳ năm 2020.
Dấu ấn chứng khoán năm 2021: VN-Index lập đỉnh mới, nhiều kỷ lục được thiết lập

Dấu ấn chứng khoán năm 2021: VN-Index lập đỉnh mới, nhiều kỷ lục được thiết lập

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021 đã có sự “thăng hoa” cả về điểm số, thanh khoản và số lượng nhà đầu tư tham gia bất chấp đại dịch Covid-19 với hàng loạt sự kiện chứng khoán năm 2021 đã để lại những dấu ấn nổi bật.
Bất chấp đỉnh dịch, chứng khoán tiếp tục thăng hoa

Bất chấp đỉnh dịch, chứng khoán tiếp tục thăng hoa

Bất chấp các đỉnh dịch, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam vẫn lập hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Dù nhiều phiên nhà đầu tư thủng túi, thị trường đỏ rực lao dốc, tuy nhiên, đến những ngày cuối năm 2021, đa số những người tham gia TTCK đều có thể mỉm cười vì danh mục đầu tư không lãi nhiều cũng lãi đôi chút.
Đại sứ Úc tại Việt Nam ấn tượng với đóng góp của Hòa Phát về thương mại và đầu tư

Đại sứ Úc tại Việt Nam ấn tượng với đóng góp của Hòa Phát về thương mại và đầu tư

Mới đây, Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie và bà Rebecca Ball - Tham tán Thương mại Đầu tư cấp cao đã có chuyến thăm và làm việc tại Tập đoàn Hòa Phát. Buổi làm việc nhằm tìm hiểu các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư hiện nay và kế hoạch những năm sắp tới của Hòa Phát tại Úc.
SCIC ráo riết thoái vốn các lô cổ phiếu "ế"

SCIC ráo riết thoái vốn các lô cổ phiếu "ế"

Thị trường chứng khoán diễn biến tích cực đang tạo thuận lợi cho các đợt thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước, trong đó không ít lô cổ phiếu từng “ế” trước đây bỗng trở nên hấp dẫn.
Shinhan Việt Nam tăng vốn điều lệ lên gần 2.000 tỷ đồng

Shinhan Việt Nam tăng vốn điều lệ lên gần 2.000 tỷ đồng

Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) vừa công bố chính thức tăng vốn điều lệ từ 810 tỷ đồng lên gần 2.000 tỷ đồng.
Fed tăng lãi suất, vốn ngoại có tháo chạy?

Fed tăng lãi suất, vốn ngoại có tháo chạy?

Tỷ giá và thị trường chứng khoán là hai thị trường dự đoán sẽ chịu nhiều tác động nhất khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào năm tới.
Cổ phiếu bất động sản có thể tiếp tục làm chủ dòng tiền

Cổ phiếu bất động sản có thể tiếp tục làm chủ dòng tiền

Thị trường bất động sản đang như một chiếc lò xo bị nén chặt, do đó những dự án hạ tầng quy mô lớn liên tục được khởi công và các cuộc đấu giá đất nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.
Novaland được Forbes vinh danh Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Novaland được Forbes vinh danh Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Thương hiệu Novaland được vinh danh trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2021 tại lễ trao giải do Tạp chí Forbes tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh tối 9/12 vừa qua.
Quỹ đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt Nam VLGF chính thức giao dịch từ 13/12/2021

Quỹ đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt Nam VLGF chính thức giao dịch từ 13/12/2021

Ngày 6/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Qũy đại chúng cho Qũy đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt Nam (VLGF). Qũy sẽ chính thức giao dịch từ ngày 13/12/2021.
Nhiều DN niêm yết uy tín được bình chọn có hoạt động IR tốt nhất 2021

Nhiều DN niêm yết uy tín được bình chọn có hoạt động IR tốt nhất 2021

Ngày 7/12/2021, tại TP. HCM, Hiệp hội VAFE, FiLi và Vietstock đã tổ chức lễ vinh danh các doanh nghiệp (DN) niêm yết có hoạt động IR (quan hệ nhà đầu tư - Investor Relations) tốt nhất 2021.
Quy định mới về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán

Quy định mới về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 102/2021/TT-BTC ngày 17/11/2021 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Thông tư số 102/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 và thay thế Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018.
VsetGroup cầu thị lắng nghe và chủ động thay đổi

VsetGroup cầu thị lắng nghe và chủ động thay đổi

Ngày 1/12/2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn VsetGroup đã nhận được quyết định xử phạt hành chính về việc thực hiện chưa đúng quy trình chào bán chứng khoán ra công chúng.
Grab tổ chức lễ Rung Chuông chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq

Grab tổ chức lễ Rung Chuông chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq

Grab Holdings Limited (Mã Nasdaq: GRAB) (“Grab”), một siêu ứng dụng hàng đầu Đông Nam Á, chính thức chào mừng cột mốc trở thành công ty đại chúng cùng với nhân viên, đối tác tài xế, đối tác giao hàng, đối tác thương nhân trong lễ Rung Chuông trên sàn Nasdaq được tổ chức lần đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á.
Chứng khoán toàn cầu biến động mạnh trước sự xuất hiện của "siêu biến thể" Omicron

Chứng khoán toàn cầu biến động mạnh trước sự xuất hiện của "siêu biến thể" Omicron

Nỗi lo về “siêu biến thể mới” Omicron của Covid-19 đã khiến các nhà đầu tư trên toàn cầu tìm cách giảm thiểu rủi ro trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư đang đưa ra những đánh giá tác động của biến thể này đến sự phục hồi kinh tế toàn cầu và chính sách tiền tệ của các nước.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động